Republika Kosovo

Vitina

Detalji tendera

N/A
N/A €
Datum objavljivanja tendera:
01-01-1970
Datum zatvaranja tendera:
01-01-1970
Kriterijumi za dodelu:
Procenjena vrednost:
Vrednost ugovora:
Vrsta ugovora:
Procedura:
Lots:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in E:\Apache24\htdocs\komunat\wp-content\themes\municipalities\single_tender.php on line 149
Naziv parcele: Cena:
Ofertat:
Ekonomski operater Naziv parcele Cena
N.T.SH."Koslabor" Furnizim me Materiale Stomatologjike 119348.37 EUR
Trident SH.P.K. Furnizim me Materiale Stomatologjike 97306.98 EUR
" EXCLUSIVE CORPORATION " SH.P.K. Lot 7 capecitabine 134400 EUR
Medical Group SH.P.K. Lot 7 capecitabine 145600 EUR
M & Sillosi SH.P.K. FURNIZIM ME MIELL PER FAMILJET NË NEVOJË SKAMNORE ME RASTIN E SHFAQJES SË PANDEMIS SË KORONAVIRUS-IT, COVID 19 DHE KARANTINES SË CAKTUAR NGA QRKS. 9900 EUR
Roza Komani B.I. Ndertimi i terreneve sportive ne shkolla 62094.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TIMEPROJECT SH.P.K.; Art - Konstruksion SH.P.K. Ndertimi i terreneve sportive ne shkolla 64881.97 EUR
N.N.P."VETONI" Ndertimi i terreneve sportive ne shkolla 67944.03 EUR
Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI " Ndertimi i terreneve sportive ne shkolla 73585.64 EUR
N.N.P.,,Valbona - Gj" Ndertimi i terreneve sportive ne shkolla 68045.18 EUR
Jetmir Zenelaj B.I. Ndertimi i terreneve sportive ne shkolla 77882.87 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Gëzime S. Gashi B.I.; N.P. Urani Com 18690 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Gëzime S. Gashi B.I.; N.P. Urani Com 5429 EUR
LEOMED SH.P.K. 12200 EUR
"KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K. 99120 EUR
"KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K. 163725 EUR
"KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K. 246803.4 EUR
MADEKOS SH.P.K. 174522 EUR
MADEKOS SH.P.K. 10000 EUR
Ideal Shala B.I. Furnizim me goma dhe bateri për automjetet në autoparkun Trepça në Kishnicë 8848.44 EUR
,, Eurogoma " Sh.p.k. Furnizim me goma dhe bateri për automjetet në autoparkun Trepça në Kishnicë 7134.58 EUR
" KONTI " SH.P.K. Furnizimi me paisje medicinale 9940.66 EUR
Atom - Med Furnizimi me paisje medicinale 10716 EUR
Furnizimi me paisje medicinale 10225 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Istref Ba. Gashi B.I.; Ambulanca Veterinare Veterina ; Arsim She. Gashi B.I.; Perparim Seferi B.I.; DEER SH.P.K. Shërbimet veterinare ne terren - Komuna e Skenderajt 16.7 EUR
N.T.P. " Mobelland " Furnizim me inventarë 14020.76 EUR
N. P.T. " Haxhijaha" Sh.p.k. Furnizim me Bateri (Akumulator) 4354.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik INFINITT SH.P.K.; Samire Osmani Furnizim me Bateri (Akumulator) 4194.9 EUR
JOLIX SH.P.K. Ri-konfigurimi i Serverëve si dhe të pajisjeve të rrjetit 8950 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LURN SH.P.K.; Pro & Co Group SH.P.K. LOTO4 - ASFALTIMI I RRUGES SOKOL MEHMETAJ 9875 EUR
MADEKOS SH.P.K. 24000 EUR
" WOOD COMPANY " SH.P.K. 15885 EUR
" WOOD COMPANY " SH.P.K. 4605 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.SH. " Berveniku "; N.P.T. " Meti Comerc" 6649 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.SH. " Berveniku "; N.P.T. " Meti Comerc" 22890 EUR
13200 EUR
21000 EUR
14220 EUR
26700 EUR
Petrol Company - SH.P.K. 2510.4 EUR
Flamur Isufi B.I. Lot-2- ''Furnizim me paisje Laboratorike për FNA'' 79150 EUR
DEA GROUP SH.P.K. Pergatitja e kushteve ndertimore per objektin SNRC 1945.82 EUR
N.N.P." DATA ING " Pergatitja e kushteve ndertimore per objektin SNRC 2899.96 EUR
N.P.T. "Arhing" Pergatitja e kushteve ndertimore per objektin SNRC 1660 EUR
Granit S. Hyseni B.I. Furnizim me paisje elektronike 15770 EUR
N.P.SH. " ONI DESIGN " Furnizim me paisje elektronike 17117 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AXIS G.C.W. SH.P.K.; ADEMAJ ARCH - ING SH.P.K. LOTO4 - ASFALTIMI I RRUGES SOKOL MEHMETAJ 9770 EUR
Grupi Benita, ASFALT GROUP LOTO4 - ASFALTIMI I RRUGES SOKOL MEHMETAJ 8550 EUR
N.T.SH. " Fokus Design " Sinjalizimi i Qendrës Kryesore të Mjeksisë Familjare 2431.25 EUR
" SIB-BKA " SH.P.K Sinjalizimi i Qendrës Kryesore të Mjeksisë Familjare 2391.25 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BERISHA COM SH.P.K.; VIZION PLUS SH.P.K. Ri Tender-Ndërtimi dhe mirëmbajtja e varrezave të dëshmorëve 79949.68 EUR
Roza Komani B.I. Ri Tender-Ndërtimi dhe mirëmbajtja e varrezave të dëshmorëve 79845.02 EUR
Ermal Dinaj B.I. Ri Tender-Ndërtimi dhe mirëmbajtja e varrezave të dëshmorëve 68267.05 EUR
N. P.T. " Haxhijaha" Sh.p.k. FURNIZIM ME MEKANIZËM BUJQËSOR 11160 EUR
PE -VLA-KU SH.P.K. DEGA NË KOSOVË Ndërtimi Qendrës se Biznesit 148594.17 EUR
NIL ARCHITECS SH.P.K. ‘’Renovimi i objektit për kontrollin e vijës së dytë në PPKK Morinë-Vërmicë’’- Lot 1 9330 EUR
. Limit L & B SH.P.K. Sinjalizimi i Qendrës Kryesore të Mjeksisë Familjare 2292.5 EUR
Ridvan Elezi B.I. Projekte të vogla për rregullime ambientale në Komunën e Prizrenit -riparimi i Urës së Marashit 5366 EUR
" EdiBau- ing " SH.P.K. Projekte të vogla për rregullime ambientale në Komunën e Prizrenit -riparimi i Urës së Marashit 8262.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P.,,Smakaj ; ISEFERI SH.P.K. Projekte të vogla për rregullime ambientale në Komunën e Prizrenit -riparimi i Urës së Marashit 5064 EUR
" ROGOVA & Associates " SH.P.K. Angazhimi i një avokati apo firme të avokatisë për ofrimin e këshillave ligjore nga ligji anglez lidhur me çështje komerciale ndërkombëtare dhe interpretim të kontratës 14900 EUR
BMS Solicitors Angazhimi i një avokati apo firme të avokatisë për ofrimin e këshillave ligjore nga ligji anglez lidhur me çështje komerciale ndërkombëtare dhe interpretim të kontratës 15000 EUR
,,Menti Sh.p.k. LLOTO 1-HAPJA E RRUGES MALORE CERKOLEZ-LIPË , 43365 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " SIB " SH.P.K.; N.N.T.'' Burimi '' LLOTO 1-HAPJA E RRUGES MALORE CERKOLEZ-LIPË , 34800 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " GURI GROUP " SH.P.K.; " Pro & Co Group " SH.P.K. LLOTO 1-HAPJA E RRUGES MALORE CERKOLEZ-LIPË , 29970 EUR
Te Aleni SH.P.K. LLOTO 1-HAPJA E RRUGES MALORE CERKOLEZ-LIPË , 31935 EUR
,,Guri" Sh.p.k. LLOTO 1-HAPJA E RRUGES MALORE CERKOLEZ-LIPË , 34945 EUR
GE STEAM POWER SERVICE FRANCE REPRESENTATIVE OFFICE IN KOSOVO DEGA NË KOSOVË PJESËT E NEVOJSHME PËR RIPARIMIN TE GJENERATORIT ELEKTRIK B2 DHE PUNA PËR RIPARIM 832009 EUR
Virtuo O.P. Blerjen e licencave për Firewall 74900 EUR
CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. LOT2- RREGULLIMI I TROTUAREVE NE BANJE (ZONAT URBANE). 28714.9 EUR
N.T. "Agimi- De" Furnizim me material zyrtar 8385.4 EUR
IDEA - M Furnizim me material zyrtar 8819.59 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me material zyrtar 9377.7 EUR
EUROPRINTY Furnizim me material zyrtar 8782 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me material zyrtar 11739.4 EUR
Pattern SH.P.K. Furnizim me paisje per faturim mobil 3888 EUR
EUROPRINTY Furnizim me paisje per faturim mobil 2640 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me paisje per faturim mobil 5388 EUR
"MEDITECH" SH.P.K. Servisimi dhe mirëmbajtja e Aparateve funksionale të Hemodializes si dhe funksionalizimi, servisimi dhe mirëmbajtja e Aparateve jofunksionale të Hemodializes në Njësitë organizative të SHSKUK-së 189277.9 EUR
" L-Group " SH.P.K. Pune - Izolimi i hyrjes në përdhesë dhe kat në objektin e Laboratorit dhe shëndetit të kafshëve 4331 EUR
Petrol Company - SH.P.K. 5328 EUR
Petrol Company - SH.P.K. 2880 EUR
Petrol Company - SH.P.K. 2361.6 EUR
Petrol Company - SH.P.K. 3744 EUR
Petrol Company - SH.P.K. 2448 EUR
N.T.P." AGONITI " 5056.9 EUR
N.T.P." AGONITI " 17409 EUR
" AOME " SH.P.K. 7564 EUR
" AOME " SH.P.K. 26040 EUR
Lo El SH.P.K. 6930 EUR
PROAKTIV ONE L.L.C. Furnizim me material zyrtar 11939.15 EUR
N.T.SH."Nobeli" Furnizim me material zyrtar 10984.8 EUR
NOBEL AJRONI B.I. Furnizim me material zyrtar 11549.8 EUR
NNSh VAAKAL Asfaltimi i rrugëve në qytet - llot II 162184.63 EUR
Asfaltimi i rrugëve në qytet - llot II 151579.78 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në qytet - llot II 174951.98 EUR
" Rahovica Comerce " SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në qytet - llot II 155026.19 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. Pune - Izolimi i hyrjes në përdhesë dhe kat në objektin e Laboratorit dhe shëndetit të kafshëve 4692.2 EUR
ASSECO SEE SH.P.K. Sherbim për mirëmbajtje, avancim dhe përkrahje të aplikacionit Billing-CRM 4150 EUR
"ARLINDI"SHPK Asfaltimi i rrugëve dhe kanalizimit në fshatin Pjetershticë (Punë Shtesë) 3978.2 EUR
ROA Consulting SH.P.K. Furnizim me material shpenzues elektrik,hidosanitar 9494.2 EUR
LALITA GROUP SH.P.K. Furnizim me material shpenzues elektrik,hidosanitar 9479 EUR
KO MED L.L.C. 9450 EUR
KO MED L.L.C. 14700 EUR
Milaim Bejta B.I. 5471.7 EUR
Milaim Bejta B.I. 1974 EUR
N.P.SH." Te Iliri Kopshtar " LOT PJESA 5 Ndërtimi i rrugës Vesel Pagarusha në Luzhnicë vazhdim 2947.38 EUR
"ART PROJECT" SH.P.K. LOT PJESA 5 Ndërtimi i rrugës Vesel Pagarusha në Luzhnicë vazhdim 3214.21 EUR
N.N.T. " Etniku " LOT PJESA 5 Ndërtimi i rrugës Vesel Pagarusha në Luzhnicë vazhdim 3206.65 EUR
TETRONIKS L.L.C. Lot 2- Funrizim me terminale rezerve per hyrje dalje ne objektet e KEK-ut 10879.11 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në qytet - llot II 171612.98 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik B CORP SH.P.K.; Europa Partners SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në qytet - llot II 182894.56 EUR
Bujar Shabani B.I. Asfaltimi i rrugëve në qytet - llot II 167724.94 EUR
Tahir Batatina B.I. Asfaltimi i rrugëve në qytet - llot II 176804.99 EUR
Rojet E Nderit SH.P.K. Sigurimi Fizik i Objekteve 16233 EUR
MIRUSHA COMPANY SH.P.K. RENOVIM I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE LOT 3-RREGULLIMI I OBORRIT NE SHFMU JAGOD 18480.97 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me material shpenzues elektrik,hidosanitar 10866.4 EUR
Kombi Taxi Imer Basholli Lot29 Transporti i nxënësve nga fshatrat Vilanc, Ropicë në SHFMU ,,Lumni Surdulli'' në Samadrexhë dhe anasjelltas 4847 EUR
" Kater A " SH.P.K. Furnizimi me rafta me sisteme modulare për Arkivën në objektin e Komunës se Skenderajt 9312 EUR
ELEGANCA - COM SH.P.K. Furnizimi me rafta me sisteme modulare për Arkivën në objektin e Komunës se Skenderajt 9240 EUR
"PROTEC" SH.P.K. Furnizimi me rafta me sisteme modulare për Arkivën në objektin e Komunës se Skenderajt 9696 EUR
CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. RENOVIM I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE LOT 3-RREGULLIMI I OBORRIT NE SHFMU JAGOD 21986.15 EUR
RENOVIM I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE LOT 3-RREGULLIMI I OBORRIT NE SHFMU JAGOD 21871.18 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ADEA CONSTRUCTION SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë RENOVIM I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE LOT 3-RREGULLIMI I OBORRIT NE SHFMU JAGOD 20708.63 EUR
" LURN " SH.P.K. RENOVIM I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE LOT 3-RREGULLIMI I OBORRIT NE SHFMU JAGOD 23147.69 EUR
RENOVIM I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE LOT 3-RREGULLIMI I OBORRIT NE SHFMU JAGOD 22055.11 EUR
. Limit L & B SH.P.K. RENOVIM I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE LOT 3-RREGULLIMI I OBORRIT NE SHFMU JAGOD 37287.97 EUR
RENOVIM I OBJEKTEVE SHKOLLORE DHE FUSHAVE SPORTIVE LOT 3-RREGULLIMI I OBORRIT NE SHFMU JAGOD 22677.18 EUR
Company " Murseli "SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve në fshatin Biqec, rruga Koraq - Bunjak 39000.76 EUR
Burimi - E Sh.p.k. Ndërtimi i rrugëve në fshatin Biqec, rruga Koraq - Bunjak 27889.79 EUR
Ndërtimi i rrugëve në fshatin Biqec, rruga Koraq - Bunjak 29053.69 EUR
EL TEX GROUP SH.P.K. Furnizim me shtylla druri, koka dhe lidhese kabllovike 47967 EUR
RISAMONT SH.P.K. Furnizim me shtylla druri, koka dhe lidhese kabllovike 33441.2 EUR
EKSIM COM SH.P.K. Furnizim me shtylla druri, koka dhe lidhese kabllovike 47966.29 EUR
Islam Berisha B.I. Furnizim me Kombi bus per DKRS 69500 EUR
N.T.P. " TE SELI " Furnizim me material per zdrukthtari dhe material per molera 33640 EUR
Furnizim me material per zdrukthtari dhe material per molera 33111.3 EUR
N.P.SH. " SVARÇA " Furnizim me material per zdrukthtari dhe material per molera 37908.04 EUR
" Liria " SH.P.K. Furnizim me material per zdrukthtari dhe material per molera 31955.1 EUR
GETNO L.L.C. Furnizim me çanta dhe kuti metali për dhënien e ndihmës së pare-Ri tender 4978 EUR
Medical Lot 2 99902.48 EUR
N.T.SH."M.S.MEDICOM" Lot 2 145366.4 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere. 8829.28 EUR
ELEKTRO - AB SH.P.K. Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere. 7488 EUR
N.P.T. "Arhing" Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere. 7250 EUR
OLTI SH.P.K. Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere. 8580 EUR
Furnizim me shtylla druri, koka dhe lidhese kabllovike 45123.2 EUR
" BAK - ING " SH.P.K. Furnizim me shtylla druri, koka dhe lidhese kabllovike 46073.22 EUR
Nuhi Azemi Ndarja dhe rregullimi i hapësirave në objektin e ri të Komunës 36045.29 EUR
" AC ing " SH.P.K. Ndarja dhe rregullimi i hapësirave në objektin e ri të Komunës 33306.44 EUR
" ARAD 94 " SH.P.K. Ndarja dhe rregullimi i hapësirave në objektin e ri të Komunës 35989.3 EUR
Olti Trasing SH.P.K. Ndarja dhe rregullimi i hapësirave në objektin e ri të Komunës 36250 EUR
" ELEKTRO - GG " SH.P.K. Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere. 7609 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere. 7780 EUR
N.T.SH. " TAPP " Furnizim me Nxemse Termoakumuluese dhe Kalorifere. 8860 EUR
N.N.P. " Wenda " Fusha e trashëgimisë kulturore dhe arkitektonike- Rikonstruimi i krojeve në fshatin Shipitull 27888.81 EUR
"ALBI COMPANY" SH.P.K Fusha e trashëgimisë kulturore dhe arkitektonike- Rikonstruimi i krojeve në fshatin Shipitull 47359 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Ndarja dhe rregullimi i hapësirave në objektin e ri të Komunës 41222 EUR
. Limit L & B SH.P.K. Ndarja dhe rregullimi i hapësirave në objektin e ri të Komunës 37777.37 EUR
N.P.T."DINAMIKA" Furnizim me tambura për shiritat te zgurës me reduktor dhe elektromotor,dhe reduktorë me elektromotor 17936 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ILEAA - GR SH.P.K.; DELTA - CCD SH.P.K.; FRONI 1 SH.P.K. Zgjerimi dhe ndertimi i sheshit Fehmi dhe Xheve LLadrovci Drenas 4388178.38 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Mendi -P SH.P.K.; NPN EUROING SH.P.K.; N.T. ,,Fer-Petroll; N.N.SH. WORLD MEDIUM Zgjerimi dhe ndertimi i sheshit Fehmi dhe Xheve LLadrovci Drenas 3450607.37 EUR
" Infra-Plus " SH.P.K. Rehabilitimit i Rrjeti te ujesjellesit ne LOT 1 - Vendosja e Mbyllësave ne Gypin AC në Qutet, - Ndrimi i Gypit të Ura e gurit deri te Dulia, - Ndrimi Gypit në lagjen Fidanishtë, dhe - Ndrimi Gypit te Rrethi i Kastratve. 43853.52 EUR
N.T.P. " VLORA " Furnizim me Televizor SmartTV 13800 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizim me Televizor SmartTV 16500 EUR
KIBERNETIKA SH.P.K. Furnizim me Televizor SmartTV 14940 EUR
" Sankos " Sh.p.k. Furnizim me çanta dhe kuti metali për dhënien e ndihmës së pare-Ri tender 7582.68 EUR
,, ALBAUDIT " SH.P.K. Auditimi i pasqyrave financiare 2022-2024 5700 EUR
N.SH. " Audit & Conto " Sh.p.k. Auditimi i pasqyrave financiare 2022-2024 5819.76 EUR
Quatra Audit Int L.L.C. Auditimi i pasqyrave financiare 2022-2024 4956 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Astraplan SH.P.K.; GËRGURI SH.P.K.; UNICRON SH.P.K. Ndertimi i URËS te Liqeni Artificial-Marrëveshtje Mirëkuptimi KOMUNA-MZHR-MAPL dhe DEMOS. 344339.25 EUR
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Kalaticë - Brainë, Bërvenik -lagjja Abdullahu 464526.31 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Agim Morina B.I.; ASFALT Corp. SH.P.K.; AVAG GROUP SH.P.K. Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Kalaticë - Brainë, Bërvenik -lagjja Abdullahu 466727.55 EUR
" Rahovica Comerce " SH.P.K. Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Kalaticë - Brainë, Bërvenik -lagjja Abdullahu 520527.17 EUR
Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Kalaticë - Brainë, Bërvenik -lagjja Abdullahu 490745.42 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik CAPITAL X FET SH.P.K.; Pro & Co Group SH.P.K. Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Kalaticë - Brainë, Bërvenik -lagjja Abdullahu 419819.17 EUR
N.T.SH. " KASTRATI-L " INTERVENIMET EMERGJENTE 29096 EUR
Companya " Eskavatori " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në fshatin Bregu i Zi-Kontratë dy Vjeqare 77372.38 EUR
NNTPP " Gashi Ing " Asfaltimi i rrugëve në fshatin Bregu i Zi-Kontratë dy Vjeqare 77076.42 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " KOSOVA ASFALT " SH.P.K.; Npsh Bageri Asfaltimi i rrugëve në fshatin Bregu i Zi-Kontratë dy Vjeqare 77300.38 EUR
ZARKO DUBIC Roje pylli per laure 3600 EUR
KOSOVA ASFALT SH.P.K. Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Kalaticë - Brainë, Bërvenik -lagjja Abdullahu 443641.85 EUR
NNSh VAAKAL Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Kalaticë - Brainë, Bërvenik -lagjja Abdullahu 604938.18 EUR
Berisha Company SH.A. Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Kalaticë - Brainë, Bërvenik -lagjja Abdullahu 569927.76 EUR
BENI - COM SH.P.K. Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Kalaticë - Brainë, Bërvenik -lagjja Abdullahu 485986.36 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NIL ARCHITECS SH.P.K.; ADEMAJ ARCH - ING SH.P.K. “Rregullimi i PKK-ve në kuadër të MIK-ut ” Pjesa I Materiale dhe shërbime për meremetimin hapësirave si në brendi të objektit, jashtë objektit dhe në shiritin hyrës dhe dalës të PKK Kulla 18888 EUR
Rexha Ndertimi i URËS te Liqeni Artificial-Marrëveshtje Mirëkuptimi KOMUNA-MZHR-MAPL dhe DEMOS. 212716 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndertimi i URËS te Liqeni Artificial-Marrëveshtje Mirëkuptimi KOMUNA-MZHR-MAPL dhe DEMOS. 299893 EUR
Ndertimi i URËS te Liqeni Artificial-Marrëveshtje Mirëkuptimi KOMUNA-MZHR-MAPL dhe DEMOS. 279571.5 EUR
"DataProgNet" SH.P.K. Mirëmbajtja e web faqes rezervimin e domenit dhe hostimi për ANJF 1584 EUR
N.T.SH. " Gorenje Univerzal " SHERBIMI ME MJETE TË ZERIMIT, BINË, TENDA,KARRIGE PËR ORGANIZIMIN E FESTIVALIT FOLKLORIK ,,ODA E LLAPUSHES 3600 EUR
“Rregullimi i PKK-ve në kuadër të MIK-ut ” Pjesa I Materiale dhe shërbime për meremetimin hapësirave si në brendi të objektit, jashtë objektit dhe në shiritin hyrës dhe dalës të PKK Kulla 22750 EUR
" TOSI - V " SH.P.K. “Rregullimi i PKK-ve në kuadër të MIK-ut ” Pjesa I Materiale dhe shërbime për meremetimin hapësirave si në brendi të objektit, jashtë objektit dhe në shiritin hyrës dhe dalës të PKK Kulla 22222 EUR
PAJTIM GJOSHI B.I. FURNIZIMI I FERËMERËVE ME KOSHERE (ZGJOJE) BLETËSH 14812.5 EUR
RIFAT ZEKAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
ENVER BUJUPAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
XHEVDET METAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
VLLAZNIM DRESHAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
BLERIM HYSENAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
Adelina Bytyqi Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2370 EUR
Naser Gashi Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2580 EUR
Feride Gashi Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2400 EUR
Donjeta Rafuna Kadriu Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2430 EUR
XHEVDET RAMQAJ Roje pylli per laure 3360 EUR
BEKIM JANUZAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
Përgatitja e elaboratit për zbatimin e vendimit të Qeverisë së Kosovës Nr. 08 37 të datës 23.03.2018 për shpronësimin e parcelave në ZK Prishtinë si dhe dorëzimi në ZKK për regjistrim në SIKTK 4956 EUR
" STUDIO HAPSIRA " SH.P.K. Përgatitja e elaboratit për zbatimin e vendimit të Qeverisë së Kosovës Nr. 08 37 të datës 23.03.2018 për shpronësimin e parcelave në ZK Prishtinë si dhe dorëzimi në ZKK për regjistrim në SIKTK 4999.99 EUR
Valon Ruhani Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2370 EUR
Nismetare Dukolli Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2640 EUR
Ardita Sinani Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2442 EUR
Shkendie Uruqi Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 450 EUR
Enver Gruda B.I. FURNIZIMI I FERËMERËVE ME KOSHERE (ZGJOJE) BLETËSH 13625 EUR
"TRENDY HOME" SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i perdeve vertikale nga bezi për shkolla në Deçan 4410 EUR
" KEGA " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i perdeve vertikale nga bezi për shkolla në Deçan 4351.2 EUR
" N - LARGE " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i perdeve vertikale nga bezi për shkolla në Deçan 2706 EUR
Teuta Ne. Berisha B.I. Furnizimi dhe montimi i perdeve vertikale nga bezi për shkolla në Deçan 4748 EUR
GeoFIX Përgatitja e elaboratit për zbatimin e vendimit të Qeverisë së Kosovës Nr. 08 37 të datës 23.03.2018 për shpronësimin e parcelave në ZK Prishtinë si dhe dorëzimi në ZKK për regjistrim në SIKTK 2490 EUR
" HPI " SH.P.K. Furnizim me mjete të punës për K.R.M UNITETI SH.A 24091.39 EUR
N.T.P. "FERRA INDUSTRIAL" Furnizim me mjete të punës për K.R.M UNITETI SH.A 30657.35 EUR
Furnizim me mjete të punës për K.R.M UNITETI SH.A 28350.6 EUR
D & L GROUP SH.P.K. Furnizim me mjete të punës për K.R.M UNITETI SH.A 29063.2 EUR
Besnike Shala Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2400 EUR
Arita Tërmkolli Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2400 EUR
Donik Begaj Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2400 EUR
Qendresë Mazreku Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2640 EUR
" C&E WINDOW DECORATION L.L.C. Furnizimi dhe montimi i perdeve vertikale nga bezi për shkolla në Deçan 3438.6 EUR
Euro Roleta SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i perdeve vertikale nga bezi për shkolla në Deçan 3371.2 EUR
Dashmir Limaj Punët Shtesë në Ekzekutimi i Punëve në “Ndërtimi (vazhdimi) i fazës se tretë te K.M. “Beteja e Koshares” Koshare 111675 EUR
" AGRO INVEST 1 " SH.P.K. Shtrimi i rrugëve me zhavor në zona urbane dhe rurale 67750 EUR
NNT ABC SH.P.K. Shtrimi i rrugëve me zhavor në zona urbane dhe rurale 76700 EUR
Shqipdon Shurdhaj Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2640 EUR
Lavdije Abazi Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2442 EUR
Valdete Sadiku Beqiri Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2597.4 EUR
GENTIJANA TOLAJ Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2400 EUR
LOT 2 Shërbimi me internet dhe DTV në pikat e KRU”Hidroregjioni Jugor” sha - 6 LOTE-RITENDERIM 720 EUR
" Trade Fix Zone " SH.P.K Furnizimi mepajisje për makineri bujqësore në ekonominë bujqësore 2032.31 EUR
" L-Group " SH.P.K. Izgradnja ostave za sportske rekvizite za fiskulturnu salu u Ranilugu 11717.12 EUR
MULLA HIDRAULIK SH.P.K. Furnizim me pjesë hidraulike (pompa, komanda, reduktor dhe gypa) 102203.45 EUR
Gazmend Bojku B.I. Furnizim me pjesë hidraulike (pompa, komanda, reduktor dhe gypa) 105777.97 EUR
"AXIS G.C.W." SH.P.K. LOT2- ASFALTIMI I RRUGES 8 MAJI KRAHU 1 NE KASHICE. 12715 EUR
CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. LOT2- ASFALTIMI I RRUGES 8 MAJI KRAHU 1 NE KASHICE. 12680 EUR
" Shkembi " Sh.p.k. LOT2- ASFALTIMI I RRUGES 8 MAJI KRAHU 1 NE KASHICE. 12428 EUR
Amire Isufi Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2430 EUR
Nora Dragusha Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2430 EUR
Azize Selimi Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2700 EUR
Sabahudi Mema Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2640 EUR
N.T.SH. " Elektromontimi " Furnizimi dhe montimi i kompresorit te ajrit 3150 EUR
" SMART plus " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i kompresorit te ajrit 4480 EUR
Mekanizmi përcjellës për bujqesi 52160 EUR
N.P.T. " Bajra " Mekanizmi përcjellës për bujqesi 50490 EUR
ANA CO SH.P.K. Mekanizmi përcjellës për bujqesi 50850 EUR
" PBC " SH.P.K. Furnizim me Tape Library LTO 7 18800 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. Furnizim me Tape Library LTO 7 12916.33 EUR
,,Menti" Sh.p.k. LOT2- ASFALTIMI I RRUGES 8 MAJI KRAHU 1 NE KASHICE. 11976 EUR
Agro Gresa SH.P.K. Furnizimi me farë gruri dhe pleh artificial 13368 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizimi me farë gruri dhe pleh artificial 13138.25 EUR
" ISEFERI " SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 154852.5 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 159472.5 EUR
Lumni Zejnullahu Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të MTI-së 2640 EUR
REFKI Q.ÇOÇAJ B.I. Furnizim me shuajtë ushqimore 10000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " FAM - ing " SH.P.K.; Npsh Bageri Punët Shtesë - Ndërtimi i Infrastrukturës Përcjellëse e Shtigjeve dhe Lapidareve Përkujtimor ku ka Rene Muje Krasniqi dhe Dyzet Bashkëluftëtaret ne Fshatin Gorozhup ne Rajonin e Hasit – Komuna e Prizrenit 11338 EUR
Besim Ha. Gashi B.I. Furnizimi me herbicide. 6000 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizimi me herbicide. 6549 EUR
Virtuo O.P. Furnizim me Tape Library LTO 7 12749.35 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.SH. " GEO-MAP "; " STUDIO HAPSIRA " SH.P.K. Shërbimet Gjeodezike -Hartimi i Elaboratit për shpronsim për Poligonin Kryesor të Trajnimeve për nevojat e FSK-së 6300 EUR
" URBAN METROPOL " SH.P.K. Shërbimet Gjeodezike -Hartimi i Elaboratit për shpronsim për Poligonin Kryesor të Trajnimeve për nevojat e FSK-së 7777.2 EUR
" Geo- Group " SH.P.K. Shërbimet Gjeodezike -Hartimi i Elaboratit për shpronsim për Poligonin Kryesor të Trajnimeve për nevojat e FSK-së 8599.8 EUR
RILIND OBERTINCA Angazhimi i ekspertëve të fushave të ndryshme për nevojat e UGJFA-së, Konsulent për Sigurimin e cilësisë 6240 EUR
" AGRI BAU " SH.P.K. Blerja e motokultivatorëve 37800 EUR
N. P.T. " Haxhijaha" Sh.p.k. Blerja e motokultivatorëve 36708 EUR
N.P.T. " Bajra " Blerja e motokultivatorëve 49896 EUR
BLENOR SH.P.K. MIREMBAJTJA E POLIGONEVE SPORTIVE NE SHKOLLAT E KOMUNES SE ISTOGUT DHE TERENIT SPORTIV RRUGES PER TE BURIMI 36841 EUR
" LURN " SH.P.K. MIREMBAJTJA E POLIGONEVE SPORTIVE NE SHKOLLAT E KOMUNES SE ISTOGUT DHE TERENIT SPORTIV RRUGES PER TE BURIMI 23666 EUR
Seticommerc SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 142990 EUR
"€ EURO-GROUP " SH. P.K. Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 111357.5 EUR
N.P.T. "Bamirs" Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 145545 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T VEHA ; Bujar Shabani B.I. Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 129865 EUR
"AM GROUP"SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 149167.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.SH. " Infratek "; N.SH. " Geo - Kos " Shërbimet Gjeodezike -Hartimi i Elaboratit për shpronsim për Poligonin Kryesor të Trajnimeve për nevojat e FSK-së 13440 EUR
"KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K. Lot 31 - Furnizim me pajisje për zhvillim te procesit te aferezes për Kl e Nefrologjisë 96120 EUR
Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C. Shërbimet e sigurimit të punëtorve të Trepçës ndaj aksidenteve 164767.33 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A. Shërbimet e sigurimit të punëtorve të Trepçës ndaj aksidenteve 45993.6 EUR
GASHI ING SH.P.K Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 162872.5 EUR
Naim Sopaj B.I. Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 148319 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " AGRO INVEST 1 " SH.P.K.; N.T.P FIDANI-L Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatrat Budakovë dhe Gelancë 147783.7 EUR
HEXAGON GROUP SH.P.K. LOT 5- Kamion me specifikime te Aneksit 1 23400 EUR
ARBRI FER SH.P.K. LOT 5- Kamion me specifikime te Aneksit 1 23400 EUR
ER - LIS SH.P.K. MIREMBAJTJA E POLIGONEVE SPORTIVE NE SHKOLLAT E KOMUNES SE ISTOGUT DHE TERENIT SPORTIV RRUGES PER TE BURIMI 22785.5 EUR
ADI TE CONSTRUCTION SH.P.K. MIREMBAJTJA E POLIGONEVE SPORTIVE NE SHKOLLAT E KOMUNES SE ISTOGUT DHE TERENIT SPORTIV RRUGES PER TE BURIMI 20317 EUR
" Liri - Med " SH.P.K. Lot 7 105000 EUR
NK CONSTRUCTION SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve Amerllah Hoxha Kolonja 13 Korriku dhe rrugë të tjera lokale në Peqan -Faza e dytë 8805.46 EUR
"FLORI"SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve Amerllah Hoxha Kolonja 13 Korriku dhe rrugë të tjera lokale në Peqan -Faza e dytë 7885.35 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Shërbimet e sigurimit të punëtorve të Trepçës ndaj aksidenteve 103651.4 EUR
"Merkatori" SH.A. Lot 1 - Transporti i nxënsëve të fshatit Petroc deri në SHFMU Rexhep Mala në Topanicë dhe anasjelltas-ritender 18204 EUR
" VICTORIA TOURS " SH.P.K. Lot 1 - Transporti i nxënsëve të fshatit Petroc deri në SHFMU Rexhep Mala në Topanicë dhe anasjelltas-ritender 21090 EUR
N.SH.T. " METTON REKLAMA " Furnizimi dhe montimi i foljeve të zalluara për hapësirat ndarëse në objektin e ri të Komunës 3720 EUR
Furnizimi dhe montimi i foljeve të zalluara për hapësirat ndarëse në objektin e ri të Komunës 4672.8 EUR
LEDI SH.P.K. LOT 5- Kamion me specifikime te Aneksit 1 21500 EUR
Grami SH.P.K. LOT 5- Kamion me specifikime te Aneksit 1 23482 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. “Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugës lokale Mamushë-Smaq -Faza e dytë”-Punë shtesë 4255 EUR
N.P."EURO ENERGJI" LOT 2 Furnizim me acid klorhidrik (HCl) 296100 EUR
Grami SH.P.K. LOT 2 Furnizim me acid klorhidrik (HCl) 315201.6 EUR
N.P.T. "Arhing" Furnizimi dhe montimi i foljeve të zalluara për hapësirat ndarëse në objektin e ri të Komunës 2200.7 EUR
Qendrim Gashi B.I. Furnizimi dhe montimi i foljeve të zalluara për hapësirat ndarëse në objektin e ri të Komunës 3730.63 EUR
N.P.N."VISION PROJEKT" RITENDER ADAPTIMI I HAPËSIRAVE PER ANGIOGRAF NE QKUK 19619696 EUR
Astraplan SH.P.K. RITENDER ADAPTIMI I HAPËSIRAVE PER ANGIOGRAF NE QKUK 214960.84 EUR
"CONTECH KOSOVA" L.L.C. RITENDER ADAPTIMI I HAPËSIRAVE PER ANGIOGRAF NE QKUK 187860.66 EUR
"VALI" SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve Amerllah Hoxha Kolonja 13 Korriku dhe rrugë të tjera lokale në Peqan -Faza e dytë 9938.85 EUR
Xhevat Kokollari B.I. Ndërtimi i rrugëve Amerllah Hoxha Kolonja 13 Korriku dhe rrugë të tjera lokale në Peqan -Faza e dytë 8306.91 EUR
" Termovision " SH.P.K. Furnizim dhe instalimi i fankollave në zyret e ndara në objektin e DPP-së 2450 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Comerce SH.P.K.; NDËRTIMI ING SH.P.K. Asfaltimi i rrugës Pleshinë - Kashtanjevë - faza e II-të. 459535 EUR
" ERA TRADE " SH.P.K. LOT 2 Furnizim me acid klorhidrik (HCl) 321573.6 EUR
N.T.SH. " Redoni H M " LOT 2 Furnizim me acid klorhidrik (HCl) 302472 EUR
" AR - TECH " SH.P.K. LOT 2 Furnizim me acid klorhidrik (HCl) 279093.6 EUR
N.T.SH." BIZUN " LOT 2 Furnizim me acid klorhidrik (HCl) 296085.6 EUR
Afrim Sadriu B.I. LOT 2 Furnizim me acid klorhidrik (HCl) 323676.36 EUR
Drini Company Sh.p.k. RITENDER ADAPTIMI I HAPËSIRAVE PER ANGIOGRAF NE QKUK 21619045 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k RITENDER ADAPTIMI I HAPËSIRAVE PER ANGIOGRAF NE QKUK 138222 EUR
N.N.P. Arbëria Com RITENDER ADAPTIMI I HAPËSIRAVE PER ANGIOGRAF NE QKUK 21664254 EUR
NTP,,Artini " Furnizimi me libra në bibliotekën e qytetit Sadik Tafarshiku - Ferizaj 99015 EUR
N.T.SH." BIZUN " Lot 3 - Furnizim me Koagulant Katjonik 46320.9 EUR
EBK SH.P.K. Renovimi i QMF-ve në Reqan dhe Pllanjane 14989.85 EUR
" Liria " SH.P.K. Lloto 3 - Furnizim me tepihe 36775 EUR
PRO MEDICAL SH.P.K. Furnizim me material për stomatologji 8021.5 EUR
Trident SH.P.K. Furnizim me material për stomatologji 8700.1 EUR
Letamed SH.P.K. Furnizim me material për stomatologji 16606.5 EUR
N.P.T. " a - com " Furnizimi me pjesë këmbimi për Cavo, TTM1 dhe për T2GH, Lot 1 44969.8 EUR
Grami SH.P.K. Lot 3 - Furnizim me Koagulant Katjonik 34833.6 EUR
N.T.P. " Keni " Ndërtimi i kolektorëve të ujërave të zeza - kyçjet dhe kanalizimet fekale 62222.76 EUR
NNT BINI SH.P.K. Ndërtimi i kolektorëve të ujërave të zeza - kyçjet dhe kanalizimet fekale 54711.18 EUR
Tahir Batatina B.I. Ndërtimi i kolektorëve të ujërave të zeza - kyçjet dhe kanalizimet fekale 63705.98 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Globi - M.I. SH.P.K.; Rahovica Comerce SH.P.K. Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugës lokale Mamushë-Smaq -Faza e dytë 42120 EUR
" I- PHARMA " SH.P.K. LOT 2 Furnizim me acid klorhidrik (HCl) 263808 EUR
Furnizimi dhe montimi i kompresorit te ajrit ( pa elektromotor dhe pa tharës) për Bllokun A, A4, A5 ne TCA 243603.75 EUR
,,Epoka e Re" Publikimi i Njoftimeve të AKKVP-së, në Gazetat Ditore (Shtypin Ditor). 1460 EUR
Publikimi i Njoftimeve të AKKVP-së, në Gazetat Ditore (Shtypin Ditor). 2400 EUR
Publikimi i Njoftimeve të AKKVP-së, në Gazetat Ditore (Shtypin Ditor). 1400 EUR
SIGMA PROJEKT ARH D.O.O. Nabavka i isporuka materijala za sanaciju podrumskih instalacija ulaza Beriljskih zgrada u Severnoj Mitrovici 4815.2 EUR
UNIVERS KIM SH.P.K. Nabavka i isporuka materijala za sanaciju podrumskih instalacija ulaza Beriljskih zgrada u Severnoj Mitrovici 4995.55 EUR
Radojko Vlaškovic B.I. Nabavka i isporuka materijala za sanaciju podrumskih instalacija ulaza Beriljskih zgrada u Severnoj Mitrovici 4308.25 EUR
" STUDIO HAPSIRA " SH.P.K. HARTIMI I PROJEKTEVE IDEORE DHE ATYRE KRYESORE TË KOMUNËS SË MAMUSHËS PËR VITIN 2021 2624.8 EUR
'' FAB '' SH.P.K. Publikimi i Njoftimeve të AKKVP-së, në Gazetat Ditore (Shtypin Ditor). 1990 EUR
BENI - COM SH.P.K. Asfaltimi i disa rrugëve në fshatrat Orllan - Brainë-Turuqicë-Herticë-Barainë 113023.24 EUR
B CORP SH.P.K. Asfaltimi i disa rrugëve në fshatrat Orllan - Brainë-Turuqicë-Herticë-Barainë 115917.07 EUR
" Rahovica Comerce " SH.P.K. Asfaltimi i disa rrugëve në fshatrat Orllan - Brainë-Turuqicë-Herticë-Barainë 106478.3 EUR
Asfaltimi i disa rrugëve në fshatrat Orllan - Brainë-Turuqicë-Herticë-Barainë 101730.96 EUR
DEA GROUP SH.P.K. HARTIMI I PROJEKTEVE IDEORE DHE ATYRE KRYESORE TË KOMUNËS SË MAMUSHËS PËR VITIN 2021 1448.8 EUR
Arhiko .ING O.P. HARTIMI I PROJEKTEVE IDEORE DHE ATYRE KRYESORE TË KOMUNËS SË MAMUSHËS PËR VITIN 2021 3500 EUR
ENVER BUJUPAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
VLLAZNIM DRESHAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
XHEVDET METAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugës lokale Mamushë-Smaq -Faza e dytë 43027.5 EUR
Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugës lokale Mamushë-Smaq -Faza e dytë 47210 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me pompa zhytëse elekrike 6372 EUR
" ARDI & ARI " SH.P.K. Furnizim me pompa zhytëse elekrike 5750 EUR
N.SH.P. " DONI ENGINEERING " Furnizim me pompa zhytëse elekrike 8496 EUR
N.T.P. " Eldi-Com" Furnizim me pompa zhytëse elekrike 21695.48 EUR
KOSOVA ASFALT SH.P.K. Asfaltimi i disa rrugëve në fshatrat Orllan - Brainë-Turuqicë-Herticë-Barainë 106795.7 EUR
N.N.SH."WORLD MEDIUM" Rregullimi me kocka betoni i rrugëve në lagjen III të Komunës së Skenderajt (punë shtesë) 2010 EUR
" FER-INVEST " SH.P.K. Ndërtimi i depos për lëndë djegëse për SHFMU Vëllëzerit Frasheri në Vragoli dhe në SHFMU 'Daut Bogujevci në Fushe Kosove 14300 EUR
Nuhi Azemi Ndërtimi i depos për lëndë djegëse për SHFMU Vëllëzerit Frasheri në Vragoli dhe në SHFMU 'Daut Bogujevci në Fushe Kosove 10689 EUR
BLERIM HYSENAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
XHEVDET RAMQAJ Roje pylli per laure 3360 EUR
RIFAT ZEKAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
ZARKO DUBIC Roje pylli per laure 3600 EUR
BEKIM JANUZAJ Roje pylli per laure 3600 EUR
"Detari " SH.P.K. Ndërtimi i depos për lëndë djegëse për SHFMU Vëllëzerit Frasheri në Vragoli dhe në SHFMU 'Daut Bogujevci në Fushe Kosove 13863.1 EUR
N.N.P."VETONI" Ndërtimi i depos për lëndë djegëse për SHFMU Vëllëzerit Frasheri në Vragoli dhe në SHFMU 'Daut Bogujevci në Fushe Kosove 13793.5 EUR
N.T.SH."€ $ COMERCE" Ndërtimi i depos për lëndë djegëse për SHFMU Vëllëzerit Frasheri në Vragoli dhe në SHFMU 'Daut Bogujevci në Fushe Kosove 11240 EUR
,, ENGRUP " SH.P.K. Ndërtimi i depos për lëndë djegëse për SHFMU Vëllëzerit Frasheri në Vragoli dhe në SHFMU 'Daut Bogujevci në Fushe Kosove 14695 EUR
" Profitech " SH.P.K. Furnizim me pompa zhytëse elekrike 5846 EUR
"PROFESSIONAL ALARM" L.L.C. Digjitalizimi i sherbimeve dhe proceseve te punës 48888 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KAG - Asphalt Company SH.P.K.; GECI; Florida Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 117611.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KAG - Asphalt Company SH.P.K.; GECI; Florida Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 117611.5 EUR
"DataProgNet" SH.P.K. PLATFORMA E-BUJKU (blerja e sofwarit) 19200 EUR
N.SH. " TECH VISION " PLATFORMA E-BUJKU (blerja e sofwarit) 23500 EUR
" PBC " SH.P.K. PLATFORMA E-BUJKU (blerja e sofwarit) 22400 EUR
PLATFORMA E-BUJKU (blerja e sofwarit) 14450 EUR
Company " Murseli "SH.P.K. Izgradnja armirano betonskog mosta u Donjoj Gušterici 26816.18 EUR
N.N.P. " Wenda " Izgradnja armirano betonskog mosta u Donjoj Gušterici 25884.44 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SALLAHU SH.P.K.; SALILLARI 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 1672737.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SALLAHU SH.P.K.; SALILLARI 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 1672737.2 EUR
RSM Company SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 17360.99 EUR
RSM Company SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 17360.99 EUR
NPT,,Beli" Ndërtimi i depos për lëndë djegëse për SHFMU Vëllëzerit Frasheri në Vragoli dhe në SHFMU 'Daut Bogujevci në Fushe Kosove 12506 EUR
Ndërtimi i depos për lëndë djegëse për SHFMU Vëllëzerit Frasheri në Vragoli dhe në SHFMU 'Daut Bogujevci në Fushe Kosove 14478.5 EUR
" EXIM JATEX " SH.P.K. Blerja e uniformave verore . 22873.5 EUR
" Sankos " Sh.p.k. Blerja e uniformave verore . 19377.96 EUR
Agron Commerce SH.P.K. Blerja e uniformave verore . 12903 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k.; Ex Fis Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 764412.85 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k.; Ex Fis Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 764412.85 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; NNT ABC SH.P.K.; B CORP SH.P.K.; JUBICA shpk 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 116158.61 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik B CORP SH.P.K.; Europa Partners SH.P.K. Izgradnja armirano betonskog mosta u Donjoj Gušterici 23297.92 EUR
VALMIR MUSTAFA B.I. Furnizim me lëndë djegëse - pelet për Institucionet Vartëse të MKRS-së 10509 EUR
Furnizim me lëndë djegëse - pelet për Institucionet Vartëse të MKRS-së 8711 EUR
GeoGroup Ing SH.P.K. Furnizim me lëndë djegëse - pelet për Institucionet Vartëse të MKRS-së 8835 EUR
N.SH.T " NERAMED " Nabavka potrošnog medicinskog materijala 14870.16 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; NNT ABC SH.P.K.; B CORP SH.P.K.; JUBICA shpk 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 116158.61 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KOSOVA ASFALT SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.; SH. Drini Company SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 225856.65 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KOSOVA ASFALT SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.; SH. Drini Company SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 225856.65 EUR
"PUNTEX" SH.P.K. Blerja e uniformave verore . 17986 EUR
" KIGA " SH.P.K. Furnizim me Paijsje Elektronike -per nevojat e QIRSKP Shtime 2100 EUR
N. Ndërtimore T. Teknica 2001 LOT3 - Kubëzimi i rrugëve në fshatin Zlipotok 18000 EUR
N.N.T. " Shabanaj " LOT3 - Kubëzimi i rrugëve në fshatin Zlipotok 14929.1 EUR
N.N." BRRUTI ING " LOT3 - Kubëzimi i rrugëve në fshatin Zlipotok 14957.5 EUR
NNTPP " Gashi Ing " LOT3 - Kubëzimi i rrugëve në fshatin Zlipotok 14995.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "TALI" SH.P.K.; "Company Zuka Commerce" Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 283502.79 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "TALI" SH.P.K.; "Company Zuka Commerce" Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 283502.79 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik VIA EGNATIA SH.P.K.; GASHI ING SH.P.K; HUMOLLI-S - PETROL SH.P.K.; VJV GROUP L.L.C. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 89020.37 EUR
N.N.P."ART " LOT3 - Kubëzimi i rrugëve në fshatin Zlipotok 13789.3 EUR
Shefqet Mehmetukaj B.I. FURNIZIM ME MATERJAL TE NEVOJESHEM MEDICINAL LOT 1- BARERA 562635 EUR
Ndërmarrja Shëndetsore " Dreni Pharm " FURNIZIM ME MATERJAL TE NEVOJESHEM MEDICINAL LOT 1- BARERA 695433 EUR
Medical FURNIZIM ME MATERJAL TE NEVOJESHEM MEDICINAL LOT 1- BARERA 486477.7 EUR
FORTESA SH.P.K. Hapja e rrugës pyjore Udha e staneve në Vërmicë projekt dyvjeqar 969736.91 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik VIA EGNATIA SH.P.K.; GASHI ING SH.P.K; HUMOLLI-S - PETROL SH.P.K.; VJV GROUP L.L.C. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 89020.37 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik INTEGRAL Sh.p.k.; MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K.; NITI - N SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 65.64 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik INTEGRAL Sh.p.k.; MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K.; NITI - N SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 65.64 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Offishop Group SH.P.K.; N.P.T. DAQA Furnizimi dhe montimi me kënde të lojrave për nevojat e shkollave Selami Hallaqi dhe Abaz Ajeti në Komunën e Gjilanit 53000 EUR
AHM SERVICE SH.P.K. Shërbimet e mirëmbajtjes së pompave të ujit, barkat dhe pajisjeve tjera në GK 38755 EUR
NITI - N SH.P.K. Shërbimet e mirëmbajtjes së pompave të ujit, barkat dhe pajisjeve tjera në GK 29994.5 EUR
"H.SEFERI" SH.P.K. Ndertimi i rrugeve lokale segment Pavarsia, Rrustem Muharremaj, Nebih Osmani, Hajdar Avdullahu në Gjinoc 30267.3 EUR
G-PROJECT Hapja e rrugës pyjore Udha e staneve në Vërmicë projekt dyvjeqar 947778.75 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EuroVia SH.P.K.; N.P.T. Bamirs Hapja e rrugës pyjore Udha e staneve në Vërmicë projekt dyvjeqar 678838.34 EUR
SABA BELCA Dega në Kosovë Hapja e rrugës pyjore Udha e staneve në Vërmicë projekt dyvjeqar 975850 EUR
Nokia Solutions and Networks Oy Furinizimi i SW licencave nga Nokia per 2G dhe 4G 69890 EUR
Furnizim me veshëmbathje për ISSH, SHFSH, SHPMPF dhe Strehimorja Lipjan 13834 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik DAMASTION PROJECT SH.P.K; VIA SH.P.K.; Companya Eskavatori Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 88472 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik DAMASTION PROJECT SH.P.K; VIA SH.P.K.; Companya Eskavatori Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 88472 EUR
EUROKOS HOLDING SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 98415.75 EUR
" Sankos " Sh.p.k. Furnizim me veshëmbathje për ISSH, SHFSH, SHPMPF dhe Strehimorja Lipjan 14438.5 EUR
N.T.SH. " ORI " Furnizim me veshëmbathje për ISSH, SHFSH, SHPMPF dhe Strehimorja Lipjan 14884.35 EUR
N.T.SH. " MERCEDES - BEN " RI TENDER -SERVISIMI DHE MIRËMBAJTJA E AUTOMJETEVE 2990 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Adem Me. Zeqiri B.I.; GENIUS KOSOVA SH.P.K. Furnizim me inventar medicional dhe administrativ per kerkesat e Spitalit 10894 EUR
MADEKOS SH.P.K. Furnizim me inventar medicional dhe administrativ per kerkesat e Spitalit 9530 EUR
EUROKOS HOLDING SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 98415.75 EUR
" EUROTITAN " SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 124622.37 EUR
" EUROTITAN " SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 124622.37 EUR
"FAMIS CO-HC" SH.A 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 98515.12 EUR
GASHI ING SH.P.K Ndertimi i rrugeve lokale segment Pavarsia, Rrustem Muharremaj, Nebih Osmani, Hajdar Avdullahu në Gjinoc 39581 EUR
FORTESA SH.P.K. Ndertimi i rrugeve lokale segment Pavarsia, Rrustem Muharremaj, Nebih Osmani, Hajdar Avdullahu në Gjinoc 42749.5 EUR
" ISEFERI " SH.P.K. Ndertimi i rrugeve lokale segment Pavarsia, Rrustem Muharremaj, Nebih Osmani, Hajdar Avdullahu në Gjinoc 35487.3 EUR
Seticommerc SH.P.K. Ndertimi i rrugeve lokale segment Pavarsia, Rrustem Muharremaj, Nebih Osmani, Hajdar Avdullahu në Gjinoc 34773.3 EUR
"FAMIS CO-HC" SH.A 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 98515.12 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik GALA-BAU-AMEND DEGA KOSOVË; N.T. ,,Fer-Petroll 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 63052.57 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik GALA-BAU-AMEND DEGA KOSOVË; N.T. ,,Fer-Petroll 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 63052.57 EUR
Granit SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 135434 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Eco Holding Group SH.P.K.; LIMITPROJECT SH.P.K. Aneksi i garazhave për NJZPSH-në - Ri Tender 183247.39 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Eco Holding Group SH.P.K.; LIMITPROJECT SH.P.K. Aneksi i garazhave për NJZPSH-në - Ri Tender 183247.39 EUR
HIDROING 2SH SH.P.K. Aneksi i garazhave për NJZPSH-në - Ri Tender 176266.02 EUR
HIDROING 2SH SH.P.K. Aneksi i garazhave për NJZPSH-në - Ri Tender 176266.02 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me material zyrtar për nevojat e Kompanisë ”Hidroregjioni Jugor” Prizren. 21269 EUR
Granit SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 135434 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Arbotec SH.P.K.; ARBOTEC GMBH - DEGA NË KOSOVË 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 68954.75 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Arbotec SH.P.K.; ARBOTEC GMBH - DEGA NË KOSOVË 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 68954.75 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Lika Company SH.P.K.; ,,Lika Trade Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 140753.9 EUR
N.T.P." VERTIGO " Furnizim me material zyrtar për nevojat e Kompanisë ”Hidroregjioni Jugor” Prizren. 24088.9 EUR
TEHNOPRO MD D.O.O. Furnizimi urgjent i mëngës së merimangës, mëngës së boshtit kryesor dhe unazës vulosëse vaji për thërrmuesin Sandvik 420-01 për Flotation Leposavic 3068 EUR
KO MED L.L.C. Lot 1 14736.6 EUR
Medical Lot 1 11991.4 EUR
Ndërtimi i kanaleve të hapura të ujitjes në fshatin Doganaj dhe Nikaj 43937.32 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Lika Company SH.P.K.; ,,Lika Trade Sh.p.k. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 140753.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Comerce SH.P.K.; Quality Asphalt SH.P.K.; IRIDIANI SHPK; Dashnim Jashari B.I.; AAB CONSTRUCTION SH.P.K.; MIRUSHA COMPANY SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 34828.01 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Comerce SH.P.K.; Quality Asphalt SH.P.K.; IRIDIANI SHPK; Dashnim Jashari B.I.; AAB CONSTRUCTION SH.P.K.; MIRUSHA COMPANY SH.P.K. 3. MIRËMBAJTJEN VERORE DHE DIMËRORE TË AUTOUDHËS A6 (ARBËR XHAFERI) LLOT 3 34828.01 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. Ndertimi i rrugeve lokale segment Pavarsia, Rrustem Muharremaj, Nebih Osmani, Hajdar Avdullahu në Gjinoc 32237.3 EUR
N.T. ,,Fer-Petroll" ASFALTIMI I RRUGËVE LOKALE NË FSHATRAT NEGROC,VUQAK (faza e pare) DHE TERDEC -VUQAK 54907 EUR
N.T.P. " Agro Vita " Mirëmbajtja e vreshtit koleksionues dhe serrës, rrjetit për konservimin e verarieteteve klonale të hardhisë. 6450 EUR
Mirëmbajtja e vreshtit koleksionues dhe serrës, rrjetit për konservimin e verarieteteve klonale të hardhisë. 6369 EUR
Mirëmbajtja e vreshtit koleksionues dhe serrës, rrjetit për konservimin e verarieteteve klonale të hardhisë. 5644 EUR
N.T.SH. " AR - DRITI " Ndërtimi i kanaleve të hapura të ujitjes në fshatin Doganaj dhe Nikaj 48476.76 EUR
Ndërtimi i kanaleve të hapura të ujitjes në fshatin Doganaj dhe Nikaj 49138.13 EUR
Company " Murseli "SH.P.K. Ndërtimi i kanaleve të hapura të ujitjes në fshatin Doganaj dhe Nikaj 65574.59 EUR
Usluge iznajmljivanja kamiona za sakupljanje smeca, kamiona cisterne i kamiona kipera sa plugom za sneg 300 EUR
N.N.P. " Wenda " Përgatitja e lokacionit për ndërtimin e fushës sportive te Polonicët 11174.6 EUR
" Kema - Company " Sh.p.k. Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 230718.62 EUR
"VEHA Group" SH.P.K. Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 190714.02 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " LEDI ING " SH.P.K.; N.T.P. "Bashkimi" Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 213641.51 EUR
Delta -Ing SH.P.K. Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 196579.09 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.P. " Ndertimi "; " LIMORA " SH.P.K. Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 237000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik " NEW-LINE " SH.P.K.; npt " bajraktari com " Furnizim me Buke dhe Produkte te saj 10620.1 EUR
N.T.SH. " TRADITA TREGTARE " Furnizim me Buke dhe Produkte te saj 11023.9 EUR
N.N.P. " Wenda " Ndërtimi i pllatos dhe infrastrukturës në oborrin e shkollës në fshatin Qylagë 13875.83 EUR
N.N.P."NDERTIMTARI-MAXHUNAJ" Ndërtimi i pllatos dhe infrastrukturës në oborrin e shkollës në fshatin Qylagë 15474 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TRIANGLE SH.P.K.; AAB CONSTRUCTION SH.P.K. Ndërtimi i pllatos dhe infrastrukturës në oborrin e shkollës në fshatin Qylagë 14883.31 EUR
NNSh VAAKAL Përgatitja e lokacionit për ndërtimin e fushës sportive te Polonicët 17287 EUR
N.N.P."VLLËZËRIT SAHITI" Përgatitja e lokacionit për ndërtimin e fushës sportive te Polonicët 34751 EUR
Tahir Batatina B.I. Përgatitja e lokacionit për ndërtimin e fushës sportive te Polonicët 12856.1 EUR
InterAdria L.L.C. LOT 2 MIRËMBAJTJA E PAJISJEVE TË IT-SË RI-TENDER 4924 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Furnizim me Kaseta metalike për sirtarë 2500 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me Kaseta metalike për sirtarë 2744 EUR
N.N.SH. " CO- ING " Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 196090.32 EUR
"NBT -ING" SH.P.K. Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 154687.76 EUR
Olti Trasing SH.P.K. Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 238415.62 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 234440 EUR
Ragip H. Veseli B.I. Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 208300 EUR
N.N.T." EING COM " Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 207145.09 EUR
RI Tenderim - Furnizim me Sondë abdominale C5-2 , për ultrazerin modeli Philips HD5,ns CI55140416 4987 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ,,Benita Company Sh.p.k.; DREONI SH.P.K.; ALTICOM SH.P.K.; ASFALT GROUP SH.P.K. PUNE SHTES NE PROJEKTIN ASFALTIMI I RRUGEVE GJURGJEVIK I VOGEL-KLINAVC 3406.6 EUR
" Euroasphalt "Sh.p.k. LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 0 EUR
N.N.T. " Shabanaj " LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 42759.4 EUR
RENELUAL TAHIRI SH.P.K. LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 49706.83 EUR
Naim Sopaj B.I. Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 192167.17 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " BEREQETI - ING " SH.P.K.; N.N.T. " Brezi Kufitar " Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 199371.15 EUR
EUROFAMIS SH.A. Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 223689.8 EUR
Rregullimi i oborrit te objekteve me banim social ne Hajvali 198873.27 EUR
Ermal Sylaj B.I. Ndërtimi i rrugës lokale Rizah Shala dhe Qamil Ilazi në Baqevc-faza e dytë 14470 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me Kaseta metalike për sirtarë 2250 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Sigurimi dhe kontrolla teknike e Automjeteve 4669.22 EUR
ELEKTRA L.L.C. SHKOLLA FILLORE MARTIN CAMAJ - GURRAKOC 468 EUR
SHKOLLA FILLORE MARTIN CAMAJ - GURRAKOC 509.76 EUR
"CDC" SH.P.K. Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 82240.35 EUR
" AC ing " SH.P.K. Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 67169.05 EUR
N.P.N. "A-K Company"Sh.p.k. LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 51365.9 EUR
N.N." BRRUTI ING " LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 52709.5 EUR
N. Ndërtimore T. Teknica 2001 LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 53574.8 EUR
SERENA Sh.p.k. LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 62438.8 EUR
NNTPP " Gashi Ing " LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 56230.9 EUR
. Vëllezërit E Bashkuar SH.P.K. LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 55406.84 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ARM ING SH.P.K.; Roza Komani B.I. Ndërtimi i rrugës lokale Rizah Shala dhe Qamil Ilazi në Baqevc-faza e dytë 11500 EUR
N.N.SH."WORLD MEDIUM" Ndertimi i Shtepise se Kultures Imri Curri - Hani i Elezit (faza e II) 529582.3 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LIMITPROJECT SH.P.K.; DAR ING SH.P.K. Ndertimi i Shtepise se Kultures Imri Curri - Hani i Elezit (faza e II) 498914.52 EUR
N.N.P."TONI" Ndertimi i Shtepise se Kultures Imri Curri - Hani i Elezit (faza e II) 513479.91 EUR
" Vizioni BD " SH.P.K. Ndertimi i Shtepise se Kultures Imri Curri - Hani i Elezit (faza e II) 526258.67 EUR
Zajednica ponuditelja: " Gama Ing " SH.P.K.; " DELTA-ING " SH.P.K. Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 95385.19 EUR
,, ENGRUP " SH.P.K. Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 78853.85 EUR
Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 72777 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 102222 EUR
Mercom Company SH.P.K. Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 99826.6 EUR
N.N.T."A.B.C." Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 80118 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P.T. Engineering ; P&I SH.P.K.; GASHI ING SH.P.K Ndertimi i Shtepise se Kultures Imri Curri - Hani i Elezit (faza e II) 428428 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik GENUINE L.L.C.; Dyqani i Pavarur Tregtar Autopjesë Buqa Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të spitalit 29962.07 EUR
" VERDH " SH.P.K. Shërbime me SMS ONLINE Bulk ( ritender) 5900 EUR
" Cacttus " Sh.a. Shërbime me SMS ONLINE Bulk ( ritender) 5900 EUR
TONI INGJINJERING Dekorimi i qytetit per festat e fundvitit 2024 14663 EUR
''Euro Project '' SH.P.K. Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 87702.13 EUR
Astraplan SH.P.K. Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 78735.31 EUR
Radule Stevic B.I. Rekonstrukcija Doma Kulture u Lapljem Selu – Faza II 10086009 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ILIR - KOSOVA " SH.P.K.; Comtrade Computers O.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 47762.4 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 48650 EUR
InterAdria L.L.C. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 47880 EUR
N.N.P."ART " LOT1 - Kubëzimi i rrugëve dhe infrastruktures tjera në fshatin Shajne 37821.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Lorenco & Co Sh.p.k; GEOMATICS SA KRIJIMI I MODELIT DIGJITAL TË TERRENIT (DTM), MODELIT DIGJITAL TË SIPËRFAQES (DSM), OBJEKTET 3D DHE VEKTORIZIMI I OBJEKTEVE 399150.5 EUR
MESCIOGLU MUHENDISLIK VE MUSAVIRLIK A.S KRIJIMI I MODELIT DIGJITAL TË TERRENIT (DTM), MODELIT DIGJITAL TË SIPËRFAQES (DSM), OBJEKTET 3D DHE VEKTORIZIMI I OBJEKTEVE 395940.65 EUR
CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. Renovimi i stadiumit Ferkia Aliu 6515 EUR
MIRËMBAJTJA E TRANSFER DEPONISË NË TYQEP 21461 EUR
Valentina Sejdiu B.I. Dekorimi i qytetit per festat e fundvitit 2024 8845 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik FLO-CO SH.P.K.; LEDIONI GROUP SH.P.K. Ndertimi parqeve rekroative sportive Sopijë , Gelanc Studençan Samadrexhë dhe Komunë 29618.6 EUR
Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI " Ndertimi parqeve rekroative sportive Sopijë , Gelanc Studençan Samadrexhë dhe Komunë 29143.7 EUR
N.T.P. " OPHARM " Lot 2 19870 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T. "Rahovica Comerce"; " Europa Partners " SH.P.K. Lot -III- Pjesa lindore e fshatrave nga ana hekurudhës, Komogllavë, Rakaj, Gurëz, F.Vjetër, Nikadin, Bibaj, Sojevë, Mirosalë, Dardani, Zllatar. 149184 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. Pjesa 3 – Furnizim me Storage Solution ,Server, etj për Zyrën e Rregullatorit për Energji 32888.61 EUR
Virtuo O.P. Pjesa 3 – Furnizim me Storage Solution ,Server, etj për Zyrën e Rregullatorit për Energji 40280 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik STORM ICT L.L.C. & Safebit L.L.C. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 16958 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik STORM ICT L.L.C. & Safebit L.L.C. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 16958 EUR
InterAdria L.L.C. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 17935 EUR
Rojet E Nderit SH.P.K. Sigurimi fizik për objektet e Komunës së Prishtinës 77932.8 EUR
Ideal Shala B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e Automjeteve Peugeot Partner Peugeot Bipper dhe Kia Sportage 21016.31 EUR
N.T.P. " D-RRAHMANI " Servisimi dhe mirëmbajtja e Automjeteve Peugeot Partner Peugeot Bipper dhe Kia Sportage 9085.2 EUR
Bastri Ademi B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e Automjeteve Peugeot Partner Peugeot Bipper dhe Kia Sportage 18574.3 EUR
ORIOVISION SH.P.K. Servisimi dhe mirëmbajtja e Automjeteve Peugeot Partner Peugeot Bipper dhe Kia Sportage 15289 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: Company " Murseli "SH.P.K.; " GRAND Construction " SH.P.K.; ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k.; NNSh VAAKAL Lot -III- Pjesa lindore e fshatrave nga ana hekurudhës, Komogllavë, Rakaj, Gurëz, F.Vjetër, Nikadin, Bibaj, Sojevë, Mirosalë, Dardani, Zllatar. 42624 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " VIA " SH.P.K.; N.T.P. "EUROKOS" SH.P.K. Lot -III- Pjesa lindore e fshatrave nga ana hekurudhës, Komogllavë, Rakaj, Gurëz, F.Vjetër, Nikadin, Bibaj, Sojevë, Mirosalë, Dardani, Zllatar. 92280.96 EUR
N.P.SH. " Mbrojtja e Ambientit " Lot -III- Pjesa lindore e fshatrave nga ana hekurudhës, Komogllavë, Rakaj, Gurëz, F.Vjetër, Nikadin, Bibaj, Sojevë, Mirosalë, Dardani, Zllatar. 78854.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: K. Regj. e Mbeturinave " Pastërtia " SH.A.; " ANUAR " SH.P.K. Lot -III- Pjesa lindore e fshatrave nga ana hekurudhës, Komogllavë, Rakaj, Gurëz, F.Vjetër, Nikadin, Bibaj, Sojevë, Mirosalë, Dardani, Zllatar. 110822.4 EUR
InterAdria L.L.C. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 17935 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik INFINITT SH.P.K.; N.T.P. VLORA ; First Solution L.L.C.; Ndërmarja Tregatre Grafike Blendi ; FutureBITS SH.P.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 15798 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik INFINITT SH.P.K.; N.T.P. VLORA ; First Solution L.L.C.; Ndërmarja Tregatre Grafike Blendi ; FutureBITS SH.P.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 15798 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 16277 EUR
Fehim Sali B.I. Ngritja e pemishteve me lajthi në Komunën e Prizrenit 99994 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EBK SH.P.K.; N.T.P.,,Shpresa Ngritja e pemishteve me lajthi në Komunën e Prizrenit 105498.6 EUR
ECO FRUITS SH.P.K. Ngritja e pemishteve me lajthi në Komunën e Prizrenit 113713 EUR
Agronomi Group SH.P.K. Ngritja e pemishteve me lajthi në Komunën e Prizrenit 97937 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Asim Thaqi B.I.; N.P.Sh.,,Fidanishtja Ngritja e pemishteve me lajthi në Komunën e Prizrenit 88597.2 EUR
Botek shpk FURNIZIM ME PAJISJE PËR KONTROLLIN TË DOKUMENTAVE NË PIKAT KUFITARE. 23985 EUR
" PROMPT INTERNATIONAL " SH.P.K. Mirëmbajtja e sistemit TI (Aklimatizim dhe UPS, në dhomën e serverëve) 21401.6 EUR
Hanife Mustafa Kelmendi Lot XXII – Konsulent individual – Zyrtar për pranimin e lendeve, shkresave dhe dokumenteve tjera 7920 EUR
Gërmia Gashi Lot XXII – Konsulent individual – Zyrtar për pranimin e lendeve, shkresave dhe dokumenteve tjera 3960 EUR
Ndërmarrja Tregtare Private ,,Miri" Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave zyrtare (lloji Hyndai starex -kombi), sipas kërkesave dhe nevojave te AK-së 3193.33 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 16277 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ILIR - KOSOVA " SH.P.K.; Comtrade Computers O.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 18346.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ILIR - KOSOVA " SH.P.K.; Comtrade Computers O.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 18346.2 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. LOT5- NDERTIMI I RRUGEVE NE RAKOSH, RRUGA HAJRIZ METAJ. 24340 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AGRIUM SH.P.K.; '' Agro-Rural Consultancy Group'' Sh.P.K Ngritja e pemishteve me lajthi në Komunën e Prizrenit 75546.3 EUR
N.T.P." NITI " Furnizim me perde për objektin e komunës së re 5484.89 EUR
N.P.T. "Arhing" Furnizim me perde për objektin e komunës së re 5066.88 EUR
"E.P.T." SH.P.K. Furnizim me perde për objektin e komunës së re 5193.55 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " I.P.N.EU " SH.P.K.; " BEREQETI - ING " SH.P.K. Furnizim me perde për objektin e komunës së re 6671.39 EUR
SCORPION GROUP SH.P.K Shërbimet të pastrimit dhe mirmbajtjes së objekteve komunale 116339.28 EUR
" AOME " SH.P.K. Shërbimet të pastrimit dhe mirmbajtjes së objekteve komunale 117557.64 EUR
" SAF " SH.P.K. Shërbimet të pastrimit dhe mirmbajtjes së objekteve komunale 113247.6 EUR
"SFK" SH.P.K Shërbimet të pastrimit dhe mirmbajtjes së objekteve komunale 103357.92 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " AROMA PLUS " SH.P.K.; "KRASNIQI"SH.P.K. Shërbimet të pastrimit dhe mirmbajtjes së objekteve komunale 115773.47 EUR
MIRUSHA COMPANY SH.P.K. LOT5- NDERTIMI I RRUGEVE NE RAKOSH, RRUGA HAJRIZ METAJ. 18775 EUR
Granit SH.P.K. LOT5- NDERTIMI I RRUGEVE NE RAKOSH, RRUGA HAJRIZ METAJ. 20000 EUR
,,Menti" Sh.p.k. LOT5- NDERTIMI I RRUGEVE NE RAKOSH, RRUGA HAJRIZ METAJ. 19980 EUR
" C&E WINDOW DECORATION L.L.C. Furnizim me perde për objektin e komunës së re 4484.1 EUR
NEW-LINE SH.P.K. Furnizim me perde për objektin e komunës së re 5383.56 EUR
Euro Roleta SH.P.K. Furnizim me perde për objektin e komunës së re 3947.94 EUR
N.SH. " Audit & Conto " Sh.p.k. Auditimi i pasqyrave financiare të kosoliduara për vitin 2022 4440 EUR
" AUDIT CHECK " SH.P. K. Auditimi i pasqyrave financiare të kosoliduara për vitin 2022 3127 EUR
Quatra Audit Int L.L.C. Auditimi i pasqyrave financiare të kosoliduara për vitin 2022 2832 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ERIK " SH.P.K.; SCHAFBERGER JR.GMBH Shërbimet të pastrimit dhe mirmbajtjes së objekteve komunale 115112.28 EUR
N.SH. " TRIMI MED " Lot-6 3180 EUR
MADEKOS SH.P.K. Lot-6 5850 EUR
" Triomed.co " SH.P.K. Lot-6 2700 EUR
TXO SYSTEMS LTD Furnizim me pllaka të riparuara per mirëmbajtje dhe zgjerim te unazës IP MPLS dhe BRAS 68768 EUR
Nita Macula B.I. Format Zgjedhore 70501 EUR
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Format Zgjedhore 57000 EUR
" Dukagjini" Sh.p.k. Format Zgjedhore 88070.08 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Format Zgjedhore 88019.5 EUR
Hatixhe Miftari B.I. Furnizm me sulfat zinku dhe sulfat bakri 72770.6 EUR
" CMC GROUP " SH.P.K. Furnizm me sulfat zinku dhe sulfat bakri 95854.77 EUR
N.P.T. " a - com " Furnizm me sulfat zinku dhe sulfat bakri 99450.4 EUR
"eor group " SH.P.K. Ri-tender Furnizim me gjenerator për kontejner për nevojat e FSK-së 9630 EUR
SMART MODEL L.L.C. Ri-tender Furnizim me gjenerator për kontejner për nevojat e FSK-së 9400 EUR
Osa -Termosistem Ri-tender Furnizim me gjenerator për kontejner për nevojat e FSK-së 9998 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SOLUTION D MEDICAL SH.P.K.; SOLUTION D SH.P.K. Lot 23 7900 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sibofc, Penuhë dhe Godishnjak 87024.32 EUR
Xhemshir Sejdija B.I. Mirëmbajtja e parqeve, parkingjeve dhe hapsirave tjera në qytetin e Lipjanit 387715.45 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.P. LULISHTJA BUÇAJ; GASHI EG SH.P.K.; EKO-DRINIA SH.P.K.; eco.logic L.L.C. Mirëmbajtja e parqeve, parkingjeve dhe hapsirave tjera në qytetin e Lipjanit 554983.64 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Comerce SH.P.K.; EURO RAKETA SH.P.K. Mirëmbajtja e parqeve, parkingjeve dhe hapsirave tjera në qytetin e Lipjanit 368720.82 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AKSI PROJEKT SH.P.K.; VIANTE KONSTRUKSION Mirëmbajtja e parqeve, parkingjeve dhe hapsirave tjera në qytetin e Lipjanit 453012.19 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sibofc, Penuhë dhe Godishnjak 81879.29 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sibofc, Penuhë dhe Godishnjak 89641.01 EUR
NNSh VAAKAL Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sibofc, Penuhë dhe Godishnjak 76631.98 EUR
Toifor Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sibofc, Penuhë dhe Godishnjak 79326.2 EUR
Bujar Shabani B.I. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sibofc, Penuhë dhe Godishnjak 84457.51 EUR
" Interlab" SH.P.K. Furnizm me sulfat zinku dhe sulfat bakri 109120 EUR
" Ballkan Petrol " SH.P.K. Furnizim me gjenerator dhe servisim Lot-3 Furnizim me antifriz 3080 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. Furnizim me gjenerator dhe servisim Lot-3 Furnizim me antifriz 7320 EUR
"URANIKU-SG"SH.P.K Furnizim me gjenerator dhe servisim Lot-3 Furnizim me antifriz 6400 EUR
ETIANI Furnizim me gjenerator dhe servisim Lot-3 Furnizim me antifriz 3880 EUR
Fatmir Godeni B.I. Inventarizimi i objekteve kulturore,rinore e sportive në Komunen e Prizrenit 112768 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.SH.T " NERAMED "; N.T.SH. " Atom - Med " Blerje e Paisjeve Mjekësore për Përkrahjen e Komunitetit RAE -Ritender 48500 EUR
"CONTANTI GENERATORS" SH.P.K. Blerja e një gjeneratori për nevojat e shkollës së re fillore në Bresje 7630 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "eor group " SH.P.K.; D.P.T. "Honda KS" Blerja e një gjeneratori për nevojat e shkollës së re fillore në Bresje 8350 EUR
Majlinda Bajraktari B.I. Blerja e një gjeneratori për nevojat e shkollës së re fillore në Bresje 9289.4 EUR
Tahir Batatina B.I. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sibofc, Penuhë dhe Godishnjak 79620.86 EUR
BENI - COM SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sibofc, Penuhë dhe Godishnjak 86339.13 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KOSOVA ASFALT SH.P.K.; Agim Morina B.I. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Sibofc, Penuhë dhe Godishnjak 77258.64 EUR
PRO MEDICAL SH.P.K. Lot I - Servisimi dhe mirëmbajtja e aparateve stomatologjike dhe mjeksise familjare 928.89 EUR
N.SH. " TRIMI MED " Lot I - Servisimi dhe mirëmbajtja e aparateve stomatologjike dhe mjeksise familjare 11647.65 EUR
AGS Corporation SH.P.K. Ritenderim-Mirëmbajtja dhe servisimi I impiantit-EKODAST-300 13676.5 EUR
" Termovision " SH.P.K. Efiqenca e ndriçimit puublik në Komunën e Prizrenit 237736 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EVERLIGHT SH.P.K.; H & B - Consulting SH.P.K. Efiqenca e ndriçimit puublik në Komunën e Prizrenit 226900 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AFIONI SH.P.K.; ,,Elektrostublla Sh.p.k. Efiqenca e ndriçimit puublik në Komunën e Prizrenit 278000 EUR
" Multi Business Group" SH.P.K. Efiqenca e ndriçimit puublik në Komunën e Prizrenit 295410 EUR
N.T.SH. " Elen " Blerja e një gjeneratori për nevojat e shkollës së re fillore në Bresje 9127 EUR
"AL-PETROL" SH.P.K. Furnizim me derivate të naftës për automjetet e KUR-Mitrovica Sh.A 1140 EUR
Furnizim me derivate të naftës për automjetet e KUR-Mitrovica Sh.A 2565 EUR
KUSHTRIMI NM SH.P.K. Ndërtimi i 1 (një) Impianti për Trajtimin e Ujërave të Zeza në Fshatin ‘Orllan’ në Komunën e Podujevës Faza 1 nga 2. 169711.1 EUR
N.N.P." DIAMANTI" Ndërtimi i 1 (një) Impianti për Trajtimin e Ujërave të Zeza në Fshatin ‘Orllan’ në Komunën e Podujevës Faza 1 nga 2. 208411.7 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.SH. Mam ; N.T.P ERAMED Lot I - Servisimi dhe mirëmbajtja e aparateve stomatologjike dhe mjeksise familjare 5372.08 EUR
" AS Tech " SH.P.K. Servisimi i kondicionerëve 10462.26 EUR
N.N.SH."A & E COM" Servisimi i kondicionerëve 2924.39 EUR
Reuters News & Media Ltd Rrjeti i Lajmëve Nderkombtare 171540 EUR
Fjolla Bytyçi SHERBIME KONSULENTE - PSIKOLOG 5328 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NABS SH.P.K.; N.T.SH. Eling Efiqenca e ndriçimit puublik në Komunën e Prizrenit 238152.3 EUR
S&P Global Platts BLERJA E SHËRBIMEVE TË PLATTS PËR VITIN 2022 26182.43 EUR
Ideal Shala B.I. “Furnizim me vajra për nevoja të KMDK-së” 130643.9 EUR
" Ballkan Petrol " SH.P.K. “Furnizim me vajra për nevoja të KMDK-së” 81292 EUR
Besiana SH.P.K. “Furnizim me vajra për nevoja të KMDK-së” 74723 EUR
Kompania E Sigurimeve Të Përgjithshme Siguria Sigurimi TPL, TPL+ dhe kasko te 45 automjeteve te MBPZHR-së 14385.91 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " HIDRO PROJECT " SH.P.K.; BENI - COM SH.P.K Ndërtimi i 1 (një) Impianti për Trajtimin e Ujërave të Zeza në Fshatin ‘Orllan’ në Komunën e Podujevës Faza 1 nga 2. 240528 EUR
Tahir Batatina B.I. Ndërtimi i 1 (një) Impianti për Trajtimin e Ujërave të Zeza në Fshatin ‘Orllan’ në Komunën e Podujevës Faza 1 nga 2. 297793.8 EUR
EUROPRINTY Furnizim me kompjutera dhe printera 3142 EUR
" ILIR - KOSOVA " SH.P.K. Furnizim me kompjutera dhe printera 2972.2 EUR
N.T.P. " VLORA " Furnizim me kompjutera dhe printera 2940 EUR
Gani B. Krasniqi B.I. Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve të IP 3253 EUR
N.T.SH." BESI " Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve të IP 3698.95 EUR
Bastri Ademi B.I. Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve të IP 5986.45 EUR
Mirsad Gashi B.I. Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve të IP 2877.64 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SFISHTA AUTO HOME SH.P.K.; N.T.SH. SFISHTA Servisimi dhe Mirëmbajtja e Automjeteve të IP 3954.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.SH. " MEGA - ALBI "; " SKY LINE CO " SH.P.K. LOT3 - Kubëzimi I rrugëve dhe infrastrukturës tjetër në fshatin Bellobrad-(FAZA II) 4545 EUR
K.S. Dukagjini SH.A. Sigurimi TPL, TPL+ dhe kasko te 45 automjeteve te MBPZHR-së 16401.53 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A. Sigurimi TPL, TPL+ dhe kasko te 45 automjeteve te MBPZHR-së 16742.46 EUR
KOMPANI E SIGURIMEVE " ELSIG " SH.A. Sigurimi TPL, TPL+ dhe kasko te 45 automjeteve te MBPZHR-së 22902.75 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A. Sigurimi TPL, TPL+ dhe kasko te 45 automjeteve te MBPZHR-së 15253.91 EUR
N.T.P.,, Jeta" Ndërtimi i shtëpisë emergjente për strehim në Pejë 96769.7 EUR
''Euro Project '' SH.P.K. Ndërtimi i shtëpisë emergjente për strehim në Pejë 122772.6 EUR
" MONDI " SH.P.K. Ndërtimi i shtëpisë emergjente për strehim në Pejë 84369.5 EUR
N.P.T." Loni" Ndërtimi i shtëpisë emergjente për strehim në Pejë 98097.5 EUR
"ALBI COMPANY" SH.P.K Ndërtimi i shtëpisë emergjente për strehim në Pejë 98333 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " BK - CONSTRUCTION " SH.P.K.; N.N.P. "EURO CONSTRUCTION"; N.P.T. " Berisha Com " Ndërtimi i shtëpisë emergjente për strehim në Pejë 85737 EUR
Valbona Tmava Qorraj “Shërbime Konsulente të arkives për nevoja të AZHB-së” 4188 EUR
Blenda Potera “Shërbime Konsulente të arkives për nevoja të AZHB-së” 3720 EUR
Renovimi i repartit te kirurgjisë - punë shtesë 6640 EUR
GeoGroup Ing SH.P.K. Furnizimi me kompresor për klimatizimin industrial ne qendrën e EWSD 2183 EUR
Furnizimi kripë industriale per mirëmbajtjen dimërore të rrugëve 8937 EUR
EURONI SALT L.L.C. Furnizimi kripë industriale per mirëmbajtjen dimërore të rrugëve 8896.5 EUR
" Euroasphalt "Sh.p.k. LOT3 - Kubëzimi I rrugëve dhe infrastrukturës tjetër në fshatin Bellobrad-(FAZA II) 5220 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. Furnzim me pajisje Smartboard per nevoja te FSK-se 25502.2 EUR
" E - TECH " SH.P.K. Furnzim me pajisje Smartboard per nevoja te FSK-se 28500 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EUROPRINT GROUP SH.P.K.; MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Furnzim me pajisje Smartboard per nevoja te FSK-se 22500 EUR
N.P.N "Npe- Ing" Ndërtimi i shtëpisë emergjente për strehim në Pejë 95426.9 EUR
Mercom Company SH.P.K. FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 733423.77 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.SH. " P & I "; " ADA CONSULTING GROUP " SH.P.K. FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 677587.35 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " Kompania Prishtina " Sh.p.k; "EUROVIA"SH.P.K. FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 718440 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.P. " ARIAN - CO "; N.P.N. "ALPING"; " Enggroup " SH.P.K. FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 568524.15 EUR
Medical Lot 4 29682.64 EUR
N.T.P. " Burimi Dekor " Furnizimi me inventar për QPS-le 1280 EUR
' Migros - 2 ' SH.P.K. Furnizimi me inventar për QPS-le 1559 EUR
LONI SH.P.K. Renovime ne Filologjik Llot 6 31779.78 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ZENITH GROUP SH.P.K.; Astraplan SH.P.K. Renovime ne Filologjik Llot 6 53820.42 EUR
Mak -Building SH.P.K. Renovime ne Filologjik Llot 6 39995.17 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnzim me pajisje Smartboard per nevoja te FSK-se 24780 EUR
N.T. '' INFO COM '' Furnzim me pajisje Smartboard per nevoja te FSK-se 23490 EUR
GeoGroup Ing SH.P.K. Furnizim me dollapë metali për rroba dhe këpucë, ulëse metalike për QA dhe QMH 14775 EUR
PROAKTIV ONE L.L.C. Furnizim me dollapë metali për rroba dhe këpucë, ulëse metalike për QA dhe QMH 14838 EUR
FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 715301.4 EUR
,,Raf II"sh.p.k. FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 869641.65 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: KUSHTRIMI NM SH.P.K.; N.P.T. " Mozaiku "; "Ingjinjering group" Sh.p.k. FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 744408.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: ,,Astraplan" SH.P.K.; N.P.T." Univërsal " FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 784495.98 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N."PRISHTINA"; " Puna" Sh.p.k. FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 735723.2 EUR
,,Dona-Impex"Sh.p.k Furnizim me Material Makinerik -Ritender 49677.75 EUR
Furnizim me Material Makinerik -Ritender 44471.14 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Ambulanca Veterinare Veterina ; AUKOS GENETIC SH.P.K. Ritenderim-2-Furnizimi me material gjenetik dhe mbarsimi artificial i lopëve qumështore dhe mështjerrave 139300 EUR
" ATM ENGINEERING " SH.P.K. Furnizim me valva manuale 13841.4 EUR
N.T.P. " BMK-Commerce" Sh.p.k. Furnizim me valva manuale 14259.12 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.P."TONI"; " BASHKIMI PROJEKT " SH.P.K. FAZA E DYTË-NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E KAÇANIKUT 752418.7 EUR
SINANI - ING SH.P.K. Ndërtimi i Varrezave të Dëshmorëve si dhe Restaurimi dhe Konservimi i Shtabit të UÇK – së në Kostërc, Skenderaj 48848.45 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Eco Konstruction SH.P.K.; Agim Morina B.I. Ndërtimi i Varrezave të Dëshmorëve si dhe Restaurimi dhe Konservimi i Shtabit të UÇK – së në Kostërc, Skenderaj 45628.87 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik JETMIRI SH.P.K.; TRIBUNE SH.P.K.; Con - Des Ndërtimi i Varrezave të Dëshmorëve si dhe Restaurimi dhe Konservimi i Shtabit të UÇK – së në Kostërc, Skenderaj 47175.95 EUR
EUROPRINTY Furnizim me dollapë metali për rroba dhe këpucë, ulëse metalike për QA dhe QMH 7770 EUR
" HIDRO-ING " SH.P.K. Furnizim me dollapë metali për rroba dhe këpucë, ulëse metalike për QA dhe QMH 14337 EUR
Bastri Ademi B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të MKK-së 64273.8 EUR
N.T.SH." BESI " Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të MKK-së 59954.6 EUR
Gani B. Krasniqi B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të MKK-së 30491.6 EUR
"AL-BER" SH.P.K. Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 378003.21 EUR
UNION L.L.C Furnizim me valva manuale 15835.6 EUR
B & D ENGINEERING SH.P.K. Furnizim me valva manuale 16520 EUR
N.P.SH. "NISMA" Furnizim me valva manuale 13499.2 EUR
Furnizim me pjesë rezervë per lokomotivat diesel 9384 EUR
" Segment Kosova " SH.P.K. Furnizim me pjesë rezervë per lokomotivat diesel 17117.06 EUR
Donjeta Gashi Hamzaj B.I. KRIJIMI I VIDEO-SPOTEVE PËR AGJENCIONIN PËR BARAZI GJINORE 6900 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LIMORA SH.P.K.; Eurokod SH.P.K.; Astraplan SH.P.K. Ndërtimi i Varrezave të Dëshmorëve si dhe Restaurimi dhe Konservimi i Shtabit të UÇK – së në Kostërc, Skenderaj 39733.35 EUR
ELEKTROSERVISI "ARDI" Mirmbajtja e paisjeve shëndetsore 15100 EUR
Rrenimi i objekteve te ndertura pa leje apo rasteve tjera te inspeksionit. 212.4 EUR
MSS Mobile Sanitary Services SH.P.K. Shërbime të mirëmbajtjes dhe pastrimit të objektit të marrë me qira nga MF 993.99 EUR
KOSOVA INFORMATION TECHNOLOGY SH.A. Video Wall për monitorim 121086.27 EUR
Naim Sopaj B.I. Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 299548.28 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 331582.91 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Edona Sh.p.k.; KALAJA EPOX SH.P.K. Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 339622.91 EUR
NPN EUROING SH.P.K. Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 348911.73 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SAMA GROUP SH.P.K.; TOP PROJEKT SH.P.K. Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 274755.41 EUR
" HIDRO PROJECT " SH.P.K. Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 297705.35 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AC ing SH.P.K.; A con SH.P.K. Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 303297.86 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik HIDROING 2SH SH.P.K.; TAFA - S SH.P.K.; TRIANGLE SH.P.K. Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 302903.3 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik P&I SH.P.K.; N.N.SH. Vizion Project Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 312899.5 EUR
EURONI SALT L.L.C. Nabavka industrijske soli i rizle za zimsko održavanje puteva i ulica u opštini Zvecan 5700 EUR
" HIDRO-ING " SH.P.K. Nabavka industrijske soli i rizle za zimsko održavanje puteva i ulica u opštini Zvecan 5970.8 EUR
" HPI " SH.P.K. Nabavka industrijske soli i rizle za zimsko održavanje puteva i ulica u opštini Zvecan 5300 EUR
FS C ING SH.P.K. Nabavka industrijske soli i rizle za zimsko održavanje puteva i ulica u opštini Zvecan 5160 EUR
"ROGOZNA TOP KARE" D.O.O. Nabavka industrijske soli i rizle za zimsko održavanje puteva i ulica u opštini Zvecan 6099.89 EUR
InterAdria L.L.C. Video Wall për monitorim 80992 EUR
Video Wall për monitorim 109112 EUR
Botek shpk Video Wall për monitorim 121894 EUR
"eor group " SH.P.K. Video Wall për monitorim 119696 EUR
"NBT -ING" SH.P.K. Lot 1 Renovimi i disa pjeseve ne objektin e Prokurorise Themelore ne Peje 46109 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Lot 1 Renovimi i disa pjeseve ne objektin e Prokurorise Themelore ne Peje 45454 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Global Holding SH.P.K.; N.N.P.T. Engineering Ndërtimi i objektit të qerdhës në Dobërçan-Gjilan S+P+1 347271.55 EUR
JETMIRI SH.P.K. NDERTIMI I PLLATOVE PER RRESHTIMIN E NXENESVE DHE TROTUAREVE ME KUBEZA-FAZA III-të 1324.25 EUR
Kombi Taxi Isak Gjata Bartja e nxënësve me nevoja të veçanta nga shtëpia në shkollën Kongresi i Manastirit dhe anasjelltas 14635.35 EUR
N.T. "Xhafa Tours" TRANSPORTI NXENESVE 4.5 EUR
N.T.SH."Koslabor" Furnizimi me Material Medicinal per nevojat e QKSUK 5977.75 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik D & T Group SH.P.K.; BAZALTI-S SH.P.K.; N.N.P. EURO CONSTRUCTION ; EL-BAU SH.P.K.; Arifaj.shpk RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT DHE KOLEKTORIT NË KRUSHË TË MADHE DHE OPTERUSHË 1018747.69 EUR
N.P.T. "Bamirs" RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT DHE KOLEKTORIT NË KRUSHË TË MADHE DHE OPTERUSHË 995955 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Mendi -P SH.P.K.; VALDRINI-A SH.P.K. RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT DHE KOLEKTORIT NË KRUSHË TË MADHE DHE OPTERUSHË 985389.4 EUR
Akordimi i veglave muzikore 1986 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: IDK KONSTRUKSION SHPK; " SINJAL RKS " SH.P.K. Mirembajtja e semaforeve ,invertoreve dhe pajimeve akustike per te verberit ne qytetin e Prishtines 153400 EUR
Mirembajtja e semaforeve ,invertoreve dhe pajimeve akustike per te verberit ne qytetin e Prishtines 49987 EUR
DUGAGJIN RUDI B.I. Mirembajtja e semaforeve ,invertoreve dhe pajimeve akustike per te verberit ne qytetin e Prishtines 115686 EUR
N.N.P.,,Valbona - Gj" LOT 3- Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Llugaxhi 11889.01 EUR
LOT 3- Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Llugaxhi 16134.03 EUR
" MATKOS PHARM " SH .P.K. Furnizimi me Material Medicinal per nevojat e QKSUK 6093.65 EUR
Medical Furnizimi me Material Medicinal per nevojat e QKSUK 4777 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik PRO MEDICAL SH.P.K.; N.Sh.Sh. Poliklinika. Donadent Furnizimi me Material Medicinal per nevojat e QKSUK 7885 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LIMITPROJECT SH.P.K.; DELTA - CCD SH.P.K.; Rinesa SH.P.K. Lot-2- ''Renovimi i Fakultetit të Arteve '' 89617.77 EUR
Agronomi Group SH.P.K. FURNIZIM ME PREPARATE PËR LUFTIMIN E INSEKTIT CIKADIA E HARDHISË SË RRUSHIT – Ritenderim 57576 EUR
CONSTRUMAX SH.P.K. Lot 1 Renovimi i disa pjeseve ne objektin e Prokurorise Themelore ne Peje 51151 EUR
" AC ing " SH.P.K. Lot 1 Renovimi i disa pjeseve ne objektin e Prokurorise Themelore ne Peje 38271 EUR
Vizioni - B SH.P.K. Lot 1 Renovimi i disa pjeseve ne objektin e Prokurorise Themelore ne Peje 47542 EUR
" TOSI - V " SH.P.K. Lot 1 Renovimi i disa pjeseve ne objektin e Prokurorise Themelore ne Peje 38888.88 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.P.N. Lindi '; NOTI-BETON SH.P.K. LOT 3- Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Llugaxhi 13502.36 EUR
LOT 3- Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Llugaxhi 13852.93 EUR
" SKY LINE CO " SH.P.K. LOT 3- Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Llugaxhi 13450.85 EUR
"Agrounion" Sh.p.k FURNIZIM ME PREPARATE PËR LUFTIMIN E INSEKTIT CIKADIA E HARDHISË SË RRUSHIT – Ritenderim 61680 EUR
Samire Osmani FURNIZIM ME PREPARATE PËR LUFTIMIN E INSEKTIT CIKADIA E HARDHISË SË RRUSHIT – Ritenderim 59976 EUR
Gëzim Cena FURNIZIM ME PREPARATE PËR LUFTIMIN E INSEKTIT CIKADIA E HARDHISË SË RRUSHIT – Ritenderim 41040 EUR
N.T.SH.,,Jonathan" FURNIZIM ME PREPARATE PËR LUFTIMIN E INSEKTIT CIKADIA E HARDHISË SË RRUSHIT – Ritenderim 41280 EUR
First Solution L.L.C. “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 7278.2 EUR
LINK INSURANCE BROKERS SH.P.K. “Sigurimi i automjeteve te KMDK-së” 3317.97 EUR
SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A. “Sigurimi i automjeteve te KMDK-së” 3306.4 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË “Sigurimi i automjeteve te KMDK-së” 5617.71 EUR
Furnizim e materialeve elektrike për ndriçim rrugor dhe mirëmbajtje të ndriçimit rrugor në komunën e Shtërpcës 18411 EUR
''VERA'' SH.P.K. Furnizim e materialeve elektrike për ndriçim rrugor dhe mirëmbajtje të ndriçimit rrugor në komunën e Shtërpcës 16505 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik DHF COMPANY SH.P.K.; JONI TRANSPORT SH.P.K. Furnizim me Mazut 1815061.46 EUR
N.T.P. " Flamuri " Furnizim me Mazut 1777171.66 EUR
"NBT -ING" SH.P.K. Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 963.01 EUR
Ridvan Elezi B.I. Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 2566.73 EUR
"HARST Group" SH.P.K. Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 2414.24 EUR
TRIO TECH SH.P.K. “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 6785 EUR
" TRIO TEK " SH.P.K. “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 7343 EUR
ARITECH “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 7101.5 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 3617.06 EUR
AWA SH.P.K. “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 6770 EUR
N.T.P. " VLORA " “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 7268 EUR
InterAdria L.L.C. “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 4824 EUR
EBK SH.P.K. Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 1993.84 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik MBB Construction SH.P.K.; N.T.SH. QAMILI Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 619.25 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TRIANGLE SH.P.K.; AAB CONSTRUCTION SH.P.K. Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 1689.07 EUR
"ALBOSS"SH.P.K. Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 2287.34 EUR
Furnizimi me makina mjelese per blegetor 34900 EUR
Furnizimi me makina mjelese per blegetor 49000 EUR
" AGRI BAU " SH.P.K. Furnizimi me makina mjelese per blegetor 28400 EUR
EKO-DRINIA SH.P.K. LOT 2 – MIRËMBAJTJA E INFRASTRUKTURËS RRUGORE GJATË SEZONEVE DHE MBLEDHJA E MBETURINAVE 214503.68 EUR
KOMPANIA REGJIONALE E MBETURINAVE EKOREGJIONI SH.A. REGIONAL WASTE COMPANY EKOREGJION LOT 2 – MIRËMBAJTJA E INFRASTRUKTURËS RRUGORE GJATË SEZONEVE DHE MBLEDHJA E MBETURINAVE 232683.25 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BERISHA COM SH.P.K.; VB. TOFAJ; VIZION PLUS SH.P.K. LOT 2 – MIRËMBAJTJA E INFRASTRUKTURËS RRUGORE GJATË SEZONEVE DHE MBLEDHJA E MBETURINAVE 227032.54 EUR
N.P.SH. " ONI DESIGN " Furnizim me paisje muzikore per kabinete te muzikës 22430 EUR
" Shkembi " Sh.p.k. LOTO 6 - NDERTIMI I RRUGES SADRI RAMQAJ NE STUDENICE - L=640, B=4M. 39305.4 EUR
,,Menti Sh.p.k. LOTO 6 - NDERTIMI I RRUGES SADRI RAMQAJ NE STUDENICE - L=640, B=4M. 39604.81 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Asfaltimi i rruges se Reçakut deri te rrethrrotullimi. 168961.81 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " Quality Asphalt " SH.P.K.; "Company Zuka Commerce" Sh.p.k. Asfaltimi i rruges se Reçakut deri te rrethrrotullimi. 142749.6 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 7200 EUR
ANA INTERNATIONAL L.L.C. “Furnizim me pajisje tjera të TI-së” 3822.25 EUR
MADEKOS SH.P.K. Furnizim me material të nevojshëm për rentgen filma për vitin 2023 5000 EUR
" IDEOR CONSTRUCTION " SH.P.K. LOT 1 Lapidari në Studenqan, Vraniq dhe Dubravë 49995 EUR
N.T.P. Univerzal - Comerc Servisimi dhe Mirëmbajataj e Automjetev. 4783.48 EUR
N.T.SH." BESI " Servisimi dhe Mirëmbajataj e Automjetev. 24588.3 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BAJRAM HA.GASHI B.I.; N.P.T. Bamirs Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 936.51 EUR
GOE Limit L&B sh.p.k.; dhe NPN EUROING SH.P.K. Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 2299.77 EUR
" EdiBau- ing " SH.P.K. Mirëmbajtja dhe renovimi i ndërtesave të shëndetësisë primare në Komunën e Prizrenit 3197.83 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A. Sigurimi i Auto përgjegjësisë Grupi Tarifor III Ton, Rimorkiot 118.78 EUR
K.S. Dukagjini SH.A. Sigurimi i Auto përgjegjësisë Grupi Tarifor III Ton, Rimorkiot 140.42 EUR
Berisha Company SH.A. Asfaltimi i rruges se Reçakut deri te rrethrrotullimi. 154923.95 EUR
N.T. "RAHOVICA COMERCE'' Asfaltimi i rruges se Reçakut deri te rrethrrotullimi. 158750.53 EUR
Burimi - E Sh.p.k. Asfaltimi i rruges se Reçakut deri te rrethrrotullimi. 149355 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: Companya " Eskavatori " Sh.p.k.; " Best Company " SH.P.K. Asfaltimi i rruges se Reçakut deri te rrethrrotullimi. 160510.08 EUR
"Linda" Sh.p.k Asfaltimi i rruges se Reçakut deri te rrethrrotullimi. 144978.34 EUR
Kompania E Sigurimeve Të Përgjithshme Siguria Sigurimi i Auto përgjegjësisë Grupi Tarifor III Ton, Rimorkiot 140.42 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE "ILLYRIA" SH.A Sigurimi i Auto përgjegjësisë Grupi Tarifor III Ton, Rimorkiot 118.78 EUR
Comfort Clima Furnizimi dhe montimi i pjesëve të Qilerit të PALLATIT TË DREJTËSISË 2300 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i pjesëve të Qilerit të PALLATIT TË DREJTËSISË 2323 EUR
Company " Murseli "SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve në fshatin Ivajë 31718.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.SH. " SFISHTA "; " SFISHTA AUTO HOME " SH.P.K. Servisimi dhe Mirëmbajataj e Automjetev. 5986.16 EUR
Bastri Ademi B.I. Servisimi dhe Mirëmbajataj e Automjetev. 11415.65 EUR
Mihrije Lahu B.I. Servisimi dhe Mirëmbajataj e Automjetev. 8417.93 EUR
Servisimi dhe Mirëmbajataj e Automjetev. 10147.9 EUR
Ndërmarrja Tregtare Private ,,Miri" Servisimi dhe Mirëmbajataj e Automjetev. 6230.52 EUR
Fisnik Berisha LOT 2 -Angazhimi i nje eksperti i te gjitha profileve te inxhinerise 17997.6 EUR
Bekim Mustafa LOT 2 -Angazhimi i nje eksperti i te gjitha profileve te inxhinerise 19992 EUR
Liridon Gashi LOT 2 -Angazhimi i nje eksperti i te gjitha profileve te inxhinerise 19680 EUR
Driton Ibrahimi LOT 2 -Angazhimi i nje eksperti i te gjitha profileve te inxhinerise 18624 EUR
Arsim Mustafa LOT 2 -Angazhimi i nje eksperti i te gjitha profileve te inxhinerise 19026 EUR
Shqipe Kadrijaj LOT 2 -Angazhimi i nje eksperti i te gjitha profileve te inxhinerise 15600 EUR
Albana Bajrami LOT 2 -Angazhimi i nje eksperti i te gjitha profileve te inxhinerise 833.33 EUR
"ARLINDI"SHPK Asfaltimi i rruges se Reçakut deri te rrethrrotullimi. 127932.85 EUR
" URBAN INVEST " SH.P.K. Furnizim me jelek reflektues dhe dorëza. 73800 EUR
Furnizim me jelek reflektues dhe dorëza. 89450 EUR
N.P.T. " Arta -Tex " Furnizim me jelek reflektues dhe dorëza. 69400 EUR
" AJANI & ADAMI " SH.P.K. Furnizim me jelek reflektues dhe dorëza. 374600 EUR
" EXIM JATEX " SH.P.K. Furnizim me jelek reflektues dhe dorëza. 95700 EUR
" LODA DESIGN " SH.P.K. Ndërtimi i rrugëve në fshatin Ivajë 33287 EUR
CMF International SH.P.K. Furnizim me shamot dhe tulla te shamotit 96401.28 EUR
" ELICO " SH.P.K. Furnizim me shamot dhe tulla te shamotit 84124.56 EUR
" I.E.C - BIO " L.L.C Furnizim me shamot dhe tulla te shamotit 97261.5 EUR
" AR - TECH " SH.P.K. Furnizim me shamot dhe tulla te shamotit 96944.08 EUR
" MONTING ENERGJETIKA " SH.P.K. Furnizim me shamot dhe tulla te shamotit 88887.81 EUR
Xhevat Binaku LOT 2 -Angazhimi i nje eksperti i te gjitha profileve te inxhinerise 14400 EUR
Liridona Blakaj Gashi LOT 2 -Angazhimi i nje eksperti i te gjitha profileve te inxhinerise 19200 EUR
Liridon Shahini LOT 2 -Angazhimi i nje eksperti i te gjitha profileve te inxhinerise 18000 EUR
arban shala LOT 2 -Angazhimi i nje eksperti i te gjitha profileve te inxhinerise 19920 EUR
Elham Leskovica LOT 2 -Angazhimi i nje eksperti i te gjitha profileve te inxhinerise 19999.92 EUR
Petrol Company - SH.P.K. Furnizim me mazut 244797 EUR
" ARTMOTION " SH.P.K. Furnizim me IP Kapacitete 1 EUR
Kujtesa Net Sh.p.k. Furnizim me IP Kapacitete 1 EUR
Neotel DOO Furnizim me IP Kapacitete 1 EUR
Cogent Communications Italia S.r.l. Furnizim me IP Kapacitete 1 EUR
Telia Carrier Poland Furnizim me IP Kapacitete 1 EUR
BMS SOLUTIONS L.L.C. Furnizim me fatura rrolne per nevojat e KRU Hidroregjioni Jugor sh.a Prizren - RITENDER 13860 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me fatura rrolne per nevojat e KRU Hidroregjioni Jugor sh.a Prizren - RITENDER 13116 EUR
AWA SH.P.K. Furnizim me fatura rrolne per nevojat e KRU Hidroregjioni Jugor sh.a Prizren - RITENDER 12580 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Furnizim me fatura rrolne per nevojat e KRU Hidroregjioni Jugor sh.a Prizren - RITENDER 12550 EUR
" Termovision " SH.P.K. Riparimi i klimatizimit në termokomanden e bll. A3, A4 dhe A5 72876.8 EUR
N.P.I.,, Klimaterm " Riparimi i klimatizimit në termokomanden e bll. A3, A4 dhe A5 78510.6 EUR
N.T.Sh.,,Ejona" Riparimi i klimatizimit në termokomanden e bll. A3, A4 dhe A5 68612.13 EUR
Ambulanca Dhe Farmacia Veterinare " Goni " Trajtimi i Qenve endacak në Komunen e Shtimës, vakcinimi, dehelmetizmi , matrikukimi dhe kastrim i tyre Ri-tenderim 4130 EUR
" Liri - Med " SH.P.K. Lot 8 116376 EUR
Durim Dula B.I. Servisim, Mirëmbajtje dhe Furnizim me pjesë rezervë për Automjete 6349.8 EUR
"KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K. Lot 3 202500 EUR
" Liri - Med " SH.P.K. Lot 18 15300 EUR
N.SH. " PRESTIGE " Sherbime te përkthimit per nevojat e MBPZHR-së 5955 EUR
BUSINESS PRO SH.P.K. Furnizim me shamot dhe tulla te shamotit 94563.75 EUR
LIMORA SH.P.K. Ndërtimi i “Obeliskut të Radio Kosovës së Lirë dhe Bunkerit” në KM “ZIV Shtabi i Përgjithshëm i UÇK - së Kleçkë dhe Divjakë - Malet e Berishës”-Ritender 31100.73 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. PROING ; N.N.T. Korabi Ndërtimi i “Obeliskut të Radio Kosovës së Lirë dhe Bunkerit” në KM “ZIV Shtabi i Përgjithshëm i UÇK - së Kleçkë dhe Divjakë - Malet e Berishës”-Ritender 31708.73 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P.,,Smakaj ; ISEFERI SH.P.K. Ndërtimi i “Obeliskut të Radio Kosovës së Lirë dhe Bunkerit” në KM “ZIV Shtabi i Përgjithshëm i UÇK - së Kleçkë dhe Divjakë - Malet e Berishës”-Ritender 29951.98 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.SH."TERMO GLOB"; "Rexha" Sh.p.k. Riparimi i klimatizimit në termokomanden e bll. A3, A4 dhe A5 74126.55 EUR
"MEDITECH" SH.P.K. LOT 1 943110 EUR
"MEDITECH" SH.P.K. LOT 18 22032 EUR
Medical LOT 18 17388 EUR
LOT 18 21708 EUR
KO MED L.L.C. LOT 18 14455 EUR
"AKTIV" SH.P.K. Ndërtimi i “Obeliskut të Radio Kosovës së Lirë dhe Bunkerit” në KM “ZIV Shtabi i Përgjithshëm i UÇK - së Kleçkë dhe Divjakë - Malet e Berishës”-Ritender 32903.6 EUR
"MONTING" SH.P.K. Furnizim dhe montim të shtyllave të betonit për përforcimin e rrjetit optik WAN të KEK-ut. 6707.2 EUR
Furnizim dhe montim të shtyllave të betonit për përforcimin e rrjetit optik WAN të KEK-ut. 9280 EUR
N.N.P. " NDRIQIMI " Furnizim dhe montim të shtyllave të betonit për përforcimin e rrjetit optik WAN të KEK-ut. 10525.6 EUR
Albo Group SH.P.K. Botime dhe Publikime 3850 EUR
Fatos Hyseni Konsulentë në fushen e Logjistikës. 17964 EUR
Argjira Pukaj Konsulentë në fushen e Logjistikës. 17460 EUR
CREA-KO sh.p.k. Pjesa (Lot)-1 Krijimi I Sistemit të Unifikuar i Raportimit Statistikor 85356.75 EUR
" TRIBUNE " SH.P.K. Pjesa (Lot)-1 Krijimi I Sistemit të Unifikuar i Raportimit Statistikor 65920 EUR
N.SH. " TECH VISION " Pjesa (Lot)-1 Krijimi I Sistemit të Unifikuar i Raportimit Statistikor 43200 EUR
ASSECO SEE SH.P.K. Pjesa (Lot)-1 Krijimi I Sistemit të Unifikuar i Raportimit Statistikor 66878.85 EUR
D.P.Z. "Fonex" Lot VI – BARTJA E NXËNËSVE NË RELACIONIN GURI I KUQ - KRAMOVIK DHE ANASJELLTAS PËR VITIN SHKOLLOR 2023 2024 5337.5 EUR
TETRONIKS L.L.C. Furnizim dhe montim me kamera, servisimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të sigurisë dhe kamerave në Institucionet Qendrore të Republikës së Kosovës 16049.21 EUR
Medical Furnizim me Barna per Sherbimin e Shendetit Mendor Ferizaj 1587 EUR
" MATKOS PHARM " SH .P.K. Furnizim me Barna per Sherbimin e Shendetit Mendor Ferizaj 1837.5 EUR
MADEKOS SH.P.K. Lot 27 13840 EUR
NSH."DATAPROGNET" Pjesa (Lot)-1 Krijimi I Sistemit të Unifikuar i Raportimit Statistikor 41595 EUR
Botek shpk Pjesa (Lot)-1 Krijimi I Sistemit të Unifikuar i Raportimit Statistikor 52688 EUR
" PBC " SH.P.K. Pjesa (Lot)-1 Krijimi I Sistemit të Unifikuar i Raportimit Statistikor 49604.19 EUR
Hamdi Rrahmani B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të MF-Ritender 2537.94 EUR
N.T.SH."M.S.MEDICOM" Servisimi dhe Mirembajta e Aparaturave të Hemodializës 82740.9 EUR
K.S. Besa Security SH.P.K. SISTEMI I INSTALIMIT TE KAMERAVE BRENDA DHE JASHTE OBJEKTIT.(FURNIZIMI, MONTIMI DHE INSTALIMI I KAMERAVE NE OBJEKTIN E KOMUNES SE ISTOGUT) 9870.62 EUR
Medical Lot 27 9700 EUR
"KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K. Lot 27 13392 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: NTSHM " Letamed "; N.T.SH. " Elektromontimi " Lot 27 21600 EUR
" KONTI " SH.P.K. Lot 27 16053.12 EUR
Lot 27 14860 EUR
" Interlab" SH.P.K. Lot 27 13420 EUR
Medical Group SH.P.K. Lot 27 13900 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik eDev SH.P.K.; E - TECH SH.P.K. Mirëmbajtja e Aplikacionit Online 22703.2 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. FURNIZIM ME SERVER DHE KONFIGURIM 5022 EUR
InterAdria L.L.C. FURNIZIM ME SERVER DHE KONFIGURIM 5780 EUR
" TRIO TEK " SH.P.K. FURNIZIM ME SERVER DHE KONFIGURIM 4990 EUR
Radule Stevic B.I. Renoviranje fasade osnovne skole Sveti Sava u Severnoj Mitrovici 69990 EUR
ABKONS SH.P.K Shërbime shtesë për zhvendosjen fizike dhe ekonomike e një pjese të fshatrave Hade, Palaj, Sibovc, Shipitullë Dhe Leshkoshiq, Komuna Obiliq 38362.27 EUR
N.T.SH . " NODE TECH " SISTEMI I INSTALIMIT TE KAMERAVE BRENDA DHE JASHTE OBJEKTIT.(FURNIZIMI, MONTIMI DHE INSTALIMI I KAMERAVE NE OBJEKTIN E KOMUNES SE ISTOGUT) 8035 EUR
E CONNECT AL SH.P.K. SISTEMI I INSTALIMIT TE KAMERAVE BRENDA DHE JASHTE OBJEKTIT.(FURNIZIMI, MONTIMI DHE INSTALIMI I KAMERAVE NE OBJEKTIN E KOMUNES SE ISTOGUT) 8642.3 EUR
SISTEMI I INSTALIMIT TE KAMERAVE BRENDA DHE JASHTE OBJEKTIT.(FURNIZIMI, MONTIMI DHE INSTALIMI I KAMERAVE NE OBJEKTIN E KOMUNES SE ISTOGUT) 9736 EUR
D.SH.AMTELECOMMUNICATION SISTEMI I INSTALIMIT TE KAMERAVE BRENDA DHE JASHTE OBJEKTIT.(FURNIZIMI, MONTIMI DHE INSTALIMI I KAMERAVE NE OBJEKTIN E KOMUNES SE ISTOGUT) 8097 EUR
KO MED L.L.C. Lot 27 15400 EUR
Yesspharma SH.P.K. Lot 27 9719 EUR
LEDI MED SH.P.K. Lot 27 14310 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " raymed " SH.P.K.; " KosovaMed " SH.P.K. Lot 27 12240 EUR
" 4ING " SH.P.K. Renovimi i Hyrjes Kryesore dhe Shkallëve, ne objektin e Kryeministrisë – Prishtinë 2210.5 EUR
" ERO PROJECT " SH.P.K. Renovimi i Hyrjes Kryesore dhe Shkallëve, ne objektin e Kryeministrisë – Prishtinë 1797.21 EUR
SISTEMI I INSTALIMIT TE KAMERAVE BRENDA DHE JASHTE OBJEKTIT.(FURNIZIMI, MONTIMI DHE INSTALIMI I KAMERAVE NE OBJEKTIN E KOMUNES SE ISTOGUT) 7349 EUR
N.T.SH. " LABELA TEAM " Furnizim me Team Viewer -rikuotim 3999.99 EUR
N.P.SH. " SVARÇA " Snabdevanje akumulatorima 1625 EUR
N.T.SH. " Sporti " Snabdevanje akumulatorima 1739 EUR
Ideal Shala B.I. Snabdevanje akumulatorima 1345.57 EUR
" STORM ICT " L.L.C. Furnizim me licenca për nevojat e Zyrës së Rregullatorit për Energji 7845 EUR
UNION L.L.C Furnizim me pjese per filtra elektrik 9676 EUR
N.P.T."DINAMIKA" Furnizim me pjese per filtra elektrik 8850 EUR
N.T.SH. " Start - GE " Furnizim me pjese per filtra elektrik 8496 EUR
N.T.P. " Xani-Inex " Furnizim me pjese per filtra elektrik 6136 EUR
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Furnizim me material administrativ-blloka 2898.5 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me material administrativ-blloka 2498.2 EUR
" TOSI - V " SH.P.K. Renovimi i Hyrjes Kryesore dhe Shkallëve, ne objektin e Kryeministrisë – Prishtinë 2099 EUR
Renovimi i Hyrjes Kryesore dhe Shkallëve, ne objektin e Kryeministrisë – Prishtinë 1917.73 EUR
Berisha Company SH.A. Ndërtimi i rrugës Varosh-Gërlicë përgjatë hekurudhës dhe ndërtimi i mbikalimeve për këmbësorë. 795734.5 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Varosh-Gërlicë përgjatë hekurudhës dhe ndërtimi i mbikalimeve për këmbësorë. 779779.5 EUR
Ndërtimi i rrugës Varosh-Gërlicë përgjatë hekurudhës dhe ndërtimi i mbikalimeve për këmbësorë. 748555 EUR
KosovaMed Healthcare SH.P.K. SERVISIMI DHE MIRËMBAJTJA E KABINETIT TË RADIOLOGJISË NË QKMF RAHOVEC 29759.6 EUR
N.T.P."FERODA" Furnizim me një motociklet. 1490 EUR
Furnizim me një motociklet. 2350 EUR
PROAKTIV ONE L.L.C. Furnizim me një motociklet. 1445 EUR
Furnizim me paisje të sigurisë për kontrollin e trazirave në institucionet e Sherbimit Korrektues të Kosoves 37417.8 EUR
N.SH. " M.V.R.ELEKTROMONTUES " Vendosja e ndriçimit publik 128103.45 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me material administrativ-blloka 3379.5 EUR
N.T. "Agimi- De" Furnizim me material administrativ-blloka 2950.5 EUR
N.N. " 100 % Design " Sh.p.k. Masa preventive – Intervenime në fushën e trashëgimisë kulturore në rajonin e Mitrovicë 80617.01 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LIMITPROJECT SH.P.K.; DELTA - CCD SH.P.K.; Rinesa SH.P.K. Masa preventive – Intervenime në fushën e trashëgimisë kulturore në rajonin e Mitrovicë 82942.07 EUR
" GALANTERIA " SH.P.K. Ndërtimi i qendrës rinore në Deçan – Lot 1 Finalizimi i punëve dhe furnizimet e enterierit për nevojat e Qendrës Rinore Deçan 150137 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Comerce SH.P.K.; NDËRTIMI ING SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Varosh-Gërlicë përgjatë hekurudhës dhe ndërtimi i mbikalimeve për këmbësorë. 749645 EUR
"ARLINDI"SHPK Ndërtimi i rrugës Varosh-Gërlicë përgjatë hekurudhës dhe ndërtimi i mbikalimeve për këmbësorë. 763059.5 EUR
MEGRANT ING SH.P.K. Rregullimi i toaleteve ne Statcionin e Autobusave 7122.2 EUR
Rregullimi i toaleteve ne Statcionin e Autobusave 7791 EUR
" IZO - H " SH.P.K. Rregullimi i toaleteve ne Statcionin e Autobusave 6455.6 EUR
" BEREQETI - ING " SH.P.K. Vendosja e ndriçimit publik 121652.9 EUR
TERMOMONTIMI Vendosja e ndriçimit publik 124338 EUR
Vendosja e ndriçimit publik 113185.3 EUR
BM Group SH.P.K. Vendosja e ndriçimit publik 144849.6 EUR
N.N.T. Brezi Kufitar Vendosja e ndriçimit publik 110000 EUR
CALL - HOME ELEKTRONICS SH.P.K. Vendosja e ndriçimit publik 133843.6 EUR
ELECTRA SH.P.K. Vendosja e ndriçimit publik 116115.7 EUR
N.N.P. " Wenda " Punë shtesë-(Fusha e trashëgimisë kulturore dhe arkitektonike- Rikonstruimi i krojeve në fshatin Shipitull) 2439.3 EUR
Valon Ismajli Shërbime konsulente për nevojat e Komunës së Lipjanit , 1 llote 12960 EUR
Nora Hajrizi Shërbime konsulente për nevojat e Komunës së Lipjanit , 1 llote 12480 EUR
Mirjeta Sllamniku Shërbime konsulente për nevojat e Komunës së Lipjanit , 1 llote 13200 EUR
EUROPRINTY Ritender-Furnizim me telefona per IAP 3384.24 EUR
MERITON TËRSHNJAKU B.I. Ritender-Furnizim me telefona per IAP 3112 EUR
Rizah Avdiu B.I. Rregullimi i toaleteve ne Statcionin e Autobusave 8997 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik INFRA GROUP SH.P.K.; LevelMax L.L.C. Rregullimi i toaleteve ne Statcionin e Autobusave 8889 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KUOTA SH.P.K.; MBB Construction SH.P.K. Rregullimi i toaleteve ne Statcionin e Autobusave 6695.9 EUR
"Valdrini" sh.p.k Rregullimi i toaleteve ne Statcionin e Autobusave 8999 EUR
Shkelqimi Invest SH.P.K. Rregullimi i toaleteve ne Statcionin e Autobusave 9798.9 EUR
Labinot M. Krasniqi B.I. Vendosja e ndriçimit publik 125908.13 EUR
N.T.SH. "MONTING " Vendosja e ndriçimit publik 167310.1 EUR
N.T.Sh. ,,Elektroing" Vendosja e ndriçimit publik 117075.08 EUR
" ABB " Sh.p.k. Vendosja e ndriçimit publik 165690.64 EUR
N.N.SH."A & E COM" Nabavka elektricnih uredjaja za potrebe Doma zdravlja - Ritender 4986.68 EUR
Nabavka elektricnih uredjaja za potrebe Doma zdravlja - Ritender 4990 EUR
" Liri - Med " SH.P.K. Lot 11 fentanyl 3375.57 EUR
Archi D projekt SH.P.K. Rregullimi i toaleteve ne Statcionin e Autobusave 8742 EUR
N.N.P."NDERTIMTARI-MAXHUNAJ" Rregullimi i toaleteve ne Statcionin e Autobusave 7832 EUR
N.N.P. " Wenda " Rregullimi i toaleteve ne Statcionin e Autobusave 9698.44 EUR
" IDEOR CONSTRUCTION " SH.P.K. Rregullimi i toaleteve ne Statcionin e Autobusave 6996 EUR
V&F Toni SH.P.K. Rregullimi i toaleteve ne Statcionin e Autobusave 9838 EUR
Adnan Bislimi B.I. Rregullimi i toaleteve ne Statcionin e Autobusave 9295 EUR
"Aztech" Sh.p k Ritender-Furnizim me telefona per IAP 3999.02 EUR
Botek shpk Ritender-Furnizim me telefona per IAP 3826.1 EUR
SIGMA PROJEKT ARH D.O.O. Prokurimi i pajisjeve dixhitale (tabletëve) për nevojat e shkollave të mesme 20250 EUR
" ILIR - KOSOVA " SH.P.K. Prokurimi i pajisjeve dixhitale (tabletëve) për nevojat e shkollave të mesme 19980 EUR
N.T.SH. " LABELA TEAM " Prokurimi i pajisjeve dixhitale (tabletëve) për nevojat e shkollave të mesme 24201 EUR
ARITECH Prokurimi i pajisjeve dixhitale (tabletëve) për nevojat e shkollave të mesme 17577 EUR
" Interlab" SH.P.K. Kalibrimi i pajisjeve laboratorike 8231.97 EUR
Flamur Isufi B.I. Kalibrimi i pajisjeve laboratorike 3580 EUR
N.SH. " Natural Resources Solution " Hartimi i planeve menaxhuese LOTI 3 Regjionet Ferizaj-Gjilan Nerodime-Jezerc 6,351.00 ha Gushicë 2,342.00 ha Ahishta 800.00 ha Gjithesjt 9,493.00 ha. 87335.6 EUR
" J.S.G." L.L.C. Hartimi i planeve menaxhuese LOTI 3 Regjionet Ferizaj-Gjilan Nerodime-Jezerc 6,351.00 ha Gushicë 2,342.00 ha Ahishta 800.00 ha Gjithesjt 9,493.00 ha. 74933.1 EUR
Medical Furnizim me pajisje për dezinfektim të endoskopëve 18900 EUR
" Interlab" SH.P.K. Furnizim me pajisje për dezinfektim të endoskopëve 19400 EUR
" TRIO TEK " SH.P.K. Prokurimi i pajisjeve dixhitale (tabletëve) për nevojat e shkollave të mesme 22410 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik GURËBARDHI SH.P.K.; NISI ING SH.P.K. LOT2- NDERTIMI I RRUGEVE NE FSHATRAT ORROBERDE, DOBRUSHE, SARADRAN DHE DUBRAVE. 45479.5 EUR
Granit SH.P.K. LOT2- NDERTIMI I RRUGEVE NE FSHATRAT ORROBERDE, DOBRUSHE, SARADRAN DHE DUBRAVE. 44191.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik WALI HOME L.L.C.; SINANI - ING SH.P.K. Rregullimi i toaleteve ne Statcionin e Autobusave 8721 EUR
DUO CONSTRUCTION SH.P.K. Rregullimi i toaleteve ne Statcionin e Autobusave 8452.8 EUR
Dilaver Berisha B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të komunës së Parteshit 61025 EUR
Sherbimet e rrenimit te objekteve pergjat Autoudheve,rrugeve Nacionale dhe Regjionale 31.86 EUR
" Conex Group " SH.P.K. Sherbimet e rrenimit te objekteve pergjat Autoudheve,rrugeve Nacionale dhe Regjionale 58.15 EUR
Flamur Isufi B.I. Furnizim me pajisje për dezinfektim të endoskopëve 82000 EUR
" SELMANS NETWORK " SH.P.K. RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 205022.74 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ANEA SH.P.K.; G-PROJECT SH.P.K. RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 185516.79 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Progis Sh.p.k.; Jana SH.P.K.; K.N.T.SH. Teuta - M SH.P.K. RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 144405.79 EUR
CONSTRUMAX SH.P.K. RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 142241.42 EUR
"AL-BER" SH.P.K. RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 194002.24 EUR
Olti Trasing SH.P.K. RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 184199.56 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik FINALING SH.P.K.; H & B - Consulting SH.P.K.; N.N.P. EURO CONSTRUCTION RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 158748.23 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Agim Trolli B.I.; N.P.T. Bamirs RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 177831.56 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AGE group SH.P.K.; SINANI ING SH.P.K. RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 137613.02 EUR
" ARDI & ARI " SH.P.K. Furnizim me Llamarin dhe Shufra Bakri 3503.14 EUR
Furnizim me Llamarin dhe Shufra Bakri 4299.33 EUR
Seykos SH.P.K. Furnizim me bombola të klorit 6945 EUR
Afrim Sadriu B.I. Furnizim me bombola të klorit 7800 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 198643.1 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Quality Asphalt SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM ; NDËRTIMI ING SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 274363.3 EUR
" Shkembi " Sh.p.k. LOT2- NDERTIMI I RRUGEVE NE FSHATRAT ORROBERDE, DOBRUSHE, SARADRAN DHE DUBRAVE. 56620.5 EUR
,,Menti" Sh.p.k. LOT2- NDERTIMI I RRUGEVE NE FSHATRAT ORROBERDE, DOBRUSHE, SARADRAN DHE DUBRAVE. 49030.8 EUR
" Segment Kosova " SH.P.K. Furnizim me shtyllore (stopers) 20499.96 EUR
Alfa Trade SH.P.K. Kontrollimi teknik i automjeteve zyrtare në Komunë Skenderaj 1809.78 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik DAR ING SH.P.K.; ,, ENGRUP SH.P.K. RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 175500 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KONAKU GROUP SH.P.K.; N.P. KONAKU ; Beni Construction SH.P.K. RENOVIMI I STACIONIT TË AUTOBUSËVE DHE VENDOSJA E KABINAVE 94882.01 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KOMPANI E SIGURIMEVE ELSIG SH.A.; Risk SH.P.K. Sigurimi shendetsor per KRM Pastrimi sha. 649768.68 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A. Sigurimi shendetsor per KRM Pastrimi sha. 699914.16 EUR
GASHI ING SH.P.K Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 229311.1 EUR
Agim Morina B.I. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 185443.7 EUR
BASHKIMI METI SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 273279 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik GURËBARDHI SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë; SB CONSTRUCTION SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 186375.2 EUR
Toifor Sh.p.k. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 230803.3 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE "ILLYRIA" SH.A Sigurimi shendetsor per KRM Pastrimi sha. 686648.16 EUR
Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C. Sigurimi shendetsor per KRM Pastrimi sha. 699914.16 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A. Sigurimi shendetsor per KRM Pastrimi sha. 583438.68 EUR
N.T.SH. " AR - DRITI " Rregullimi i Muzeut Kacanik 61999 EUR
Rregullimi i Muzeut Kacanik 60582.2 EUR
Furnizim me sprej me ngjyrë për damkimin e trungjeve pyjore. 8973.66 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 265206.8 EUR
Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 305278 EUR
N.N. " Haxha Kom" Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 190834.2 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 213535.3 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 226097.5 EUR
"Company Zuka Commerce" Sh.p.k. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 263316 EUR
PROMEDIA SH.P.K. Shpallje, reklama dhe konkurse në gazetë ditore 2264.2 EUR
Shpallje, reklama dhe konkurse në gazetë ditore 1809 EUR
N.T.P." Bardhi " Furnizimi me Material Sanitar Paisje te ujit 2094.5 EUR
Furnizimi me Material Sanitar Paisje te ujit 1574.71 EUR
'' Albini Group '' SH.P.K. Furnizimi me Material Sanitar Paisje te ujit 1608.93 EUR
Agim Morina B.I. Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë-lagja Qafa - ( Abazi sipas projektit ) Krahu B, krahu C dhe krahu D 8947.5 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me sprej me ngjyrë për damkimin e trungjeve pyjore. 6820.8 EUR
" HIDRO-ING " SH.P.K. Furnizim me sprej me ngjyrë për damkimin e trungjeve pyjore. 8788.64 EUR
Furnizim me sprej me ngjyrë për damkimin e trungjeve pyjore. 8624 EUR
KEMIKALIA SH.P.K. Furnizim me sprej me ngjyrë për damkimin e trungjeve pyjore. 7134.4 EUR
JEFES GROUP SH.P.K. Furnizim me sprej me ngjyrë për damkimin e trungjeve pyjore. 6742.4 EUR
EUROPRINTY Furnizim me sprej me ngjyrë për damkimin e trungjeve pyjore. 7840 EUR
" Beni Construction " SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 281422.05 EUR
NB COMPANY SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 216494 EUR
Companya " Eskavatori " Sh.p.k. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 194374.65 EUR
" GËRLICA - COMPANY " SH. P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 191606.25 EUR
BENI - COM SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 193898.8 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Rahovica Comerce SH.P.K.; N.N.P. ATC COM SH.P.K. Ndërtimi I rrugës Rrahim dhe Shabi Gërbeshi - Lagja Gërbesh-Marevc (Krahu 1) - Lot 1 270744.3 EUR
N.T.Sh.,,Fordi" Furnizim me pjesë nderrimi për kamion, mjete xheniere dhe mjete te tjera për nevojat e FSK-së 431422 EUR
" Liri - Med " SH.P.K. Lot 8 1600 EUR
Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trashëgimisë 1738.5 EUR
ELK GROUP SH.P.K. Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trashëgimisë 1799.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P"DITA"; " JONI TRAVEL " SH.P.K. Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Prishtinë -H.Dilit-Llukar-udh.Stallove-Koliq -Podaj 60 EUR
Minibus -Musli Ahmeti Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Prishtinë -H.Dilit-Llukar-udh.Stallove-Koliq -Podaj 73 EUR
TONI O.P. Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 22.98 EUR
TONI O.P. Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 22.98 EUR
GROWECO SH.P.K. Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 261.68 EUR
GROWECO SH.P.K. Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 261.68 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ALT GROUP SH.P.K.; N.P.SH. STARLIN Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 157.74 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ALT GROUP SH.P.K.; N.P.SH. STARLIN Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 157.74 EUR
Deratizimi, Dezinfektimi dhe Dezinsektimi i Ndertesave Qeveritare që menaxhohen nga MPB -Ritender 299360.53 EUR
Muhamet Muçiqi Ndërtimi i kanalizimit fekal në Repë dhe Pollatë 107869.33 EUR
NNT BINI SH.P.K. Ndërtimi i kanalizimit fekal në Repë dhe Pollatë 92933.89 EUR
Megi Bau GmbH SH.P.K. Ndërtimi i kanalizimit fekal në Repë dhe Pollatë 100925.46 EUR
Tahir Batatina B.I. Ndërtimi i kanalizimit fekal në Repë dhe Pollatë 98434.87 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.P. Keni ; NNSh VAAKAL Ndërtimi i kanalizimit fekal në Repë dhe Pollatë 85065.13 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Con - Des; ''Euro Project '' SH.P.K. Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 236.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Con - Des; ''Euro Project '' SH.P.K. Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 236.4 EUR
Shkelqimi Invest SH.P.K. Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 230.7 EUR
Shkelqimi Invest SH.P.K. Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 230.7 EUR
" TOSI - V " SH.P.K. Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 87.35 EUR
" KONTI " SH.P.K. Ultrazë Portabël 30000 EUR
MADEKOS SH.P.K. Ultrazë Portabël 25250 EUR
KosovaMed Healthcare SH.P.K. Ultrazë Portabël 21600 EUR
KO MED L.L.C. Ultrazë Portabël 34250 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " Inovix " SH.P.K.; "SIGMA PHARM" SH.P.K. Ultrazë Portabël 46094 EUR
Elsë Morina Sherbyes e administrative në GKK 18000 EUR
Ramë Haklaj B.I. Faza përfundimtare ne kompleksin Emin Gjiku - Prishtinë 33768.2 EUR
Dashnim Jashari B.I. Rregullimi i poligonit per ciklizim te Parku Pishave 80570.5 EUR
GIS Data Project SH.P.K. Ndertimi i shtigjeve te ecjes dhe infrastuktures rrugore ne gryken e Jarinjes ne Pogragje dhe ndertimi i parkut industrial 19830.51 EUR
NTP " BENI " Mirembajtja higjienike e ndërtesave të MINT-Ritenderim 3310.33 EUR
" SELMANS NETWORK " SH.P.K. Mirembajtja higjienike e ndërtesave të MINT-Ritenderim 3228.72 EUR
" TOSI - V " SH.P.K. Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 87.35 EUR
N.N.P. "EURO CONSTRUCTION" Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 59.87 EUR
N.N.P. "EURO CONSTRUCTION" Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 59.87 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ENGINEERING RK SH.P.K.; NIKA PrO- Ing SH.P.K. Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 58.84 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ENGINEERING RK SH.P.K.; NIKA PrO- Ing SH.P.K. Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 58.84 EUR
"AL-BER" SH.P.K. NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 158158 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AR - TECH SH.P.K.; € EURO-GROUP SH. P.K. NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 167795.49 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BAJRAM HA.GASHI B.I.; CONSTRUMAX SH.P.K. NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 159228.29 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.SH. WORLD MEDIUM ; N.N.,, Shqipëroni NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 184255.39 EUR
"ALBI COMPANY" SH.P.K NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 172240 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. EURO CONSTRUCTION ; JETMIRI SH.P.K. NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 157306.27 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik GUARD DE CAPITAL SH.P.K.; KRASNIQI SH.P.K. Mirembajtja higjienike e ndërtesave të MINT-Ritenderim 84979.02 EUR
RISAMONT SH.P.K. Nabavka konzola,nosaca i izolatora za potrebe Flotacije Leposavic 9274.8 EUR
Nabavka konzola,nosaca i izolatora za potrebe Flotacije Leposavic 8243.48 EUR
Company " Murseli "SH.P.K. Kanali për uji dhe parandalimin e rrëshqitjes së tokës në lagj smalaj dhe Rudaj në Brod, Komuna e Shtërpcës 94175.2 EUR
Kanali për uji dhe parandalimin e rrëshqitjes së tokës në lagj smalaj dhe Rudaj në Brod, Komuna e Shtërpcës 62007.5 EUR
BAJRAM HA.GASHI B.I. Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 20.3 EUR
BAJRAM HA.GASHI B.I. Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 20.3 EUR
SMART ENG GROUP SH.P.K. Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 19.44 EUR
SMART ENG GROUP SH.P.K. Renovimi dhe mirmbajtja e dyshemeve per IEA 19.44 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizimi me Paisje CNC Shkollore për Përpunimin e Drurit,Metalit & Plastikes[pleksi gas] për SHMLT A.SINANI. 6770 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.SH. Gjashtë Vëllezërit Batatina ; SH. Drini Company SH.P.K. Asfaltimi i rrug.Faruk Rama;Fehmi Agani;Tabat e Llapashticës seg.1 dhe 2 373531.25 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: ZENA SH.P.K.; N.P.T. " Berisha Com " NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 153411.15 EUR
NPN EUROING SH.P.K. NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 157991.54 EUR
N.P.T. "Bamirs" NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 158989 EUR
" EdiBau- ing " SH.P.K. NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 153137.28 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "ART PROJECT" SH.P.K.; N.N.SH. " TOP PROJEKT " NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 164208.96 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AGE group SH.P.K.; SINANI ING SH.P.K. NDËRTIMI I ÇERDHES NË XËRXË 138662.28 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BD Trade SH.P.K.; Muharrem Z. Berisha B.I. Kanali për uji dhe parandalimin e rrëshqitjes së tokës në lagj smalaj dhe Rudaj në Brod, Komuna e Shtërpcës 93930 EUR
"Linda" Sh.p.k Kanali për uji dhe parandalimin e rrëshqitjes së tokës në lagj smalaj dhe Rudaj në Brod, Komuna e Shtërpcës 55977.77 EUR
Ndërtimi i Infrastrukturës në Lagjen e RE në Frashër-PUNË SHTESË. 47127.65 EUR
N.SH. " PRESTIGE " Shërbime të përkthimit dhe transkriptimit 19.5 EUR
" L-Group " SH.P.K. Punë tipike civile për infrastrukturën telekomunikuese në Regjionin e Prishtinës 54368.5 EUR
N.N.P. "HYSNIA" Asfaltimi i rrug.Faruk Rama;Fehmi Agani;Tabat e Llapashticës seg.1 dhe 2 357410.43 EUR
N.N. " 100 % Design " Sh.p.k. Asfaltimi i rrug.Faruk Rama;Fehmi Agani;Tabat e Llapashticës seg.1 dhe 2 376166.94 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Companya Eskavatori Sh.p.k.; Best Company SH.P.K. Asfaltimi i rrug.Faruk Rama;Fehmi Agani;Tabat e Llapashticës seg.1 dhe 2 355355.75 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Milazim Shala; Bujar Shabani B.I. Asfaltimi i rrug.Faruk Rama;Fehmi Agani;Tabat e Llapashticës seg.1 dhe 2 340222.54 EUR
Labinot S. Brahimi B.I. Asfaltimi i rrug.Faruk Rama;Fehmi Agani;Tabat e Llapashticës seg.1 dhe 2 395000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Graniti Com Sh.p.k.; Delta -Ing SH.P.K.; ''ISPE GROUP '' SH.P.K. Asfaltimi i rrug.Faruk Rama;Fehmi Agani;Tabat e Llapashticës seg.1 dhe 2 335184.39 EUR
LEDI MED SH.P.K. Lot 2 72500 EUR
ARITECH Furnizimi me pjesë dhe pajisje për mirëmbajtën e sistemit teknologjisë informative. 6781.88 EUR
Furnizimi me pjesë dhe pajisje për mirëmbajtën e sistemit teknologjisë informative. 10569.25 EUR
" Interlab" SH.P.K. Furnizim me Kimikate për analiza laboratorike 18417 EUR
"BIOTEK KOSOVO " L.L.C. Furnizim me Kimikate për analiza laboratorike 21912.38 EUR
Flamur Isufi B.I. Furnizim me Kimikate për analiza laboratorike 14025.5 EUR
N.SH.T " NERAMED " Autoambulancë me pajisje mjekësore 57800 EUR
Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 32560 EUR
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 37795 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Europrojekt Plus SH.P.K.; AL - GROUP SH.P.K. Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 35204.4 EUR
Rexha Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 39442 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LIMITPROJECT SH.P.K.; Rinesa SH.P.K.; ,, ENGRUP SH.P.K.; AKSI PROJEKT SH.P.K. Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 43517.11 EUR
LIMORA SH.P.K. Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 39266 EUR
" HIDRO PROJECT " SH.P.K. Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 42780.5 EUR
"HARST Group" SH.P.K. Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 43552.5 EUR
" METRO MEDIA GROUP " SH.P.K. Ofrimi i Shërbimeve për reklamim në Portalin vendor Gazetametro 5000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LUX TRADE SH.P.K.; DERMAL R d.o.o. Furnizim me këpucë për uniforme solemne për femra dhe meshkuj 26690 EUR
Solid SH.P.K. Furnizim me këpucë për uniforme solemne për femra dhe meshkuj 17600 EUR
Siemens Sanayi ve Ticaret A.S. Mirëmbajtjen Vjetore te pesë licencave te Softuerit planifikues PSS E 15620 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me material per zyre 21812.16 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me material per zyre 25960 EUR
EUROPRINTY Furnizim me material per zyre 24964.5 EUR
N.T.P. " Office - Printy " Furnizim me material per zyre 18765 EUR
N.T.P. " VLORA " Furnizim me material per zyre 23935.1 EUR
PIKA 5A SH.P.K. Furnizim me material per zyre 26418.9 EUR
NSH."DATAPROGNET" Mirëmbajtja e softuerit aplikativ Sistemi Automatik i Sporteleve të Postës - SASP i Postës së Kosovës sh.a. Kosovës SH.A 322932.96 EUR
Mirëmbajtja dhe instalimi i nxemjeve qëndrore për shkolla dhe objekteve të komunës 24911.75 EUR
" BEREQETI - ING " SH.P.K. Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 41671 EUR
N.P.T. " Duglas'' Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 30588 EUR
" ADEMAJ ARCH - ING " SH.P.K. Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 38820 EUR
"Mobelland" SH.P.K. Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 40965 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 40790 EUR
N.N.P.T. LESNA ING AF SH.P.K. Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 37982.58 EUR
" MBB Construction " SH.P.K. Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 35679.95 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik IBM SH.P.K.; Majlinda Bajraktari B.I.; P-DELTA SH.P.K. Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 43741 EUR
ALFA.i Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 41420.8 EUR
SINANI - ING SH.P.K. Lot 8 Renovimi i Fakultetit Juridik 35105 EUR
,,Santefarm" Sh.p.k. TRAMADOL 6629.7 EUR
Ndërmarrja Shëndetsore " Dreni Pharm " TRAMADOL 7576.8 EUR
" SolvIT " SH.P.K. Furnizim, me pajisje per digjitalizimin e faturimit dhe bizneseve per nevojat e KRM Ekoregjionit 44980 EUR
''TRGOPROMET'' D.O.O. Nabavka rezervnih delova za bušace cekice za potrebe rudnika Crnac i Belo Brdo 32494.84 EUR
Nabavka rezervnih delova za bušace cekice za potrebe rudnika Crnac i Belo Brdo 30104.4 EUR
Labinot B. Gashi B.I. Shërbim zërimi Ritenderim 200 EUR
" Auto Mita " SH.P.K. Furnizim me goma të reja për automjete zyrtare të MMPHI-së 12585.88 EUR
N.T.P. " Burimi Dekor " Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 32354 EUR
" A & F CONSTRUCTION " SH.P.K. Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 32865 EUR
Majlinda Bajraktari B.I. Furnizim me inventar per objektin e ri të Komunës 45468 EUR
" EXCLUSIVE CORPORATION " SH.P.K. Lot 14 319280 EUR
Ndërmarrja Shëndetsore " Dreni Pharm " Lot 14 140483.2 EUR
N.N." BRRUTI ING " Rregullimi i urës, ujsjellsit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Bresanë 22988.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Multi Business Group SH.P.K.; ALBA CONSTRUKSION SH.P.K. Rregullimi i urës, ujsjellsit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Bresanë 22299.41 EUR
" U - UNIQUE " SH.P.K. Rregullimi i urës, ujsjellsit dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Bresanë 23933.72 EUR
Vellezerit Mustafa SH.P.K. Servisimi i peshorës 31 2 të mullirit nr 2 1829 EUR
" RILINDJA A.G.E " SH.P.K. “Furnizim me shtypin vendor” Ritender III 11772 EUR
"GENE MEDICALS" SH.P.K. Lot 14 94464.72 EUR
MINI BUS BAJRUSH KAMERI Lagja e Cërvadikajve-Kurtaj dhe anasjelltas 8556 EUR
" Global - a " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i perdeve me dizajn shiritor horizontal 3563.6 EUR
N.P.T. "Arhing" Furnizimi dhe montimi i perdeve me dizajn shiritor horizontal 2416.12 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Furnizimi dhe montimi i perdeve me dizajn shiritor horizontal 2567 EUR
EUROFAMIS SH.A. Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 72985 EUR
N.P.T. "Bamirs" Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 58460 EUR
N.N.T. " Etniku " Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 75868 EUR
Vehbi Mamaj B.I. Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 51200 EUR
Ermal Sylaj B.I. Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 64330 EUR
" Rilindja Q.V. " SH.P.K. “Furnizim me shtypin vendor” Ritender III 11772 EUR
N.N.P. " Wenda " Ndërtimi i lapidarit në fshatin Kollë 13433.88 EUR
" Kopshti " SH.P.K. Ndërtimi i lapidarit në fshatin Kollë 11900 EUR
" IDEOR CONSTRUCTION " SH.P.K. Ndërtimi i lapidarit në fshatin Kollë 11001.3 EUR
. Limit L & B SH.P.K. Ndërtimi i lapidarit në fshatin Kollë 13540.2 EUR
Avni Murtezi B.I. Furnizim me lende djegese - dru për nevoja të Institucioneve të Komunës 16661.29 EUR
Euro Roleta SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i perdeve me dizajn shiritor horizontal 2294.96 EUR
" TOSI - V " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i perdeve me dizajn shiritor horizontal 2672.7 EUR
" IZO - H " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i perdeve me dizajn shiritor horizontal 2494.52 EUR
" BENA " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i perdeve me dizajn shiritor horizontal 2494.52 EUR
Furnizimi dhe montimi i perdeve me dizajn shiritor horizontal 2672.7 EUR
CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. Rregullimi i oborreve dhe hapësirave të QMF-ve dhe AMF-ve 35869.9 EUR
FORTESA SH.P.K. Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 79495 EUR
G-PROJECT Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 52120 EUR
"NBT -ING" SH.P.K. Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 62413 EUR
"AM GROUP"SH.P.K. Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 54295 EUR
Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 68013 EUR
H & B - Consulting SH.P.K. Rregullimi i oborreve dhe hapësirave të QMF-ve dhe AMF-ve 46888.1 EUR
N.N.P. "HYSNIA" Rregullimi i oborreve dhe hapësirave të QMF-ve dhe AMF-ve 42972.65 EUR
TERMOMONTIMI Rregullimi i oborreve dhe hapësirave të QMF-ve dhe AMF-ve 48443.4 EUR
N.N.P. " Wenda " Rregullimi i oborreve dhe hapësirave të QMF-ve dhe AMF-ve 37494.77 EUR
" HIDRO-ING " SH.P.K. Rregullimi i oborreve dhe hapësirave të QMF-ve dhe AMF-ve 41432.58 EUR
Rregullimi i oborreve dhe hapësirave të QMF-ve dhe AMF-ve 36484.72 EUR
N.T.SH. " NAZI TRAVEL " Furnizim me lende djegese - dru për nevoja të Institucioneve të Komunës 18566.4 EUR
NPT,, Ahu " Furnizim me lende djegese - dru për nevoja të Institucioneve të Komunës 19104 EUR
''Furnizim me zhavor per nevojat e mirembajtjes ne DS Podujeve'' 8850 EUR
" Global Holding " SH.P.K. ''Furnizim me zhavor per nevojat e mirembajtjes ne DS Podujeve'' 8450 EUR
Dritoni Construction SH.P.K. ''Furnizim me zhavor per nevojat e mirembajtjes ne DS Podujeve'' 8800 EUR
"EUROVIA"SH.P.K. ''Furnizim me zhavor per nevojat e mirembajtjes ne DS Podujeve'' 8200 EUR
Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 65455 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik FLAMURI V SH.P.K.; N.T. FLAMURI Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 81148 EUR
"H.SEFERI" SH.P.K. Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 56650 EUR
" ISEFERI " SH.P.K. Ndërtimi i Infrastrukturës për Bujqësi dhe Pylltari -hapja e rrugëve fushore 65900 EUR
Msi SH.P.K. Furnizim me paisje për lavanteri-Ritender VU644-22-059-136 8030 EUR
Rexha Rregullimi i oborreve dhe hapësirave të QMF-ve dhe AMF-ve 46917 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik B.GRUP SH.P.K.; Al-Group SHPK Rregullimi i oborreve dhe hapësirave të QMF-ve dhe AMF-ve 44817.5 EUR
Flamur Isufi B.I. Pajisjet për laboratorin e presionit 77290 EUR
"Vitech " Sh.p.k. Pajisjet për laboratorin e presionit 69840 EUR
Ardian Muhameti •144•Furnizimi me material teknik per sherbimin e zjarrfiksave ne K.K. Dragash (RITENDERIM) 1940 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me paisje për lavanteri-Ritender VU644-22-059-136 5980 EUR
N.P.SH. " ONI DESIGN " Furnizim me paisje për lavanteri-Ritender VU644-22-059-136 8550 EUR
ROA Consulting SH.P.K. Furnizim me paisje për lavanteri-Ritender VU644-22-059-136 7900 EUR
N.P.T. "Bamirs" NDËRTIMI I KANALIT PËR UJËRAT ATMOSFERIK DHE NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA BETONI NË FSHATIN ZATRIQ 60696 EUR
Mendi -P SH.P.K. NDËRTIMI I KANALIT PËR UJËRAT ATMOSFERIK DHE NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA BETONI NË FSHATIN ZATRIQ 78731.2 EUR
N.P.SH. " Dreni " Transporti i nxënësve në relacionin Bordosan-Doblibare dhe anasjelltas 3256 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. Ndertimi; Haxha Kom SH.P.K. 017- Punimi i rrjetit të Ujësjellësit në BL-Qirez 1616230 EUR
N.N.T. " Korabi " 017- Punimi i rrjetit të Ujësjellësit në BL-Qirez 1634876 EUR
IBRAHIM KURRUMELI B.I. 017- Punimi i rrjetit të Ujësjellësit në BL-Qirez 1667755 EUR
ILEAA - GR SH.P.K. 017- Punimi i rrjetit të Ujësjellësit në BL-Qirez 1630049.5 EUR
N.P.Sh.,,Metal" Rimbushja me metal të bardhë të kushinetave rreshqitese të elektromotirit 5961.36 EUR
''A&A Partners'' SH.P.K. •144•Furnizimi me material teknik per sherbimin e zjarrfiksave ne K.K. Dragash (RITENDERIM) 1930 EUR
N.P.T. " Bajra " •144•Furnizimi me material teknik per sherbimin e zjarrfiksave ne K.K. Dragash (RITENDERIM) 2300 EUR
,,Epoka e Re" Ofrimi i Shërbimeve për reklamim në Portalin Epoka e Re 850 EUR
N.N.P."B-ENGINEERING" Furnizimi dhe montimi i paisjeve të ngrohjes qendrore në tri Shkolla të Komunës së Ferizajt 47000.45 EUR
" Romay Lift " SH.P.K. Furnizim me pjesë rezerve për ashnsor 13892 EUR
UrbanLIFT SH.P.K. Furnizim me pjesë rezerve për ashnsor 11414.14 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik GeoGroup Ing SH.P.K.; Dritoni Construction SH.P.K.; Albani Construction SH.P.K. •LOT2-Ndërtimi i murit brojtes rruga Radesh në fshatin Leshtanë 2999.5 EUR
N.P.SH. " GMI " Servisimi dhe Mirëmbajtja me Pjesë Rezerve e Gjeneratorëve të AKKVP-se. 3347.4 EUR
" Rahovica Comerce " SH.P.K. Renovimi i rrugës Hasan Prishtina dhe Isa Boletini , që lidhet me R-220, L=900 m 73592.5 EUR
Medical Lot 4 1485 EUR
N.T.P. " OPHARM " Lot 4 1500.12 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: Mak - Building sh.p.k.; BENI - COM SH.P.K ‘’Renovimi i objektit në FIM’’ 119989.62 EUR
Flamur Isufi B.I. Furnizim me kite dhe reagjent per serologji dhe diagnostike molekulare 19395 EUR
Nazmi A. Pacolli B.I Shërbime hoteliere për nevojat e ASHAK-ë 4077 EUR
Zajednica ponuditelja: " ERIK " SH.P.K.; SCHAFBERGER JR.GMBH Mirmbajtja e objekteve të Komunës së Prizrenit 311880 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EAE-NJAZ SH.P.K.; Lulzim Beqiraj B.I. NDËRTIMI I KANALIT PËR UJËRAT ATMOSFERIK DHE NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA BETONI NË FSHATIN ZATRIQ 73933.9 EUR
''Euro Project '' SH.P.K. NDËRTIMI I KANALIT PËR UJËRAT ATMOSFERIK DHE NDËRTIMI I RRUGËVE ME KUBËZA BETONI NË FSHATIN ZATRIQ 107335.8 EUR
" AGRI BAU " SH.P.K. Furnizim me paisje bujqësore për fermerët e Komunës së Deçanit 94060 EUR
N. P.T. " Haxhijaha" Sh.p.k. Furnizim me paisje bujqësore për fermerët e Komunës së Deçanit 101607.36 EUR
ANA CO SH.P.K. Furnizim me paisje bujqësore për fermerët e Komunës së Deçanit 83992 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Renovimi i rrugës Hasan Prishtina dhe Isa Boletini , që lidhet me R-220, L=900 m 87874.4 EUR
N.N.T."A.B.C." Renovimi i rrugës Hasan Prishtina dhe Isa Boletini , që lidhet me R-220, L=900 m 79618.5 EUR
ARFA GROUP SH.P.K. Renovimi i rrugës Hasan Prishtina dhe Isa Boletini , që lidhet me R-220, L=900 m 90869.75 EUR
" Isars " SH.P.K. Renovimi i objektit të ish Hotel Llapi për galerinë e qytetit 47267.46 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Grandelite L.L.C.; BASHKIMI METI SH.P.K.; BRT SH.P.K. Renovimi i objektit të ish Hotel Llapi për galerinë e qytetit 54497.21 EUR
N.N. '' BLENDI COLOR'' Renovimi i objektit të ish Hotel Llapi për galerinë e qytetit 58321.01 EUR
"Detari " SH.P.K. Renovimi i objektit të ish Hotel Llapi për galerinë e qytetit 52986.25 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Renovimi i objektit të ish Hotel Llapi për galerinë e qytetit 52220 EUR
GLOBAL ING SH.P.K. Renovimi i objektit të ish Hotel Llapi për galerinë e qytetit 49953.43 EUR
" LURN " SH.P.K. Renovimi i objektit të ish Hotel Llapi për galerinë e qytetit 57650.25 EUR
"Internat Security Association"SH.P.K. Mirmbajtja e objekteve të Komunës së Prizrenit 345000 EUR
"SFK" SH.P.K Mirmbajtja e objekteve të Komunës së Prizrenit 336648 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ROSA-SECURITY SH.P.K; Delta Security Sh.p.k. Mirmbajtja e objekteve të Komunës së Prizrenit 600112 EUR
MSS Mobile Sanitary Services SH.P.K. Mirmbajtja e objekteve të Komunës së Prizrenit 338100 EUR
N.SH.H."ZONA PARK" Mirmbajtja e objekteve të Komunës së Prizrenit 361560 EUR
Furnizim me paisje bujqësore për fermerët e Komunës së Deçanit 99824 EUR
Komtel Project Engineering SH.P.K. Furnizim me paisje bujqësore për fermerët e Komunës së Deçanit 72989.7 EUR
Furnizim me veshmbathje për QIRSKP - Shtime 2350 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K.; N.P. Auremont Rregullimi i murrit të lumit dhe punimi i pragjeve të Lumëbardhit ne Komunën e Pejës 179454.5 EUR
VB. TOFAJ Rregullimi i murrit të lumit dhe punimi i pragjeve të Lumëbardhit ne Komunën e Pejës 200200 EUR
N.P.SH." STARLIN " Renovimi i objektit të ish Hotel Llapi për galerinë e qytetit 54493.45 EUR
Medical Lot I -Furnizim me material shpenzues medicinal- jo listes esenciale 34514.28 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik I & B - Group SH.P.K.; Rahovica Comerce SH.P.K. NDERTIMI I KANALIZMIEVE LOT 4- NE LAGJE TE KLINES 85328.37 EUR
" ALTICOM " SH.P.K. NDERTIMI I KANALIZMIEVE LOT 4- NE LAGJE TE KLINES 52490.66 EUR
N.N.T. " Shkodrani " NDERTIMI I KANALIZMIEVE LOT 4- NE LAGJE TE KLINES 57594.29 EUR
" EJONA " SH.P.K. PAISJA E OBJEKTIT KOMUNAL ME LIFT AUTOMATIK 24824.84 EUR
N.T.P. " Fursine - Kosova " Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI 1625.75 EUR
ARITECH Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI 19928 EUR
" TRIO TEK " SH.P.K. Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI 19300 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik First Solution L.L.C.; N.T.P. VLORA Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI 20196.25 EUR
EUROPRINTY Furnizim me kompjutera dhe pajisje te TI 17539 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ELEZAJ SH.P.K.; V - SHALA SH.P.K.; N.P. Inova Sh.p.k. NDERTIMI I KANALIZMIEVE LOT 4- NE LAGJE TE KLINES 56637.27 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "ERDI - GROUP" SH.P.K.; " I. Seferi " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugeve ne komunen Partesh- Pasjan dhe Budrik 128238.9 EUR
AVAG GROUP SH.P.K. Asfaltimi i rrugeve ne komunen Partesh- Pasjan dhe Budrik 100648.46 EUR
"EL-BAU" SH.P.K. Asfaltimi i rrugeve ne komunen Partesh- Pasjan dhe Budrik 90224.8 EUR
" Global Holding " SH.P.K. Asfaltimi i rrugeve ne komunen Partesh- Pasjan dhe Budrik 106764.11 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ,,Menti Sh.p.k.; Engineering Group SH.P.K. Rregullimi i murrit të lumit dhe punimi i pragjeve të Lumëbardhit ne Komunën e Pejës 151462 EUR
Rregullimi i murrit të lumit dhe punimi i pragjeve të Lumëbardhit ne Komunën e Pejës 133159.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik GURËBARDHI SH.P.K.; Benita Company; ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k. Rregullimi i murrit të lumit dhe punimi i pragjeve të Lumëbardhit ne Komunën e Pejës 190022.5 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Osiguranje radnika od posledica nesrecnog slucaja na radu 19200 EUR
TONI INGJINJERING Rregullimi i ndriçimit të fushës sportive- Kaçanik 11333.25 EUR
" Item EL " SH.P.K. Rregullimi i ndriçimit të fushës sportive- Kaçanik 11492.6 EUR
N.T.SH. " AR - DRITI " Rregullimi i ndriçimit të fushës sportive- Kaçanik 11231.25 EUR
Rregullimi i ndriçimit të fushës sportive- Kaçanik 9871.25 EUR
INLINE ENGINEERING SH.P.K. Rregullimi i ndriçimit të fushës sportive- Kaçanik 12575.6 EUR
ELEKTRA L.L.C. Rregullimi i ndriçimit të fushës sportive- Kaçanik 10555.62 EUR
KOMPANI E SIGURIMEVE " ELSIG " SH.A. Osiguranje radnika od posledica nesrecnog slucaja na radu 21927.06 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Donjeta Abazi B.I.; PR SOLUTIONS SH.P.K. Lot II - Zhvillimi dhe Ri-dizajnimi i WEB-it AIP 910 EUR
N.SH. " Spinp Agency " Lot II - Zhvillimi dhe Ri-dizajnimi i WEB-it AIP 1390 EUR
Instituti i Mjekësisë së Punës Kontrolla sistematike - egzaminim mjeksor për stafin e Institutit te Mjeksise Ligjore . 9750 EUR
N.SH.P." ELEKTRA " Ndriçimi publik në rrugën e Cërrnicës 53030.66 EUR
N.N.T."A.B.C." Asfaltimi i rrugeve ne komunen Partesh- Pasjan dhe Budrik 97382.73 EUR
COMPANY"BEJTA COMMERCE"SH.A. Asfaltimi i rrugeve ne komunen Partesh- Pasjan dhe Budrik 96900.56 EUR
SLOBODAN RADOVANOVIC I.B. Nabavka alata za Domarsku službu Doma zdravlja u Severnoj Mitrovici 9960 EUR
AWA SH.P.K. Furnizim me PC dhe monitor per projektin OTT 1686.88 EUR
ARITECH Furnizim me PC dhe monitor per projektin OTT 1755 EUR
EUROPRINTY Furnizim me PC dhe monitor per projektin OTT 990.02 EUR
TERMOMONTIMI Rregullimi i ndriçimit të fushës sportive- Kaçanik 13367 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " IDEOR CONSTRUCTION " SH.P.K.; N.N.P. "EURO CONSTRUCTION" Rregullimi i ndriçimit të fushës sportive- Kaçanik 8888 EUR
B & D ENGINEERING SH.P.K. Furnizim me puthitesa per armaturen e kalldajes 4161.86 EUR
Furnizim me puthitesa per armaturen e kalldajes 2914.25 EUR
Ndërmarrja Tregtare " AUTOKOSOVA" Furnizim me puthitesa per armaturen e kalldajes 2975.37 EUR
Auto Taxi Sherif Shasivari Transporti I nxënësve me aftësi të kufizuar në relacionet nga shtëpia (vendbanimet) Dobrajë e madhe, Zllakuqan, Shalë, Magure, Ribar deri në SHFMU ”Haradin Bajrami” Magure dhe anasjelltas 26936 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik STUDIO HAPSIRA SH.P.K.; TAULANT SHPK Hartimi i projektit detal-zbatues për renovimin e objektit të drejtorisë 5822.12 EUR
N.P.T. "Arhing" Hartimi i projektit detal-zbatues për renovimin e objektit të drejtorisë 6349.99 EUR
" GM Architecture " SH.P.K. Hartimi i projektit detal-zbatues për renovimin e objektit të drejtorisë 9300 EUR
Arhiko .ING O.P. Hartimi i projektit detal-zbatues për renovimin e objektit të drejtorisë 3333 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik JETMIRI SH.P.K.; N.P.T. Cufa Ri-kultivimi i tokave dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbëruara 99500 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me Tonera 1693.89 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me Tonera 2053.2 EUR
First Solution L.L.C. Furnizim me Tonera 873.64 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me Tonera 2144.57 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Milazim Shala; Bujar Shabani B.I.; AVAG GROUP SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukrutes (Asfaltimi dhe kubzimi) Drenas I,II,III dhe IV -Projekt dy vjeqar 326237.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. Ndertimi; LIMORA SH.P.K.; SABA BELCA Dega në Kosovë Ndërtimi i infrastrukrutes (Asfaltimi dhe kubzimi) Drenas I,II,III dhe IV -Projekt dy vjeqar 453625.9 EUR
Ndriçimi publik në rrugën e Cërrnicës 43889.75 EUR
Valentina Sejdiu B.I. LOT I-FURNIZIM ME BUQETA LULESH TE FRESKTA PER HOMAZHE DHE AKTIVITETE TE TJERA 8979 EUR
AWA SH.P.K. Furnizim me material shkollor për nxënës të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës 4243 EUR
N.T.SH."Nobeli" Furnizim me material shkollor për nxënës të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës 7790 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Furnizim me material shkollor për nxënës të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës 5799 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Valdrini sh.p.k; Benita Company; IBRAHIM KURRUMELI B.I.; ASFALT GROUP SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukrutes (Asfaltimi dhe kubzimi) Drenas I,II,III dhe IV -Projekt dy vjeqar 350912 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.T. ,,Fer-Petroll; KUOTA SH.P.K.; Company Murseli SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukrutes (Asfaltimi dhe kubzimi) Drenas I,II,III dhe IV -Projekt dy vjeqar 273376.1 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Trasing Group Sh.p.k.; Euroasphalt Sh.p.k. Ndërtimi i infrastrukrutes (Asfaltimi dhe kubzimi) Drenas I,II,III dhe IV -Projekt dy vjeqar 396927.5 EUR
N.T.P."LULISHTJA BUÇAJ" Ri-kultivimi i tokave dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbëruara 76010 EUR
Ri-kultivimi i tokave dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbëruara 92947 EUR
N.P.SH."BREDHI" Ri-kultivimi i tokave dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbëruara 114216.7 EUR
" AGRIUM " SH.P.K. Ri-kultivimi i tokave dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbëruara 108330 EUR
Avancimi i Sistemit te Telefonisë ne KPMM 3489.26 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Blerja e pajisjeve për realizimin e praktikës profesionale në SHMP “Fehmi Ladrovci” në Drenas 8890 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Blerja e pajisjeve për realizimin e praktikës profesionale në SHMP “Fehmi Ladrovci” në Drenas 9685 EUR
"EL-BAU" SH.P.K. Mirëmbajtja verore dhe mirëmbajtja dimërore e rrugëve Nacionale dhe Rajonale për vitin 2021 2022 “ me Nr;prok 205-21-2663-211 -Rajoni Gjilani Lot -1.me Nr kontratës 038 2021 65077 EUR
N.T. "Agimi- De" Furnizim me material zyrtar me logo te UFAGJ-së dizajnimi dhe shtypja e tyre 9981.5 EUR
" MATKOS PHARM " SH .P.K. FURNIZIM ME FIZIODISPENGJER - ritenderim 2700 EUR
N.SH. " TECH VISION " Furnizim me video-kamera, wifi system dhe trajnimi i stafit në lidhje me projektin Kujtesa e Kosoves - Rrfimet e te mbijetuarave te masakres se Krushes se madh 3942.5 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me ditarëve te punës për specializant. 9930 EUR
N.T. "Agimi- De" Furnizim me ditarëve te punës për specializant. 7890 EUR
EUROPRINT GROUP SH.P.K. Furnizim me ditarëve te punës për specializant. 8940 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me ditarëve te punës për specializant. 7980 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me material shkollor për nxënës të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës 5409.4 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me material shkollor për nxënës të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës 5555.6 EUR
EUROPRINTY Furnizim me material shkollor për nxënës të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës 5495.5 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me material shkollor për nxënës të komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian në Komunën e Gjakovës 4887.8 EUR
N.T.SH."Koslabor" FURNIZIM ME FIZIODISPENGJER - ritenderim 3885 EUR
N.T.P. " VLORA " Nabavka IT opreme za potrebe rukovodstva Opštine Severna Mitrovica 3776 EUR
P.P. " TOSHIBA -NORTH " Nabavka IT opreme za potrebe rukovodstva Opštine Severna Mitrovica 3996 EUR
N.T. '' INFO COM '' Nabavka IT opreme za potrebe rukovodstva Opštine Severna Mitrovica 3700 EUR
ARITECH Nabavka IT opreme za potrebe rukovodstva Opštine Severna Mitrovica 3700 EUR
FURNIZIM ME PJESË REZERVE PËR AUTOMEJTET VW CRAFTER, KOMBI T6, GOLF IV, GOLF VII TË PK-së 14231.24 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me ditarëve te punës për specializant. 11820 EUR
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Furnizim me ditarëve te punës për specializant. 9660 EUR
Grupi Benita, ASFALT GROUP Ndërtimi i rrugicave në fshatin Dobrajë e Madhe 78658.15 EUR
VB INVEST SH.P.K. Ndërtimi i rrugicave në fshatin Dobrajë e Madhe 43293.94 EUR
" LUNARI COMPANY " SH.P.K. Ndërtimi i rrugicave në fshatin Dobrajë e Madhe 47538.39 EUR
Bujar Shabani B.I. Ndërtimi i rrugicave në fshatin Dobrajë e Madhe 54325.86 EUR
Jana SH.P.K. “Rindertimi i rrugës në fshatin Shillovë Komuna e Gjilanit” 9070 EUR
“Rindertimi i rrugës në fshatin Shillovë Komuna e Gjilanit” 8405 EUR
"EL-BAU" SH.P.K. “Rindertimi i rrugës në fshatin Shillovë Komuna e Gjilanit” 7990 EUR
IZMORNIK D.O.O. “Rindertimi i rrugës në fshatin Shillovë Komuna e Gjilanit” 8984 EUR
TIMEPROJECT SH.P.K. Furnizim dhe montim me qelq për institucione komunale 11200 EUR
RSM Company SH.P.K. Rikonstruktimi i rrugës regjionale R222(Nga udhëkryqi me rrugën Regjionale R113 deri ne Zaplluzhe) ST.0+000.00-ST.6+000.00, L=6000.00m', ST.6+000.00-ST.12+175.00, L=6175.00m' Zgjerimi i rrugës rajonale Dragash-Brod, Km 0+000.00-11+622.50m,L=11622.50m' 2897863.23 EUR
" ENERGY PLUS " SH.P.K. Rekonstrukcija centralnog grejanja u obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gracanica 21261.4 EUR
H & B - Consulting SH.P.K. Rekonstrukcija centralnog grejanja u obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gracanica 20514.9 EUR
Zajednica ponuditelja: "PRO-ZONA" D.O.O.; N.P." Bosch " Rekonstrukcija centralnog grejanja u obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gracanica 23980 EUR
" Termovision " SH.P.K. Rekonstrukcija centralnog grejanja u obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gracanica 22999.15 EUR
Dyqani i Pavarur Tregtar Autopjesë " Buqa " FURNIZIM ME PJESË REZERVE PËR AUTOMEJTET VW CRAFTER, KOMBI T6, GOLF IV, GOLF VII TË PK-së 11982.13 EUR
FURNIZIM ME PJESË REZERVE PËR AUTOMEJTET VW CRAFTER, KOMBI T6, GOLF IV, GOLF VII TË PK-së 16972.87 EUR
,,Baki Automobile" SH.P.K. FURNIZIM ME PJESË REZERVE PËR AUTOMEJTET VW CRAFTER, KOMBI T6, GOLF IV, GOLF VII TË PK-së 31145.71 EUR
Furnizim me derivate te naftes 2200 EUR
N.T.SH. " Amara-O-Travel " Transporti i nxënësve Pakazhticë -Qenogë-lagjja e parduzëve dhe anasjelltas 8547 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EuroVia SH.P.K.; Jehona SH.P.K. Rikonstruktimi i rrugës regjionale R222(Nga udhëkryqi me rrugën Regjionale R113 deri ne Zaplluzhe) ST.0+000.00-ST.6+000.00, L=6000.00m', ST.6+000.00-ST.12+175.00, L=6175.00m' Zgjerimi i rrugës rajonale Dragash-Brod, Km 0+000.00-11+622.50m,L=11622.50m' 3149592.18 EUR
KAG - Asphalt Company SH.P.K. Rikonstruktimi i rrugës regjionale R222(Nga udhëkryqi me rrugën Regjionale R113 deri ne Zaplluzhe) ST.0+000.00-ST.6+000.00, L=6000.00m', ST.6+000.00-ST.12+175.00, L=6175.00m' Zgjerimi i rrugës rajonale Dragash-Brod, Km 0+000.00-11+622.50m,L=11622.50m' 3212921.7 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik COMPANY BEJTA COMMERCE SH.A.; PRODUZECE ZA CESTE; PZC BROD d.o.o Rikonstruktimi i rrugës regjionale R222(Nga udhëkryqi me rrugën Regjionale R113 deri ne Zaplluzhe) ST.0+000.00-ST.6+000.00, L=6000.00m', ST.6+000.00-ST.12+175.00, L=6175.00m' Zgjerimi i rrugës rajonale Dragash-Brod, Km 0+000.00-11+622.50m,L=11622.50m' 3198449.65 EUR
N.N.T."A.B.C." Rekonstrukcija centralnog grejanja u obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gracanica 17288 EUR
" Europa Partners " SH.P.K. Rekonstrukcija centralnog grejanja u obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gracanica 20645 EUR
Zajednica ponuditelja: " Gama Ing " SH.P.K.; " DELTA-ING " SH.P.K. Rekonstrukcija centralnog grejanja u obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gracanica 22643.45 EUR
Gafurr Jashari B.I. Rekonstrukcija centralnog grejanja u obrazovnim institucijama na teritoriji opštine Gracanica 25382.12 EUR
Atom - Med Furnizim me teste macroduct me pyllogell, dhe macroduct strap set 18150 EUR
Ragip H. Veseli B.I. Asfaltimi I rruges ne qytet me segmente Kuvendi I Kaçanikut ,rr. Nënë Tereza ,rr. Beçir Hajrizi ,rr. Motrat Qirazi -KKSkenderaj 28839.46 EUR
Ridvan Elezi B.I. Ndërtimi i rrugës Ura e Rapçës – Kufi (Muret mbrojtëse të urës në hyrje të fshatit Rapçë) 27358.78 EUR
RENELUAL TAHIRI SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Ura e Rapçës – Kufi (Muret mbrojtëse të urës në hyrje të fshatit Rapçë) 33462.3 EUR
N.P.N. "A-K Company"Sh.p.k. Ndërtimi i rrugës Ura e Rapçës – Kufi (Muret mbrojtëse të urës në hyrje të fshatit Rapçë) 31335.28 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.P.,,Victoria Invest International" Sh.p.k.; Victoria Invest shpk Rikonstruktimi i rrugës regjionale R222(Nga udhëkryqi me rrugën Regjionale R113 deri ne Zaplluzhe) ST.0+000.00-ST.6+000.00, L=6000.00m', ST.6+000.00-ST.12+175.00, L=6175.00m' Zgjerimi i rrugës rajonale Dragash-Brod, Km 0+000.00-11+622.50m,L=11622.50m' 3420064.42 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik RENELUAL TAHIRI SH.P.K.; BENI - COM SH.P.K. Rikonstruktimi i rrugës regjionale R222(Nga udhëkryqi me rrugën Regjionale R113 deri ne Zaplluzhe) ST.0+000.00-ST.6+000.00, L=6000.00m', ST.6+000.00-ST.12+175.00, L=6175.00m' Zgjerimi i rrugës rajonale Dragash-Brod, Km 0+000.00-11+622.50m,L=11622.50m' 3529376.93 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T.'' Burimi ''; RIVIERA SH.P.K; PATRONI SH.P.K. Rikonstruktimi i rrugës regjionale R222(Nga udhëkryqi me rrugën Regjionale R113 deri ne Zaplluzhe) ST.0+000.00-ST.6+000.00, L=6000.00m', ST.6+000.00-ST.12+175.00, L=6175.00m' Zgjerimi i rrugës rajonale Dragash-Brod, Km 0+000.00-11+622.50m,L=11622.50m' 3399155.57 EUR
N.P.T.'' Fanaj Inxhinjering '' Ndërtimi i rrugës Ura e Rapçës – Kufi (Muret mbrojtëse të urës në hyrje të fshatit Rapçë) 34000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P."ALTECH"; " ERST BAU " SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Ura e Rapçës – Kufi (Muret mbrojtëse të urës në hyrje të fshatit Rapçë) 29330.28 EUR
EBK SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Ura e Rapçës – Kufi (Muret mbrojtëse të urës në hyrje të fshatit Rapçë) 31019.17 EUR
NNTPP " Gashi Ing " Ndërtimi i rrugës Ura e Rapçës – Kufi (Muret mbrojtëse të urës në hyrje të fshatit Rapçë) 28164.78 EUR
"SALLAHU" SH.P.K. Rikonstruktimi i rrugës regjionale R222(Nga udhëkryqi me rrugën Regjionale R113 deri ne Zaplluzhe) ST.0+000.00-ST.6+000.00, L=6000.00m', ST.6+000.00-ST.12+175.00, L=6175.00m' Zgjerimi i rrugës rajonale Dragash-Brod, Km 0+000.00-11+622.50m,L=11622.50m' 3097035.54 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Intering SH.P.K.; SBB ENERGY S.A & INTERING SH.P.K. Ndërrimi i porteve dhe riparim i kanaleve CFRG PA ne kaldajën B1 dhe B2 si dhe riparimi i shamotit te pllakave rrëshqitëse kah kaldaja B1 2862553.86 EUR
Arhiko .ING O.P. LOT 2 39999.99 EUR
D&D Business Support Center L.L.C. LOT 2 47999 EUR
N.N.P."ART " Ndërtimi i rrugës Ura e Rapçës – Kufi (Muret mbrojtëse të urës në hyrje të fshatit Rapçë) 35817.84 EUR
Shaip Mustafa B.I. Lot.3 Pajisje dhe mjete per pastrim 12289.11 EUR
" Sankos " Sh.p.k. Lot.3 Pajisje dhe mjete per pastrim 24482.82 EUR
" Sankos " Sh.p.k. FURNIZIM ME RROBA, PESHQIR DHE MASKA 59166.97 EUR
Sabit Makiqi B.I. FURNIZIM ME RROBA, PESHQIR DHE MASKA 100005 EUR
"RIMI-ALTEX"SH.P.K. FURNIZIM ME RROBA, PESHQIR DHE MASKA 84525.17 EUR
KAG - Asphalt Company SH.P.K. RIPARIMI (ASFALTIMI) I RRUGËVE NË RAHOVEC - DRENOC - SAROSH, ZATRIQ, FORTESË - SAPNIQ 390130.54 EUR
I. Seferi RIPARIMI (ASFALTIMI) I RRUGËVE NË RAHOVEC - DRENOC - SAROSH, ZATRIQ, FORTESË - SAPNIQ 372188.3 EUR
Furkan Rada FURNIZIM ME SPALETA-Ritender2 112882 EUR
PI ER TECHNICAL Kft Branch in Kosovo FURNIZIM ME SPALETA-Ritender2 99696.4 EUR
FURNIZIM ME SPALETA-Ritender2 113650 EUR
" AJANI & ADAMI " SH.P.K. FURNIZIM ME SPALETA-Ritender2 108023 EUR
N.P.SH. " Dreni " Transporti i nxënësve në relacionin Osek Pashë-Gjakovë shkolla Z.Rexha dhe anasjelltas 17595 EUR
" ERO PROJECT " SH.P.K. Renovimi i Objketeve te NJPZSH-ve ne Kamenic, Novobërdë dhe QOE 112 Mitrovicë 9629.92 EUR
H & B - Consulting SH.P.K. Renovimi i Objketeve te NJPZSH-ve ne Kamenic, Novobërdë dhe QOE 112 Mitrovicë 11451.3 EUR
N.N. '' BLENDI COLOR'' Renovimi i Objketeve te NJPZSH-ve ne Kamenic, Novobërdë dhe QOE 112 Mitrovicë 11360.51 EUR
Medical Furnizim me pajisje mjekësore - Ritender 151890 EUR
Flurim Nebija B.I. Furnizim me Glyceril Trinitrate nga LE për nevojat e SHSKUK-së 24750.44 EUR
Gazeta Scanner SH.P.K. Ofrimi i Shërbimeve për reklamim në Portalin Gazeta Scanner 2340 EUR
Dita Travel SH.P.K. Transporti i nxënësve në shhkollën Afrimi e Fahriu Lluzhan Godishnjakë dhe disa Lagje në Lluzhan 9065 EUR
Ganimete Zeneli B.I. Transporti i nxënësve në shhkollën Afrimi e Fahriu Lluzhan Godishnjakë dhe disa Lagje në Lluzhan 10175 EUR
Lulzim M. Bekteshi B.I. Transporti i nxënësve në shhkollën Afrimi e Fahriu Lluzhan Godishnjakë dhe disa Lagje në Lluzhan 10350.75 EUR
" UNIVERS-M " SH.P.K. Furnizim me rrotulla te celikut dhe te gomes 31742 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me rrotulla te celikut dhe te gomes 25488 EUR
RH SH.P.K. Furnizim me rrotulla te celikut dhe te gomes 38677.45 EUR
MADEKOS SH.P.K. Furnizimi dhe mirëmbajtja e aparatit memografik 99600 EUR
ANA INTERNATIONAL L.L.C. Pjesa(lot) 2-Furnizim me pajisje të TI-së për Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore 5982 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Pjesa(lot) 2-Furnizim me pajisje të TI-së për Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore 3500 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Quality Asphalt SH.P.K.; GASHI ING SH.P.K Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Dumnicë e Epërme, Dumnicë e Poshtme 119878.23 EUR
Toifor Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Dumnicë e Epërme, Dumnicë e Poshtme 132182.55 EUR
NNSh VAAKAL Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Dumnicë e Epërme, Dumnicë e Poshtme 141652.1 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Dumnicë e Epërme, Dumnicë e Poshtme 137364.49 EUR
Majlinda Bajraktari B.I. FURNIZIM ME PERDE SHIRITORE 2767.1 EUR
N.P.T. "Arhing" FURNIZIM ME PERDE SHIRITORE 2555 EUR
N.P.P. " Rolle Mont " FURNIZIM ME PERDE SHIRITORE 2800 EUR
N.P.SH. " MEGA - PLAST- 2 " FURNIZIM ME PERDE SHIRITORE 2625.03 EUR
" Conex Group " SH.P.K. Punë shtesë Ndertimi I rruges Prekaz-Gofile-Lubavec KK Skenderaj 68210.1 EUR
MINI BUS ISMET KRASNIQI Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Grashticë-shkolla fillore Teuta - Grashticë e Epërmedhe anasjelltas 36 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Dumnicë e Epërme, Dumnicë e Poshtme 144659 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Dumnicë e Epërme, Dumnicë e Poshtme 148161.18 EUR
" Rahovica Comerce " SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Dumnicë e Epërme, Dumnicë e Poshtme 117909.15 EUR
Bujar Shabani B.I. Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Dumnicë e Epërme, Dumnicë e Poshtme 121564.94 EUR
MINIBUS - NAIM GASHI Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Grashticë-shkolla fillore Teuta - Grashticë e Epërmedhe anasjelltas 42 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Kran Kamere për xhirime ne studiot e RTK-së 8275 EUR
Veton Ethemi B.I. Kran Kamere për xhirime ne studiot e RTK-së 8945 EUR
" Isars " SH.P.K. Pjesa 2 Zgjerimi i poligonit të qitjes- 175145.55 EUR
Pjesa 2 Zgjerimi i poligonit të qitjes- 186783.5 EUR
N.SH. " TECH VISION " Pjesa(lot) 2-Furnizim me pajisje të TI-së për Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore 5733 EUR
" TRIO TEK " SH.P.K. Pjesa(lot) 2-Furnizim me pajisje të TI-së për Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore 6340 EUR
ARITECH Pjesa(lot) 2-Furnizim me pajisje të TI-së për Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore 5188 EUR
BLUE POINT L.L.C. Shërbimet e publikimit të konkurseve ri-tender 137.5 EUR
N.N.SH."A & E COM" Furnizimi me pajisje teknike për Çerdhën Gëzimi Ynë 5720 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Company Murseli SH.P.K.; COMPANY BEJTA COMMERCE SH.A. Pjesa 2 Zgjerimi i poligonit të qitjes- 196027.08 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik MODELI INVEST GROUP SH.P.K.; Parajsa SH.P.K.; BESA COMPANY SH.P.K.; LGL COM SH.P.K. Pjesa 2 Zgjerimi i poligonit të qitjes- 197311.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik VIA SH.P.K.; EUROKOS HOLDING SH.P.K. Pjesa 2 Zgjerimi i poligonit të qitjes- 144732 EUR
N.T.SH. " Elektromontimi " Servisimi dhe Mirembajtja e Autokllavit 11970 EUR
Besim Ha. Gashi B.I. Furnizim me banderola te Kuqe 9357 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik A & B engineering SH.P.K.; Autoinstrument dooel skopje Furnizimi me kontejnerëve termikë për instalimin e pajisjeve për kontrollim teknik të automejteve në rrugë. 478888 EUR
" BE NEW " L.L.C. Furnizimi me kontejnerëve termikë për instalimin e pajisjeve për kontrollim teknik të automejteve në rrugë. 469770.98 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P. " Arena Engineering "; KING ICT DOO; " MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO " D.O.O. - BRANCH IN KOSOVO Krijimi i Qendrës së të dhënave në Kuvendin e Republikës së Kosovës 425000 EUR
LALITA GROUP SH.P.K. Furnizimi me pajisje teknike për Çerdhën Gëzimi Ynë 3800 EUR
Msi SH.P.K. Furnizimi me pajisje teknike për Çerdhën Gëzimi Ynë 4080 EUR
GROWECO SH.P.K. Furnizimi me pajisje teknike për Çerdhën Gëzimi Ynë 9400 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizimi me pajisje teknike për Çerdhën Gëzimi Ynë 6188 EUR
N.P.SH. " ONI DESIGN " Furnizimi me pajisje teknike për Çerdhën Gëzimi Ynë 8426.88 EUR
OMNIS CONSTRUCTION SH.P.K. Furnizimi me pajisje teknike për Çerdhën Gëzimi Ynë 9800 EUR
N.N. " 100 % Design " Sh.p.k. Pjesa 2 Zgjerimi i poligonit të qitjes- 237911.45 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LIMORA SH.P.K.; N.N.P. Ndertimi Pjesa 2 Zgjerimi i poligonit të qitjes- 191100.22 EUR
,, Engineering ,,SH.P.K. Pjesa 2 Zgjerimi i poligonit të qitjes- 258701.95 EUR
N.P.T. " Burimi " Furnizim me pelet për ngrohje në QB Nëna Terez Prizren 8638 EUR
Flamur Isufi B.I. Lot 9 10800 EUR
Medical Lot 9 22680 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ARJANI TOURS SH.P.K.; RILINDI TOURS SH.P.K. TRANSPORT I NXENESEVE TE SHFMU JASHANICE 27405.97 EUR
Ermal Dinaj B.I. 065 - Ndërtimi i shtigjeve për ecje në fshatrat Kuçicë, Çyçavicë, Radishevë dhe Tushilë - faza I 64219.35 EUR
N.N.T. " Korabi " 065 - Ndërtimi i shtigjeve për ecje në fshatrat Kuçicë, Çyçavicë, Radishevë dhe Tushilë - faza I 59881.88 EUR
" HPI " SH.P.K. Furnizimi me pajisje teknike për Çerdhën Gëzimi Ynë 2958 EUR
" MULTI ENGINEERING GROUP " SH.P.K. Furnizimi me pajisje teknike për Çerdhën Gëzimi Ynë 7699 EUR
'' V - SHEHU '' SH.P.K. Ndërtimi i mureve mbrojtëse, lokacioni Tofaj dhe Pepsh 1798 EUR
Zajednica ponuditelja: P.P. ''EU RR GRADNJA''; N.N.T."A.B.C." Izgradnja pešacke staze Centar-OŠ ''Jovan Cvijic'' u Zubinom Potoku 34944.98 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Eco Holding Group SH.P.K.; AAB CONSTRUCTION SH.P.K. '' Ndërtimi i rrugës në fshatin Shurdhan '' LOT 1 84756.98 EUR
" AOME " SH.P.K. Furnizim me pelet për ngrohje në QB Nëna Terez Prizren 8750 EUR
IB TRADING SH.P.K. Furnizim me pelet për ngrohje në QB Nëna Terez Prizren 9777.35 EUR
N.T.P.''GRESA - COMMERCE '' Furnizim me pelet për ngrohje në QB Nëna Terez Prizren 8540 EUR
N.N.T. " Korabi " RREGULLIMI DHE MIREMBAJTJA E TROTUAREVE DHE PARKINGJEVE 7933.68 EUR
N.N.P. " Wenda " RREGULLIMI DHE MIREMBAJTJA E TROTUAREVE DHE PARKINGJEVE 9285.65 EUR
JETMIRI SH.P.K. RREGULLIMI DHE MIREMBAJTJA E TROTUAREVE DHE PARKINGJEVE 5925.3 EUR
N.N.P. " Wenda " 065 - Ndërtimi i shtigjeve për ecje në fshatrat Kuçicë, Çyçavicë, Radishevë dhe Tushilë - faza I 61950.18 EUR
ADELINA SH.P.K. 065 - Ndërtimi i shtigjeve për ecje në fshatrat Kuçicë, Çyçavicë, Radishevë dhe Tushilë - faza I 46417.26 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AL ENG SH.P.K.; Companya Eskavatori Sh.p.k. 065 - Ndërtimi i shtigjeve për ecje në fshatrat Kuçicë, Çyçavicë, Radishevë dhe Tushilë - faza I 64885.42 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik REKA E MADHE SH.P.K.; V - SHALA SH.P.K. 065 - Ndërtimi i shtigjeve për ecje në fshatrat Kuçicë, Çyçavicë, Radishevë dhe Tushilë - faza I 48251.72 EUR
" AGRI BAU " SH.P.K. Furnizim Kultivator,Freze,Kosa ,Pllugu 1250 EUR
N. P.T. " Haxhijaha" Sh.p.k. Furnizim Kultivator,Freze,Kosa ,Pllugu 2100 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P " Exim -Com"; LOGISTIC GROUP DOO; ET Atanas Kanev Riparimi i makinës borwerk BH 1300-DS me sisitem dirigjimi (komadimi) të ri CNC Sinumerik 840D 176091.4 EUR
" DAKI " SH.P.K. Riparimi i makinës borwerk BH 1300-DS me sisitem dirigjimi (komadimi) të ri CNC Sinumerik 840D 94636 EUR
Fatmir Godeni B.I. Furnizimi dhe montimi i lodrave në oborre të qerdheve 30450 EUR
IBRAHIM KURRUMELI B.I. RREGULLIMI DHE MIREMBAJTJA E TROTUAREVE DHE PARKINGJEVE 8640 EUR
Seticommerc SH.P.K. RREGULLIMI DHE MIREMBAJTJA E TROTUAREVE DHE PARKINGJEVE 7715.61 EUR
" VISCO " SH.P.K. RREGULLIMI DHE MIREMBAJTJA E TROTUAREVE DHE PARKINGJEVE 8693 EUR
Yesspharma SH.P.K. Lot 7 7381 EUR
Enver Osdautaj Llot 8 Shërbime individuale për kontraktor (pozitë) SIA Pejë 745.68 EUR
Ilirjana Shabanaj Llot 8 Shërbime individuale për kontraktor (pozitë) SIA Pejë 720 EUR
"TALI" SH.P.K. '' Ndërtimi i rrugës në fshatin Shurdhan '' LOT 1 82171.48 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: KUSHTRIMI NM SH.P.K.; " Burimi - E " Sh.p.k. '' Ndërtimi i rrugës në fshatin Shurdhan '' LOT 1 79376.99 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EL-BAU SH.P.K.; SBP CONSTRUCTION SH.P.K. '' Ndërtimi i rrugës në fshatin Shurdhan '' LOT 1 86601.49 EUR
"Company Zuka Commerce" Sh.p.k. '' Ndërtimi i rrugës në fshatin Shurdhan '' LOT 1 80913.98 EUR
Gazmend Bojku B.I. Furnizim me shufra të mesingut 6510.5 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i lodrave në oborre të qerdheve 14953 EUR
BEREQETI - ING Furnizimi dhe montimi i lodrave në oborre të qerdheve 13499.1 EUR
"EUROPLUS" SH.P.K Zhbllokimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik 4968 EUR
Ardita Hajrizaj Konsulent ligjor 4800 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Horn and Co. Analytics SH.P.K.; ,GEOKOS A & A O.P; Horn & Co. Analytics GmbH; A.L.T.E.A & GEOSTUDIO 2000 Sherbimet e gjeol&hidrol, gjeomakanikes, analizat e qymyrit, zgures, hirit 289858.98 EUR
Afijete Zekaj-Berisha Llot 8 Shërbime individuale për kontraktor (pozitë) SIA Pejë 124.28 EUR
BK - CONSTRUCTION SH.P.K. Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Jabllanic e Leshanit 18972 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.P.N. '' IDEA - PROJECT ''; "HORN & CO. KOSOVA" SH.P.K. Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Jabllanic e Leshanit 15463 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.SH. " MEGA - ALBI "; " SKY LINE CO " SH.P.K. Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Jabllanic e Leshanit 14888.8 EUR
" MONDI " SH.P.K. Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Jabllanic e Leshanit 18413 EUR
NEXIA KS SH.P.K. Shërbimet e auditimit për vitin 2020 7500 EUR
" AUDIT CHECK " SH.P. K. Shërbimet e auditimit për vitin 2020 4700 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LIMITPROJECT SH.P.K.; Rinesa SH.P.K. Punët shtese ne - Renovimi i Lapidarit të Dëshmorit Skender Shala- Vuçak, Drenas, Renovimi i hapësirës përreth shtatores së dëshmorit Enver Kukaj- Tërstenik, Drenas, Renovimi i Lapidarit të Dëshmorit Ahmet Pantina- Llazicë, Malishevë 1954.97 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BERISHA COM SH.P.K.; VIA ING SH.P.K. INTERVENIMET EMERGJENTE NË INFRASTRUKTURË NË KOMUNËN E RAHOVECIT - LOT II 34505 EUR
ECCAT Sherbimet e gjeol&hidrol, gjeomakanikes, analizat e qymyrit, zgures, hirit 276415 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Instituti Inkos SH.A.; IMK BALLKAN PROJEKT SH.P.K.; Korporata ,,Sara & Meti Sh.p.k.; NSH ,, Agrovet ; Qendra e Monitorimit të Mjedisit; RŽ TEHNICKA KONTROLA AD Sherbimet e gjeol&hidrol, gjeomakanikes, analizat e qymyrit, zgures, hirit 344005.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik E-Commerce -Kosova SH.P.K.; N.SH.H. ZONA PARK FURNIZIMI DHE MIRËMBAJTJA HIGJENIKE NË INSTITUCIONET ARSIMORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 41507.64 EUR
Efa Dienstleistung GmbH - Dega në Kosovë FURNIZIMI DHE MIRËMBAJTJA HIGJENIKE NË INSTITUCIONET ARSIMORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 46002.24 EUR
CAPITAL X FET SH.P.K. Ndertimi i infrastruktures nenetoksore dhe mbitoksore ne Videj-Polce-Paskalice-Krysheve e Madhe 124888.88 EUR
" REA" SH.P.K. Ndertimi i infrastruktures nenetoksore dhe mbitoksore ne Videj-Polce-Paskalice-Krysheve e Madhe 142585 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Benita Company; ASFALT GROUP SH.P.K. Ndertimi i infrastruktures nenetoksore dhe mbitoksore ne Videj-Polce-Paskalice-Krysheve e Madhe 119000 EUR
Medical Lot 12 5950 EUR
Yesspharma SH.P.K. Lot 12 8625 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Qemal Krasniqi B.I.; NTP BENI INTERVENIMET EMERGJENTE NË INFRASTRUKTURË NË KOMUNËN E RAHOVECIT - LOT II 59605 EUR
N.N.P."VETONI" INTERVENIMET EMERGJENTE NË INFRASTRUKTURË NË KOMUNËN E RAHOVECIT - LOT II 29262 EUR
INTERVENIMET EMERGJENTE NË INFRASTRUKTURË NË KOMUNËN E RAHOVECIT - LOT II 45410 EUR
Mendi -P SH.P.K. INTERVENIMET EMERGJENTE NË INFRASTRUKTURË NË KOMUNËN E RAHOVECIT - LOT II 37320 EUR
Agim Morina B.I. INTERVENIMET EMERGJENTE NË INFRASTRUKTURË NË KOMUNËN E RAHOVECIT - LOT II 61620 EUR
" ERIK " SH.P.K. FURNIZIMI DHE MIRËMBAJTJA HIGJENIKE NË INSTITUCIONET ARSIMORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 76451.4 EUR
" BEREQETI - ING " SH.P.K. Ndërtimi i trotuareve nëpër vendbanimet e Komunës së Fushë-Kosovës-faza II 44645.62 EUR
N.N.P. " Wenda " Ndërtimi i trotuareve nëpër vendbanimet e Komunës së Fushë-Kosovës-faza II 48401.05 EUR
N.N.SH. "A & B CONSTRUCTION " Ndërtimi i trotuareve nëpër vendbanimet e Komunës së Fushë-Kosovës-faza II 39929.4 EUR
Muhamet Muçiqi Ndërtimi i trotuareve nëpër vendbanimet e Komunës së Fushë-Kosovës-faza II 45739.1 EUR
"EV" Raporti për kënaqësinë e konsumatorëve 877.5 EUR
Albo Group SH.P.K. Raporti për kënaqësinë e konsumatorëve 398.88 EUR
EURO TESTING SH.P.K Raporti për kënaqësinë e konsumatorëve 990 EUR
Company " Murseli "SH.P.K. Ndërtimi i 5 fushave sportive në fshatrat Pleshinë, Sazli, Dremjak, Sojevë dhe Muhoc Komuna Ferizaj, në bashkëpunim me MAPL 145766.23 EUR
N.T.SH."€ $ COMERCE" Ndërtimi i 5 fushave sportive në fshatrat Pleshinë, Sazli, Dremjak, Sojevë dhe Muhoc Komuna Ferizaj, në bashkëpunim me MAPL 175000 EUR
" BEREQETI - ING " SH.P.K. Ndërtimi i 5 fushave sportive në fshatrat Pleshinë, Sazli, Dremjak, Sojevë dhe Muhoc Komuna Ferizaj, në bashkëpunim me MAPL 104444.44 EUR
" Edona " Sh.p.k. Ndërtimi i 5 fushave sportive në fshatrat Pleshinë, Sazli, Dremjak, Sojevë dhe Muhoc Komuna Ferizaj, në bashkëpunim me MAPL 124310.5 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Ndërtimi i 5 fushave sportive në fshatrat Pleshinë, Sazli, Dremjak, Sojevë dhe Muhoc Komuna Ferizaj, në bashkëpunim me MAPL 144854.83 EUR
N.P.T.,,Euro - Beton" Ndërtimi i 5 fushave sportive në fshatrat Pleshinë, Sazli, Dremjak, Sojevë dhe Muhoc Komuna Ferizaj, në bashkëpunim me MAPL 109182.3 EUR
Seticommerc SH.P.K. Ndërtimi i trotuareve nëpër vendbanimet e Komunës së Fushë-Kosovës-faza II 37327.6 EUR
Tahir Batatina B.I. Ndërtimi i trotuareve nëpër vendbanimet e Komunës së Fushë-Kosovës-faza II 47772.2 EUR
EUROPRINTY Furnizime per zyre me material te shtypur dhe materiale tjera te cilat nuk jane te perfshira ne kontraten e AQP-se 147156.3 EUR
N.T.P. " Office - Printy " Furnizime per zyre me material te shtypur dhe materiale tjera te cilat nuk jane te perfshira ne kontraten e AQP-se 75172.5 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizime per zyre me material te shtypur dhe materiale tjera te cilat nuk jane te perfshira ne kontraten e AQP-se 146009.7 EUR
N.N.P. " ATC COM " SH.P.K. Ndërtimi i 5 fushave sportive në fshatrat Pleshinë, Sazli, Dremjak, Sojevë dhe Muhoc Komuna Ferizaj, në bashkëpunim me MAPL 159221.02 EUR
G & A CONSULTING SH.P.K. Ndërtimi i 5 fushave sportive në fshatrat Pleshinë, Sazli, Dremjak, Sojevë dhe Muhoc Komuna Ferizaj, në bashkëpunim me MAPL 158700.68 EUR
"Medikos Pharma" SH.P.K. Furnizim me uniforma për personel shendetësor e sherbim teknik, 18640 EUR
" ARTA TEX GROUP " SH.P.K. Furnizim me uniforma për personel shendetësor e sherbim teknik, 16760 EUR
Nita Macula B.I. Furnizime per zyre me material te shtypur dhe materiale tjera te cilat nuk jane te perfshira ne kontraten e AQP-se 145656.6 EUR
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Furnizime per zyre me material te shtypur dhe materiale tjera te cilat nuk jane te perfshira ne kontraten e AQP-se 158964.3 EUR
"CONTANTI GENERATORS" SH.P.K. Furnizim me kabllo shtese per instalimin e gjeneratorit - sipas kontrates baze 3500 EUR
Lulzim Eq. Gashi B.I. Furnizim me material ndërtimor për ndihmë rasteve sociale të komunitetit minoritarë në Prizren 78402.65 EUR
ALTECO SH.P.K. Furnizim me tonerë 5422.99 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me tonerë 6239.46 EUR
RIKON SH.P.K. Furnizim me tonerë 8449.98 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me tonerë 7477.54 EUR
EUROPRINTY Furnizim me tonerë 7869.3 EUR
Goran Miladinovic B.I. Nabavka transportne trake za transporter T29 za potrebe Flotacije 2953.78 EUR
MAJA BNB D.O.O. Nabavka transportne trake za transporter T29 za potrebe Flotacije 3316.06 EUR
B Ademaj SH.P.K. Furnizim me material ndërtimor për ndihmë rasteve sociale të komunitetit minoritarë në Prizren 87409.59 EUR
Bajraktari Comm SH.P.K. Furnizim me kamion Autongarkues 7.1m3-i përdorur 22500.43 EUR
EURO TESTING SH.P.K Furnizim me kamion Autongarkues 7.1m3-i përdorur 24190 EUR
" Dreni - A " SH.P.K. Furnizim me kamion Autongarkues 7.1m3-i përdorur 21888 EUR
MEGRANT ING SH.P.K. Furnizimi me material metalik për punimin e grilave të dritareve në Objektet e PK-së 5922 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me uniforma për personel shendetësor e sherbim teknik, 23885 EUR
Furnizim me uniforma për personel shendetësor e sherbim teknik, 20030 EUR
MIRUSHA COMPANY SH.P.K. PUNE SHTESE NE NDERTIMIN E RRETHERROTULLIMIT NE SHESHIN NDUE PERLLSHI NE KLINE 4004.91 EUR
Univerzal Comerc •092•Ndërtimi i murit mbrojtes rrethë lumit të fshatit Brod - K.K. Dragash 29594.92 EUR
N.P.SH. "Ademi" NDERTIMI DHE RENOVIMI I SHTEPIVE TE KULTURES NE FSHATRAT DUBOVE E VOGEL DHE LUBOVE.(633-023-100-521) 51924.3 EUR
Medical Group SH.P.K. LOT 13 29144.5 EUR
N.T.P. " ICN & BM " LOT 13 41981.7 EUR
N.P.SH."BIOKS" Hartimi i projekteve bujqesore për fermerët e Mamushës 13180 EUR
'' Agro-Rural Consultancy Group'' Sh.P.K Hartimi i projekteve bujqesore për fermerët e Mamushës 9040 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. DATA ING ; DESHISHKU GB SH.P.K. Hartimi i projekteve bujqesore për fermerët e Mamushës 6652 EUR
" STUDIO HAPSIRA " SH.P.K. Hartimi i projekteve bujqesore për fermerët e Mamushës 9400 EUR
"AXIS G.C.W." SH.P.K. NDERTIMI DHE RENOVIMI I SHTEPIVE TE KULTURES NE FSHATRAT DUBOVE E VOGEL DHE LUBOVE.(633-023-100-521) 51636.7 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Edona Sh.p.k.; SARP&LAB Autostrate dhe zgjerimet e rrugëve Nacionale dhe Rajonale 365.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik IPE CONTROLS - ING SH.P.K.; Ramtech d.o.o Autostrate dhe zgjerimet e rrugëve Nacionale dhe Rajonale 386.67 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NSH.,,IBMS ; N.N.Sh.,Geokos A & A Autostrate dhe zgjerimet e rrugëve Nacionale dhe Rajonale 409.05 EUR
" Liria " SH.P.K. Furnizimi me material metalik për punimin e grilave të dritareve në Objektet e PK-së 5207.5 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. Furnizimi me material metalik për punimin e grilave të dritareve në Objektet e PK-së 5918 EUR
GLOBAL ING SH.P.K. Furnizimi me material metalik për punimin e grilave të dritareve në Objektet e PK-së 4643.5 EUR
" DEKORAL GROUP " SH.P.K. Furnizimi, montimi i dyerve dhe dritareve 63475 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik U - UNIQUE SH.P.K.; AXIOM ENGINEERING SH.P.K. Furnizimi, montimi i dyerve dhe dritareve 72435 EUR
"TRIANGLE" SH.P.K. Hartimi i projekteve bujqesore për fermerët e Mamushës 2120 EUR
"PROFESSIONAL ALARM" L.L.C. Furnizimi me paisje te kontrollit te qasjes dhe sistemit te kamerave te sigurise 6330 EUR
First Solution L.L.C. Furnizimi me paisje te kontrollit te qasjes dhe sistemit te kamerave te sigurise 6589.12 EUR
SH. Drini Company SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 325756.23 EUR
" ISEFERI " SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 362746.63 EUR
" EXPRESS ROLL " SH.P.K. Furnizimi, montimi i dyerve dhe dritareve 70620 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik GROWECO SH.P.K.; ROEMER WINDOWS SH.P.K. Furnizimi, montimi i dyerve dhe dritareve 82490 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NB COMPANY SH.P.K.; ADRA GROUP CONSTRUCTION SH.P.K. Furnizimi, montimi i dyerve dhe dritareve 71843 EUR
" TOSI - V " SH.P.K. Furnizimi, montimi i dyerve dhe dritareve 93490 EUR
"IMK BALLKAN PROJEKT" SH.P.K. Autostrate dhe zgjerimet e rrugëve Nacionale dhe Rajonale 371.11 EUR
IPE-PROING SH.P.K. Autostrate dhe zgjerimet e rrugëve Nacionale dhe Rajonale 201.55 EUR
N.SH. " ETL - KOSOVA " Autostrate dhe zgjerimet e rrugëve Nacionale dhe Rajonale 617 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik INSTITUTI NDËRTIMOR MAKEDONIJA A.D DEGA NË KOSOVË; IMN Test - Beton SH.P.K.; FERTEST SH.P.K. Autostrate dhe zgjerimet e rrugëve Nacionale dhe Rajonale 670.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EUROFAMIS SH.A.; RENELUAL TAHIRI SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 348672.62 EUR
Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 325756.03 EUR
Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 271292.44 EUR
Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 259172.16 EUR
Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 396957.83 EUR
Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 338767.04 EUR
"AKTIV" SH.P.K. Furnizimi, montimi i dyerve dhe dritareve 78295 EUR
N.P.SH. " Mbrojtja e Ambientit " Lot – VI- Pjesa perëndimore e fshatrave nga ana hekurudhës Jezerc, Neredime Epërme, Neredime Poshtme, Manastirc, Balaj, Lloshkobare, Dremjak, Kosinë, Slivovë, Koshare, Koshare-Luboc-Tërrn, Tërrn-Bablak. 72879.03 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " Quality Asphalt " SH.P.K.; N.T.P."ARDHMËRIA" Lot – VI- Pjesa perëndimore e fshatrave nga ana hekurudhës Jezerc, Neredime Epërme, Neredime Poshtme, Manastirc, Balaj, Lloshkobare, Dremjak, Kosinë, Slivovë, Koshare, Koshare-Luboc-Tërrn, Tërrn-Bablak. 201045.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T. "Rahovica Comerce"; " Europa Partners " SH.P.K. Lot – VI- Pjesa perëndimore e fshatrave nga ana hekurudhës Jezerc, Neredime Epërme, Neredime Poshtme, Manastirc, Balaj, Lloshkobare, Dremjak, Kosinë, Slivovë, Koshare, Koshare-Luboc-Tërrn, Tërrn-Bablak. 163349.55 EUR
N.SH. '' JONI '' Zerimi për manifestime të ndryshme në Deçan 8800 EUR
N.P.T. "Bamirs" Ripërtrirja e qëndrueshme urbane në lagjen e vjetër të qytetit - lagja Sllogja Komuna e Suharekës 198053 EUR
FLO-CO SH.P.K. Ripërtrirja e qëndrueshme urbane në lagjen e vjetër të qytetit - lagja Sllogja Komuna e Suharekës 162188.8 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Kab Holding SH.P.K.; ISEFERI SH.P.K. Ripërtrirja e qëndrueshme urbane në lagjen e vjetër të qytetit - lagja Sllogja Komuna e Suharekës 180297.6 EUR
Ripërtrirja e qëndrueshme urbane në lagjen e vjetër të qytetit - lagja Sllogja Komuna e Suharekës 215850 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: Company " Murseli "SH.P.K.; " GRAND Construction " SH.P.K.; ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k.; NNSh VAAKAL Lot – VI- Pjesa perëndimore e fshatrave nga ana hekurudhës Jezerc, Neredime Epërme, Neredime Poshtme, Manastirc, Balaj, Lloshkobare, Dremjak, Kosinë, Slivovë, Koshare, Koshare-Luboc-Tërrn, Tërrn-Bablak. 50261.4 EUR
Flamur Isufi B.I. LLOT 1 Furnizim me maska higjienike ditore dhe doreza higjienike (një përdorimshe) 10400 EUR
AWA SH.P.K. LLOT 1 Furnizim me maska higjienike ditore dhe doreza higjienike (një përdorimshe) 7880 EUR
" Sankos " Sh.p.k. LLOT 1 Furnizim me maska higjienike ditore dhe doreza higjienike (një përdorimshe) 9723.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik GASHI 3 ING SH.P.K.; GASHI ING SH.P.K Ripërtrirja e qëndrueshme urbane në lagjen e vjetër të qytetit - lagja Sllogja Komuna e Suharekës 255229.1 EUR
TETRONIKS L.L.C. Blerja e Sistemit të mikrofonave për Gjykatore 15560.08 EUR
Schafberger Jr. GmbH - Dega Kosovë Dega në Kosovë Angazhimi i punetorve te pastrimit ne Shkolla ne kuader te masave anti covid 19 169713.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KRASNIQI SH.P.K.; hightechevolution SH.P.K. Angazhimi i punetorve te pastrimit ne Shkolla ne kuader te masave anti covid 19 152472.6 EUR
Medical LLOT 1 Furnizim me maska higjienike ditore dhe doreza higjienike (një përdorimshe) 10620 EUR
N.T.P. " VLORA " LLOT 1 Furnizim me maska higjienike ditore dhe doreza higjienike (një përdorimshe) 8873.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik G3 INXHINIERING SH.P.K.; H & E ENERGY FURNIZIMI DHE INSTALIMI I TRANSFORMATORIT TË FUQISË 40 MVA NË SS 110 35 10(20)kV FUSHË KOSOVË 999900.14 EUR
" Ballkan Petrol " SH.P.K. FURNIZIMI DHE INSTALIMI I TRANSFORMATORIT TË FUQISË 40 MVA NË SS 110 35 10(20)kV FUSHË KOSOVË 1199601.28 EUR
N.N.T. " Etniku " Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 287800.96 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 254236.92 EUR
Agim Morina B.I. Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 317475.47 EUR
Ndërtimi i rrugës Baqevc-Sallagrazhdë-Grejkoc-Korishë, Suharekë 275639.1 EUR
Shaip Mustafa B.I. Furnizim me material higjienik për AK-Vushtrri 89711.53 EUR
PM GROUP SH.P.K. Furnizim me material higjienik për AK-Vushtrri 93895.9 EUR
" AROMA PLUS " SH.P.K. Angazhimi i punetorve te pastrimit ne Shkolla ne kuader te masave anti covid 19 168155.4 EUR
NTP " BENI " Angazhimi i punetorve te pastrimit ne Shkolla ne kuader te masave anti covid 19 169062.6 EUR
" EKONOMIA ONLINE " SH.P.K. Ngjarje dite 14000 EUR
"Vitech " Sh.p.k. FURNIZIM ME MJETE KONKRETIZIMI - PAISJE PËR KABINET TË SHKOLLAVE FILLORE DHE TË MESME TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 74752.5 EUR
" INFINITT " SH.P.K. FURNIZIM ME MJETE KONKRETIZIMI - PAISJE PËR KABINET TË SHKOLLAVE FILLORE DHE TË MESME TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 69882 EUR
NPN EUROING SH.P.K. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në SHFMU Jusuf Gervalla - Biçic 287021.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Edona Sh.p.k.; Company Murseli SH.P.K. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në SHFMU Jusuf Gervalla - Biçic 291456 EUR
N.N.P. " ATC COM " SH.P.K. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në SHFMU Jusuf Gervalla - Biçic 269184 EUR
N.T.SH. " AR - DRITI " Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në SHFMU Jusuf Gervalla - Biçic 285000 EUR
N.T.P. " B & L " Furnizim me lidhese te litareve 2796.6 EUR
BEHAR RAMA B.I. FURNIZIM ME MJETE KONKRETIZIMI - PAISJE PËR KABINET TË SHKOLLAVE FILLORE DHE TË MESME TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 73318.5 EUR
Constant SH.P.K. Furnizimi me material sanitari Lloti II (ritender) 6117.53 EUR
GLOBAL ING SH.P.K. Furnizimi me material sanitari Lloti II (ritender) 2480.36 EUR
" KIGA " SH.P.K. Furnizimi me material sanitari Lloti II (ritender) 8999.86 EUR
" MATKOS PHARM " SH .P.K. Furnizimi me paisje mjekësore për emergjencen e QKMF-së Dragash (marëveshje me Ambasadën e Bullgarisë) 6800 EUR
N.T.SH. " GIPA " Furnizim me material higjienik për AK-Vushtrri 93218.94 EUR
NTSH "Genc" Furnizim me material higjienik për AK-Vushtrri 77603.75 EUR
N.T.SH. " TRADITA TREGTARE " Furnizim me material higjienik për AK-Vushtrri 108838.59 EUR
N.T.,,El - Shpëtimi" Furnizim me material higjienik për AK-Vushtrri 86552.99 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " JONI TRAVEL " SH.P.K.; N.T.P"DITA" Transporti i punëtorve të Flotacionit Kizhnice, Relacioni Prishtine-Kizhnice dhe anasjelltas. 25771.2 EUR
" KONTI " SH.P.K. Furnizimi me paisje mjekësore për emergjencen e QKMF-së Dragash (marëveshje me Ambasadën e Bullgarisë) 7499 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Linda; EURO - INFRASTRUKTURA “Rregullimi pjesës sërrugës nga Lovaci deri të kopshti i fëmijëve ne Shtërpcë” 48666.66 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LUNARI COMPANY SH.P.K.; Lunari SH.P.K. “Rregullimi pjesës sërrugës nga Lovaci deri të kopshti i fëmijëve ne Shtërpcë” 45792.53 EUR
N.T.SH. ,,NITI-NATI " Pjesa (Lot) 1- Transporti i nxënëseve nga Lagjia e Jabuqëve deri te sh.f.m.u “ Vatra e Diturisë “ – Livoq i Epërm 19153.05 EUR
GETNO L.L.C. Furnizim me lidhese te litareve 1635.48 EUR
Gazmend Bojku B.I. Furnizim me lidhese te litareve 2716.36 EUR
RH SH.P.K. Furnizim me lidhese te litareve 3197.8 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me lidhese te litareve 2053.2 EUR
" ARDI & ARI " SH.P.K. Furnizim me lidhese te litareve 3072.72 EUR
N.T.SH." BIZUN " Furnizim me lidhese te litareve 2973.6 EUR
UNION L.L.C Furnizim me lidhese te litareve 2454.4 EUR
N.T.P "DELI" Transporti i punëtorve të Flotacionit Kizhnice, Relacioni Prishtine-Kizhnice dhe anasjelltas. 27187.2 EUR
N.T.SH."GENTI" Transporti i punëtorve të Flotacionit Kizhnice, Relacioni Prishtine-Kizhnice dhe anasjelltas. 25259.88 EUR
N.N.SH."A & E COM" Furnizim me kufje me mikrofon, webkamera me usb, USB, mikrofon per kompjuter per nevojat e IAP-se 1667.23 EUR
ARITECH Furnizim me kufje me mikrofon, webkamera me usb, USB, mikrofon per kompjuter per nevojat e IAP-se 1921.3 EUR
" TRIO TEK " SH.P.K. Furnizim me kufje me mikrofon, webkamera me usb, USB, mikrofon per kompjuter per nevojat e IAP-se 1772 EUR
EGS Furnizim me kufje me mikrofon, webkamera me usb, USB, mikrofon per kompjuter per nevojat e IAP-se 1649.02 EUR
" Proinfo ICT " SH.P.K. ''Furnizim me paisje për sallën e Doktoraturës dhe Konferencave ne F.Edukimit'' 13397 EUR
BENI - COM SH.P.K. Ndërtim i trotuareve në fshatrat, Sibofc i Poshtëm, Surkish, Dumnicë - vahzdimi, Bellopojë - vazhdimi, Lupç i Poshtëm, Llapashticë e Poshtme, Kërpimeh, Pakashticë, Letanc, Konushefc, Gërdofc I, Gërdofc II, Halabak - vazhdimi 293465.35 EUR
" Kema - Company " Sh.p.k. Ndërtim i trotuareve në fshatrat, Sibofc i Poshtëm, Surkish, Dumnicë - vahzdimi, Bellopojë - vazhdimi, Lupç i Poshtëm, Llapashticë e Poshtme, Kërpimeh, Pakashticë, Letanc, Konushefc, Gërdofc I, Gërdofc II, Halabak - vazhdimi 276056.35 EUR
N.T.SH. " ARB - COM " Furnizim me lidhese te litareve 4276.32 EUR
N.T.P. " OPHARM " LOT 7 15800 EUR
Medical LOT 7 16000 EUR
KO MED L.L.C. Furnizim me material shpenzues per Urologji 4950 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Fatmir Godeni B.I.; ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k. Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fitnesit për Komunën e Prishtinës 237509 EUR
N.P.T. " DAQA " Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fitnesit për Komunën e Prishtinës 244788 EUR
" TelKos " L.L.C. BECK UP LINQ I INTERNETIT- SHËRBIM VJETOR” 780 EUR
Bekim Krasniqi Lot V – Konsulent individual për pranimin e aplikacioneve të fermerëve në Rahovec 3960 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Lulzim Beqiraj B.I.; FIDANI - BETON SH.P.K. Ndërtimi i kanaleve të ujitjes 78482.04 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ENGINEERING GROUP SH.P.K.; N.N.SH. CO- ING Ndërtimi i kanaleve të ujitjes 93284.9 EUR
N.T. " Pleqja " Ndërtimi i kanaleve të ujitjes 99102.3 EUR
VB. TOFAJ Ndërtimi i kanaleve të ujitjes 70000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. Ndërtimtari ; N.N.P. VLLËZËRIT SAHITI Ndërtim i trotuareve në fshatrat, Sibofc i Poshtëm, Surkish, Dumnicë - vahzdimi, Bellopojë - vazhdimi, Lupç i Poshtëm, Llapashticë e Poshtme, Kërpimeh, Pakashticë, Letanc, Konushefc, Gërdofc I, Gërdofc II, Halabak - vazhdimi 297561.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NNT BINI SH.P.K.; Trasing Group Sh.p.k. Ndërtim i trotuareve në fshatrat, Sibofc i Poshtëm, Surkish, Dumnicë - vahzdimi, Bellopojë - vazhdimi, Lupç i Poshtëm, Llapashticë e Poshtme, Kërpimeh, Pakashticë, Letanc, Konushefc, Gërdofc I, Gërdofc II, Halabak - vazhdimi 249272.58 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N. Vllëzrit Hyseni ; K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Ndërtim i trotuareve në fshatrat, Sibofc i Poshtëm, Surkish, Dumnicë - vahzdimi, Bellopojë - vazhdimi, Lupç i Poshtëm, Llapashticë e Poshtme, Kërpimeh, Pakashticë, Letanc, Konushefc, Gërdofc I, Gërdofc II, Halabak - vazhdimi 332267.22 EUR
AGS Corporation SH.P.K. Servisimi dhe mirëmbajtja e impiantit-ECODAST-300 për reciklim të mbeturinave medicinale 9500 EUR
Dauti Komerc SH.P.K. Pako dhuratë për Vitin e Ri 2903.74 EUR
N.T.Sh. "Meteor " Pako dhuratë për Vitin e Ri 2373.22 EUR
,,Interplast Group"sh.p.k. Furnizim me lëndë Djegëse [PELET] për Instituc.Komunale.[DKA,DSH,QPS dhe BZ] 197.7 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik MSFB GROUP L.L.C; IBM SH.P.K.; Majlinda Bajraktari B.I. Furnizim me lëndë Djegëse [PELET] për Instituc.Komunale.[DKA,DSH,QPS dhe BZ] 93375 EUR
" Dukagjini" Sh.p.k. Mirëmbajtja e Printerëve Fiskal’’Dukagjini 4043.01 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ARFA GROUP SH.P.K.; Benita Company Asfaltimi dhe sistemimi i rrugës”Arben Qerimaj” në komunitetin ashkali në Baballoq dhe “Veteranët e UÇK”në jomunitetin boshnjak në Prapaqan Komuna e Deçanit 193653.46 EUR
,,Lika Trade" Sh.p.k. Asfaltimi dhe sistemimi i rrugës”Arben Qerimaj” në komunitetin ashkali në Baballoq dhe “Veteranët e UÇK”në jomunitetin boshnjak në Prapaqan Komuna e Deçanit 171010.23 EUR
Ideal Shala B.I. Furnizimi dhe montimi i vinçit për ngritjen e automjeteve në NJP Shkabaj 3870 EUR
N.T.P.,, Jeta" Ndërtimi i kanaleve të ujitjes 100890 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.SH. Korben ; Q SHALA SH.P.K. Ndërtimi i kanaleve të ujitjes 85678.62 EUR
Seticommerc SH.P.K. lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 33054.76 EUR
"VALI" SH.P.K. lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 33024.94 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 34633.83 EUR
Toifor Sh.p.k. Ndërtim i trotuareve në fshatrat, Sibofc i Poshtëm, Surkish, Dumnicë - vahzdimi, Bellopojë - vazhdimi, Lupç i Poshtëm, Llapashticë e Poshtme, Kërpimeh, Pakashticë, Letanc, Konushefc, Gërdofc I, Gërdofc II, Halabak - vazhdimi 290063.35 EUR
LINK INSURANCE BROKERS SH.P.K. Shërbimet e sigurimit të automjeteve zyrtare TPL,TPL Plus për ASK 5363.24 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A. Shërbimet e sigurimit të automjeteve zyrtare TPL,TPL Plus për ASK 16089.72 EUR
K.S. Dukagjini SH.A. Shërbimet e sigurimit të automjeteve zyrtare TPL,TPL Plus për ASK 16089.3 EUR
"3BKOSOVA" SH.P.K. Shërbimet e sigurimit të automjeteve zyrtare TPL,TPL Plus për ASK 16089.44 EUR
Xhevat Kokollari B.I. lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 28652.52 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Kab Holding SH.P.K.; ISEFERI SH.P.K. lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 28395.28 EUR
"H.SEFERI" SH.P.K. lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 32544.12 EUR
GASHI ING SH.P.K lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 30280.61 EUR
lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 34662.15 EUR
Furnizimi dhe montimi i vinçit për ngritjen e automjeteve në NJP Shkabaj 2500 EUR
" Profitech " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i vinçit për ngritjen e automjeteve në NJP Shkabaj 2600 EUR
ETIANI Furnizimi dhe montimi i vinçit për ngritjen e automjeteve në NJP Shkabaj 3133.01 EUR
CLASTERTECH SH.P.K. Mirmbajtja e teknologjisë informative –Support për Cisco Fabric Switch 9950 EUR
Ardhmëria.ee Vendosja e ulseve,tavolinave dhe shportave në hapsirat rekreative 22191 EUR
Vendosja e ulseve,tavolinave dhe shportave në hapsirat rekreative 25487.5 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A. Shërbimet e sigurimit të automjeteve zyrtare TPL,TPL Plus për ASK 16089.72 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Shërbimet e sigurimit të automjeteve zyrtare TPL,TPL Plus për ASK 5180.64 EUR
Flamur Isufi B.I. Furnizim me material shpenzues pajisje per mostrim 116829 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 218097.04 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 204070.73 EUR
FORTESA SH.P.K. lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 34980.96 EUR
N.N.T. " Etniku " lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 27787.58 EUR
lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 31253.3 EUR
"FLORI"SH.P.K. lot 7 Ndërtimi i rrugës 1 Tetori dhe rrugët lokale në Delloc dhe Ndertimi dhe asfaltimi i rrugës Burimi i fshatit në Dolloc 32541.28 EUR
Furnizimi me Veshmbathje 4820.3 EUR
Agron Commerce SH.P.K. Furnizimi me Veshmbathje 4661 EUR
Vendosja e ulseve,tavolinave dhe shportave në hapsirat rekreative 34220 EUR
GROWECO SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i xhamave 4mm,6mm dhe xhamave të arnuar-Ritender 107.38 EUR
TIMEPROJECT SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i xhamave 4mm,6mm dhe xhamave të arnuar-Ritender 49.88 EUR
" ANEA " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i xhamave 4mm,6mm dhe xhamave të arnuar-Ritender 178.5 EUR
InterAdria L.L.C. Furnizim me dron komercial me kamerë për nevojat e MM Pjesa 5320 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me dron komercial me kamerë për nevojat e MM Pjesa 3784 EUR
N.N.P. "HYSNIA" Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 267666 EUR
Kompania E Sigurimeve Të Përgjithshme Siguria “Sigurimi i automjeteve te KMDK-së” 6233.81 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A. “Sigurimi i automjeteve te KMDK-së” 6111.54 EUR
Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C. “Sigurimi i automjeteve te KMDK-së” 5939.02 EUR
Kompania e Sigurimeve " Insig" Dega Kosovë “Sigurimi i automjeteve te KMDK-së” 6303.03 EUR
KS Kosova E Re SH.A. “Sigurimi i automjeteve te KMDK-së” 5896.03 EUR
AWA SH.P.K. Furnizim me dron komercial me kamerë për nevojat e MM Pjesa 2580 EUR
" Profitech " SH.P.K. Furnizim me dron komercial me kamerë për nevojat e MM Pjesa 2920 EUR
ARITECH Furnizim me dron komercial me kamerë për nevojat e MM Pjesa 3896 EUR
Bionics SH.P.K. Furnizim me dron komercial me kamerë për nevojat e MM Pjesa 3444.78 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me dron komercial me kamerë për nevojat e MM Pjesa 2850 EUR
Ndërmarrja Shëndetsore " Dreni Pharm " Lot 2, ascorbic acid 8285.8 EUR
MADEKOS SH.P.K. Furnizimi me Veshmbathje 3948 EUR
Rehabilitimi i sistemeve rurale të ujësjellësit në zonën e shërbimit të Kru,,Radoniqi’’ sha Gjakovë LOT 1 Punimet ndërtimore 48832.3 EUR
N.N.T. " Korabi " BASHKFINANCIM PROJEKTESH-PERGADITJA E TERRENIT PER RREGULLIMIN E STACIONTRANSFERIT TE MBETURINAVE-ÇIKATOVË E VJETER 4504.5 EUR
" VISCO " SH.P.K. BASHKFINANCIM PROJEKTESH-PERGADITJA E TERRENIT PER RREGULLIMIN E STACIONTRANSFERIT TE MBETURINAVE-ÇIKATOVË E VJETER 2961.95 EUR
"Valdrini" sh.p.k BASHKFINANCIM PROJEKTESH-PERGADITJA E TERRENIT PER RREGULLIMIN E STACIONTRANSFERIT TE MBETURINAVE-ÇIKATOVË E VJETER 2775.5 EUR
N.N.T. Milazim Shala BASHKFINANCIM PROJEKTESH-PERGADITJA E TERRENIT PER RREGULLIMIN E STACIONTRANSFERIT TE MBETURINAVE-ÇIKATOVË E VJETER 2694.2 EUR
" TEHNOBURIMI " D.D. Ritenderim - Sherbim per transportin ngarkim-shkarkimin e kontejnerve deri tek QV ne kordinim me AK. 7800 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.SH. BEKIMI ; Active Parts L.L.C. Mirembajtja dhe servisimi i automjeteve zyrtare. 82041.33 EUR
" EdiBau- ing " SH.P.K. Riparimi renovimi dhe mirmbajtja e objekteve të zyrave të gjendjes Civile në Komunën e Prizrenit 66639.7 EUR
N.N.P."NDERTIMTARI-MAXHUNAJ" Renovimi dhe ndarja e zyreve ne Departamentin e Investimeve Strategjike 2298 EUR
LONI SH.P.K. Renovimi dhe ndarja e zyreve ne Departamentin e Investimeve Strategjike 2199 EUR
'' Konstruktori Ing.1969" Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në qytet - llot I 143954.07 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NNT BINI SH.P.K.; 3D ProCon SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në qytet - llot I 155104.5 EUR
" AS Tech " SH.P.K. FURNIZIM ME ANTIFRIZ, UJE TE XHAMAVE, FREON DHE ADITIV 75.72 EUR
Milazim S. Shala Riparimi renovimi dhe mirmbajtja e objekteve të zyrave të gjendjes Civile në Komunën e Prizrenit 87147.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik HARST Group SH.P.K.; CONSTRUMAX SH.P.K. Riparimi renovimi dhe mirmbajtja e objekteve të zyrave të gjendjes Civile në Komunën e Prizrenit 102102.5 EUR
Riparimi renovimi dhe mirmbajtja e objekteve të zyrave të gjendjes Civile në Komunën e Prizrenit 70070 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik E B GRUP SH.P.K.; N.T.P. B -Ademaj Riparimi renovimi dhe mirmbajtja e objekteve të zyrave të gjendjes Civile në Komunën e Prizrenit 97737 EUR
Furnizim me skener tomografik te kohenrences optike 39350 EUR
KosovaMed Healthcare SH.P.K. Furnizim me skener tomografik te kohenrences optike 41800 EUR
"TRIANGLE" SH.P.K. Furnizim me rafta metalik per arkiven e spitalit 6899.25 EUR
" FRAL 2000 KOSOVA " SH.P.K. Furnizim me rafta metalik per arkiven e spitalit 7350 EUR
"ALBOSS"SH.P.K. Furnizim me rafta metalik per arkiven e spitalit 7490 EUR
InterAdria L.L.C. Furnizim me paisje teknologjike 55367 EUR
" Ballkan Petrol " SH.P.K. FURNIZIM ME ANTIFRIZ, UJE TE XHAMAVE, FREON DHE ADITIV 43.06 EUR
FURNIZIM ME ANTIFRIZ, UJE TE XHAMAVE, FREON DHE ADITIV 119.8 EUR
Dyqani i Pavarur Tregtar Autopjesë " Buqa " FURNIZIM ME ANTIFRIZ, UJE TE XHAMAVE, FREON DHE ADITIV 32.54 EUR
EUROPRINTY “FURNIZIMI ME PAJISJE TË TEKNOLOGJISË INFORMATIVE”-RITENDER 8120 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. “FURNIZIMI ME PAJISJE TË TEKNOLOGJISË INFORMATIVE”-RITENDER 7261.11 EUR
N.T.SH . " NODE TECH " “FURNIZIMI ME PAJISJE TË TEKNOLOGJISË INFORMATIVE”-RITENDER 6877 EUR
NN ,, XH. Kololli " Riparimi renovimi dhe mirmbajtja e objekteve të zyrave të gjendjes Civile në Komunën e Prizrenit 99946 EUR
N.N.P. " BEK-ING " Riparimi renovimi dhe mirmbajtja e objekteve të zyrave të gjendjes Civile në Komunën e Prizrenit 73888.3 EUR
. Limit L & B SH.P.K. Riparimi renovimi dhe mirmbajtja e objekteve të zyrave të gjendjes Civile në Komunën e Prizrenit 84999.48 EUR
N.P.T. "Bamirs" NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS PËR AKTIVITETE KULTURORE NË DEJNË 51515 EUR
Milazim S. Shala NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS PËR AKTIVITETE KULTURORE NË DEJNË 53722.49 EUR
Sherbime inxhinerike -per Spitalin e Prizrenti (detyrat projektues , projekti ideor, projekti kryesotr). 12948 EUR
SOLUTION D MEDICAL SH.P.K. Lot 4 46500 EUR
N.P.SH." STARLIN " Rregullimi i dyshemes me Epoxid ne restorant, menze dhe depo teknike 23255.3 EUR
Halit S. Rama Rregullimi i dyshemes me Epoxid ne restorant, menze dhe depo teknike 29140.1 EUR
N.SH.T.'EDIFLOOR' Rregullimi i dyshemes me Epoxid ne restorant, menze dhe depo teknike 22840 EUR
" PBC " SH.P.K. Përkrahja për Sistemin e Menaxhimit te Pasurisë për vitit 2017-2020 251239.32 EUR
NSH."DATAPROGNET" Përkrahja për Sistemin e Menaxhimit te Pasurisë për vitit 2017-2020 183600 EUR
"HARST Group" SH.P.K. ''Punë shtesë nga Kontratat bazë për Renovimet në F. Juridik'' 15431.5 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 86639.1 EUR
" Rahovica Comerce " SH.P.K. Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 92979.61 EUR
Rregullimi i dyshemes me Epoxid ne restorant, menze dhe depo teknike 29938.37 EUR
Valmir Loshi B.I. Rregullimi i dyshemes me Epoxid ne restorant, menze dhe depo teknike 28888.88 EUR
N.N.SH.T. IMG "Construcion" Rregullimi i dyshemes me Epoxid ne restorant, menze dhe depo teknike 41477 EUR
" A & F CONSTRUCTION " SH.P.K. Rregullimi i dyshemes me Epoxid ne restorant, menze dhe depo teknike 32066.5 EUR
" Triomed.co " SH.P.K. Lot 7 4742.4 EUR
EUROFAMIS SH.A. Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 76452.77 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Quality Asphalt SH.P.K.; Mirusha Company Sh.p.k Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 94711.31 EUR
Bujar Shabani B.I. Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 84508.28 EUR
" Kema - Company " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 82749.29 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Best Company SH.P.K.; ALPINA SH.P.K. Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 81401.43 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. VETONI ; TIMEPROJECT SH.P.K. NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS PËR AKTIVITETE KULTURORE NË DEJNË 58999.99 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me paisje sportive per edukatën fizike 8956.5 EUR
Offishop Group SH.P.K. Furnizim me paisje sportive per edukatën fizike 14820 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me paisje sportive per edukatën fizike 6847.9 EUR
N.T.SH."Nobeli" Furnizim me paisje sportive per edukatën fizike 14703 EUR
ISMAILI Group SH.P.K. Furnizim me paisje sportive per edukatën fizike 7537.15 EUR
Fatmir Godeni B.I. Furnizim me paisje sportive per edukatën fizike 9910 EUR
Arbnora Zabeli Aliu Furnizim me paisje sportive per edukatën fizike 9621.5 EUR
INSTITUTI PËR DREJTËSI ADMINISTRATIVE SH.P.K. Mbështetje ligjore për nevojat e Autoritetit te Aviacionit Civil sipas Ligjit 06 L-114 për zyrtarët Publik dhe akteve tjera në fuqi 2990 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Ndërmarja Tregatre Grafike Blendi ; N.T.P. VLORA ''Furnizim me Paisje Sportive dhe Materiale tjera për FEFS'' 51213.34 EUR
"PRENI" SH.P.K. Furnizim me zhavorr per nevoja te Komunes Hani i Elezit 9935 EUR
REDONI HM SH.P.K. Lot 7 2967.04 EUR
Medical Lot 7 4864 EUR
GROWECO SH.P.K. Furnizim me lëndë djegëse - pelet për institucionet Vartëse 28350 EUR
Basri Sopjani B.I. Furnizim me lëndë djegëse - pelet për institucionet Vartëse 35685 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A. Osiguranje vozila 6698.79 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A. Osiguranje vozila 7870.7 EUR
" GËRLICA - COMPANY " SH. P.K. Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 80121.48 EUR
Companya " Eskavatori " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 94279.72 EUR
" LUNARI COMPANY " SH.P.K. Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Mirash - projekt dy vjeqar 84805.98 EUR
Ajkune Qorri NJE KONSULENTË PËR ASISTIMIN E PAGESAVE NË ZYREN E PROKURIMIT 2700 EUR
Nexhmedin Mehmeti B.I. Mirëmbajtja verore e rrugëve 139 EUR
B CORP SH.P.K. Mirëmbajtja verore e rrugëve 3972.5 EUR
KS Kosova E Re SH.A. Osiguranje vozila 6451.5 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me paisje të fotokopjeve ekzistuese dhe servisimi i tyre. 2885.6 EUR
" DAKAJ L " SH.P.K. Shërbimet e pastrimit të automjeteve dhe shërbimet e vullkanizerit Nj.O. Pejë (Ri-tender) 18822 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik STORM ICT L.L.C. & Safebit L.L.C. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 7900 EUR
Botek shpk Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 7884 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 8452 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ILIR - KOSOVA " SH.P.K.; Comtrade Computers O.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 7878.34 EUR
InterAdria L.L.C. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 7924 EUR
N.N. " 100 % Design " Sh.p.k. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 164561.03 EUR
Adnan Bislimi B.I. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 178127.49 EUR
N.T.T. " Zhur Tours " Transporti i arsimtarëve Hasi 149184 EUR
" Haxhijaha Trade " SH.P.K. Furnizim me goma të kamionëve 5160 EUR
N.P.T. Vllëzrit Bajraktari Furnizim me goma të kamionëve 6490 EUR
LC Group SH.P.K. Furnizimi me material , vendosja e seres, mbjellja e fidaneve 1893.31 EUR
" BEN ING " SH.P.K. Furnizimi me Rere (Zhavor) 45360 EUR
N.T.SH. " AURANT " Furnizimi me Rere (Zhavor) 44400 EUR
" TRIO TEK " SH.P.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 843 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 7590 EUR
N.N.P. "HYSNIA" Intervenimi në raste emergjente 147.33 EUR
N.N.P. " Wenda " Intervenimi në raste emergjente 117.74 EUR
" ISP BROADCAST " SH.P.K. FURNIZIM ME INTERNET DHE MIRËMBAJTJA E PAISJEVE PËR INSTITUCIONET ARSIMORE DHE KULTURORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 6093.12 EUR
N.P.SH."ISP-BROADCAST" FURNIZIM ME INTERNET DHE MIRËMBAJTJA E PAISJEVE PËR INSTITUCIONET ARSIMORE DHE KULTURORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 4075.56 EUR
N.T.P. " LIRIA " Furnizimi me Rere (Zhavor) 84960 EUR
N.N. " Shkembi " Furnizimi me Rere (Zhavor) 56400 EUR
Benita Company Furnizimi me Rere (Zhavor) 57900 EUR
" IM - IMERI GROUP " SH.P.K. Furnizimi me Rere (Zhavor) 49200 EUR
KO MED L.L.C. Lot 9 42476.6 EUR
" Triomed.co " SH.P.K. Lot 9 8417.52 EUR
PHARMA LEADER L.L.C. Lot 9 4946.58 EUR
JETMIRI SH.P.K. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 147829.79 EUR
"NBT -ING" SH.P.K. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 169107.12 EUR
Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 155182.95 EUR
" LEDI ING " SH.P.K. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 153728.73 EUR
BENI - COM SH.P.K. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 168547.5 EUR
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Botimi i Atllasit Mjedisor të bimëve 8217 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Botimi i Atllasit Mjedisor të bimëve 9379.5 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Botimi i Atllasit Mjedisor të bimëve 8370 EUR
,,Printing-Press "Sh.p.k. Botimi i Atllasit Mjedisor të bimëve 7650 EUR
EUROPRINTY Botimi i Atllasit Mjedisor të bimëve 9877.5 EUR
"BIOTEK KOSOVO " L.L.C. Furnizim me paisje për analiza laboratorike në QKMF në Junik 4000 EUR
Medical Lot 9 8902.48 EUR
" Omega - I " SH.P.K Riparim i dyrve automatike. 2257.34 EUR
"BEHARI" SH.P.K. Riparim i dyrve automatike. 2550 EUR
" SELMANS NETWORK " SH.P.K. “Pastrimi dhe mirëmbajtja e hapsirave të jashtme dhe të brendshme në Objektet e UP-së ” 2991600 EUR
Efa Dienstleistung GmbH - Dega në Kosovë “Pastrimi dhe mirëmbajtja e hapsirave të jashtme dhe të brendshme në Objektet e UP-së ” 2959220 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: SCHAFBERGER JR.GMBH; " ERIK " SH.P.K. “Pastrimi dhe mirëmbajtja e hapsirave të jashtme dhe të brendshme në Objektet e UP-së ” 2982096 EUR
Mirmbajtja dhe rregullimi i ndriqimit në rrjetet egzistuese të ndriqimit publik 6383 EUR
N.T.SH. " AR - DRITI " Mirmbajtja dhe rregullimi i ndriqimit në rrjetet egzistuese të ndriqimit publik 7444 EUR
TONI INGJINJERING Mirmbajtja dhe rregullimi i ndriqimit në rrjetet egzistuese të ndriqimit publik 8958 EUR
ARITECH Pjesa 18 12898 EUR
TETRONIKS L.L.C. Pjesa 18 9740.77 EUR
" Translation Centre" SH.P.K. Pjesa 18 11480 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Ambulancë Veterinare Dardani ; Kolë Komani B.I.; AMBULANCA VETERINARE DUSHKAJA Shërbimet veterinare ne terren - Komuna e Gjakoves 15.56 EUR
MSS Mobile Sanitary Services SH.P.K. Shërbimet e pastrimit -objektet, zyret ,oborri palestra 6220.11 EUR
" BEREQETI - ING " SH.P.K. Shërbimet e pastrimit -objektet, zyret ,oborri palestra 5693.19 EUR
"SFK" SH.P.K Shërbimet e pastrimit -objektet, zyret ,oborri palestra 69862 EUR
LAGUNA SH.P.K. Shërbimet e pastrimit -objektet, zyret ,oborri palestra 74556.96 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. HYSNIA ; POUK Group SH.P.K. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 157629.89 EUR
MIRUSHA COMPANY SH.P.K. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 165853.48 EUR
''Euro Project '' SH.P.K. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 162417 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Urban O.P.; N.P.T. DAQA Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 179218.92 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik DT MINING SH.P.K.; VB INVEST SH.P.K. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 179970.85 EUR
" DAS " SH.P.K. Pjesa 18 10000 EUR
Flamur Isufi B.I. Spektrofotometer UV-VIS per karbohidrate & HPLC-RID 80000 EUR
"BIOTEK KOSOVO " L.L.C. Spektrofotometer UV-VIS per karbohidrate & HPLC-RID 73960.83 EUR
" EJONA " SH.P.K. Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve te klimatizimit dhe ventilimit në Sallën e Operacionit në Klinikën e Ortopedisë 21414 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " KEGA " SH.P.K.; " TERMO CONSING " SH.P.K. Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve te klimatizimit dhe ventilimit në Sallën e Operacionit në Klinikën e Ortopedisë 18358 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ERIK SH.P.K.; KRASNIQI SH.P.K. Shërbimet e pastrimit -objektet, zyret ,oborri palestra 6539.12 EUR
Schafberger Jr. GmbH - Dega Kosovë Dega në Kosovë Shërbimet e pastrimit -objektet, zyret ,oborri palestra 6717.28 EUR
MEGRANT ING SH.P.K. Restaurimi I muzeut te qytetit ne sheshin Ahmet Shtimja 4633.33 EUR
SMART ENG GROUP SH.P.K. Restaurimi I muzeut te qytetit ne sheshin Ahmet Shtimja 4994 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ,,Benita Company Sh.p.k.; ASFALT GROUP SH.P.K. NDËRTIMI I RRUGËS NË RAHOVEC NGA RRETHROTULLIMI RIJA DERI NË DALJE TË RRUGËS PËR XËRXË 1222222.22 EUR
NB COMPANY SH.P.K. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 164468.68 EUR
Tahir Batatina B.I. Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 140820.16 EUR
SABA BELCA Dega në Kosovë Rregullimi I fushave sportive në fshatinë Breznicë;Sibovc;Grabovc dhe Palaj 143552.91 EUR
Majlinda Bajraktari B.I. Furnizim me inventar në Qendrën Burimore Nëna Tereze në Mitrovicë 49433 EUR
EUROPRINT GROUP SH.P.K. Furnizim me tonerë 2321.45 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Euroasphalt Sh.p.k.; Veli Dellova B.I.; Asfalti SH.P.K. NDËRTIMI I RRUGËS NË RAHOVEC NGA RRETHROTULLIMI RIJA DERI NË DALJE TË RRUGËS PËR XËRXË 1095076.83 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Kab Holding SH.P.K.; Naim Sopaj B.I.; ISEFERI SH.P.K. NDËRTIMI I RRUGËS NË RAHOVEC NGA RRETHROTULLIMI RIJA DERI NË DALJE TË RRUGËS PËR XËRXË 1266580.36 EUR
ETIANI Furnizim me tabak per nevoja te Menses 9900 EUR
" AJANI & ADAMI " SH.P.K. FURNIZIM ME SPALETA 168567 EUR
Furkan Rada FURNIZIM ME SPALETA 108654 EUR
ALFA.i Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve te klimatizimit dhe ventilimit në Sallën e Operacionit në Klinikën e Ortopedisë 20955.5 EUR
Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve te klimatizimit dhe ventilimit në Sallën e Operacionit në Klinikën e Ortopedisë 20400 EUR
ES INDUSTRY SH.P.K. Blerja e autoambulancave 148820 EUR
,,Ex Projekt" Sh.p.k. Furnizim me eksploziv për Minierën e Artanës 79296 EUR
N.P.P."NITI" SH.P.K. Furnizim me eksploziv për Minierën e Artanës 76228 EUR
N.T.P. " Buli - Medical " Servisimi dhe mirëmbajtja e Aparat hematologjik Prodhuesi MEDONIC SWEDEN 16500 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me tonerë 2169.69 EUR
BMS SOLUTIONS L.L.C. Furnizim me tonerë 1533.76 EUR
KO MED L.L.C. Lot 5 3629 EUR
" MATKOS PHARM " SH .P.K. Lot 5 2292 EUR
Medical Lot 5 2024.6 EUR
N.P.SH.,,ZEKA 1" FURNIZIM ME PRODUKTE TË MIELLIT 5422.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.SH. TECH VISION ; Mehmet Sahitolli B.I.; N.T.SH. NORD Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 9951.12 EUR
"BIO-LAB" SH.P.K. Servisimi dhe mirëmbajtja e Aparat hematologjik Prodhuesi MEDONIC SWEDEN 12500 EUR
R & Rukolli Rregullimi i Shtratit të Lumit SITNICA në Mitrovicë-Bashkëfinacim me MMPH. 3888911.63 EUR
"Valdrini" sh.p.k Rregullimi i Shtratit të Lumit SITNICA në Mitrovicë-Bashkëfinacim me MMPH. 5735555 EUR
" Bajraktari " Sh.p.k. Rregullimi i Shtratit të Lumit SITNICA në Mitrovicë-Bashkëfinacim me MMPH. 3699011.04 EUR
" LIRIGZONI S " SH.P.K. Rregullimi i Shtratit të Lumit SITNICA në Mitrovicë-Bashkëfinacim me MMPH. 5313771.48 EUR
FURNIZIM ME SPALETA 115897.6 EUR
Arhiko .ING O.P. Hartim Projekti -Hartimi i projektit kryesorëzbatues për kyçjen në Autoudhën ,,Arbër Xhaferi’’ në Viti 34300 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.SH. GEO-MAP ; Infra-Plus SH.P.K. Hartim Projekti -Hartimi i projektit kryesorëzbatues për kyçjen në Autoudhën ,,Arbër Xhaferi’’ në Viti 32900 EUR
Servisimi dhe Mirëmbajtja e automjeteve tip VW-Ritenderim 163932.9 EUR
,,Baki Automobile" SH.P.K. Servisimi dhe Mirëmbajtja e automjeteve tip VW-Ritenderim 191621.36 EUR
N.N. " Infra - Plus " Rregullimi i Shtratit të Lumit SITNICA në Mitrovicë-Bashkëfinacim me MMPH. 5449125.84 EUR
" EURO-ING " SH.P.K. Furnizim me Mbajtesa te brushave të Gjeneratorit 9794 EUR
" ATM ENGINEERING " SH.P.K. Furnizim me Mbajtesa te brushave të Gjeneratorit 13744.7 EUR
N.P."EURO ENERGJI" Furnizim me Mbajtesa te brushave të Gjeneratorit 11500 EUR
" ILIR - KOSOVA " SH.P.K. Nabavka delova i ugradnja za kopir aparate 2180 EUR
" Liri - Med " SH.P.K. Lot 25 62633.44 EUR
NPT MEDICA SH.P.K. Lot 3 36000 EUR
PANTHER SH.P.K. Shërbimet e sigurisë fizike të ndërtesës së Komunës së Mitrovicës së Veriut 52612.56 EUR
"SFK" SH.P.K Shërbimet e sigurisë fizike të ndërtesës së Komunës së Mitrovicës së Veriut 46778 EUR
" BEREQETI - ING " SH.P.K. Hartimi i strategjisë zhvillimore lokale të turizmit 2020-2024 në komunën e Skenderajt 9550 EUR
NEXIA KS SH.P.K. Hartimi i strategjisë zhvillimore lokale të turizmit 2020-2024 në komunën e Skenderajt 10289.58 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TRIO TEK SH.P.K.; N.T.P ERAMED ; N.T.SH. ARTECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 9705.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik STORM ICT L.L.C. & Safebit L.L.C. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 9926.95 EUR
InterAdria L.L.C. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 9971.88 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 10386.08 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ILIR - KOSOVA " SH.P.K.; Comtrade Computers O.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 9958.32 EUR
Hartimi i strategjisë zhvillimore lokale të turizmit 2020-2024 në komunën e Skenderajt 6985.6 EUR
Prishtina REA Int Hartimi i strategjisë zhvillimore lokale të turizmit 2020-2024 në komunën e Skenderajt 8437 EUR
ELEKTRA L.L.C. INSTITUCIONI PARAFILLOR LULET E JETËS - VRELLË 468 EUR
INSTITUCIONI PARAFILLOR LULET E JETËS - VRELLË 509.76 EUR
REDONI HM SH.P.K. Lot 11 16696.2 EUR
Medical Lot 11 15929.4 EUR
Medical Lot 25 71277.76 EUR
MADEKOS SH.P.K. Lot 25 64506.56 EUR
PHARMA LEADER L.L.C. Lot 25 71273.23 EUR
KO MED L.L.C. Lot 25 89328.4 EUR
Yesspharma SH.P.K. Lot 25 64428.56 EUR
N.T.SH. " Redoni H M " Lot 25 75184.88 EUR
"ANESI " SH.P.K. Mirmbajtëja dhe servisimi i Gjeneratorëve llot II 567 EUR
Atom - Med Furnizim me material Laboratorik 87827 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LUNARI COMPANY SH.P.K.; N.T.P. ARDHMËRIA Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 358626.7 EUR
" Rahovica Comerce " SH.P.K. Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 394922.4 EUR
Company " Murseli "SH.P.K. Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 522789.93 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik GRAND Construction SH.P.K.; NNSh VAAKAL Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 471750.88 EUR
Shefqet Mehmetukaj B.I. Lot 11 9756 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Informimi dhe Edukimi i Votuesve të Rinj për Zgjedhje 2720 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Informimi dhe Edukimi i Votuesve të Rinj për Zgjedhje 3240 EUR
" JONI TRAVEL " SH.P.K. LOT 3 Transporti i punëtorëve te KEK-ut relacioni Skenderaj-Drenas dhe anasjelltas për 2 muaj Gusht-Shtator 39500 EUR
" AS Tech " SH.P.K. Mirmbajtëja dhe servisimi i Gjeneratorëve llot II 571 EUR
N.SH. " M.V.R.ELEKTROMONTUES " Mirmbajtëja dhe servisimi i Gjeneratorëve llot II 409 EUR
NITI - N SH.P.K. Mirmbajtëja dhe servisimi i Gjeneratorëve llot II 988 EUR
Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C. Sigurimi i tri (3) veturave te reja te AMMK-së. 1903.21 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Sigurimi i tri (3) veturave te reja te AMMK-së. 2299.44 EUR
"ARLINDI"SHPK Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 389159.15 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Quality Asphalt SH.P.K.; N.T.P. Bashkimi Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 379662.9 EUR
Burimi - E Sh.p.k. Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 414417.57 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Companya Eskavatori Sh.p.k.; Best Company SH.P.K. Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 465917.15 EUR
"Autotransporti" Sh.a. LOT 3 Transporti i punëtorëve te KEK-ut relacioni Skenderaj-Drenas dhe anasjelltas për 2 muaj Gusht-Shtator 40000 EUR
" Kater A " SH.P.K. Nabavka nameštaja za opremanje Naucno istraživacke stanice u opštini Zubin Potok 25396 EUR
Majlinda Bajraktari B.I. Nabavka nameštaja za opremanje Naucno istraživacke stanice u opštini Zubin Potok 23299.1 EUR
"Mobelland" SH.P.K. Nabavka nameštaja za opremanje Naucno istraživacke stanice u opštini Zubin Potok 22220.17 EUR
UNION L.L.C Furnizim me Transmiter te rrjedhjes, shtypjes dhe nivelit 37996 EUR
N.T.SH." INLINE ENGINEERING " Furnizim me Transmiter te rrjedhjes, shtypjes dhe nivelit 49767.55 EUR
" ATM ENGINEERING " SH.P.K. Furnizim me Transmiter te rrjedhjes, shtypjes dhe nivelit 52887.02 EUR
NTSH PROFITECH Furnizim me Transmiter te rrjedhjes, shtypjes dhe nivelit 42598 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik I.E.C - BIO L.L.C; SPIDER GROUP D.O.O.E.L Realizimi i qarkut matës të avullit 34890 EUR
Realizimi i qarkut matës të avullit 34500.84 EUR
"HYMERI ELEVATORS" L.L.C. LOT-2 Mirëmbajta e ashensorëve ne ndërtesat qeveritare 42480 EUR
" EJONA " SH.P.K. LOT-2 Mirëmbajta e ashensorëve ne ndërtesat qeveritare 42267.6 EUR
INSTITUTI RADON SH.P.K. “Vlerësimi i mbrojtjes nga rrezatimi në kabinetin e Tomografisë së Kompjuterizuar (CT-së) Brenda Repartit të Diagnostikës Radiologjike në kuadër të Spitalit të Përgjithshëm, Ferizaj- Republika e Kosovës” 1780 EUR
N.T.P. " VLORA " Furnizim me blloka participimi dhe material tjeter per nevojat e QKMF-së 1946 EUR
N.T.P." Bardhi " Furnizimi me pjesë për vetura 4318 EUR
" PRISHTINA ASFALLT " SH.P.K. Furnizimi me pjesë për vetura 5645 EUR
Ideal Shala B.I. Furnizimi me pjesë për vetura 5639.14 EUR
GASHI ING SH.P.K Asfaltimi i rrugës Bresanë-Erëza-Kroi i Zgatarit-Guri i Vesës (Projekt i financuar nga MI-Projekt tre vjeçar) 364533 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. Asfaltimi i rrugës Bresanë-Erëza-Kroi i Zgatarit-Guri i Vesës (Projekt i financuar nga MI-Projekt tre vjeçar) 344795 EUR
"ENELDAT" SH.P.K. Furnizimi me ngasje për rregullator të tensionit 22715 EUR
Berisha Company SH.A. Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 398755.33 EUR
KOSOVA ASFALT SH.P.K. Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 408122.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " B- BARDHI " SH.P.K.; "Linda" Sh.p.k Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 506013.55 EUR
" GËRLICA - COMPANY " SH. P.K. Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 425860.85 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P.T. Engineering ; GASHI ING SH.P.K Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 566555.75 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me blloka participimi dhe material tjeter per nevojat e QKMF-së 1804.5 EUR
EUROPRINTY Furnizim me blloka participimi dhe material tjeter per nevojat e QKMF-së 2042 EUR
N.T. "Agimi- De" Furnizim me blloka participimi dhe material tjeter per nevojat e QKMF-së 1855 EUR
N.T.P. " Office - Printy " Furnizim me blloka participimi dhe material tjeter per nevojat e QKMF-së 1894 EUR
Flamur Isufi B.I. FURNIZIMI ME SOND PER GASTROSKOP 23000 EUR
" Ballkan Petrol " SH.P.K. Furnizimi me ngasje për rregullator të tensionit 24601 EUR
" Liri - Med " SH.P.K. Lot 2 150080 EUR
"EL-BAU" SH.P.K. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve - Loto 3 181768.75 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TSR SH.P.K.; IDK KONSTRUKSION SHPK Mirëmbajtja dimërore e rrugëve - Loto 3 193982.53 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik VIA EGNATIA SH.P.K.; VJV GROUP L.L.C.; Rahovica Comerce SH.P.K.; INFRASTRUKTURA SHPK Dega në Kosovë Mirëmbajtja dimërore e rrugëve - Loto 3 138201.91 EUR
Bujar Shabani B.I. Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës kryesore në fshatin Rakaj - projekt dyvjeqar. 435927.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Idriz Kurtbogaj B.I.; ,,Benita Company Sh.p.k.; ASFALT GROUP SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Magra - Gropa e Madhe - Shkrelë në Rugovë 434297.8 EUR
SH. Drini Company SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Magra - Gropa e Madhe - Shkrelë në Rugovë 426388.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Mirusha Company Sh.p.k; ROSI TRADE SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Magra - Gropa e Madhe - Shkrelë në Rugovë 422932.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik RSM Company SH.P.K.; VB. TOFAJ Mirëmbajtja dimërore e rrugëve - Loto 3 177029.22 EUR
" PERISKOPI " SH.P.K. Procedur e negociuar për përzgjedhjen e portaleve për publikimin e lajmeve, banerve etj 4800 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me elektromotora per kompresora-tersa 7906 EUR
" Segment Kosova " SH.P.K. Furnizim me elektromotora per kompresora-tersa 9191 EUR
" AOME " SH.P.K. Furnizim me dru 1652 EUR
" EKO TEST " SH.P.K Furnizim me pompa zhytëse 22817.96 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Beni Construction SH.P.K.; Metë Bytyqi B.I. Ndërtimi i rrugës Magra - Gropa e Madhe - Shkrelë në Rugovë 334319.4 EUR
N.P.N. "ALPING" Punë shtesë në ndertimin e shkollës fillore në Polac-Skenderaj Faza e parë 35232.28 EUR
KOMBI TAXI NEVZAD QEHAJA Transporti i nxënësve të fshatit Kranidell në SHFMU 17 Shkurti Muçivercë -Lot 6 5494.5 EUR
NEW-LINE SH.P.K. Furnizim me orendi shtëpiake për familjet e Riatdhesuara nga vendet e Bashkimit Europian 1571 EUR
Furnizim me orendi shtëpiake për familjet e Riatdhesuara nga vendet e Bashkimit Europian 1079.7 EUR
BOUTIQUE ALBERTI M SH.P.K. Furnizim me gjeotekstil 7100 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. Furnizim me gjeotekstil 11682 EUR
Halit S. Rama Furnizim me gjeotekstil 7300 EUR
LOSHI CAPITAL PARTNERS SH.P.K. Furnizim me gjeotekstil 7080 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizim me gjeotekstil 6400 EUR
Basri Sopjani B.I. Furnizim me gjeotekstil 5450 EUR
GeoGroup Ing SH.P.K. Furnizim me gjeotekstil 7500 EUR
N.P.SH. " ONI DESIGN " Furnizim me orendi shtëpiake për familjet e Riatdhesuara nga vendet e Bashkimit Europian 1200.89 EUR
Majlinda Bajraktari B.I. Furnizim me orendi shtëpiake për familjet e Riatdhesuara nga vendet e Bashkimit Europian 1279 EUR
"TRENDY HOME" SH.P.K. Furnizim me orendi shtëpiake për familjet e Riatdhesuara nga vendet e Bashkimit Europian 1071.44 EUR
" Puna" Sh.p.k. Ndërtimi i nxemjes qendrore në objektin e Shtepin së Kulltures në Dragash (projekt dy vjeqar) 52792.59 EUR
" U - UNIQUE " SH.P.K. Ndërtimi i nxemjes qendrore në objektin e Shtepin së Kulltures në Dragash (projekt dy vjeqar) 48761.5 EUR
" ARDI & ARI " SH.P.K. Furnizim me pompa zhytëse 20814.68 EUR
Komtel Project Engineering SH.P.K. Furnizim me pompa zhytëse 20809.3 EUR
B & D ENGINEERING SH.P.K. Furnizim me pompa zhytëse 14902.22 EUR
BUSINESS PRO SH.P.K. Furnizim me pompa zhytëse 39790.43 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik global CT Digital Kosovo SH.P.K.; Rexhep Ibrahimi B.I. Furnizim me Aparat-Camer per nevojat e Zyres se Informimit(Kabineti i Kryetarit). 1988.11 EUR
N.T.P. " VLORA " Furnizim me Aparat-Camer per nevojat e Zyres se Informimit(Kabineti i Kryetarit). 2230 EUR
7 ING O.P. Ndërtimi i objektit të depos në shkollën fillore në Isniq-Deçan 24602.1 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NNP Arhiko.ing ; Al-Group SHPK Ndërtimi i objektit të depos në shkollën fillore në Isniq-Deçan 20755.79 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: '' Lani-AL '' SH.P.K; N.N.T.'' Burimi '' Ndërtimi i objektit të depos në shkollën fillore në Isniq-Deçan 22005.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik HIDRO PROJECT SH.P.K.; MEJA CONSTRUCTION SH.P.K. Ndërtimi i objektit të depos në shkollën fillore në Isniq-Deçan 41247.54 EUR
N.T. '' INFO COM '' Furnizim me Aparat-Camer per nevojat e Zyres se Informimit(Kabineti i Kryetarit). 1920 EUR
" TRIO TEK " SH.P.K. Furnizim me Aparat-Camer per nevojat e Zyres se Informimit(Kabineti i Kryetarit). 1950 EUR
ARITECH Furnizim me Aparat-Camer per nevojat e Zyres se Informimit(Kabineti i Kryetarit). 1499 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative-Ritender 51093 EUR
Botek shpk Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative-Ritender 49792.68 EUR
Gafurr Jashari B.I. Ndërtimi i nxemjes qendrore në objektin e Shtepin së Kulltures në Dragash (projekt dy vjeqar) 44787.8 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Levantina Ingenieria Y Construccion sl Ndërtimi i rrugës Prizren - Kufiri me Maqedonin e Veriut (Tetovë), segmenti Struzhë - Kyçja në Auto-udhën dr.Ibrahim Rugova në Prizren - Jug, Loti 2 - L= 6+525.00 km 17267000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EUROKOS HOLDING SH.P.K.; ALFA.i; EL-BAU SH.P.K.; Agim Morina B.I.; N.N.SH. WORLD MEDIUM ; Adnan Bislimi B.I. Ndërtimi i rrugës Prizren - Kufiri me Maqedonin e Veriut (Tetovë), segmenti Struzhë - Kyçja në Auto-udhën dr.Ibrahim Rugova në Prizren - Jug, Loti 2 - L= 6+525.00 km 17449559.44 EUR
" AC ing " SH.P.K. Ndërtimi i objektit të depos në shkollën fillore në Isniq-Deçan 23478.34 EUR
"ALBI COMPANY" SH.P.K RI-TENDERIM MASAT PREVENTIVE-INTERVENIME EMERGJENTE NE OBJEKTE SHTEPI NE PRIZREN Shtepia e Familjes Dukagjini,Muriqi,Hereni,Koci,Kolshi,Skenderi , Doda dhe Lokvica. 89437 EUR
Ridvan Elezi B.I. RI-TENDERIM MASAT PREVENTIVE-INTERVENIME EMERGJENTE NE OBJEKTE SHTEPI NE PRIZREN Shtepia e Familjes Dukagjini,Muriqi,Hereni,Koci,Kolshi,Skenderi , Doda dhe Lokvica. 93636.88 EUR
N.T. " Pleqja " RI-TENDERIM MASAT PREVENTIVE-INTERVENIME EMERGJENTE NE OBJEKTE SHTEPI NE PRIZREN Shtepia e Familjes Dukagjini,Muriqi,Hereni,Koci,Kolshi,Skenderi , Doda dhe Lokvica. 94864.86 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EUROPRINTY; P.C. COMP Sh.p.k. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative-Ritender 50520 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.SH. TECH VISION ; Mehmet Sahitolli B.I.; N.T.SH. NORD Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative-Ritender 51240 EUR
KosovaMed Healthcare SH.P.K. MIREMBAJTJA (SERVISIMI) I PAISJEVE , LOT I RADIOLOGJIKE 21550.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SALLAHU SH.P.K.; ALTIS-CONSTRUCTION Ltd, Ndërtimi i rrugës A - (punë shtesë) 20000 EUR
ETIANI Furnizim me artikuj për mbulojen e kulmit të ndërtesës së drejtorisë së Njësisë Biznesore Metalurgjia e Zinkut. 9582 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. TONI ; ,,Benita Company Sh.p.k. RI-TENDERIM MASAT PREVENTIVE-INTERVENIME EMERGJENTE NE OBJEKTE SHTEPI NE PRIZREN Shtepia e Familjes Dukagjini,Muriqi,Hereni,Koci,Kolshi,Skenderi , Doda dhe Lokvica. 89785.12 EUR
N.P.N. '' IDEA - PROJECT '' RI-TENDERIM MASAT PREVENTIVE-INTERVENIME EMERGJENTE NE OBJEKTE SHTEPI NE PRIZREN Shtepia e Familjes Dukagjini,Muriqi,Hereni,Koci,Kolshi,Skenderi , Doda dhe Lokvica. 85339.06 EUR
"ALBOSS"SH.P.K. RI-TENDERIM MASAT PREVENTIVE-INTERVENIME EMERGJENTE NE OBJEKTE SHTEPI NE PRIZREN Shtepia e Familjes Dukagjini,Muriqi,Hereni,Koci,Kolshi,Skenderi , Doda dhe Lokvica. 79959.38 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik 2A Group SH.P.K.; 2T SH.P.K. -DEGA NË KOSOVË Ndërtimi i rrugës Prizren - Kufiri me Maqedonin e Veriut (Tetovë), segmenti Struzhë - Kyçja në Auto-udhën dr.Ibrahim Rugova në Prizren - Jug, Loti 2 - L= 6+525.00 km 15744518.37 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SALLAHU SH.P.K.; SALILLARI Ndërtimi i rrugës Prizren - Kufiri me Maqedonin e Veriut (Tetovë), segmenti Struzhë - Kyçja në Auto-udhën dr.Ibrahim Rugova në Prizren - Jug, Loti 2 - L= 6+525.00 km 17574645.19 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik 4 A-M; PREMIUM BETON SH.P.K.; GPG Company Sh.p.k. Ndërtimi i rrugës Prizren - Kufiri me Maqedonin e Veriut (Tetovë), segmenti Struzhë - Kyçja në Auto-udhën dr.Ibrahim Rugova në Prizren - Jug, Loti 2 - L= 6+525.00 km 15777697.22 EUR
Furnizim me artikuj për mbulojen e kulmit të ndërtesës së drejtorisë së Njësisë Biznesore Metalurgjia e Zinkut. 16667 EUR
Toifor Sh.p.k. Rikonstruimi i rrugeve Holgen Petersen dhe Ulëza 170743.5 EUR
N.T.P. " Ulpiana " Rikonstruimi i rrugeve Holgen Petersen dhe Ulëza 168697.5 EUR
BASHKIMI METI SH.P.K. Rikonstruimi i rrugeve Holgen Petersen dhe Ulëza 172324 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Rikonstruimi i rrugeve Holgen Petersen dhe Ulëza 173977 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik DAMASTION PROJECT SH.P.K; Companya Eskavatori Sh.p.k.; B FAMIS SH.P.K.; ESKAVATORI MK L.L.C Ndërtimi i rrugës Prizren - Kufiri me Maqedonin e Veriut (Tetovë), segmenti Struzhë - Kyçja në Auto-udhën dr.Ibrahim Rugova në Prizren - Jug, Loti 2 - L= 6+525.00 km 16884480.76 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik FAMIS CO-HC SH.A; KIT-AK, Gradnje, d.o.o.; Asfalti SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Prizren - Kufiri me Maqedonin e Veriut (Tetovë), segmenti Struzhë - Kyçja në Auto-udhën dr.Ibrahim Rugova në Prizren - Jug, Loti 2 - L= 6+525.00 km 17684955.19 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik "KAG - Asphalt Company"Sh.p.k.; BENI - COM SH.P.K Ndërtimi i rrugës Prizren - Kufiri me Maqedonin e Veriut (Tetovë), segmenti Struzhë - Kyçja në Auto-udhën dr.Ibrahim Rugova në Prizren - Jug, Loti 2 - L= 6+525.00 km 16999985.86 EUR
A.L. " KOSOVA PRESS " SH.P.K. Shërbime të Agjencisë së Lajmeve 14875 EUR
ENG GEO GROUP SH.P.K. Pastrimi i rezervareve te naftes - Pompa e derivateve ne Mirash 2499.83 EUR
Kompania e Sigurimit ,,Sigkos" Sh.a. Shërbimet e sigurimit të automjetëve 1796.39 EUR
Kompania e Sigurimeve " Insig" Dega Kosovë Shërbimet e sigurimit të automjetëve 1701.99 EUR
KS Kosova E Re SH.A. Shërbimet e sigurimit të automjetëve 1652.59 EUR
"SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA"SH.A Shërbimet e sigurimit të automjetëve 1767.56 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik PRICOM SH.P.K.; METAG INSAAT TICARET A.S.; FS C ING SH.P.K.; JAHA SOLAR Ndërtimi i rrugës Prizren - Kufiri me Maqedonin e Veriut (Tetovë), segmenti Struzhë - Kyçja në Auto-udhën dr.Ibrahim Rugova në Prizren - Jug, Loti 2 - L= 6+525.00 km 15605675.81 EUR
Furnizim me llamarin , celik, profila dhe gypa 29997.37 EUR
N.P.T. ,, HEKURANI " Furnizim me llamarin , celik, profila dhe gypa 29881.26 EUR
NIT CONSTRUCTION SH.P.K. Furnizim me llamarin , celik, profila dhe gypa 25778.28 EUR
BUSINESS PRO SH.P.K. Furnizim me rërë për filtra në repartin e dekarbonizimit bll. A4, largimi i rërës së vjetër dhe vendosja e rërës së freskët 70070.48 EUR
" MONTING ENERGJETIKA " SH.P.K. Furnizim me rërë për filtra në repartin e dekarbonizimit bll. A4, largimi i rërës së vjetër dhe vendosja e rërës së freskët 53995 EUR
" EKO TEST " SH.P.K Furnizim me rërë për filtra në repartin e dekarbonizimit bll. A4, largimi i rërës së vjetër dhe vendosja e rërës së freskët 59655.37 EUR
ELSA TECH SH.P.K. Instalimi i internetit dhe shërbimet e rregullta mujore me internet për disa shkolla, Administratën, DRKS-në dhe QKMF-në 21888 EUR
"VEHA Group" SH.P.K. Rikonstruimi i rrugeve Holgen Petersen dhe Ulëza 177370.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Idriz Kurtbogaj B.I.; ,,Benita Company Sh.p.k.; ASFALT GROUP SH.P.K. Ndertimi i rrugeve ne fshatin Shkrel dhe Boge 643361.5 EUR
,,Interplast Group"sh.p.k. Furnizimi me Pelet për Prokurorinë Themelore në Mitrovicë 9000 EUR
Basri Sopjani B.I. Furnizimi me Pelet për Prokurorinë Themelore në Mitrovicë 8775 EUR
Furnizimi me Pelet për Prokurorinë Themelore në Mitrovicë 8955 EUR
Instalimi i internetit dhe shërbimet e rregullta mujore me internet për disa shkolla, Administratën, DRKS-në dhe QKMF-në 19152 EUR
N.N.P."STRASEN+TIEFBAU" Asfaltimi i rrugicave ne fshatin Terrn-projekt tri vjeqar 203259.2 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Asfaltimi i rrugicave ne fshatin Terrn-projekt tri vjeqar 274635.22 EUR
N.T. "RAHOVICA COMERCE'' Asfaltimi i rrugicave ne fshatin Terrn-projekt tri vjeqar 198480.5 EUR
Burimi - E Sh.p.k. Asfaltimi i rrugicave ne fshatin Terrn-projekt tri vjeqar 211465.15 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A. Shërbimet e sigurimit të automjetëve 1796.39 EUR
KOMPANI E SIGURIMEVE " ELSIG " SH.A. Shërbimet e sigurimit të automjetëve 1607.61 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TRIO TEK SH.P.K.; N.T.P ERAMED ; N.T.SH. ARTECH Ritender-Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 12409.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik INFINITT SH.P.K.; N.T.P. VLORA ; First Solution L.L.C.; Ndërmarja Tregatre Grafike Blendi ; FutureBITS SH.P.K. Ritender-Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 10066.69 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TECH VISION SH.P.K.; Mehmet Sahitolli B.I.; Nita Macula B.I. Ritender-Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 9799.97 EUR
ARITECH Ritender-Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 9060.85 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ILIR - KOSOVA " SH.P.K.; Comtrade Computers O.K. Ritender-Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 9612 EUR
N.T.P. " TEMPO TRANS " Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve-Prishtinë-Komuna - Teatri-Rrethi I spitalit-Hajvali-Kishnice -Suteske-Mramuer 9255.5 EUR
Medical LOT 1- levofloxacin 40662 EUR
KOSOVA ASFALT SH.P.K. Asfaltimi i rrugicave ne fshatin Terrn-projekt tri vjeqar 221136.6 EUR
Companya " Eskavatori " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugicave ne fshatin Terrn-projekt tri vjeqar 195203.5 EUR
" GËRLICA - COMPANY " SH. P.K. Asfaltimi i rrugicave ne fshatin Terrn-projekt tri vjeqar 272069.14 EUR
"RIMI-ALTEX"SH.P.K. Furnizim me uniforma për punëtorët e QKMF-së Ferizaj 8017 EUR
" ARTA TEX GROUP " SH.P.K. Furnizim me uniforma për punëtorët e QKMF-së Ferizaj 7913.5 EUR
"PUNTEX" SH.P.K. Furnizim me uniforma për punëtorët e QKMF-së Ferizaj 9171 EUR
" RADIX PHARM " SH.P.K. LOT 1- levofloxacin 32238 EUR
REDONI HM SH.P.K. LOT 1- levofloxacin 32238 EUR
CFO PHARMA LOT 1- levofloxacin 83916 EUR
" EXCLUSIVE CORPORATION " SH.P.K. LOT 1- levofloxacin 26244 EUR
" LEGO " SH.P.K. LOT 1- levofloxacin 22680 EUR
ARITECH Pjesa 8 4050 EUR
Furnizim me uniforma për punëtorët e QKMF-së Ferizaj 10494 EUR
Agron Commerce SH.P.K. Furnizim me uniforma për punëtorët e QKMF-së Ferizaj 7141 EUR
" Sankos " Sh.p.k. Furnizim me uniforma për punëtorët e QKMF-së Ferizaj 7035 EUR
" Sankos " Sh.p.k. FURNZIM ME UNIFORMA DHE VESHJE LOT 2- UNIFORMA PUNE PER INSPEKTOR DHE PUNETOR TE SIGURIMIT TE KOMUNES 3822.54 EUR
D.P.T. " ALBERTI-M " FURNZIM ME UNIFORMA DHE VESHJE LOT 2- UNIFORMA PUNE PER INSPEKTOR DHE PUNETOR TE SIGURIMIT TE KOMUNES 3488 EUR
Pjesa 8 5470 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. Pjesa 8 9125.1 EUR
" PBC " SH.P.K. Pjesa 8 8222.2 EUR
Bikelife SH.P.K. Furnizim dhe montim me pjese rezerve për motoçikleta Ri-tender 1 26105 EUR
Bujar Shabani B.I. Asfaltimi i rrugëve Abit Dullovi , Shaban Elezi , Rexhep Luzha dhe Ndërtimi i murit mbrojtës në fshatin Kovaqec 124615.56 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LUNARI COMPANY SH.P.K.; Lunari SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve Abit Dullovi , Shaban Elezi , Rexhep Luzha dhe Ndërtimi i murit mbrojtës në fshatin Kovaqec 125112.08 EUR
N.T.P. "Union" Furnizim me kushineta 7878 EUR
N.T.P. " Eldi-Com" Furnizim me kushineta 6584.4 EUR
N.T.P. "S N R " Furnizim me kushineta 6933.68 EUR
Arsim Bajgora Furnizim me kushineta 5378.44 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Sigurimi i Automjeteve te KRU-Mitrovica Sh.A 8352.05 EUR
SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A. Sigurimi i Automjeteve te KRU-Mitrovica Sh.A 7495 EUR
Schoolme Implementation & Consulting SH.P.K. Furnizimi me materiale mësimore audiovizuale- digjitale për SHFMU Lipjan, sipas kurrikulës së Kosovës-Ritenderim 35980 EUR
Furnizimi me module per BRAS SE600 9884 EUR
Flamur Isufi B.I. PJESA 2 – PJESE KEMBIMI DHE MATERIAL SHPENZUES PER INSTRUMENTET DHE PAJISJET E LABORATORIT TE TOKSIKOLOGJISE, AGILENT, MILLI-Q ACADEMIC, BARNSTEAD, DOMENICK HUNTER, PEAK SCIENTIFIC, ETC) 48285 EUR
Food LAB LTD Skopje-Laboratory for Food and Beverage Testing Shërbimet laboratorike për planin e monitorimit dhe kontrollit të mbetjeve 230000 EUR
SOLUTION D MEDICAL SH.P.K. Furnizim me instrumente kirurgjike staplera 119876.12 EUR
Asfaltimi i rrugëve Rilindja dhe Ali Podrimja 19982 EUR
N.T.T.,,Jeta" SHERBIMET E TRANSPORTIT - PER MESIMDHENES PER VITIN SHKOLLOR 2018-2019 71852 EUR
N.T.P. " VLORA " FURNIZIM ME MJETE TË TI PËR INSTITUCIONET E KOMUNËS SE DRENASIT 45495 EUR
ARITECH FURNIZIM ME MJETE TË TI PËR INSTITUCIONET E KOMUNËS SE DRENASIT 50058 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AWA SH.P.K.; FutureBITS SH.P.K. FURNIZIM ME MJETE TË TI PËR INSTITUCIONET E KOMUNËS SE DRENASIT 48800 EUR
BURIMI CORPORATION SH.P.K. Furizim me pemë dhe perime 3873 EUR
Dauti Komerc SH.P.K. Furizim me pemë dhe perime 4358.5 EUR
N.T. ,,Fer-Petroll" LOT II ASFALTIMIN E RRUGËVE TË FSHATRAVE SHTUTICË, VERBOC , POLLUZHË 102198 EUR
IBRAHIM KURRUMELI B.I. LOT II ASFALTIMIN E RRUGËVE TË FSHATRAVE SHTUTICË, VERBOC , POLLUZHË 114651.8 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik VB INVEST SH.P.K.; DT MINING SH.P.K. LOT II ASFALTIMIN E RRUGËVE TË FSHATRAVE SHTUTICË, VERBOC , POLLUZHË 113152.5 EUR
" EURO TRASING " SH.P.K . Asfaltimi i rrugëve Rilindja dhe Ali Podrimja 16639.65 EUR
N.N.P. " Ndertimi " Asfaltimi i rrugëve Rilindja dhe Ali Podrimja 24948.75 EUR
N.N.T. Milazim Shala Asfaltimi i rrugëve Rilindja dhe Ali Podrimja 17469.1 EUR
Trajtimi emergjent - Deratizimi, Dezinfektimi dhe Dezinsektimi i Ndërtesave Qeveritare 24965.36 EUR
" HIDRO-ING " SH.P.K. Renovimi I objektit te mirembajtjes se trenave motorrik 8893 EUR
NPT,,Beli" Renovimi I objektit te mirembajtjes se trenave motorrik 9225 EUR
N.N.T. " Korabi " LOT II ASFALTIMIN E RRUGËVE TË FSHATRAVE SHTUTICË, VERBOC , POLLUZHË 127383.5 EUR
N.N.T. Milazim Shala LOT II ASFALTIMIN E RRUGËVE TË FSHATRAVE SHTUTICË, VERBOC , POLLUZHË 103521.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik A & S GROUP SH.P.K.; SH. Drini Company SH.P.K. LOT II ASFALTIMIN E RRUGËVE TË FSHATRAVE SHTUTICË, VERBOC , POLLUZHË 99782 EUR
BAU MARKET SH.P.K. Furnizimi me Pelet për Prokurorinë Themelore në Mitrovicë 8775 EUR
NTSH "DIARI" Furnizimi me Pelet për Prokurorinë Themelore në Mitrovicë 9585 EUR
" ELEKTRO - GG " SH.P.K. Lot 3--Furnizim me kabllo dhe pajisje tjera për zgjerim dhe mirëmbajtje të rrjetit LAN dhe WAN të KEK sha 5808.56 EUR
Yesspharma SH.P.K. Lot 6 36750 EUR
KO MED L.L.C. Lot 6 32175 EUR
" ERO PROJECT " SH.P.K. Renovimi I objektit te mirembajtjes se trenave motorrik 8693 EUR
" HIDRO PROJECT " SH.P.K. Renovimi I objektit te mirembajtjes se trenave motorrik 8272 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NIT CONSTRUCTION SH.P.K.; AAB CONSTRUCTION SH.P.K. Renovimi I objektit te mirembajtjes se trenave motorrik 7777 EUR
"TRIANGLE" SH.P.K. Renovimi I objektit te mirembajtjes se trenave motorrik 8716 EUR
" Grand Bau " SH.P.K. Renovimi I objektit te mirembajtjes se trenave motorrik 8830 EUR
"Valdrini" sh.p.k LOT II ASFALTIMIN E RRUGËVE TË FSHATRAVE SHTUTICË, VERBOC , POLLUZHË 125237.35 EUR
VALMIR MUSTAFA B.I. Vizit pune, shkëmbim i përvojave të anëtareve të Kuvendit dhe Ekzekutivit në qytetet Adapazar dhe Stamboll-Turqi. 17387.3 EUR
" Rona Farm " Sh.p.k. Lot 18 - Claritromicin 500mg Format e forta orale 8820 EUR
" DAKI " SH.P.K. Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 51378 EUR
Hysen Sopa B.I. Renovimi I objektit te mirembajtjes se trenave motorrik 7321.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik CONSTRUMAX SH.P.K.; HARST Group SH.P.K. Punë shtesë në Renovimin e Bibliotekës se Qytetit të Shtimës 37691.75 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.SH. TEST&ING ; SIB-BKA SH.P.K Shqyrtimet laboratorike për projektet e investive kapitale 32735 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Naser Kabashi B.I.; P.M.N. SH.P.K. Shqyrtimet laboratorike për projektet e investive kapitale 38940 EUR
" Furra KAPESHNICA " SH.P.K. FURNIZIM ME BUKË DHE PRODUKTE TE BRUMIT 4526 EUR
Lot 6 43375 EUR
Medical Group SH.P.K. Lot 6 39000 EUR
PHARMA LEADER L.L.C. Lot 6 37500 EUR
MADEKOS SH.P.K. Lot 6 32775 EUR
N.T.P. " OPHARM " Lot 6 35475 EUR
"FE- METAL" SH.P.K Intervenime të pjesëshme në objektin e komunës 6166.66 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Intervenime të pjesëshme në objektin e komunës 9844 EUR
N.SH.INTERNET ,, ALBI @ NET " FURNIZIM ME INTERNET DHE MIRËMBAJTJA E PAISJEVE PËR INSTITUCIONET ARSIMORE DHE KULTURORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 9984 EUR
N.T.SH. "NITI TERM" FURNIZIM ME INTERNET DHE MIRËMBAJTJA E PAISJEVE PËR INSTITUCIONET ARSIMORE DHE KULTURORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 7092 EUR
N.P.SH."ISP-BROADCAST" FURNIZIM ME INTERNET DHE MIRËMBAJTJA E PAISJEVE PËR INSTITUCIONET ARSIMORE DHE KULTURORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 7080 EUR
N.SH. " ALMI@NET " FURNIZIM ME INTERNET DHE MIRËMBAJTJA E PAISJEVE PËR INSTITUCIONET ARSIMORE DHE KULTURORE TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 10763.76 EUR
" HIDRO-ING " SH.P.K. Intervenime të pjesëshme në objektin e komunës 6804.49 EUR
N.N.P. " Wenda " Intervenime të pjesëshme në objektin e komunës 6212.2 EUR
" BEREQETI - ING " SH.P.K. Intervenime të pjesëshme në objektin e komunës 6704.38 EUR
"BIOTEK KOSOVO " L.L.C. LOT-2 - Furnizimi me material shpenzues-laboratorik(RITENDERIM) 7173.91 EUR
"MEDITECH" SH.P.K. Furnizim me pjesë për funksionalizimin emergjent të Mikroskopit operativ në Klinikën e Oftalmologjisë 12500 EUR
N.N.T. Brezi Kufitar Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 47338.33 EUR
Nuhi Azemi Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 24117.93 EUR
" TRIBUNE " SH.P.K. Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 38643.31 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 52647.2 EUR
BAJRAM HA.GASHI B.I. Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 35217.1 EUR
Komtel Project Engineering SH.P.K. Furnizimi me fshesa për pastrim dhe vegla pune 32661.55 EUR
Furnizimi me fshesa për pastrim dhe vegla pune 29149.53 EUR
N.P.SH. " ONI DESIGN " Furnizimi me fshesa për pastrim dhe vegla pune 31646.5 EUR
" AS Tech " SH.P.K. Furnizimi me fshesa për pastrim dhe vegla pune 32452 EUR
NT ,, Ekremi Tours " Transporti i nxënësve në relacionin Pacaj-Sheremet dhe anasjelltas 31.32 EUR
N.T.P. " Çlirimi " Transporti i nxënësve në relacionin Pacaj-Sheremet dhe anasjelltas 36.66 EUR
" MULTI ENGINEERING GROUP " SH.P.K. Furnizim me pajisje për larjen dhe tharjen e rrobave 15100 EUR
N.P.T. " Bajra " Furnizim me pajisje për larjen dhe tharjen e rrobave 19200.4 EUR
N.N.SH."A & E COM" Furnizim me pajisje për larjen dhe tharjen e rrobave 14920 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me pajisje për larjen dhe tharjen e rrobave 12320 EUR
" V - SHALA " SH.P.K. Kubzimi i trotuareve dhe parkingjeve në oborret e disa shkollave në qytet dhe fshatra të Komunës së Pejës 39780.5 EUR
" L-Group " SH.P.K. Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 37241.64 EUR
Rexha Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 47460.7 EUR
. Limit L & B SH.P.K. Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 39999 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik MEGRANT ING SH.P.K.; Granit S. Hyseni B.I. Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 23312.67 EUR
Ndërtimi SH.P.K. Kubzimi i trotuareve dhe parkingjeve në oborret e disa shkollave në qytet dhe fshatra të Komunës së Pejës 38122 EUR
" MONDI " SH.P.K. Kubzimi i trotuareve dhe parkingjeve në oborret e disa shkollave në qytet dhe fshatra të Komunës së Pejës 32786.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ADEMAJ ARCH - ING " SH.P.K.; " A & F CONSTRUCTION " SH.P.K. Kubzimi i trotuareve dhe parkingjeve në oborret e disa shkollave në qytet dhe fshatra të Komunës së Pejës 38398.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: ,,Guri" Sh.p.k.; N.N. "Kabashi " Kubzimi i trotuareve dhe parkingjeve në oborret e disa shkollave në qytet dhe fshatra të Komunës së Pejës 34972.5 EUR
" ARMAKOS " SH.P.K. Furnizimi dhe Montimii Barrierave (Laura) 3698 EUR
" PBC " SH.P.K. Furnizimi dhe Montimii Barrierave (Laura) 3800 EUR
Furnizimi dhe montimi i bojlerit të ujit të ngrohët sanitar të sistemit të ngrohjes së ndërtesës së rilindjes 15000 EUR
" EJONA " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i bojlerit të ujit të ngrohët sanitar të sistemit të ngrohjes së ndërtesës së rilindjes 12444.48 EUR
EUROSTANDARD COMPANY SH.P.K. Kontrollimi teknik i Automjeteve te ME-se 900 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N. " VALA "; D.P.Z. " Iliri - Metal " Kubzimi i trotuareve dhe parkingjeve në oborret e disa shkollave në qytet dhe fshatra të Komunës së Pejës 38621.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " BEREQETI - ING " SH.P.K.; " Kema - Company " Sh.p.k. Kubzimi i trotuareve dhe parkingjeve në oborret e disa shkollave në qytet dhe fshatra të Komunës së Pejës 38480 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.P.T. " Berisha Com "; " BK - CONSTRUCTION " SH.P.K. Kubzimi i trotuareve dhe parkingjeve në oborret e disa shkollave në qytet dhe fshatra të Komunës së Pejës 40152 EUR
" Interlab" SH.P.K. Lot- 7 –‘’Furnizim me Paisje dhe mjete konkretizimi për Departamentin e Gjeografisë’’ 13920 EUR
Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 41846.99 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ALT GROUP SH.P.K.; N.P.SH. STARLIN Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 27431.87 EUR
Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 31881 EUR
Metë Bytyqi B.I. Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 46202.13 EUR
N.N.P. " Wenda " Ngjyrosja e mbrendshme e konvikteve nr. 2,3,7 dhe riparim i pjeserishem i fasades se jashtme 47549.75 EUR
Basri Sopjani B.I. Kontrollimi teknik i Automjeteve te ME-se 900 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.SH. " AAG PROJEKT "; N.N.SH. " TOP PROJEKT " Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 73818.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " DAJTING " SH.P.K.; N.N.P. " Ferbaing " Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 83580 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " GREEN CONSTRUCTION " SH.P.K.; N.T. " Pleqja " Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 68904.5 EUR
N. Projektuese Ndërtimore T. " Le Pont" Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 72824.5 EUR
" MONDI " SH.P.K. Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 77953.5 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 81422 EUR
N.P.N "Npe- Ing" Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 75748 EUR
Mercom Company SH.P.K. Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 81815.3 EUR
"Vitech " Sh.p.k. Lot- 7 –‘’Furnizim me Paisje dhe mjete konkretizimi për Departamentin e Gjeografisë’’ 13983.35 EUR
AGRO COM SH.P.K. FURNIZIM ME FARË GRURI 79700.08 EUR
"Agrounion" Sh.p.k FURNIZIM ME FARË GRURI 63220 EUR
Fabrika E Farërave Agroelita FURNIZIM ME FARË GRURI 75755 EUR
" Bleta " SH.P.K. FURNIZIM ME FARË GRURI 61040 EUR
Agronomi Group SH.P.K. FURNIZIM ME FARË GRURI 79570 EUR
" RIJAZ GROUP " Sh.p.k FURNIZIM ME FARË GRURI 61040 EUR
Bajram R. Cakiqi B.I. Furnizimi dhe Instalimi I gjeneratoreve 110742 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Hamiti Group SH.P.K.; Enggroup SH.P.K. Furnizimi dhe Instalimi I gjeneratoreve 96195 EUR
N.T.SH." INLINE ENGINEERING " Furnizimi dhe Instalimi I gjeneratoreve 92960 EUR
First Solution L.L.C. Furnizim dhe Servisim i kompjuterve,priterave shtepizave dhe fotokojeve 4972.6 EUR
N.T.SH."GASHI COM" Furnizim dhe Servisim i kompjuterve,priterave shtepizave dhe fotokojeve 2732.9 EUR
DEA GROUP SH.P.K. Hartimi i projekteve të ndryshme ideore dhe kryesore për ndërtim dhe renovim të objekteve sipas nevojave të DPMS në Komunën e Prizrenit 2.23 EUR
Arhiko .ING O.P. Hartimi i projekteve të ndryshme ideore dhe kryesore për ndërtim dhe renovim të objekteve sipas nevojave të DPMS në Komunën e Prizrenit 36.71 EUR
" STUDIO HAPSIRA " SH.P.K. Hartimi i projekteve të ndryshme ideore dhe kryesore për ndërtim dhe renovim të objekteve sipas nevojave të DPMS në Komunën e Prizrenit 0.86 EUR
" SIB-BKA " SH.P.K Hartimi i projekteve të ndryshme ideore dhe kryesore për ndërtim dhe renovim të objekteve sipas nevojave të DPMS në Komunën e Prizrenit 46.05 EUR
Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 83514.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " BK - CONSTRUCTION " SH.P.K.; N.N.P. "EURO CONSTRUCTION" Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 81677 EUR
TERMOMONTIMI Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 88871.5 EUR
N.P.T." Loni" Ekzekutimi i punëve finale në shkollën fillore 7 Shtatori në Vitomericë Komuna e Pejës 76728 EUR
N.N.T. " Korabi " KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATIN GLLANASELLË 28500 EUR
Virtuo O.P. Mirmbajtja e Harduerit të Sistemit të Informacioneve Shëndetsore 338565.6 EUR
" Multi Business Group" SH.P.K. Dekorimi i qytetit të Prizrenit për festat e fundvitit 29580 EUR
N.SH. " Viva Print " Dekorimi i qytetit të Prizrenit për festat e fundvitit 28000 EUR
ENTERNET SH.P.K. Mirembajtje e Printereve Fiskal - Ethernet 25575.65 EUR
,,Lika Trade" Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në fshatin Raushiq në Komunën e Pejës 316105 EUR
Asfalti SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatin Raushiq në Komunën e Pejës 309395 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N. " EURO TONI "; " KOSMAQI " SH.P.K. KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATIN GLLANASELLË 19728 EUR
Gafurr Jashari B.I. KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATIN GLLANASELLË 27392 EUR
NPT,,Beli" KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATIN GLLANASELLË 20390 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.SH."Qaza"; N.N.T. " HIDROKOSOVA " KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATIN GLLANASELLË 23948 EUR
IBRAHIM KURRUMELI B.I. KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATIN GLLANASELLË 29802.6 EUR
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Raushiq në Komunën e Pejës 355347 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: Menti Shpk; GRANIT Shpk Asfaltimi i rrugëve në fshatin Raushiq në Komunën e Pejës 328000 EUR
JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në fshatin Raushiq në Komunën e Pejës 305593 EUR
" AS Tech " SH.P.K. Mirëmbajtja dhe riparimi për gjenerator 3292.04 EUR
N.T.P. " Buli - Medical " Material shpenzues 49398 EUR
IRIS PHARMA SH.P.K. “Furnizim me material shpenzues për termokauter” 5400 EUR
N.P.T. "Vëllezërit Hoxha" Pejë, Istog dhe Klinë 23472.56 EUR
" LTG Kosova " L.L.C. Servisimi dhe mirëmbajtja e 10 (dhjetë) automjeteve Skoda Yeti të Agjensionit të zhvillimit të bujqësisë 34414.33 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SFISHTA AUTO HOME SH.P.K.; N.T.SH. BESI Servisimi dhe mirëmbajtja e 10 (dhjetë) automjeteve Skoda Yeti të Agjensionit të zhvillimit të bujqësisë 15395.5 EUR
Mihrije Lahu B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e 10 (dhjetë) automjeteve Skoda Yeti të Agjensionit të zhvillimit të bujqësisë 17412.9 EUR
N.N.SH. " CO- ING " KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATIN GLLANASELLË 29114 EUR
N.N.P." BLINAJA - A.M." KANALIZIMI I UJËRAVE TË ZEZA NË FSHATIN GLLANASELLË 23555.8 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit 49.33 EUR
" Digi Print " SH.P.K. Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit 178.25 EUR
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit 40.68 EUR
Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit 76.8 EUR
" Interlab" SH.P.K. “Furnizim me material shpenzues për termokauter” 6540 EUR
MADEKOS SH.P.K. “Furnizim me material shpenzues për termokauter” 4140 EUR
KO MED L.L.C. “Furnizim me material shpenzues për termokauter” 9750 EUR
"RIMI-ALTEX"SH.P.K. Furnizim me komplete verore dhe dimërore për inspektorët dhe vozitësit e K.K. Dragash 3240 EUR
N.T.Sh. "Meteor " Furnizim me komplete verore dhe dimërore për inspektorët dhe vozitësit e K.K. Dragash 3040 EUR
" Sankos " Sh.p.k. Furnizim me komplete verore dhe dimërore për inspektorët dhe vozitësit e K.K. Dragash 4280 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.SH.T. VIKTORY COM ; Marisa SH.P.K. Lot II - Furnizim me gdhendla nga mbetjet e hardhive të rrushit 58941 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Beni Construction SH.P.K.; FIVE&CO L.L.C.; PE -VLA-KU SH.P.K. DEGA NË KOSOVË LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 324400 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Rexha Sh.p.k.; ARB ING SH.P.K. LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 319800 EUR
Asgjësimi i mbeturinave mjekësore dhe barërave me afat të skaduar, të krijuara në QKMF Dr. Vezir Bajrami Shtime- Kontratë korrnizë për 36 muaj 10491.09 EUR
N.T.P. " A& B Market " FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 4322.5 EUR
'' Albini Group '' SH.P.K. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 4883.25 EUR
BRAHIM ZEQIRI B.I. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 3715.5 EUR
N.T.P. "LANTI-PLAST" FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 3649 EUR
" OLTI & KENZA " SH.P.K. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 3918 EUR
PROGLOBAL SH.P.K. Furnizim me aparate kundër zjarrit 3949.6 EUR
ALBKOS SAFETY SH.P.K. Furnizim me aparate kundër zjarrit 4207.88 EUR
Xhevdet Klinaku B.I. Furnizim me aparate kundër zjarrit 3858.52 EUR
JETMIRI SH.P.K. Punë shtesë (Ndërtimi I rrug.me kubëza I.Sallova seg.1;seg,2;Dëshmorët e sibovcit seg.1 seg2;H.Prishtina seg.1;2;Ukshin Hoti seg.1;D.Hashani seg.1;A.Qerkezi seg.1;2;3;4;5;6;7;F.Grajçevci seg.1;2;A.Jashari;rr.te xhamia dhe shetitorja dhe parkingu në QKMF-Obiliq) 16271.52 EUR
Z Office SH.P.K. Furnizim me karrige per Administrate 2407.2 EUR
" ERO PROJECT " SH.P.K. LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 347416 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TRIANGLE SH.P.K.; N.N.,, Shqipëroni LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 267900 EUR
N.N.P.T. " Engineering " LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 348650 EUR
" ERIK " SH.P.K. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 4105 EUR
Shaip Mustafa B.I. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 4557.5 EUR
PM GROUP SH.P.K. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 3974.1 EUR
" Global - a " SH.P.K. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 6537 EUR
FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 4888.3 EUR
Beni Dona Plast SH.P.K. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 4084.8 EUR
Schafberger Jr. GmbH - Dega Kosovë Dega në Kosovë FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 4322.6 EUR
" INFINITT " SH.P.K. LOT2- BLERJA E ULSEVE PER SHKOLLAT E MESME. 11478 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.P. EURO CONSTRUCTION ; Beni Construction SH.P.K.; 2T Shpk; 2A Group SH.P.K.; DOMID SH.P.K. Renovimi i Stadiumit të Qytetit të Gjilanit 13274752.02 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Demiri Gartenbau GmbH; AVAG GROUP SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K.; Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K.; K.N.T.SH. Teuta - M SH.P.K. Renovimi i Stadiumit të Qytetit të Gjilanit 14997804 EUR
Olti Trasing SH.P.K. LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 336600 EUR
"NBT -ING" SH.P.K. LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 354100 EUR
N.T.P. " Ulpiana " LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 282600 EUR
N.T.,,El - Shpëtimi" FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 3365 EUR
N.T.P. ' GLOBAL PARAJSA ' FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 7148.5 EUR
SCORPION GROUP SH.P.K FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK 4571.5 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizimi dhe riparimi i rrjetit elektrik në shkolla 1686.4 EUR
Roza Komani B.I. Furnizimi dhe riparimi i rrjetit elektrik në shkolla 1998 EUR
BUN L.L.C. Furnizimi dhe riparimi i rrjetit elektrik në shkolla 1887.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; Companya Eskavatori Sh.p.k.; Palma Renovimi i Stadiumit të Qytetit të Gjilanit 14403578.3 EUR
Gazmend Bojku B.I. Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 42952 EUR
Rima Engineering Sh.p.k. Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 33994.62 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 18703 EUR
Astraplan SH.P.K. Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 74281 EUR
N.T.P. " Ulpiana " LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 142950 EUR
N.P.N. " Lindi ' LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 348900 EUR
LOT 2 Rrenovimi dhe mirembajtja e dyshemeve ne shkolla dhe objekte tjera Komunale 479000 EUR
N.P.T. " Ukab" Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 14101 EUR
N.T.SH." INLINE ENGINEERING " Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 29323 EUR
N.P.T."DINAMIKA" Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 53100 EUR
" Profitech " SH.P.K. Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 18359.97 EUR
" BAK - ING " SH.P.K. Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 18343.1 EUR
Furnizimi dhe montimi i pjeseve rezerve te ashensorit Blloku B2 23128 EUR
Furnizimi dhe montimi i pjeseve rezerve te ashensorit Blloku B2 16673.4 EUR
BEKA TRANS SH.P.K. Lot XI Vërrnic Transporti i nxënësve nga fshati Shallc- Lagjet Hyseni, Jakupi, Fazliu, Kadriu në SHFMU,,28 Nëntori'' , dhe anasjelltas 4952.45 EUR
NEW-LINE SH.P.K. Furnizim me invertar për qerdhe 54729.58 EUR
N.T.P. " Burimi Dekor " Furnizim me invertar për qerdhe 52433.3 EUR
GROWECO SH.P.K. Furnizim me invertar për qerdhe 41433.34 EUR
" UNIVERS-M " SH.P.K. Furnizimi me instrumenta matës për armaturën e kazanit 3908.16 EUR
" Profitech " SH.P.K. Furnizimi me instrumenta matës për armaturën e kazanit 2760.02 EUR
UNION L.L.C Furnizimi me instrumenta matës për armaturën e kazanit 3953 EUR
,,Dona-Impex"Sh.p.k Furnizimi me instrumenta matës për armaturën e kazanit 3350.02 EUR
" ARDI & ARI " SH.P.K. Furnizimi me instrumenta matës për armaturën e kazanit 706.96 EUR
MSS Mobile Sanitary Services SH.P.K. Sherbime te Pastrimit dhe Furnizim me material higjenik për Objektin e KPMM_se 22680 EUR
Zajednica ponuditelja: " ERIK " SH.P.K.; SCHAFBERGER JR.GMBH Sherbime te Pastrimit dhe Furnizim me material higjenik për Objektin e KPMM_se 295488 EUR
, Uni - Project O.P. Sherbime te Pastrimit dhe Furnizim me material higjenik për Objektin e KPMM_se 28291.68 EUR
" SAF " SH.P.K. Sherbime te Pastrimit dhe Furnizim me material higjenik për Objektin e KPMM_se 24624 EUR
NPT MEDICA SH.P.K. Lot-1 25700 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik E B GRUP SH.P.K.; B Ademaj SH.P.K. Adaptimi i hapësirës për laboratore dhe furnizimi më paisje ,për shkolla 102934 EUR
WOOD CORPORATION L.L.C. Furnizim me invertar për qerdhe 73379.48 EUR
B CORP SH.P.K. Furnizim me invertar për qerdhe 79998.1 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me invertar për qerdhe 56800.72 EUR
" Liria " SH.P.K. Furnizim me invertar për qerdhe 66927.83 EUR
D & L GROUP SH.P.K. Furnizim, me pajisje motorrike per mirembajtjen e hapsirave te gjelberta per nevojat e KRM “Ekoregjionit” 21956 EUR
ROA Consulting SH.P.K. Furnizim, me pajisje motorrike per mirembajtjen e hapsirave te gjelberta per nevojat e KRM “Ekoregjionit” 17370 EUR
ELEGANCA - COM SH.P.K. Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 57820 EUR
UNION L.L.C Furnizim me mekanizëm për mbeshtjellës të kabllove 0.4 kV dhe 6 kV 31742 EUR
ETIANI Punimi i pjesës me derdhje të pompës ,,Jastrebac për horizontin e XI(sipas mostrës). 3992 EUR
" HIDRO-ING " SH.P.K. Ritenderim 2 -Ndërtimi i konstruksioneve për vendosjen e hidrantëve 9921.5 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me medalje dhe rekuizita 985 EUR
N.T. " BITI-COM " Mbjellja e pemëve dekorative në hapësirat publike 80000 EUR
global CT Digital Kosovo SH.P.K. Mirëmbajtja dhe azhurnimi i web faqa së AMMK-së dhe IHMK-së 8928 EUR
N.SH. " ASIXON " Mirëmbajtja dhe azhurnimi i web faqa së AMMK-së dhe IHMK-së 8940 EUR
Teknolla L.L.C. Mirëmbajtja dhe azhurnimi i web faqa së AMMK-së dhe IHMK-së 9216 EUR
N.SH. " TECH VISION " Mirëmbajtja dhe azhurnimi i web faqa së AMMK-së dhe IHMK-së 8755 EUR
TULLUSUMI SH.P.K. “Pastrimi i rezervoarit të Mazutit në QKUK” 8880 EUR
MAZREKU SH.P.K. “Pastrimi i rezervoarit të Mazutit në QKUK” 8342 EUR
BAJRAM HA.GASHI B.I. Adaptimi i hapësirës për laboratore dhe furnizimi më paisje ,për shkolla 141199.5 EUR
Ridvan Elezi B.I. Adaptimi i hapësirës për laboratore dhe furnizimi më paisje ,për shkolla 129178.2 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Adaptimi i hapësirës për laboratore dhe furnizimi më paisje ,për shkolla 129220 EUR
" MBB Construction " SH.P.K. Adaptimi i hapësirës për laboratore dhe furnizimi më paisje ,për shkolla 105417.24 EUR
EBK SH.P.K. Adaptimi i hapësirës për laboratore dhe furnizimi më paisje ,për shkolla 95500 EUR
N.T.P."LULISHTJA BUÇAJ" Mbjellja e pemëve dekorative në hapësirat publike 66500 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.P.T. ARIANI; N. T. Sh. VËLLËZERIT THAQI Transporti i punëtorëve të KEK-ut Mitrovicë &Vushtrri 77738.54 EUR
N.N. "Vllëzrit Hyseni" Rregullimi i hapësiravbe publike me kubëza betoni te objekti i Komunës 13958.33 EUR
N.N. " 100 % Design " Sh.p.k. Vazhdimi i punëve për shkollën e mesme Podujevë 156670.58 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.SH. " P & I "; " DAJTING " SH.P.K. Vazhdimi i punëve për shkollën e mesme Podujevë 145444.99 EUR
General Mont SH.P.K. “Pastrimi i rezervoarit të Mazutit në QKUK” 8830 EUR
ICT Software Solutions Furnizimi me E-kioska për shërbime me dokumenta 28530 EUR
" PBC " SH.P.K. Furnizimi me E-kioska për shërbime me dokumenta 21820 EUR
"LOGISTICS PLUS"L.L.C. Furnizimi me E-kioska për shërbime me dokumenta 24568 EUR
Arlinda Shala B.I. Rregullimi (dekorimi)i hapsirave publike për manifestime të ndryshme 8888 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.P.T.'' Fanaj Inxhinjering ''; ORUÇI Ndërtimi i sallës multifunksionale në Prizren 369991.47 EUR
" ARDI & ARI " SH.P.K. Furnizim me mjete personale mbrojtëse në punë 8962.1 EUR
" AD Master " SH.P.K. Furnizim me mjete personale mbrojtëse në punë 4616.16 EUR
Selver Shala B.I. Furnizim me mjete personale mbrojtëse në punë 5894.69 EUR
" Sankos " Sh.p.k. Furnizim me mjete personale mbrojtëse në punë 7410.4 EUR
"RIMI-ALTEX"SH.P.K. Furnizim me mjete personale mbrojtëse në punë 6997.4 EUR
Furnizim me pajisje të TI-së për nevojat e NPB-së 49315.3 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " AC ing " SH.P.K.; " A con " SH.P.K. Vazhdimi i punëve për shkollën e mesme Podujevë 136813.67 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " BM GROUP " SH.P.K.; N.N.T." EING COM " Vazhdimi i punëve për shkollën e mesme Podujevë 145723.73 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.P."ART PROJEKT "; N.N.P.T. " Engineering " Vazhdimi i punëve për shkollën e mesme Podujevë 194396.08 EUR
GRAFIKA SH.P.K. Infografikat dhe sinjalizimi ne objektet e Administrates Komunale 28423.2 EUR
" EdiBau- ing " SH.P.K. Ndërtimi i sallës multifunksionale në Prizren 350880.87 EUR
''Euro Project '' SH.P.K. Ndërtimi i sallës multifunksionale në Prizren 369450.73 EUR
"ALBOSS"SH.P.K. Ndërtimi i sallës multifunksionale në Prizren 394431.96 EUR
GOE NPN EUROING SH.P.K.; & Limit L & B SH.P.K. Ndërtimi i sallës multifunksionale në Prizren 349736.32 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BAJRAM HA.GASHI B.I.; CONSTRUMAX SH.P.K. Ndërtimi i sallës multifunksionale në Prizren 346086.04 EUR
Ridvan Elezi B.I. Ndërtimi i sallës multifunksionale në Prizren 349966.98 EUR
" PASTOR KOSOVA " Sh.p.k. Servisimi dhe mirembajtja e aparateve kunder zjarrit 5460 EUR
ALBKOS SAFETY SH.P.K. Servisimi dhe mirembajtja e aparateve kunder zjarrit 5386.5 EUR
N.P.SH." STARLIN " Rregullimi i dyshemeve në BSL 23860 EUR
"TELEFONIKU"SH.P.K. Shtylla druri 21806.4 EUR
Arbnora Zabeli Aliu Furnizim me UV llamp për detektim te UV sprejit për zgjedhjet Lokale 2021 45150 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EUROPRINT GROUP SH.P.K.; MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Furnizim me UV llamp për detektim te UV sprejit për zgjedhjet Lokale 2021 34300 EUR
EBK SH.P.K. Ndërtimi i sallës multifunksionale në Prizren 344443.34 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N."PRISHTINA"; " Puna" Sh.p.k. Ndërtimi i sallës multifunksionale në Prizren 377737.37 EUR
BEREQETI - ING FURNIZIM ME KABINET METALI PËR VENDOSJEN E ARMËVE TË GJATA 119600 EUR
"MONTING" SH.P.K. FURNIZIM ME KABINET METALI PËR VENDOSJEN E ARMËVE TË GJATA 104000 EUR
PROAKTIV ONE L.L.C. FURNIZIM ME KABINET METALI PËR VENDOSJEN E ARMËVE TË GJATA 78832 EUR
"Mobelland" SH.P.K. FURNIZIM ME KABINET METALI PËR VENDOSJEN E ARMËVE TË GJATA 122720 EUR
Sfinga SH.P.K. Infografikat dhe sinjalizimi ne objektet e Administrates Komunale 38454.83 EUR
Gama Ing SH.P.K. Ndërtimi i qerdhës së fëmijëve në fshatin LLabjan –Faza 1 3273.38 EUR
Asfalti SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve në lagjën Dardania III dhe në fshatin Llozhan në Komunën e Pejës 112720 EUR
,,Menti Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në lagjën Dardania III dhe në fshatin Llozhan në Komunën e Pejës 111692.5 EUR
,,Lika Trade" Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve në lagjën Dardania III dhe në fshatin Llozhan në Komunën e Pejës 122402.5 EUR
Bionics SH.P.K. Furnizim me UV llamp për detektim te UV sprejit për zgjedhjet Lokale 2021 24210 EUR
" RA-TA " SH.P.K. Furnizim me UV llamp për detektim te UV sprejit për zgjedhjet Lokale 2021 26790 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ,,Stublla Sh.p.k.; GROWECO SH.P.K. Furnizim me pajisje për mensa ne DPQ 167596.58 EUR
Olti Trasing SH.P.K. Furnizim me pajisje për mensa ne DPQ 196030 EUR
N.P.SH. " ONI DESIGN " Furnizim me pajisje për mensa ne DPQ 164475.48 EUR
"KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K. FURNIZIM ME REGENSA PËR KRYERJEN E HEMOGLOBINËS SË GLYKOLIZUAR (HbA1c) 6911.28 EUR
Asfaltimi i rrugëve në lagjën Dardania III dhe në fshatin Llozhan në Komunën e Pejës 117152.5 EUR
N.T.SH.N. ,,Arfa" Asfaltimi i rrugëve në lagjën Dardania III dhe në fshatin Llozhan në Komunën e Pejës 108682.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P"DITA"; " JONI TRAVEL " SH.P.K. Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Stallovë- paralela e ndare Podaj- Lagja Sheqiraj dhe anasjelltas 160 EUR
Minibus-Afrim Beka Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve - Stallovë- paralela e ndare Podaj- Lagja Sheqiraj dhe anasjelltas 66 EUR
Berisha Company SH.A. Rregullimi i qendres se panaireve- hipodromi 313413.35 EUR
WOOD CORPORATION L.L.C. FURNIZIM ME KABINET METALI PËR VENDOSJEN E ARMËVE TË GJATA 97760 EUR
Majlinda Bajraktari B.I. FURNIZIMI ME INVENTAR PËR NEVOJAT E SHKOLLAVE – FAZA E DYTË 13950 EUR
N.T.P. " Mobelland " FURNIZIMI ME INVENTAR PËR NEVOJAT E SHKOLLAVE – FAZA E DYTË 14100 EUR
NPT,,Metali i ri" FURNIZIMI ME INVENTAR PËR NEVOJAT E SHKOLLAVE – FAZA E DYTË 14879 EUR
N.P.SH. " ELIONI.COM " FURNIZIMI ME INVENTAR PËR NEVOJAT E SHKOLLAVE – FAZA E DYTË 13983.5 EUR
Elbasan Alidemi B.I. FURNIZIMI ME INVENTAR PËR NEVOJAT E SHKOLLAVE – FAZA E DYTË 14255 EUR
KosovaMed Healthcare SH.P.K. SERVISIM DHE MIREMBAJTJE E KABINETIT TE RADIOLOGJISE NE QKMF NENEN TEREZA KLINE 9994.6 EUR
N.P.SH. "AFA-ING" Furnizimi dhe montimi i paisjeve për transmetimin e drejtpërdrejtë të seancave të kuvendit komunal 2890 EUR
IRIS PHARMA SH.P.K. Furnizim me material mjekesor nga lista jo esenciale 4219.08 EUR
N.T.SH."Koslabor" Furnizim me material mjekesor nga lista jo esenciale 6460 EUR
" DELTAPHARMA-KS " SH.P.K. Lot 7-ofatumumab 20 mg 0.4 mL 56503.98 EUR
Pro & Co Group SH.P.K. Rregullimi i qendres se panaireve- hipodromi 303719.35 EUR
"ARLINDI"SHPK Rregullimi i qendres se panaireve- hipodromi 322996.25 EUR
Rregullimi i qendres se panaireve- hipodromi 301999.75 EUR
Automatizimi i shkembimit të të dhënave për nënstacione permes IP adresave 168 EUR
Ideal Shala B.I. “ Servisimi i automjeteve të MKK-së ” 42080.75 EUR
“ Servisimi i automjeteve të MKK-së ” 11817.3 EUR
Ndërmarrja Tregtare Private ,,Miri" “ Servisimi i automjeteve të MKK-së ” 13200.31 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "Gold Invest" Sh.p.k.; NPT,,Metali i ri" FURNIZIMI ME INVENTAR PËR NEVOJAT E SHKOLLAVE – FAZA E DYTË 15258 EUR
N.P."DC-OFFICE" FURNIZIMI ME INVENTAR PËR NEVOJAT E SHKOLLAVE – FAZA E DYTË 13916 EUR
N.T."EURO TURS" LOT 3 - Transporti i nxeneseve Kacanik dhe anasjelltas 6318 EUR
FURNIZIM ME DERIVATE 1500 EUR
"KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K. Furnizimi me Mikropllaka, Mikrokartela, dhe Serume per grupe te gjakut 114175.93 EUR
" K-ING " SH.P.K. •LOT3 - NGA DEGZIMI D3 (PIKA N47) DERI NE KERSTEC 582388.3 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ALFA.i; RENELUAL TAHIRI SH.P.K. •LOT3 - NGA DEGZIMI D3 (PIKA N47) DERI NE KERSTEC 578602.71 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Infra-Plus SH.P.K.; Puna Sh.p.k. •LOT3 - NGA DEGZIMI D3 (PIKA N47) DERI NE KERSTEC 529888.81 EUR
BURIMI CORPORATION SH.P.K. Furnizim me Pemë dhe Perime për Shtëpin e Komunitetit dhe Qerdhen Albiona Asllani në Shtime 9124.7 EUR
Megadolon SH.P.K. Furnizim me pancira per kanalet e lignitit NL 11559.28 EUR
" TEAM8 " SH.P.K. Furnizimi me tunelin dezinfektues 6000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N. SH. Ambullanca Veterinare ,, INDRITI; Ambulanca Dhe Farmacia Veterinare Goni Rregullimi dhe mirembajtja e thundrrave tek lopet qumeshtore 15000 EUR
N.T.P. " TONI - PR " Grumbullimi, Transporti dhe Trajtimi i Mbeturinave Inerte 141600 EUR
Grumbullimi, Transporti dhe Trajtimi i Mbeturinave Inerte 96000 EUR
"KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K. Ri-tender Furnizm me reagensa për aparatin GEM Premier 3000, GEM Premier 3500 6720.03 EUR
N.T.SH." BESI " Servisim dhe mirëmbajtje e automjeteve,10 (dhjetë) Shkoda Yeti,dhe 6(gjashtë) automjete Kia Sportage 4119.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SFISHTA AUTO HOME SH.P.K.; N.T.SH. SFISHTA Servisim dhe mirëmbajtje e automjeteve,10 (dhjetë) Shkoda Yeti,dhe 6(gjashtë) automjete Kia Sportage 4402.95 EUR
" AJANI & ADAMI " SH.P.K. LARJA E AUTOMJETEVE ZYRTARE 5483 EUR
N.P.T. " PROGRESS " Renovimi i themelit te shkolles në Budrikë 4592 EUR
BURIMI CORPORATION SH.P.K. Furnizim me Pemë dhe Perime për Shtëpin e Komunitetit dhe Qerdhen Albiona Asllani në Shtime 9124.7 EUR
Dauti Komerc SH.P.K. Furnizim me Pemë dhe Perime për Shtëpin e Komunitetit dhe Qerdhen Albiona Asllani në Shtime 9402.31 EUR
Dauti Komerc SH.P.K. Furnizim me Pemë dhe Perime për Shtëpin e Komunitetit dhe Qerdhen Albiona Asllani në Shtime 9402.31 EUR
Beni Dona Plast SH.P.K. Furnizim me Pemë dhe Perime për Shtëpin e Komunitetit dhe Qerdhen Albiona Asllani në Shtime 10444.45 EUR
Beni Dona Plast SH.P.K. Furnizim me Pemë dhe Perime për Shtëpin e Komunitetit dhe Qerdhen Albiona Asllani në Shtime 10444.45 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Clean Work Shines SH.P.K.; ALKO - IMPEX -General Constuction -Sh.p.k. Grumbullimi, Transporti dhe Trajtimi i Mbeturinave Inerte 116000 EUR
VETERINA 1 SH.P.K. Trajtimi i kafsheve endacake 46360 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik IMPACT SH.P.K.-DEGA NË KOSOVË; cimi @ ELECTRONIC SH.P.K.; CALL - HOME ELEKTRONICS SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i sistemit të alarmit të zjarrit në objektin e Kryeministrisë-ZKM 53731.72 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TENZOR I.S.S. L.L.C.&ALBKOS SAFETY SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i sistemit të alarmit të zjarrit në objektin e Kryeministrisë-ZKM 16913.3 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " C4A " SH.P.K.; "Rexha" Sh.p.k. Sherbimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve ne objektet e gjykatave te Kosoves dhe te KGJK 293540.34 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "LILI GROUP"SH.P.K.; N.N."ZHVILLIMI" Sherbimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve ne objektet e gjykatave te Kosoves dhe te KGJK 383028.25 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Sherbimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve ne objektet e gjykatave te Kosoves dhe te KGJK 493444 EUR
Hilmi A. Mulaku B.I. Sherbimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve ne objektet e gjykatave te Kosoves dhe te KGJK 197260.07 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SFISHTA AUTO HOME SH.P.K.; N.T.SH. SFISHTA Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave te ME-se, Lot I Opel Astra 1.4 benzin 2005 529.25 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AHM SERVICE SH.P.K.; Mihrije Lahu B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave te ME-se, Lot I Opel Astra 1.4 benzin 2005 632.28 EUR
Mirsad Gashi B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave te ME-se, Lot I Opel Astra 1.4 benzin 2005 560.46 EUR
Bastri Ademi B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave te ME-se, Lot I Opel Astra 1.4 benzin 2005 1044.96 EUR
Ideal Shala B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave te ME-se, Lot I Opel Astra 1.4 benzin 2005 781.04 EUR
N.T.SH." BESI " Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave te ME-se, Lot I Opel Astra 1.4 benzin 2005 500.04 EUR
" GLOBUS CONSTRUCTION-S " SH.P.K. Renovimi i themelit te shkolles në Budrikë 4514 EUR
Zajednica ponuditelja: " Jana " SH.P.K.; "EL-BAU" SH.P.K. Renovimi i themelit te shkolles në Budrikë 3416.68 EUR
" Ngrohja " Sh.p.k. Renovimi i themelit te shkolles në Budrikë 3966.1 EUR
N.N.P."NDERTIMTARI-MAXHUNAJ" Renovimi i themelit te shkolles në Budrikë 4515.86 EUR
"Autotransporti" Sh.a. LOT 1 Transporti i punëtorëve të KEK-ut relacioni Podujeve-Prishtina-1- Prishtina-2 Ferizaj dhe anasjelltas për 2 muaj Gusht-Shtator 135000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P."ALTECH"; N.P. " EURO ENGINEERING " Sherbimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve ne objektet e gjykatave te Kosoves dhe te KGJK 434466.8 EUR
"FLORI"SH.P.K. Ndertimi i rrugeve Hijet dhe Sejdi Cikaqi ne Doberdelan 31920 EUR
N.N.SH. "A & B CONSTRUCTION " Ndertimi i rrugeve Hijet dhe Sejdi Cikaqi ne Doberdelan 36717 EUR
I. Seferi Ndertimi i rrugeve Hijet dhe Sejdi Cikaqi ne Doberdelan 37072.61 EUR
FORTESA O.P. Ndertimi i rrugeve Hijet dhe Sejdi Cikaqi ne Doberdelan 46480 EUR
''A&A Partners'' SH.P.K. Blerja e një kamionete të përdorur 15880 EUR
" HPI " SH.P.K. Blerja e një kamionete të përdorur 15800 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Bashkim H. Berisha B.I.; Dyqani i Pavarur Tregtar Autopjesë Buqa SERVISIMI I AUTOMJETEVE TË KK- MALISHEVË 28624.3 EUR
D.P.Z.,,Naimi" SERVISIMI I AUTOMJETEVE TË KK- MALISHEVË 28635.32 EUR
" GeoTECH " SH.P.K. Instrument i ri gjeodezik “Total Station 18950 EUR
Instrument i ri gjeodezik “Total Station 17563.12 EUR
NNTPP " Gashi Ing " Ndertimi i rrugeve Hijet dhe Sejdi Cikaqi ne Doberdelan 36616.5 EUR
Seticommerc SH.P.K. Ndertimi i rrugeve Hijet dhe Sejdi Cikaqi ne Doberdelan 39819.6 EUR
KO MED L.L.C. “Furnizim me Inventar medicinal” 4850 EUR
" MATKOS PHARM " SH .P.K. “Furnizim me Inventar medicinal” 2699 EUR
N.SH. " TRIMI MED " “Furnizim me Inventar medicinal” 340 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. “Furnizim me Inventar medicinal” 2792 EUR
DWH - ALBANIA SHPK Instrument i ri gjeodezik “Total Station 16402 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. “Furnizimi me materiale shpenzuese për zyre të cilat nuk janë të përfshira në kontratat e AQP-s” 3474.5 EUR
AWA SH.P.K. “Furnizimi me materiale shpenzuese për zyre të cilat nuk janë të përfshira në kontratat e AQP-s” 3182 EUR
BEHAR RAMA B.I. “Furnizimi me materiale shpenzuese për zyre të cilat nuk janë të përfshira në kontratat e AQP-s” 5933 EUR
" A.R.F." SH.P.K. “Furnizimi me materiale shpenzuese për zyre të cilat nuk janë të përfshira në kontratat e AQP-s” 3883 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. “Furnizimi me materiale shpenzuese për zyre të cilat nuk janë të përfshira në kontratat e AQP-s” 3797.5 EUR
" INFINITT " SH.P.K. “Furnizimi me materiale shpenzuese për zyre të cilat nuk janë të përfshira në kontratat e AQP-s” 3467.5 EUR
Zajednica ponuditelja RUDAR DP KOS D.O.O.; DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRUBELIC PANIC DOO VALJEVO Istražno-pripremni radovi i otkopavanje rude na V,VI,VII i VIII horizontu u rudniku Crnac 447331 EUR
''RUDARINVEST'' D.O.O. Istražno-pripremni radovi i otkopavanje rude na V,VI,VII i VIII horizontu u rudniku Crnac 452084 EUR
Kompania e Sigurimeve " Insig" Dega Kosovë Shërbimet e sigurimit aksidental të pjestarëve, sigurimet për kadet jashtë vendit ARI si dhe sigurimet për misione jashtë vendit për nevoja të FSK-së dhe MFSK-së 136800 EUR
Kompania E Sigurimeve Të Përgjithshme Siguria Shërbimet e sigurimit aksidental të pjestarëve, sigurimet për kadet jashtë vendit ARI si dhe sigurimet për misione jashtë vendit për nevoja të FSK-së dhe MFSK-së 22200 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE "ILLYRIA" SH.A Shërbimet e sigurimit aksidental të pjestarëve, sigurimet për kadet jashtë vendit ARI si dhe sigurimet për misione jashtë vendit për nevoja të FSK-së dhe MFSK-së 61393.5 EUR
Dita Travel SH.P.K. LOT 1 Transporti i punëtorëve të KEK-ut relacioni Podujeve-Prishtina-1- Prishtina-2 Ferizaj dhe anasjelltas për 2 muaj Gusht-Shtator 134900 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Furnizim me çanta zyrtare per nevojat e IAP-se 1734.6 EUR
N.T.P. " VLORA " Furnizim me çanta zyrtare per nevojat e IAP-se 1486.8 EUR
AWA SH.P.K. Furnizim me çanta zyrtare per nevojat e IAP-se 849.95 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me çanta zyrtare per nevojat e IAP-se 1714.78 EUR
"SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA"SH.A Shërbimet e sigurimit aksidental të pjestarëve, sigurimet për kadet jashtë vendit ARI si dhe sigurimet për misione jashtë vendit për nevoja të FSK-së dhe MFSK-së 64050 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Shërbimet e sigurimit aksidental të pjestarëve, sigurimet për kadet jashtë vendit ARI si dhe sigurimet për misione jashtë vendit për nevoja të FSK-së dhe MFSK-së 24000 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A. Shërbimet e sigurimit aksidental të pjestarëve, sigurimet për kadet jashtë vendit ARI si dhe sigurimet për misione jashtë vendit për nevoja të FSK-së dhe MFSK-së 35000 EUR
" ALT GROUP " SH.P.K. Furnizimi me instalimi i Ndërprerësit Automatik Transferues(ATS), për Gjeneratorin e Lavatores Qendrore, dhe kyçjen e Klinikës së Pulmologjisë 5750 EUR
Bajram R. Cakiqi B.I. Furnizimi me instalimi i Ndërprerësit Automatik Transferues(ATS), për Gjeneratorin e Lavatores Qendrore, dhe kyçjen e Klinikës së Pulmologjisë 5706 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me perde 8475 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me perde 6875 EUR
N.P.P. " Rolle Mont " Furnizim me perde 7157.5 EUR
"KEIS(KOSOVA EX.IMP.SUPPLY PHARMACEUT)"SH.P.K. FURNIZIM ME REAGJENT PËR PLATFORMËN ABX MICROS 100668.2 EUR
N.N.P. Area Sh.p.k. ”Ndërtimi i urës në fshatin Kufc Komuna e Novobërdës” 8747.7 EUR
N.N.P. " ATC COM " SH.P.K. ”Ndërtimi i urës në fshatin Kufc Komuna e Novobërdës” 10514.15 EUR
N.N.P."NDERTIMTARI-MAXHUNAJ" ”Ndërtimi i urës në fshatin Kufc Komuna e Novobërdës” 11132 EUR
”Ndërtimi i urës në fshatin Kufc Komuna e Novobërdës” 12012.1 EUR
ARITECH Furnizim me çanta zyrtare per nevojat e IAP-se 696.32 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 120870 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ILIR - KOSOVA " SH.P.K.; Comtrade Computers O.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 113370.8 EUR
" NOVUS " SH.P.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 140736.8 EUR
Botek shpk Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 109377.6 EUR
InterAdria L.L.C. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 99573.86 EUR
Shkelqimi Invest SH.P.K. Furnizim me perde 8555 EUR
EURO TESTING SH.P.K Furnizim me perde 8555 EUR
Euro Roleta SH.P.K. Furnizim me perde 5810 EUR
Asgjësim i barnave me afat të skaduar dhe mbetjeve mjekësore 10503 EUR
" MetBat " SH.P.K. Asgjësim i barnave me afat të skaduar dhe mbetjeve mjekësore 8874 EUR
Goma Pro SH.P.K. Furnizim me Vaj transmision CAT 30 me numër 9X-6466 3410 EUR
Furnizim me Vaj transmision CAT 30 me numër 9X-6466 4368.83 EUR
"Internat Security Association"SH.P.K. Sigurimi fizik për objektin shtëpija e pleqëve në fshatin Prekoc 17164.8 EUR
" K.S.AS - SECURITY" SH.P.K. Sigurimi fizik për objektin shtëpija e pleqëve në fshatin Prekoc 16243.2 EUR
K.S. Besa Security SH.P.K. Sigurimi fizik për objektin shtëpija e pleqëve në fshatin Prekoc 18316.8 EUR
COMMANDO SH.P.K. Sigurimi fizik për objektin shtëpija e pleqëve në fshatin Prekoc 18230.4 EUR
SCORPION GROUP SH.P.K Sigurimi fizik për objektin shtëpija e pleqëve në fshatin Prekoc 17856 EUR
" ARCHING GROUP " SH.P.K ”Ndërtimi i urës në fshatin Kufc Komuna e Novobërdës” 11321.7 EUR
N.N.SH. " CO- ING " ”Ndërtimi i urës në fshatin Kufc Komuna e Novobërdës” 11071 EUR
Yesspharma SH.P.K. Lot 32 86400 EUR
Medical Group SH.P.K. Lot 32 86400 EUR
REDONI HM SH.P.K. Lot 32 68220 EUR
Medical Lot 32 63000 EUR
KAG - Asphalt Company SH.P.K. Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Planje-Mazrek-Liken i Hasit Ramja e Deshmorëve 495139.1 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "EUROFAMIS" SH.A.; N.P.T. "Bamirs" Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Planje-Mazrek-Liken i Hasit Ramja e Deshmorëve 476000 EUR
RENELUAL TAHIRI SH.P.K. Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Planje-Mazrek-Liken i Hasit Ramja e Deshmorëve 498393.12 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EuroVia SH.P.K.; Jehona SH.P.K. Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Planje-Mazrek-Liken i Hasit Ramja e Deshmorëve 494523.34 EUR
" EJONA " SH.P.K. Furnizimi, montimi dhe lëshimi në punë i Qilerëve në Ndërtesat Qeveritare dhe Pallatin e Drejtësisë 97899.36 EUR
''Furnizim me teknologji informative (PC,Printer)'' 3985 EUR
ARITECH ''Furnizim me teknologji informative (PC,Printer)'' 3909 EUR
N.T. '' INFO COM '' ''Furnizim me teknologji informative (PC,Printer)'' 4070 EUR
" INFINITT " SH.P.K. ''Furnizim me teknologji informative (PC,Printer)'' 3650 EUR
"Inovativi" Sh.p.k. Krijimi i Qendrës për Ekselencë Dixhitale në Parkun e Inovacionit dhe Trajnimit (ITP)-Prizren - Laboratori RF 459020 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A. Sigurimi dhe kontrolla teknike e Veturave te MSH-së 10417.4 EUR
" Teknika " SH.P.K. Organizimi i konferncave dhe ngjarjeve të ndryshme për nevojat e MPJ-së-LOT2 58655 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Organizimi i konferncave dhe ngjarjeve të ndryshme për nevojat e MPJ-së-LOT2 67695 EUR
Nita Macula B.I. Organizimi i konferncave dhe ngjarjeve të ndryshme për nevojat e MPJ-së-LOT2 64374 EUR
VM3 SH.P.K. Organizimi i konferncave dhe ngjarjeve të ndryshme për nevojat e MPJ-së-LOT2 74920 EUR
SH. Drini Company SH.P.K. Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Planje-Mazrek-Liken i Hasit Ramja e Deshmorëve 498822.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " LIRIGZONI S " SH.P.K.; " LIRIGZONI " SH.P.K Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Planje-Mazrek-Liken i Hasit Ramja e Deshmorëve 459566.86 EUR
Fidaie Bytyçi B.I. Rregullimi dhe zgjerimi i rrugës Planje-Mazrek-Liken i Hasit Ramja e Deshmorëve 501244.9 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Tahir Batatina B.I.; SH. Drini Company SH.P.K. Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 155389.24 EUR
MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 187087.82 EUR
" INTEGRAL " Sh.p.k. Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 218097.04 EUR
Company " Murseli "SH.P.K. Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 193826.8 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.SH. Dino Sh.p.k.; VB INVEST SH.P.K. Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 193993.5 EUR
N.N. "Vllëzrit Hyseni" Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 178257.65 EUR
NNSh VAAKAL Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 189824.12 EUR
Toifor Sh.p.k. Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 143883.3 EUR
Përkthimi i atypëratyshëm (simultan) në seanca dhe takimeve zyrtare (Lot II) 0.5 EUR
"RIMI-ALTEX"SH.P.K. Furnizim me uniforma 922.76 EUR
" ARTA TEX GROUP " SH.P.K. Furnizim me uniforma 916 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me uniforma 967 EUR
Furnizim me uniforma 1050 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.SH.T. VIKTORY COM; Albani AA L.L.C. Ndertimi i ures dhe kanalet e ujitjes te demtuara gjate vershimeve ne Komunen e Pejes LOT 1 Ndertimi i ures ne fshatin Radac 24481.8 EUR
N.SH. " Spinp Agency " Organizimi i konferncave dhe ngjarjeve të ndryshme për nevojat e MPJ-së-LOT2 134450 EUR
Organizimi i konferncave dhe ngjarjeve të ndryshme për nevojat e MPJ-së-LOT2 111450 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TRIO TEK SH.P.K.; N.T.P ERAMED ; N.T.SH. ARTECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 16996 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 13692 EUR
Riparimi i sinjalizimit dhe mbrojtjes ne bllokun A4 149255.84 EUR
" GURI GROUP " SH.P.K. Ndertimi i ures dhe kanalet e ujitjes te demtuara gjate vershimeve ne Komunen e Pejes LOT 1 Ndertimi i ures ne fshatin Radac 24450 EUR
'' V - SHEHU '' SH.P.K. Ndertimi i ures dhe kanalet e ujitjes te demtuara gjate vershimeve ne Komunen e Pejes LOT 1 Ndertimi i ures ne fshatin Radac 28770 EUR
" V - SHALA " SH.P.K. Ndertimi i ures dhe kanalet e ujitjes te demtuara gjate vershimeve ne Komunen e Pejes LOT 1 Ndertimi i ures ne fshatin Radac 29326 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Pro & Co Group SH.P.K.; IMA SH.P.K. Meremetimi i rrugëve rurale me zhavor 248248 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Seticommerc SH.P.K.; HARST Group SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Krushe e Vogel-projekt dy vjeçar 163389.21 EUR
KAG - Asphalt Company SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Krushe e Vogel-projekt dy vjeçar 175297.3 EUR
" Multi Business Group" SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Krushe e Vogel-projekt dy vjeçar 139220.11 EUR
" EdiBau- ing " SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Krushe e Vogel-projekt dy vjeçar 177890.68 EUR
,,Menti" Sh.p.k. Ndertimi i ures dhe kanalet e ujitjes te demtuara gjate vershimeve ne Komunen e Pejes LOT 1 Ndertimi i ures ne fshatin Radac 28299 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik VB. TOFAJ; ETNOGROUP CO SH.P.K. Ndertimi i ures dhe kanalet e ujitjes te demtuara gjate vershimeve ne Komunen e Pejes LOT 1 Ndertimi i ures ne fshatin Radac 21186 EUR
Ndertimi i ures dhe kanalet e ujitjes te demtuara gjate vershimeve ne Komunen e Pejes LOT 1 Ndertimi i ures ne fshatin Radac 28274 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ELCOM d.o.o. Tuzla; ELCOM D.O.O.TUZLA - OGRANAK - KOSOVO Riparimi i sinjalizimit dhe mbrojtjes ne bllokun A4 164250 EUR
Flamur Isufi B.I. PJESA III – SERVISIMI, KALIBRIMI DHE VALIDIMI I CERTIFIKUAR I PAJISJEVE TE LABORATORIT TE TOKSIKOLOGJISE 16547 EUR
" INNOVATION MEDIA " SH.P.K. Shtypja e distinktivëve (bexhave) për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut 7682.15 EUR
" Digi Print " SH.P.K. Shtypja e distinktivëve (bexhave) për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme për Kryetar të Komunave Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut 6024.9 EUR
"ART PROJECT" SH.P.K. Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Krushe e Vogel-projekt dy vjeçar 121555.33 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik REA SH.P.K.; N.P.T. Loni NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 151717.75 EUR
" EdiBau- ing " SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 125545.09 EUR
''Euro Project '' SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 132814.03 EUR
N.N.P."B-ENGINEERING" NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 75888.89 EUR
Hysen Sopa B.I. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 128915.01 EUR
Ndertimi i ures dhe kanalet e ujitjes te demtuara gjate vershimeve ne Komunen e Pejes LOT 1 Ndertimi i ures ne fshatin Radac 26957.5 EUR
N.N.T. "Toni" Regjioni i Prizrenit 9999 EUR
Medical Lot 9 9829.32 EUR
" Triomed.co " SH.P.K. Lot 9 13171.68 EUR
KO MED L.L.C. Lot 9 14493.6 EUR
EURO TESTING SH.P.K Rregullimi i krojeve dhe burimeve te ujit ne Zonat turistike Llanisht, Rancë dhe Karaqicë 4895 EUR
Toifor Sh.p.k. Furnizim me tualete fushore dhe mirëmbajtja e tyre në objektet policore 350.06 EUR
Efa Dienstleistung GmbH - Dega në Kosovë Sherbime te pastrimit te zyrave regjionale te IAP-se 8499.4 EUR
Xhemajl Duraku B.I. Sherbime te pastrimit te zyrave regjionale te IAP-se 8920.8 EUR
" SELMANS NETWORK " SH.P.K. Sherbime te pastrimit te zyrave regjionale te IAP-se 8283.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Ndërmarrje Tregtare Shërbyese TINI ; LONI SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 124290.17 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AGE group SH.P.K.; SINANI ING SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 89217.64 EUR
N.N.T. " Etniku " NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 81543.22 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Bekim Kabashi; N.N.P.T. Engineering NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 130915.29 EUR
" AC ing " SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 126712.83 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Eko Term SH.P.K.; N.N.SH. TOP PROJEKT NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 111238.01 EUR
"MEB"L.L.C. Sherbime te pastrimit te zyrave regjionale te IAP-se 7201.21 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me Inventar për Salla te gjykimeve dhe Zyra te Shkrimoreve për Gjykata dhe 4647.35 EUR
"TRENDY HOME" SH.P.K. Furnizim me Inventar për Salla te gjykimeve dhe Zyra te Shkrimoreve për Gjykata dhe 2263.7 EUR
"Mobelland" SH.P.K. Furnizim me Inventar për Salla te gjykimeve dhe Zyra te Shkrimoreve për Gjykata dhe 1042.4 EUR
EURO TESTING SH.P.K Furnizim me Inventar për Salla te gjykimeve dhe Zyra te Shkrimoreve për Gjykata dhe 1059.66 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizim dhe montim me paisje per institucionet vartese te Drejtorise per Kulture 22971 EUR
N.P.SH. " ONI DESIGN " Furnizim dhe montim me paisje per institucionet vartese te Drejtorise per Kulture 18676 EUR
LOT 3- MATRIAL OSTEOSINTETIK 35400 EUR
Kompania E Sigurimeve Të Përgjithshme Siguria Sigurimi i veturave te MPJ-së 7843.79 EUR
"SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA"SH.A Sigurimi i veturave te MPJ-së 5966.32 EUR
Kompania e Sigurimeve " Insig" Dega Kosovë Sigurimi i veturave te MPJ-së 9415.22 EUR
CONSTRUMAX SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 82000 EUR
N.P.T. "Bamirs" NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 84433.78 EUR
NPN EUROING SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 92380.11 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik HARST Group SH.P.K.; Rexha Sh.p.k. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 97300.94 EUR
Mercom Company SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 147281.94 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.P. B -Ademaj ; MBB Construction SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 126850.25 EUR
" Kater A " SH.P.K. Furnizim me Inventar për Salla te gjykimeve dhe Zyra te Shkrimoreve për Gjykata dhe 10535.7 EUR
IBM SH.P.K. Furnizim me Inventar për Salla te gjykimeve dhe Zyra te Shkrimoreve për Gjykata dhe 3880 EUR
" GALANTERIA " SH.P.K. Furnizim me Inventar për Salla te gjykimeve dhe Zyra te Shkrimoreve për Gjykata dhe 19660 EUR
Furnizim me Inventar për Salla te gjykimeve dhe Zyra te Shkrimoreve për Gjykata dhe 1799.15 EUR
" Shkembi " Sh.p.k. LLOTO 1-NDERTIMI I RREUGËVE NË GURRAKOC, 49788.2 EUR
KS Kosova E Re SH.A. Sigurimi i veturave te MPJ-së 4986.68 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Sigurimi i veturave te MPJ-së 7775.02 EUR
Rolteks D.O.O. Nabavka hilzni, izvlakaca ležajeva (dvokrakog) i bacvastog ležaja 23228-E1A-XL-K-M-C3 1220 EUR
MAJA BNB D.O.O. Nabavka hilzni, izvlakaca ležajeva (dvokrakog) i bacvastog ležaja 23228-E1A-XL-K-M-C3 1399.99 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik INFINITT SH.P.K.; Ndërmarja Tregatre Grafike Blendi Furnizim me pajisje Laboratorike për Agrobiznes 19528.32 EUR
N.N.P. "EURO CONSTRUCTION" NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 123295.9 EUR
" Muratori " SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 148751.15 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AR - TECH SH.P.K.; € EURO-GROUP SH. P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 106953.96 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik PROK SH.P.K.; SH. Drini Company SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 83873.61 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N. Inginering MSH ; TIMI GRUP SH.P.K. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 117575.86 EUR
,,Menti" Sh.p.k. LLOTO 1-NDERTIMI I RREUGËVE NË GURRAKOC, 48735.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ADEMAJ ARCH - ING SH.P.K.; Rexha Sh.p.k. LLOTO 1-NDERTIMI I RREUGËVE NË GURRAKOC, 46230.5 EUR
,,Santefarm" Sh.p.k. CARBAMAZEPINE 15414 EUR
N.T. " Pleqja " RESTAURIMI I OBJEKTIT KULLA E SHEREMETIT-PEJË. 23092.6 EUR
TONI O.P. RESTAURIMI I OBJEKTIT KULLA E SHEREMETIT-PEJË. 24647.38 EUR
Flamur Isufi B.I. Furnizim me pajisje Laboratorike për Agrobiznes 13574.5 EUR
" Interlab" SH.P.K. Furnizim me pajisje Laboratorike për Agrobiznes 19353.74 EUR
Atdhe Arënliu B.I. MIREMBAJTJA SHE SERVISIMI I PAJISJEVE TE LABORATORIT TE TOKSIKOLOGJISE 22449 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.SH. Spinp Agency ; Goldberg Industries L.L.C. Implementimi I platformes digjitale E-Shkollori 14400 EUR
"Inovativi" Sh.p.k. Implementimi I platformes digjitale E-Shkollori 17777 EUR
BAJRAM HA.GASHI B.I. NDËRTIMI I QMF-së NË APTERUSHË 114075.04 EUR
" Liria " SH.P.K. Furnizim me artikuj te ndryshëm lidhës 29175 EUR
" AJANI & ADAMI " SH.P.K. Furnizim me artikuj te ndryshëm lidhës 22003 EUR
Beni Dona Plast SH.P.K. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENO SANITAR 5475 EUR
Shaip Mustafa B.I. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENO SANITAR 5315.7 EUR
PM GROUP SH.P.K. FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENO SANITAR 6273 EUR
N.T.P. " A& B Market " FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENO SANITAR 28.75 EUR
Jetmir Zenelaj B.I. RESTAURIMI I OBJEKTIT KULLA E SHEREMETIT-PEJË. 33946.2 EUR
"ALBI COMPANY" SH.P.K RESTAURIMI I OBJEKTIT KULLA E SHEREMETIT-PEJË. 20500 EUR
Vizioni - B SH.P.K. RESTAURIMI I OBJEKTIT KULLA E SHEREMETIT-PEJË. 36445 EUR
AL-Petrol Furnizim me derivate te naftes per automjetet e KUR”Mitrovica”Sh.A 880 EUR
Medical Lot 2 8900 EUR
NITI - N SH.P.K. Mirëmbajtja dhe riparimi i energjisë elektrike në Institucionet komunale 61.13 EUR
ILLYRIAN SH.P.K. Implementimi I platformes digjitale E-Shkollori 31800 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Graph Media SH.P.K.; EURO PIXEL SH.P.K. Implementimi I platformes digjitale E-Shkollori 28200 EUR
SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA SH.A. Sigurimi shëndetësor për personelin e Ibër Lepenc-it 357588 EUR
Kompania E Sigurimeve Të Përgjithshme Siguria Sigurimi shëndetësor për personelin e Ibër Lepenc-it 222138 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE " PRISIG " SH.A. Sigurimi shëndetësor për personelin e Ibër Lepenc-it 330001.35 EUR
InterAdria L.L.C. 'Lot-3- ''Furnizim me pajisje Laboratorike per Departamentin e Kimisë'' 158665 EUR
"Vitech " Sh.p.k. 'Lot-3- ''Furnizim me pajisje Laboratorike per Departamentin e Kimisë'' 146499.08 EUR
N.T."AGROGOLD" Furnizim me lopë qumështore me participim për fermerët e Komunës të Prizrenit 143100 EUR
Sami Ferizi B.I. Furnizim me lopë qumështore me participim për fermerët e Komunës të Prizrenit 133200 EUR
Furnizim me lopë qumështore me participim për fermerët e Komunës të Prizrenit 139320 EUR
" Liria " SH.P.K. Mirëmbajtja dhe riparimi i energjisë elektrike në Institucionet komunale 89.78 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Organzime dhe manifestime kulturore loto 2 - ritender 32736 EUR
Organzime dhe manifestime kulturore loto 2 - ritender 31124.6 EUR
'' Albini Group '' SH.P.K. Furnizim me material ndërtimorë konstruktiv 1994.32 EUR
Dritoni Construction SH.P.K. Furnizim me material ndërtimorë konstruktiv 2848.52 EUR
Diino Technologie SH.P.K. Furnizim me material ndërtimorë konstruktiv 1975.08 EUR
"Euro-Lona" SH.P.K. Furnizim me lopë qumështore me participim për fermerët e Komunës të Prizrenit 147960 EUR
S.V.,,Veterina" Dezinsektimi,Deratizimi dhe Dezinfektimi (DDD) i hapesirave te brendshme dhe te jashtme te Spitalit 6936 EUR
Dezinsektimi,Deratizimi dhe Dezinfektimi (DDD) i hapesirave te brendshme dhe te jashtme te Spitalit 6901.6 EUR
" Dezinfektimi Profesional " SH.P.K. Dezinsektimi,Deratizimi dhe Dezinfektimi (DDD) i hapesirave te brendshme dhe te jashtme te Spitalit 5010.21 EUR
" PROBIT " SH.P.K. “Zgjerimi i Intranetit te AKK- së me module te reja”. 4650 EUR
Kompania e Sigurimeve " SCARDIAN " J.S.C. Sigurimi shëndetësor për personelin e Ibër Lepenc-it 265482 EUR
KOMPANI E SIGURIMEVE " ELSIG " SH.A. Sigurimi shëndetësor për personelin e Ibër Lepenc-it 227447.64 EUR
SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP SH.A.- DEGA KOSOVË Sigurimi shëndetësor për personelin e Ibër Lepenc-it 16856 EUR
KOMPANIA E SIGURIMEVE EUROSIG SH.A. Sigurimi shëndetësor për personelin e Ibër Lepenc-it 219970.8 EUR
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. Mirmbajtja dimrore e rrugëve ,trotuareve dhe hapsirave llot II 246455 EUR
"EL-BAU" SH.P.K. Mirmbajtja dimrore e rrugëve ,trotuareve dhe hapsirave llot II 254512 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala za opstinu Zubin Potok 9799.74 EUR
N.T. "Agimi- De" Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala za opstinu Zubin Potok 13880.22 EUR
FORTESA SH.P.K. Lot 3 Ndertimi i rrugeve Kodra a Nures , , Rrahim Maqiteva Sherif Qadraku Gelancë vazhdim faza e dytë 8119.1 EUR
"FLORI"SH.P.K. Lot 3 Ndertimi i rrugeve Kodra a Nures , , Rrahim Maqiteva Sherif Qadraku Gelancë vazhdim faza e dytë 8002.85 EUR
" ARTA TEX GROUP " SH.P.K. Furnizim me rroba te punës per punëtoret e mirëmbajtjës. 2950 EUR
" Sankos " Sh.p.k. Furnizim me rroba te punës per punëtoret e mirëmbajtjës. 2580 EUR
Agron Commerce SH.P.K. Furnizim me rroba te punës per punëtoret e mirëmbajtjës. 2748 EUR
" KONTI " SH.P.K. Lot 24 - Furnizim me instrumente kirurgjike oftalmologjike për Kl. e Oftalmologjisë 5259 EUR
N.SH. " TRIMI MED " Lot 24 - Furnizim me instrumente kirurgjike oftalmologjike për Kl. e Oftalmologjisë 4692 EUR
N.P.SH. "NISMA" Furnizim me transmitera valva elektromagnetike matësa rrotullues dhe manometra lokal 42952 EUR
B & D ENGINEERING SH.P.K. Furnizim me transmitera valva elektromagnetike matësa rrotullues dhe manometra lokal 49121.04 EUR
MULLA HIDRAULIK SH.P.K. Furnizim me transmitera valva elektromagnetike matësa rrotullues dhe manometra lokal 48875 EUR
UNION L.L.C Furnizim me transmitera valva elektromagnetike matësa rrotullues dhe manometra lokal 46374 EUR
Elinda Gjikokaj B.I. Furnizim me kurora dhe lule për manifestime. 4540 EUR
Granit S. Hyseni B.I. Furnizimi,demontimi,montimi dhe funksionalizimi i dyerve hyrse me motora ne QKMP- Gjakove 3335 EUR
B & D ENGINEERING SH.P.K. Furnizim me shufra rrethore të çelikut 53571.28 EUR
Furnizim me shufra rrethore të çelikut 60402.5 EUR
" Profitech " SH.P.K. Furnizim me peshore per matjet boshtore te automjeteve 86416.12 EUR
QUATRO TRADE SH.P.K. Furnizim me peshore per matjet boshtore te automjeteve 146320 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BE NEW L.L.C.; N.T.P ERAMED Furnizim me peshore per matjet boshtore te automjeteve 195880 EUR
Vellezerit Mustafa SH.P.K. Furnizim me peshore per matjet boshtore te automjeteve 121240.04 EUR
Atom - Med Lot 24 - Furnizim me instrumente kirurgjike oftalmologjike për Kl. e Oftalmologjisë 4695 EUR
KO MED L.L.C. Lot 24 - Furnizim me instrumente kirurgjike oftalmologjike për Kl. e Oftalmologjisë 11850 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Shërbime shtypi për nevojat e MDIS 5794 EUR
N.T.P. " Office - Printy " Shërbime shtypi për nevojat e MDIS 5946 EUR
,,Printing-Press "Sh.p.k. Shërbime shtypi për nevojat e MDIS 5712.5 EUR
Nita Macula B.I. Shërbime shtypi për nevojat e MDIS 6652.5 EUR
NEW-LINE SH.P.K. Furnizimi,demontimi,montimi dhe funksionalizimi i dyerve hyrse me motora ne QKMP- Gjakove 2780 EUR
Yesspharma SH.P.K. Lot 21 5800 EUR
TONI INGJINJERING Furnizimi dhe montimi i paisjeve të ndriçimit (reflektor) në hapësirën e Palestrës së Sporteve Shani Nushi në Gjakovë 9840 EUR
BM Group SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i paisjeve të ndriçimit (reflektor) në hapësirën e Palestrës së Sporteve Shani Nushi në Gjakovë 9360 EUR
"NBT -ING" SH.P.K. Renovimi dhe mirembajtja e lapidareve dhe varrezave te deshmoreve ne Peqan, Stravuqin, Semetisht, Samadraxhe, Sllapuzhan, Grejkoc dhe ne Komune - Pune Shtes 14087.7 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NTSH DIARI; TUNAMAR SHPK Dega në Kosovë Furnizim me peshore per matjet boshtore te automjeteve 123484.64 EUR
Kontraktor individual për trajtimin dhe verifikimin e diplomave të IAL-ve publike dhe private të Arsimit të Lartë në Kosovë, me qëllim të përdormit të asaj diplome jashtë Kosove 13171.2 EUR
Milot Hyseni Kontraktor individual për trajtimin dhe verifikimin e diplomave të IAL-ve publike dhe private të Arsimit të Lartë në Kosovë, me qëllim të përdormit të asaj diplome jashtë Kosove 9312 EUR
Kontraktor individual për trajtimin dhe verifikimin e diplomave të IAL-ve publike dhe private të Arsimit të Lartë në Kosovë, me qëllim të përdormit të asaj diplome jashtë Kosove 14400 EUR
Ridvan Elezi B.I. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 209775.2 EUR
" Kompania Prishtina " Sh.p.k Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 259111 EUR
N.P.SH." STARLIN " Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 168893.2 EUR
Olti Trasing SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 218780 EUR
" Progis " Sh.p.k. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 219865.57 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik L-Group SH.P.K.; Geo- Group SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 209351 EUR
G.I.Grafo - Loni SH.P.K. Shërbime shtypi për nevojat e MDIS 6217.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Euroasphalt Sh.p.k.; Univerzal Comerc •026•Ndertimi i ures të prroni i Lezit mahalla Rronak në fshatin Zaplluxhe 11823.3 EUR
P. ILVA SH.P.K. •026•Ndertimi i ures të prroni i Lezit mahalla Rronak në fshatin Zaplluxhe 11000.16 EUR
Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI " •026•Ndertimi i ures të prroni i Lezit mahalla Rronak në fshatin Zaplluxhe 11727.3 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Albani Construction SH.P.K.; Dritoni Construction SH.P.K. •026•Ndertimi i ures të prroni i Lezit mahalla Rronak në fshatin Zaplluxhe 11946.9 EUR
Kontraktor individual për trajtimin dhe verifikimin e diplomave të IAL-ve publike dhe private të Arsimit të Lartë në Kosovë, me qëllim të përdormit të asaj diplome jashtë Kosove 13680 EUR
"VALI" SH.P.K. lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 44418.34 EUR
Seticommerc SH.P.K. lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 49727.37 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Kab Holding SH.P.K.; ISEFERI SH.P.K. lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 42598.12 EUR
Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 214882.22 EUR
"TRIANGLE" SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 227721.59 EUR
Çeta -General Invest Group Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 210907.52 EUR
" ERO PROJECT " SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 187133.67 EUR
Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 157714.68 EUR
Metë Bytyqi B.I. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 180500.51 EUR
N.T.SH." I.T.S." SH.P.K. SERVISIMI DHE MIRËMBAJTJA E SISTEMIT KABLLOR 1336.48 EUR
N.T.P. " VLORA " Lloto 1-FURNIZIMI ME LIBRA PER BIBLOTEKEN E QYTETIT, 1842.2 EUR
Lloto 1-FURNIZIMI ME LIBRA PER BIBLOTEKEN E QYTETIT, 1409 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Lloto 1-FURNIZIMI ME LIBRA PER BIBLOTEKEN E QYTETIT, 1869.85 EUR
Xhevat Kokollari B.I. lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 39317.84 EUR
"H.SEFERI" SH.P.K. lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 43611.15 EUR
GASHI ING SH.P.K lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 40545.19 EUR
FORTESA SH.P.K. lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 85642.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " MBB Construction " SH.P.K.; N.T.P. " B -Ademaj " Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 192547.89 EUR
CONSTRUMAX SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 172524.51 EUR
,, ENGRUP " SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 174409.14 EUR
Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 179971.46 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LURN SH.P.K.; BLENOR SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 188853.17 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Lloto 1-FURNIZIMI ME LIBRA PER BIBLOTEKEN E QYTETIT, 1799.95 EUR
N.T. '' INFO COM '' Kompjutera dhe printer për nevojat e Fiancave. 4974 EUR
" RS COMPUTERS " L.L.C Kompjutera dhe printer për nevojat e Fiancave. 4828.8 EUR
Furnizim me Flamuj të Shtetit dhe të PK-së -Ritender 1 33712 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me material shpenzues për nevoja të MAPL - së 3799.6 EUR
"FLORI"SH.P.K. lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 41467.18 EUR
N.N.T. " Etniku " lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 42739.72 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 41098.55 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik CAPITAL X FET SH.P.K.; Rahovica Comerce SH.P.K. lot 2 Ndertimi i rrugeve Jetish Kabashi segment, Dermish Kabashi , Zeqir Kabashi , Mehmet Gashi , Sokol Kabashi , Riza Gashi , Azem Kabashi , Fazli Kabashi segmente në Mohlan dhe Nërtimi i trotuarit rreth rrugës Fazli Kabashi në Mohlan 53852.37 EUR
" Beni Construction " SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 212702.84 EUR
" TRIBUNE " SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 184594.08 EUR
ALFA.i Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 227901.89 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " FINALING " SH.P.K.; N.N.P. "EURO CONSTRUCTION" Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 208619.63 EUR
H & B - Consulting SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 247691.56 EUR
Ndriqimi publik 51966.52 EUR
N.N.P. " NDRIQIMI " Ndriqimi publik 52883.31 EUR
" Item EL " SH.P.K. Ndriqimi publik 50670.46 EUR
Besnik Rustemi B.I. Organizimi i manifestimeve të festave shtetërore dhe komunale në Shtime ( Ri-tenderim ) 9900 EUR
AMC CORPORATION SH.P.K. Organizimi i manifestimeve të festave shtetërore dhe komunale në Shtime ( Ri-tenderim ) 7940 EUR
Flamur Isufi B.I. Furnizim për laboratore në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore 72000 EUR
EUROPRINT GROUP SH.P.K. Furnizim me material shpenzues për nevoja të MAPL - së 3953 EUR
" INFINITT " SH.P.K. Furnizim me material shpenzues për nevoja të MAPL - së 3885.74 EUR
Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI " Furnizim me dru për shkollat e Komunës së Junikut 12500 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik D.P.T. ORANA ; N.P.T.,,Acvilla Furnizim me dru për shkollat e Komunës së Junikut 10497.5 EUR
" AOME " SH.P.K. Furnizim me dru për shkollat e Komunës së Junikut 11250 EUR
LIMITPROJECT SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 269188.36 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ALT GROUP SH.P.K.; N.N. '' BLENDI COLOR'' Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 167783.2 EUR
''Euro Project '' SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 249398.54 EUR
N.N."PRISHTINA" Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 249535.44 EUR
" Liria " SH.P.K. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 179774.54 EUR
Hysen Sopa B.I. Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 194356.81 EUR
N.T.SH. " NAZI TRAVEL " Furnizim me dru për shkollat e Komunës së Junikut 11110 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.SH. " Berveniku "; N.P.T. " Meti Comerc" Furnizim me dru për shkollat e Komunës së Junikut 11945 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.SH. " BEDI COM "; N.P. " Urani Com " Furnizim me dru për shkollat e Komunës së Junikut 12500 EUR
Shpallje dhe Publikime për Universitetin ''Kadri Zeka'' Gjilan 200 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.T. "TORA COM"; N.N.SH. " CO- ING " Furnizim me pjesë fazonike mbi 2col, dhe nen 2col, për nevojat e KRU “Radoniqi” SH.A 964011.3 EUR
"Vitech " Sh.p.k. Furnizim për laboratore në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore 89561.55 EUR
N.T.P.,,Euro Lab" Furnizim për laboratore në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore 74900 EUR
" Liria " SH.P.K. Furnizim me material per ngrohje qendrore 33882.5 EUR
" EJONA " SH.P.K. Furnizim me material per ngrohje qendrore 36363 EUR
" INNOCON " SH.P.K. Furnizim me material nga druri për Minier. 46281 EUR
Milaim B. Hyseni Furnizim me material nga druri për Minier. 51036 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "HARST Group" SH.P.K.; "N.N.T.Seticommerc"" Sh.p.k." Renovimi i nyjeve sanitare ne konviktet nr. 4 207055.57 EUR
,,Menti" Sh.p.k. LOT3- NDERTIMI I OBORRIT NE AMBULANCEN E FSHATIT UÇE. 9860 EUR
7 ING O.P. LOT3- NDERTIMI I OBORRIT NE AMBULANCEN E FSHATIT UÇE. 7945 EUR
ADI TE CONSTRUCTION SH.P.K. LOT3- NDERTIMI I OBORRIT NE AMBULANCEN E FSHATIT UÇE. 7035 EUR
LOT3- NDERTIMI I OBORRIT NE AMBULANCEN E FSHATIT UÇE. 6785 EUR
TIMEPROJECT SH.P.K. LOT3- NDERTIMI I OBORRIT NE AMBULANCEN E FSHATIT UÇE. 9745 EUR
NTSH,,.Dardani " Furnizim me material nga druri për Minier. 47880.86 EUR
ETIANI Furnizim me material nga druri për Minier. 47425 EUR
" IDEOR CONSTRUCTION " SH.P.K. Furnizimi me dritare dhe montimi i tyre te SHML. Dardania H.Elezit 4641 EUR
D.P.H.,,Luzern" “Shërbime hotelerie ne ish Bankos Lot-1 17.4 EUR
D.P.H.,,Luzern" Sherbimet Hotilerie per MAP,MD,MMPH, MPL 16.95 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " Beni Dona Plast " Sh.p.k.; "AKTIV" SH.P.K. Sherbimet Hotilerie per MAP,MD,MMPH, MPL 25.15 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: Berisha Company sh.a.; "ARLINDI"SHPK Furnizim me pjesë fazonike mbi 2col, dhe nen 2col, për nevojat e KRU “Radoniqi” SH.A 917702.1 EUR
N.P.T. "Xërxa" Furnizim me pjesë fazonike mbi 2col, dhe nen 2col, për nevojat e KRU “Radoniqi” SH.A 878394.13 EUR
Furnizim me pjesë fazonike mbi 2col, dhe nen 2col, për nevojat e KRU “Radoniqi” SH.A 898882.84 EUR
" LULISHTJA LABI-A " SH.P.K. Furnizim me lule për nevoja të Administratës Qendrore të MKRS-së 940 EUR
" Dukagjini" Sh.p.k. Shtypja dhe lidhja e Raportit Vjetor të Performancës 1360.8 EUR
" LURN " SH.P.K. LOT3- NDERTIMI I OBORRIT NE AMBULANCEN E FSHATIT UÇE. 8807.5 EUR
NIL ARCHITECS SH.P.K. LOT3- NDERTIMI I OBORRIT NE AMBULANCEN E FSHATIT UÇE. 8415 EUR
AWA SH.P.K. '' Shërbimet e Organizimit të Lëndës së Notit për FEFS ''-Ritender 7200 EUR
VIND SH.P.K. '' Shërbimet e Organizimit të Lëndës së Notit për FEFS ''-Ritender 9600 EUR
NT ,, Ekremi Tours " Transporti i nxënësve në relacionin Lagjja Kukaj-Lokaj-Sefa-Asllani- Guskë dhe anasjelltas 8874 EUR
NTSH "Genc" Furnizim me material higjenik për nevoja të mensës në QS 81930.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ALT GROUP SH.P.K.; N.P.SH. STARLIN Furnizim me material higjenik për nevoja të mensës në QS 133150.7 EUR
N.T.P. " A& B Market " Furnizim me material higjenik për nevoja të mensës në QS 109900.2 EUR
N.T.SH. " GIPA " Furnizim me material higjenik për nevoja të mensës në QS 67846 EUR
FEHMI NIKA B.I. Sherbimet Hotilerie per MAP,MD,MMPH, MPL 12.4 EUR
N.T.P. ' GLOBAL PARAJSA ' Sherbimet Hotilerie per MAP,MD,MMPH, MPL 276.55 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "EUROING" SH.P.K.; " TRAVEKS " SH.P.K. Sherbimet Hotilerie per MAP,MD,MMPH, MPL 9.5 EUR
Geo-Prim shpk Furnizim me paisje për nevojat të shërbimit Gjeodezik në Minierë 12036 EUR
" GeoTECH " SH.P.K. Furnizim me paisje për nevojat të shërbimit Gjeodezik në Minierë 13700 EUR
N.T. " BITI-COM " Furnizim me lule, për nevojat e ZPRK-ës 4495.8 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Shtypja dhe lidhja e Raportit Vjetor të Performancës 1478.54 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Shtypja dhe lidhja e Raportit Vjetor të Performancës 1457.89 EUR
EUROPRINTY Shtypja dhe lidhja e Raportit Vjetor të Performancës 1775.9 EUR
Shtypja dhe lidhja e Raportit Vjetor të Performancës 3304 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Shtypja dhe lidhja e Raportit Vjetor të Performancës 1643.74 EUR
Beni Dona Plast SH.P.K. Furnizim me material higjenik për nevoja të mensës në QS 86869.7 EUR
" Liria " SH.P.K. Furnizim me material higjenik për nevoja të mensës në QS 129397.85 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. Mirëmbajtja e licencave (IBM i2 - Analyst’s Notebook, iBase Designer) sipas kërkesave dhe nevojave të AK-së 12028.92 EUR
PM GROUP SH.P.K. Furnizimi i shkollave me mjete hixhienike 23560.25 EUR
Shaip Mustafa B.I. Furnizimi i shkollave me mjete hixhienike 26850 EUR
D.P.T." Lulishtja Labi" Furnizim me lule, për nevojat e ZPRK-ës 3975 EUR
Botek shpk Furnizim me pajisje për kontroll te dokumenteve jashtë kabine(autobus dhe trena) 29400 EUR
" Artius GROUP " SH.P.K. Furnizim me pajisje për kontroll te dokumenteve jashtë kabine(autobus dhe trena) 48899.2 EUR
" IT MARKET " SH.P.K. Furnizim me pajisje për kontroll te dokumenteve jashtë kabine(autobus dhe trena) 75101.2 EUR
ALFA.i Regulacija recnog korita reke Gracanke u Gracanici 141722.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.SH."REMA"; "EL-BAU" SH.P.K. Shtrim me kubëza në zonat rurale 84933.55 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " YLLI - DEKOR " SH.P.K.; N.N.P. " ATC COM " SH.P.K. Shtrim me kubëza në zonat rurale 86563.1 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "LUBOTENI-A"SH.P.K.; NNP "Arhiko.ing" Shtrim me kubëza në zonat rurale 82164.81 EUR
" Kema - Company " Sh.p.k. Shtrim me kubëza në zonat rurale 65350.83 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " Dani Company " Sh.p.k.; "Linda" Sh.p.k Shtrim me kubëza në zonat rurale 79992.75 EUR
Beni Dona Plast SH.P.K. Furnizimi i shkollave me mjete hixhienike 33291.5 EUR
" Teknika " SH.P.K. Furnizimi i shkollave me mjete hixhienike 39325.5 EUR
N.T.,,El - Shpëtimi" Furnizimi i shkollave me mjete hixhienike 23400 EUR
Toifor Sh.p.k. Mirembajtja dimerore e rrugeve dhe trotuareve,deblllokimi i kanalizimeit atmosferik-LOT 3 409969.38 EUR
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. Mirembajtja dimerore e rrugeve dhe trotuareve,deblllokimi i kanalizimeit atmosferik-LOT 3 190464.54 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " NITI - N " SH.P.K.; MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Mirembajtja dimerore e rrugeve dhe trotuareve,deblllokimi i kanalizimeit atmosferik-LOT 3 458914.96 EUR
" V.Z. Company " Sh.p.k. Mirembajtja dimerore e rrugeve dhe trotuareve,deblllokimi i kanalizimeit atmosferik-LOT 3 448549.24 EUR
Mirembajtja dimerore e rrugeve dhe trotuareve,deblllokimi i kanalizimeit atmosferik-LOT 3 413301.27 EUR
" NOVUS " SH.P.K. Furnizim me Hard disqe për serverët HP& DELL power Edge R630 dhe LAN 10822.68 EUR
GD RAMA SH.P.K. •139•Furnizim me pelet per AMF-te ne Restelic, Brod, Rapçë dhe shkollen fillore ‘’ Fetah Sylejmani’’ ne Dragash (RITENDERIM) 23564 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. A.B.C. ; NNT BINI SH.P.K. Regulacija recnog korita reke Gracanke u Gracanici 127892.5 EUR
MIRUSHA COMPANY SH.P.K. Regulacija recnog korita reke Gracanke u Gracanici 193026.78 EUR
SINANI - ING SH.P.K. Regulacija recnog korita reke Gracanke u Gracanici 139011.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Arhiko .ING O.P.; ARBËRI -NS SH.P.K. Regulacija recnog korita reke Gracanke u Gracanici 214710.68 EUR
Ridvan Elezi B.I. Regulacija recnog korita reke Gracanke u Gracanici 149388.56 EUR
N.P.T. " METRO - PARK " Shtrim me kubëza në zonat rurale 67526.1 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.P. " Bardhi "; "Company Zuka Commerce" Sh.p.k. Shtrim me kubëza në zonat rurale 95561.4 EUR
" GËRLICA - COMPANY " SH. P.K. Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 177023.65 EUR
Companya " Eskavatori " Sh.p.k. Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 139465.25 EUR
NNTPP " Gashi Ing " Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 186072.35 EUR
Arben Murtezaj B.I. •139•Furnizim me pelet per AMF-te ne Restelic, Brod, Rapçë dhe shkollen fillore ‘’ Fetah Sylejmani’’ ne Dragash (RITENDERIM) 23607 EUR
IB TRADING SH.P.K. •139•Furnizim me pelet per AMF-te ne Restelic, Brod, Rapçë dhe shkollen fillore ‘’ Fetah Sylejmani’’ ne Dragash (RITENDERIM) 29879.84 EUR
N.T.P.''GRESA - COMMERCE '' •139•Furnizim me pelet per AMF-te ne Restelic, Brod, Rapçë dhe shkollen fillore ‘’ Fetah Sylejmani’’ ne Dragash (RITENDERIM) 27305 EUR
LALITA GROUP SH.P.K. •139•Furnizim me pelet per AMF-te ne Restelic, Brod, Rapçë dhe shkollen fillore ‘’ Fetah Sylejmani’’ ne Dragash (RITENDERIM) 26660 EUR
SEQUESTER EMPLOYMENT NEW D.O.O. •139•Furnizim me pelet per AMF-te ne Restelic, Brod, Rapçë dhe shkollen fillore ‘’ Fetah Sylejmani’’ ne Dragash (RITENDERIM) 34400 EUR
GROWECO SH.P.K. •139•Furnizim me pelet per AMF-te ne Restelic, Brod, Rapçë dhe shkollen fillore ‘’ Fetah Sylejmani’’ ne Dragash (RITENDERIM) 23220 EUR
Ndërmarrje Tregtare Shërbyese " TINI " •139•Furnizim me pelet per AMF-te ne Restelic, Brod, Rapçë dhe shkollen fillore ‘’ Fetah Sylejmani’’ ne Dragash (RITENDERIM) 32154.11 EUR
GeoGroup Ing SH.P.K. •139•Furnizim me pelet per AMF-te ne Restelic, Brod, Rapçë dhe shkollen fillore ‘’ Fetah Sylejmani’’ ne Dragash (RITENDERIM) 27950 EUR
Bujar Shabani B.I. Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 176916.3 EUR
Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 217648.85 EUR
" LEDI ING " SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 201354.45 EUR
KOSOVA ASFALT SH.P.K. Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 146870.95 EUR
N.T. "RAHOVICA COMERCE'' Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 150548 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Vizioni BD SH.P.K.; KUSHTRIMI NM SH.P.K. Regulacija recnog korita reke Gracanke u Gracanici 167544.3 EUR
EUROFAMIS SH.A. Regulacija recnog korita reke Gracanke u Gracanici 142375.9 EUR
" HPI " SH.P.K. Furnizim me mjete të punës 2655 EUR
,,Dona-Impex"Sh.p.k Furnizim me mjete të punës 4499.01 EUR
AGE PROJECT SH.P.K. Furnizim me mjete të punës 3894 EUR
PROAKTIV ONE L.L.C. Furnizim me mjete të punës 2855.6 EUR
Hysen Sopa B.I. •139•Furnizim me pelet per AMF-te ne Restelic, Brod, Rapçë dhe shkollen fillore ‘’ Fetah Sylejmani’’ ne Dragash (RITENDERIM) 27520 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. Furnizim me Pajisje për Sistemin Telefonik Qeveritar VoIP 19461.68 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " INTERADRIA " L.L.C.; N.T. Interadria" Furnizim me Pajisje për Sistemin Telefonik Qeveritar VoIP 10270 EUR
LEOMED SH.P.K. Servisimi dhe mirëmbajtja e paisjeve mjekësore për nevojat e QKMF-së 23980 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.P.N. "HIDROTERM" SH.P.K; Alba Konstruksion Rregullimi I rrugës brigada 123 Qender-Suharek -Sheshi në Suharekë 1723134.8 EUR
Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 245269.9 EUR
Agim Morina B.I. Ndërtimi i rrugës Vojnovc (Shtime) - Topliqan (Lipjan)-Kontratë tri vjeqare 180544.95 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ECO CLEAN CORPORATION SH.P.K.; N.P.T. Bamirs LOT 1- Furnizim me gure Profido RITENDER 316859.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik FABRIKA E GURIT SH.P.K.; LONI SH.P.K. LOT 1- Furnizim me gure Profido RITENDER 353400 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Company Murseli SH.P.K.; KUOTA SH.P.K. LOT 1- Furnizim me gure Profido RITENDER 353780 EUR
" PBC " SH.P.K. Furnizimi me E-Kiosk 17401.71 EUR
N.P.T. Vllëzrit Bajraktari Furnizim me goma dhe bateri për automjetet e komunës 12499 EUR
" BESA-N " SH.P.K. Furnizim me goma dhe bateri për automjetet e komunës 12594 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me goma dhe bateri për automjetet e komunës 15732 EUR
,, Eurogoma " Sh.p.k. Furnizim me goma dhe bateri për automjetet e komunës 15984 EUR
"VALI" SH.P.K. lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 58663.5 EUR
"SEFERI-CO" SH.P.K. lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 59605.58 EUR
Xhevat Kokollari B.I. lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 50699.41 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Kab Holding SH.P.K.; ISEFERI SH.P.K. lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 44047.69 EUR
lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 58286.18 EUR
BK - CONSTRUCTION SH.P.K. LOT 1- Furnizim me gure Profido RITENDER 337440 EUR
APA COM SH.P.K. LOT 1- Furnizim me gure Profido RITENDER 310840 EUR
Petrol Company - SH.P.K. FURNIZIM ME VAJ PER NGROHJE–MAZUT( Fuel Oil 1.0% ) 5809100 EUR
" Ex Fis " Sh.p.k. FURNIZIM ME VAJ PER NGROHJE–MAZUT( Fuel Oil 1.0% ) 5699530 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Rikonstruimi I rrugës ,Gazmend Zajmi, Ali Pashë Tepelena Dhe Karl Gega 719195.99 EUR
"FLORI"SH.P.K. lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 59104.21 EUR
N.N.T. " Etniku " lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 48149.66 EUR
"H.SEFERI" SH.P.K. lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 58518.21 EUR
lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 63891.45 EUR
GASHI ING SH.P.K lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 56599.62 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.P.T. Bamirs ; Uleza Ndertim shpk Rregullimi I rrugës brigada 123 Qender-Suharek -Sheshi në Suharekë 1596913.55 EUR
Vehbi Mamaj B.I. Rregullimi I rrugës brigada 123 Qender-Suharek -Sheshi në Suharekë 1760345.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Seticommerc SH.P.K.; BAUER BG Rregullimi I rrugës brigada 123 Qender-Suharek -Sheshi në Suharekë 1536362.9 EUR
Atdhe Arënliu B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve laboratorike QLT 7535.4 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. Furnizim me paisje speciale 9754.65 EUR
GASHI ING SH.P.K Rikonstruimi I rrugës ,Gazmend Zajmi, Ali Pashë Tepelena Dhe Karl Gega 746680.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Bujar Shabani B.I.; KOSOVA ASFALT SH.P.K. Rikonstruimi I rrugës ,Gazmend Zajmi, Ali Pashë Tepelena Dhe Karl Gega 697489.05 EUR
JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K. Rikonstruimi I rrugës ,Gazmend Zajmi, Ali Pashë Tepelena Dhe Karl Gega 680742.5 EUR
"ALBOSS"SH.P.K. Ndërtimi i QMF-së Korishë (projekt 24 muaj) 278506.54 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik EBK SH.P.K.; N.P.T.SH. Vëllezërit e Bashkuar Sh.p.k. Ndërtimi i QMF-së Korishë (projekt 24 muaj) 254191.23 EUR
FORTESA SH.P.K. lot 1 Ndertimi i rrugeve lokale në lagjen BOKA-vazhdim, Hajriz Xhema , Tetë Vëllëzrit dhe Ndërtimi i rrugëve lokale në lagjen BOKA-vazhdim në Grejqevc 62148.45 EUR
Furnizim e materialeve elektrike për ndriçim rrugor dhe mirëmbajtje të ndriçimit rrugor në komunën e Shtërpcës 14886 EUR
N.T.P. " Elektro Meli & Graniti " Furnizim e materialeve elektrike për ndriçim rrugor dhe mirëmbajtje të ndriçimit rrugor në komunën e Shtërpcës 15434 EUR
" Multi Business Group" SH.P.K. Furnizim e materialeve elektrike për ndriçim rrugor dhe mirëmbajtje të ndriçimit rrugor në komunën e Shtërpcës 18532 EUR
" SOLUTION D " SH.P.K. Furnizim me Aparat Gjenerator elektrokirurgjikal ultrasonik dhe bipolar i avansuar me material shpenzues 33957.12 EUR
BLERJA DHE MONTIMI I POMPAVE TERMIKE NE QMF-BANJE DHE QMF-RAKOSH.(633-023-046-121) 13472 EUR
"URANIKU-SG"SH.P.K BLERJA DHE MONTIMI I POMPAVE TERMIKE NE QMF-BANJE DHE QMF-RAKOSH.(633-023-046-121) 12708.5 EUR
EKOTERMIKA SH.P.K. BLERJA DHE MONTIMI I POMPAVE TERMIKE NE QMF-BANJE DHE QMF-RAKOSH.(633-023-046-121) 13464.5 EUR
" EJONA " SH.P.K. BLERJA DHE MONTIMI I POMPAVE TERMIKE NE QMF-BANJE DHE QMF-RAKOSH.(633-023-046-121) 14544 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Kompania Prishtina Sh.p.k; E CONNECT AL SH.P.K. Ndërtimi i QMF-së Korishë (projekt 24 muaj) 285222 EUR
CONSTRUMAX SH.P.K. Ndërtimi i QMF-së Korishë (projekt 24 muaj) 272272.27 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BAJRAM HA.GASHI B.I.; GASHI ING SH.P.K Ndërtimi i QMF-së Korishë (projekt 24 muaj) 219134.32 EUR
NPN EUROING SH.P.K. Ndërtimi i QMF-së Korishë (projekt 24 muaj) 298876.12 EUR
N.N.T. " Shabanaj " LOT1 - Kubëzimi I rrugëve dhe ndërtimi I murit mbrojtës në fshatin Baçkë 16586.4 EUR
Gafurr Jashari B.I. BLERJA DHE MONTIMI I POMPAVE TERMIKE NE QMF-BANJE DHE QMF-RAKOSH.(633-023-046-121) 14311 EUR
ECO B ENERGY SH.P.K. BLERJA DHE MONTIMI I POMPAVE TERMIKE NE QMF-BANJE DHE QMF-RAKOSH.(633-023-046-121) 13905 EUR
ENGINEERING RK SH.P.K. BLERJA DHE MONTIMI I POMPAVE TERMIKE NE QMF-BANJE DHE QMF-RAKOSH.(633-023-046-121) 13259 EUR
N.N.P. " ATC COM " SH.P.K. BLERJA DHE MONTIMI I POMPAVE TERMIKE NE QMF-BANJE DHE QMF-RAKOSH.(633-023-046-121) 14970 EUR
" TERMOVENT " SH.P.K. BLERJA DHE MONTIMI I POMPAVE TERMIKE NE QMF-BANJE DHE QMF-RAKOSH.(633-023-046-121) 14998 EUR
N.P.T. " a - com " Furnizimi me Burgija për Miniera 86376 EUR
Xhafer Haliti Furnizimi me Burgija për Miniera 83168.95 EUR
Furnizimi me Burgija për Miniera 89234.76 EUR
N.P.SH."Tomi Elektro" Furnizimi me Burgija për Miniera 43081.45 EUR
" CMC GROUP " SH.P.K. Furnizimi me Burgija për Miniera 69870.75 EUR
Ndërmarrja Tregtare " AUTOKOSOVA" Furnizimi me Burgija për Miniera 53052.8 EUR
Furnizimi me Burgija për Miniera 86370.1 EUR
N.T.P. "S N R " Furnizimi me Burgija për Miniera 46775 EUR
" Segment Kosova " SH.P.K. Furnizimi me Burgija për Miniera 84590 EUR
UNION L.L.C Furnizimi me Burgija për Miniera 42539 EUR
Dashnim Jashari B.I. Rregullimi i rrugeve ndriqimit dhe kanalizimit ne Zborc rr. Hafir Bajrami , rr. Rifat Haliti 68016.04 EUR
Sigurimi fizik e objekteve 58778.16 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Kompania e Sigurimit Fizik,,Scorpion Sh.p.k.; COMMANDO SH.P.K. Sigurimi fizik e objekteve 58779.48 EUR
AGS Corporation SH.P.K. Furnizim me sete për aparatin Autotransfuzion XTRA 5991 EUR
N.SH. " TRIMI MED " Furnizim me Manometra dhe Flowmetra. 2450 EUR
N.T.SH. " Elektromontimi " Furnizim me Manometra dhe Flowmetra. 2515 EUR
" ATM ENGINEERING " SH.P.K. Furnizim me pjese rezerve per M.RR.K. mikronderpres, siguresa 6855.8 EUR
N.N.SH."A & E COM" Furnizim me pjese rezerve per M.RR.K. mikronderpres, siguresa 6360.2 EUR
N.P.SH. "NISMA" Furnizim me pjese rezerve per M.RR.K. mikronderpres, siguresa 5894.1 EUR
N.N.SH. " REAL " LOT1 - Kubëzimi I rrugëve dhe ndërtimi I murit mbrojtës në fshatin Baçkë 14896.3 EUR
N.N." BRRUTI ING " LOT1 - Kubëzimi I rrugëve dhe ndërtimi I murit mbrojtës në fshatin Baçkë 18944.6 EUR
NNTPP " Gashi Ing " LOT1 - Kubëzimi I rrugëve dhe ndërtimi I murit mbrojtës në fshatin Baçkë 18754 EUR
N.N.P."ART " LOT1 - Kubëzimi I rrugëve dhe ndërtimi I murit mbrojtës në fshatin Baçkë 18333.9 EUR
N.SH.T.,,NEZIRI-N" MIRËMBAJTJA DHE SERVISIMI I AUTOMJETEVE 59892.94 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Fatmir S. Kryeziu B.I.; Zeqir M. Krasniqi B.I. MIRËMBAJTJA DHE SERVISIMI I AUTOMJETEVE 29405.53 EUR
Sigurimi fizik e objekteve 60819.6 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " K.S.AS - SECURITY" SH.P.K.; K.S. "Besa Security" Sh.p.k. Sigurimi fizik e objekteve 58778.28 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik DESIGN LIFTS SH.P.K.; GSC SH.P.K.; AC ing SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i ashensoreve të ri 117000 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik DESIGN LIFTS SH.P.K.; GSC SH.P.K.; AC ing SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i ashensoreve të ri 117000 EUR
Uplift L.L.C. Furnizimi dhe montimi i ashensoreve të ri 104500 EUR
Petar Premovic I.B. Remont hidropumpe i hidromotora na jamskim utovarivacima Wagner u rudniku Crnac 3050 EUR
PH Enterprise SH.P.K. Furnizimi me stufa për shkolla 3372 EUR
ENVER BERISHA B.I. Furnizimi me stufa për shkolla 3279 EUR
EKOTERMIKA SH.P.K. Furnizimi me stufa për shkolla 3777.75 EUR
N.T.P. "EURO COOP " Furnizimi me stufa për shkolla 3751 EUR
N.T.P.,,Metal B&B" Furnizimi me stufa për shkolla 3101 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Arton I. Berisha B.I.; N.T.SH. GARAGE - BENZ ; N.N.T. Etniku MIRËMBAJTJA DHE SERVISIMI I AUTOMJETEVE 27234.14 EUR
N.T.P.''GRESA - COMMERCE '' FURNIZIM ME PELET PER INSTUTICIONET E KOMUNES SE DRENASIT 31070 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i skajoreve ne fushen ndihmese ne Dobrajë 22465 EUR
N.N.P. " Wenda " Furnizimi dhe montimi i skajoreve ne fushen ndihmese ne Dobrajë 9274.65 EUR
Furnizimi dhe montimi i skajoreve ne fushen ndihmese ne Dobrajë 15250 EUR
" TRADITA " SH.P.K. Furnizimi me stufa për shkolla 3899 EUR
N.T.P. " VLORA " Furnizimi me stufa për shkolla 3774 EUR
" IDEOR CONSTRUCTION " SH.P.K. Furnizimi me stufa për shkolla 3654 EUR
Fehmi Spanca Furnizimi me stufa për shkolla 3752.5 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizimi me stufa për shkolla 3181.2 EUR
'' Albini Group '' SH.P.K. Furnizimi me stufa për shkolla 3547.65 EUR
BLEDAR KADRIJAJ B.I. Shërbim me tenda dhe karrika për manifestime 7391 EUR
Uplift L.L.C. Furnizimi dhe montimi i ashensoreve të ri 104500 EUR
" EJONA " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i ashensoreve të ri 64444.64 EUR
" EJONA " SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i ashensoreve të ri 64444.64 EUR
Bajram Sedolli B.I. Bartja e nxenesve te fshatit Papaz dhe fshatit Pojate deri te shkolla Abetarja e fshatit Softaj dhe anasjelltas 9990 EUR
" XONI " SH.P.K. Shërbime për transportin (bartjen) e automjeteve te konfiskuara për nevojat e DK-së 4.25 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik D & T Group SH.P.K.; N.P. Inova Sh.p.k. Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 348255 EUR
IBM SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i skajoreve ne fushen ndihmese ne Dobrajë 9498 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik nnp standard shpk; Arifaj.shpk Ndertimi i qerdhes ne Shalë 256793.15 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik LIMITPROJECT SH.P.K.; Rinesa SH.P.K. Ndertimi i qerdhes ne Shalë 393866.06 EUR
NPN EUROING SH.P.K. Ndertimi i qerdhes ne Shalë 297491.87 EUR
NNP CTA SH.P.K. Ndertimi i qerdhes ne Shalë 218077.26 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TALA ENGINEERING SH.P.K.; Termomontimi shpk Ndertimi i qerdhes ne Shalë 257996.22 EUR
N.T.P.''GRESA - COMMERCE '' Furnizimi me Lëndë Djegëse-Pelet 5600 EUR
N.P.T. " Meti Comerc" Furnizim me dru per shkolla dhe institucione tjera qe funksionojne ne kuader te Komunes se Ferizajt 369600 EUR
" PASTOR KOSOVA " Sh.p.k. Ritender Mbushja dhe servisim i aparateve kunder zjarri 1319.24 EUR
ALBKOS SAFETY SH.P.K. Ritender Mbushja dhe servisim i aparateve kunder zjarri 454.89 EUR
Valbon S. Berisha B.I. Transporti i Nxënësve me Nevoja të Veqanta 3859.1 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik GURI GROUP SH.P.K.; ,,Guri Sh.p.k. LLOTO 1-MIREMBAJTJA E RRUGEVE MALORE, 28300 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Shkodrani ; Bujar Shabani B.I. Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 338790 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik ELEZAJ SH.P.K.; V - SHALA SH.P.K. Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 298405 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik REKA E MADHE SH.P.K.; N.T.SH. DONI COMERCE ; AKSI PROJEKT SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K. Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 224699 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik NDËRTIMI ING SH.P.K.; N.N. Ndërtimi ; Rahovica Comerce SH.P.K. Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 265990.5 EUR
Te Aleni SH.P.K. LLOTO 1-MIREMBAJTJA E RRUGEVE MALORE, 28962.5 EUR
N.P.N. " Lindi ' LLOTO 1-MIREMBAJTJA E RRUGEVE MALORE, 34287.5 EUR
" SIB " SH.P.K. LLOTO 1-MIREMBAJTJA E RRUGEVE MALORE, 34337.5 EUR
" ADEMAJ ARCH - ING " SH.P.K. LLOTO 1-MIREMBAJTJA E RRUGEVE MALORE, 36800 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.SH. WORLD MEDIUM ; Smart Projekt SH.P.K.; N.N.P. ATC COM SH.P.K. Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 298215 EUR
N.N.P. " Ndertimi " Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 289059 EUR
N.N.P. " Wenda " Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 296616.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.P.N. Lindi '; NOTI-BETON SH.P.K. Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 299975 EUR
Zajednica ponuditelja: " NEW-LINE " SH.P.K.; N.N.P. " Bislimi " Izrada ograde objekta za lokalnu kancelariju za zajednice opštine Leposavic 9970 EUR
InterAdria L.L.C. MIRËMBAJTJA DHE SERVISIMI I PAJISJEVE TË PIKAVE TË ANTENAVE TË PK-së 113040 EUR
N.N.P. " ATC COM " SH.P.K. Pune shtese Ndertimi i salles sportive ne fsh. e Vjeter-Bibaj 27818.3 EUR
Furnizim me Veshmbathje Tereni 48342.7 EUR
" ARTA TEX GROUP " SH.P.K. Furnizim me Veshmbathje Tereni 24102.92 EUR
N.P. " MGA " “Furnizim me UPS-a ” 9100 EUR
N.N. '' BLENDI COLOR'' Renovimi i shkollave faza e II-të 13892.1 EUR
" 4ING " SH.P.K. Renovimi i shkollave faza e II-të 13463.93 EUR
N.N.P."NDERTIMTARI-MAXHUNAJ" Renovimi i shkollave faza e II-të 13898 EUR
N.N.P. " Wenda " Renovimi i shkollave faza e II-të 11982.9 EUR
OLTI SH.P.K. Furnizim me xhenerator per shkolla 3754 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizim me xhenerator per shkolla 3840 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " KEGA " SH.P.K.; N.P.T. " MALI-I " Furnizim me xhenerator per shkolla 3496 EUR
Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 349420 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik FLAMURI V SH.P.K.; N.T. FLAMURI ; Benita Company; Xhevdet Buzhala B.I.; AAB CONSTRUCTION SH.P.K. Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 289728.75 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik KUSHTRIMI NM SH.P.K.; GASHI ING SH.P.K Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiçec, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë. 343645 EUR
" EXCLUSIVE CORPORATION " SH.P.K. LOT 21 9260.6 EUR
N.T.P. "EURO COOP " Furnizim me xhenerator per shkolla 3200 EUR
Izolimi i ZMU (zonat e matura të ujit)Mitrovicë. 123754.69 EUR
" HIDRO PROJECT " SH.P.K. Izolimi i ZMU (zonat e matura të ujit)Mitrovicë. 178346.21 EUR
Izolimi i ZMU (zonat e matura të ujit)Mitrovicë. 168771.46 EUR
Radio Zëri i Shtimes Shërbimet e Informimit Publik 2490 EUR
RudY SH.P.K. Furnizimi me senzor dhe modul per lokomotivën 010 7493.94 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizimi me senzor dhe modul per lokomotivën 010 9582 EUR
Schafberger Jr. GmbH - Dega Kosovë Dega në Kosovë Mirëmbajtja Higjienike dhe Teknike të Objektit të FSSH-së 12084 EUR
" SELMANS NETWORK " SH.P.K. Mirëmbajtja Higjienike dhe Teknike të Objektit të FSSH-së 10188 EUR
MSS Mobile Sanitary Services SH.P.K. Mirëmbajtja Higjienike dhe Teknike të Objektit të FSSH-së 9348 EUR
Efa Dienstleistung GmbH - Dega në Kosovë Mirëmbajtja Higjienike dhe Teknike të Objektit të FSSH-së 8856 EUR
" ERIK " SH.P.K. Mirëmbajtja Higjienike dhe Teknike të Objektit të FSSH-së 9144 EUR
ARITECH “Furnizim me UPS-a ” 17850 EUR
" ELEKTRO - GG " SH.P.K. “Furnizim me UPS-a ” 8783 EUR
"TELEFONIKU"SH.P.K. “Furnizim me UPS-a ” 9673.99 EUR
“Furnizim me UPS-a ” 9949.79 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "LUBOTENI-A"SH.P.K.; " VIA " SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 258216.3 EUR
Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 236629.79 EUR
" EKO TEST " SH.P.K Furnizimi me senzor dhe modul per lokomotivën 010 7912.99 EUR
" BAK - ING " SH.P.K. Furnizimi me senzor dhe modul per lokomotivën 010 6717.15 EUR
" Profitech " SH.P.K. Furnizimi me senzor dhe modul per lokomotivën 010 9300.76 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me material zyrtar për nevojat e RTK-së. 21220.5 EUR
Ndërmarrja Hoteliere Private ,,Motel Drini" SHERBIME AKOMODIMI I MUSAFIREVE TE FESTIVALIT I KENDOJME LIRISE 2018 2400 EUR
LAGUNA SH.P.K. Mirëmbajtja Higjienike dhe Teknike të Objektit të FSSH-së 10800 EUR
N.N.P. " ATC COM " SH.P.K. Ndërtimi i objektit për Fakultetin e Biznesit dhe MTHM-së -Aneks Kontrate 99181.02 EUR
" PROMED " SH.P.K Lot 41 Methyldopa 4056.72 EUR
" EXCLUSIVE CORPORATION " SH.P.K. Lot 41 Methyldopa 3380.6 EUR
N.P."ENARD" Furnizim me material higjienik 3007.16 EUR
N.P."ENARD" Furnizim me material higjienik 3007.16 EUR
Medical Lot II- Furnizim me medikamente -jo listes esenciale 21519.6 EUR
N.P.T. " Burimi " Furnizim me Pelet për Qendren Operative Emergjente 112 Prizren 2200.11 EUR
" BEREQETI - ING " SH.P.K. Furnizim me pajisje për shkollën profesionale Kadri Kusari 17850 EUR
ROA Consulting SH.P.K. Furnizim me pajisje për shkollën profesionale Kadri Kusari 17900 EUR
Furnizim me pajisje për shkollën profesionale Kadri Kusari 21000 EUR
N.N.P. " ATC COM " SH.P.K. FURNIZIM DHE MONTIMI I PAJISJEVE TE NDRIQIMIT SHKOLLEN E FUTBOLLIT MAZGIT-OBILIQ. 41987 EUR
Burimi - E Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 215953.46 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: "BURIMI" SH.P.K; "Linda" Sh.p.k Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 214354.81 EUR
N.T. "RAHOVICA COMERCE'' Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 257163.12 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: Companya " Eskavatori " Sh.p.k.; " FERTEST " SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 205971.46 EUR
Ardit Tarashaj Furnizim me material higjienik 3596.5 EUR
Ardit Tarashaj Furnizim me material higjienik 3596.5 EUR
"EL-BAU" SH.P.K. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në Komunën e Gjilanit 168.76 EUR
"Company Zuka Commerce" Sh.p.k. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në Komunën e Gjilanit 17.94 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik COMPANY BEJTA COMMERCE SH.A.; Company Murseli SH.P.K.; Florida Sh.p.k. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në Komunën e Gjilanit 36.41 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik AVAG GROUP SH.P.K.; EING COM SH.P.K. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në Komunën e Gjilanit 6.97 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " LODA DESIGN " SH.P.K.; " Trasing Group " Sh.p.k. Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 274932.66 EUR
K.N.P.SH. PAPENBURG & ADRIANI COMPANY SH.P.K. Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 232980.47 EUR
Bujar Shabani B.I. Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 254094.39 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " Kema - Company " Sh.p.k.; N.P.N."VISION PROJEKT" Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 234198.41 EUR
N.T.P. " Las Pallmas " Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 142400 EUR
N.T.P."LULISHTJA BUÇAJ" Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 126240 EUR
AGROCOOP GROUP SH.P.K. Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 171280 EUR
N.P.T. " Cufa" Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 112400 EUR
Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 141500 EUR
"TALI" SH.P.K. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve në Komunën e Gjilanit 26.03 EUR
" JONI TRAVEL " SH.P.K. SHËRBIMET E TRANSPORTIT TË UDHËTARËVE PËR NEVOJAT E PK –së RI-TENDER 1.26 EUR
" Toni Turist " Sh.P.K. SHËRBIMET E TRANSPORTIT TË UDHËTARËVE PËR NEVOJAT E PK –së RI-TENDER 1.3 EUR
N.SH.T. " ZAHIRI " Mirembajtja verore e rrugeve dhe trotuareve - Loto I-re 275055.88 EUR
Toifor Sh.p.k. Mirembajtja verore e rrugeve dhe trotuareve - Loto I-re 237222.95 EUR
" V.Z. Company " Sh.p.k. Mirembajtja verore e rrugeve dhe trotuareve - Loto I-re 230066.08 EUR
N.T. " BITI-COM " Furnizimi me drunjë dekorativ në hapësirat dhe parqet e qytetit të Prishtinës 99820 EUR
RGB SH.P.K. Furnizim me pistoletë pneumatike për shtërngim dhe lirim të bulonave 6622.31 EUR
Ndërmarrja Tregtare " AUTOKOSOVA" Furnizim me pistoletë pneumatike për shtërngim dhe lirim të bulonave 3313.44 EUR
Furnizim me pistoletë pneumatike për shtërngim dhe lirim të bulonave 8850 EUR
N.T.SH." BIZUN " Furnizim me pistoletë pneumatike për shtërngim dhe lirim të bulonave 4495.8 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik DARDANIAA SH.P.K.; Victoria Invest shpk Mirembajtja verore e rrugeve dhe trotuareve - Loto I-re 275055.88 EUR
K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. Mirembajtja verore e rrugeve dhe trotuareve - Loto I-re 255730.58 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " NITI - N " SH.P.K.; MILENIUM KONSTRUCTION SH.P.K. Mirembajtja verore e rrugeve dhe trotuareve - Loto I-re 271987.4 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnzim me yndyre per litar te celikut dhe dhembezor te hapur 2548.8 EUR
Gazmend Bojku B.I. Furnzim me yndyre per litar te celikut dhe dhembezor te hapur 2688.98 EUR
" GËRLICA - COMPANY " SH. P.K. Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 252000.32 EUR
N.T.P." Begisholli " Asfaltimi i rrugëve Lushi, Gerlic , Gabrricë, Trupaj, Rezhancë-Dullov të Kaçanikut 239935.53 EUR
" Sankos " Sh.p.k. Furnizim me Uniforma për punonjësit e NPB-së 39486.48 EUR
Agron Commerce SH.P.K. Furnizim me Uniforma për punonjësit e NPB-së 33881 EUR
Telenerg-Inženjering d.o.o. Përgatitja e dokumentacionit ndërtimor projektues për NS 220 35 10(20) kV Malisheva 151866 EUR
" EURO-ING " SH.P.K. Furnizim me pistoletë pneumatike për shtërngim dhe lirim të bulonave 5340.02 EUR
Furnizim me pistoletë pneumatike për shtërngim dhe lirim të bulonave 5503.64 EUR
N.T.SH. " Alzora " Larja e Automjeteve te Institucioneve te Ministrise se Drejtesise 18229.8 EUR
D.P.SH. " GURI " Larja e Automjeteve te Institucioneve te Ministrise se Drejtesise 3983.6 EUR
GeoGroup Ing SH.P.K. Furnizim me pelet 5520.28 EUR
" DIELLI CONSTRUCTION & EQUIPMENT " SH.P.K. Furnizim me pjesë për asetet e KRM EKOREGJIONIT SH.A.- PRIZREN 98472 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 12368 EUR
" TRIO TEK " SH.P.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 11985 EUR
"D & T Group" SH.P.K. Hapja e pusit dhe instalimi i pajisjeve përcjellëse për uji të pijes në fshatin Drenoc - Retender 24894.6 EUR
" AS Tech " SH.P.K. Instalimi i ngrohjeve qendrore dhe riparimi I atyre ekzistues-Vazhdim 6737 EUR
Gafurr Jashari B.I. Instalimi i ngrohjeve qendrore dhe riparimi I atyre ekzistues-Vazhdim 7477.2 EUR
EKOTERMIKA SH.P.K. Instalimi i ngrohjeve qendrore dhe riparimi I atyre ekzistues-Vazhdim 6888.6 EUR
Instalimi i ngrohjeve qendrore dhe riparimi I atyre ekzistues-Vazhdim 6285 EUR
Qendrim kajtazaj LOT4- NJE KONSULENT INDIVIDUAL PER PRANIMIN E APLIKACIONEVE TE FERMEREVE NE ISTOG 4440 EUR
Gentrita Salihaj LOT4- NJE KONSULENT INDIVIDUAL PER PRANIMIN E APLIKACIONEVE TE FERMEREVE NE ISTOG 4320 EUR
Kaltrina Kukleci LOT4- NJE KONSULENT INDIVIDUAL PER PRANIMIN E APLIKACIONEVE TE FERMEREVE NE ISTOG 4080 EUR
N.P.SH. " SVARÇA " Furnizimi dhe montimi i dyerve të brendshme 1557.6 EUR
DITrade SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i dyerve të brendshme 1699.2 EUR
"BEHARI" SH.P.K. Furnizimi dhe montimi i dyerve të brendshme 1513.57 EUR
Rushit Jeta B.I. Furnizimi dhe montimi i dyerve të brendshme 1401.84 EUR
,,Printing-Press "Sh.p.k. Furnizim me material zyrtar shtypes 20767.5 EUR
EUROPRINTY Furnizim me material zyrtar shtypes 18564 EUR
Consortium Eltem-Tek Elektrik Tesisleri Muhendislik Muteahhitlik Danismanlik ve Ticaret A.S.; N.SH. BF ENERGY Përgatitja e dokumentacionit ndërtimor projektues për NS 220 35 10(20) kV Malisheva 167560 EUR
Consortium PRO INTEGRIS d.o.o.; ALB - Architect SH.P.K. Përgatitja e dokumentacionit ndërtimor projektues për NS 220 35 10(20) kV Malisheva 153341 EUR
"HYMERI ELEVATORS" L.L.C. Mirembajta e ashensoreve ne ndertesat qeveritare, LOT-1 83685.6 EUR
"TRENDY HOME" SH.P.K. LOT 2 - FURNIZIM ME INVENTAR PËR NEVOJA TË SHTËPISË SË KOMUNITETEVE, QKMF-së DHE ADMINISTRATËS KOMUNALE 14420 EUR
Dardan Blakaj LOT4- NJE KONSULENT INDIVIDUAL PER PRANIMIN E APLIKACIONEVE TE FERMEREVE NE ISTOG 4380 EUR
Egzon Kabashi LOT4- NJE KONSULENT INDIVIDUAL PER PRANIMIN E APLIKACIONEVE TE FERMEREVE NE ISTOG 4500 EUR
" Buss Reissen " SH.P.K. Transporti i nxënësve në fshatin Peran dhe Obrançë në disa lagje -Shkolla Ali Hadri Peran dhe anasjelltas 11100 EUR
BASRI M.JASHARI B.I. Transporti i nxënësve në fshatin Peran dhe Obrançë në disa lagje -Shkolla Ali Hadri Peran dhe anasjelltas 13997 EUR
Ganimete Zeneli B.I. Transporti i nxënësve në fshatin Peran dhe Obrançë në disa lagje -Shkolla Ali Hadri Peran dhe anasjelltas 10175 EUR
GROWECO SH.P.K. LOT 2 - FURNIZIM ME INVENTAR PËR NEVOJA TË SHTËPISË SË KOMUNITETEVE, QKMF-së DHE ADMINISTRATËS KOMUNALE 19250 EUR
MERKOL FURNITURE SH.P.K. LOT 2 - FURNIZIM ME INVENTAR PËR NEVOJA TË SHTËPISË SË KOMUNITETEVE, QKMF-së DHE ADMINISTRATËS KOMUNALE 19955 EUR
LOT 2 - FURNIZIM ME INVENTAR PËR NEVOJA TË SHTËPISË SË KOMUNITETEVE, QKMF-së DHE ADMINISTRATËS KOMUNALE 12910 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.N.P. "EURO CONSTRUCTION"; NPSH,,Dekoral" Krijimi i hapësirave - zyrave ne Institutin e Mjekëses Ligjore 72655.05 EUR
N.T. "Agimi- De" Furnizim me material zyrtar shtypes 19362.75 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me material zyrtar shtypes 15984.45 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me material zyrtar shtypes 19456.5 EUR
MEDIATECH & PRINT SH.P.K. Furnizim me material zyrtar shtypes 21615 EUR
Furnizim me material zyrtar shtypes 23845.5 EUR
INFOSOFT OFFICE SH.P.K. Furnizim me material shpenzues administrativ dhe tonera për nevojat e KRU Bifurkacioni. 7548.54 EUR
" A.R.F." SH.P.K. Furnizim me material shpenzues administrativ dhe tonera për nevojat e KRU Bifurkacioni. 6777.74 EUR
NT,,Rilindja Commerc" Furnizim me material shpenzues administrativ dhe tonera për nevojat e KRU Bifurkacioni. 6697 EUR
EUROPRINTY Furnizim me material shpenzues administrativ dhe tonera për nevojat e KRU Bifurkacioni. 6792.8 EUR
Ndërmarrja Tregtare Private ,,Miri" Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të KGjK-së dhe njësive te saj 14123.12 EUR
Hamdi Rrahmani B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të KGjK-së dhe njësive te saj 10245.21 EUR
" I.P.N.EU " SH.P.K. Furnizimi me vajë dhe antifriz industrijal për Impiantin e trajtimit ujit ndotur (ITUN) Ri - tender 9841.2 EUR
Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Pakashticë, Zakutë, Kërpimeh dhe Metehi 114614.96 EUR
NNSh VAAKAL Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Pakashticë, Zakutë, Kërpimeh dhe Metehi 151688.94 EUR
Mendi -P SH.P.K. Furnizimi për të gjitha njësitë me Rërë 14020 EUR
VALDRINI-A SH.P.K. Furnizimi për të gjitha njësitë me Rërë 10770 EUR
Dritoni Construction SH.P.K. Furnizimi për të gjitha njësitë me Rërë 14240 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " KAPITAL X " SH.P.K.; N.N.SH."KAPITAL" Krijimi i hapësirave - zyrave ne Institutin e Mjekëses Ligjore 79966.31 EUR
N.P.N."VISION PROJEKT" Krijimi i hapësirave - zyrave ne Institutin e Mjekëses Ligjore 71588.19 EUR
Astraplan SH.P.K. Krijimi i hapësirave - zyrave ne Institutin e Mjekëses Ligjore 67292.8 EUR
" IZO - H " SH.P.K. Renovimet e Objekteve të KPSH-së faza II 26777 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik TIMEPROJECT SH.P.K.; Art - Konstruksion SH.P.K. Renovimet e Objekteve të KPSH-së faza II 34072 EUR
Gani B. Krasniqi B.I. Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të KGjK-së dhe njësive te saj 14266.74 EUR
N.T.SH." BESI " Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të KGjK-së dhe njësive te saj 22502.22 EUR
NTSH,,.Dardani " Furnizimi me dru zjarri për djegie për të gjitha njësitë shpenzuese 152587.5 EUR
" ADEMAJ ARCH - ING " SH.P.K. NDËERTIMI I KANALIZIMIT FEKAL NE KASHICË-VAZHDIM 27624.98 EUR
CONSTRUCTION GROUP SH.P.K. NDËERTIMI I KANALIZIMIT FEKAL NE KASHICË-VAZHDIM 15456.82 EUR
,,Menti" Sh.p.k. NDËERTIMI I KANALIZIMIT FEKAL NE KASHICË-VAZHDIM 19209.22 EUR
D.P.T. " Meti Com " Furnizim me Llaminat 5850 EUR
"HARST Group" SH.P.K. Furnizim me Llaminat 5787.9 EUR
" Omega - I " SH.P.K Furnizim me Llaminat 5554.26 EUR
Olti Trasing SH.P.K. Furnizim me Llaminat 6393.24 EUR
" Global - a " SH.P.K. Furnizim me Llaminat 5940 EUR
Mak -Building SH.P.K. Furnizim me Llaminat 5851.62 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizim me Llaminat 5756.04 EUR
. Limit L & B SH.P.K. Renovimet e Objekteve të KPSH-së faza II 33333.9 EUR
Infosoft Systems SH.P.K. Pjesa 2 Furnizim me pajisje te sistemit te telefonisë VoiP për nevojat e FSK-së 49940 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.SH. WORLD MEDIUM ; NDËRTIMI ING SH.P.K.; Rahovica Comerce SH.P.K. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 38953.25 EUR
Ermal Sylaj B.I. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 34620.5 EUR
Dauti Komerc SH.P.K. Furnizim me pemë dhe perime për nevojat e QEAP AGIMI 3656 EUR
"ART PROJECT" SH.P.K. Aneks kontratë për ndërtimin e murit mbrojtës në Landovicë 7535 EUR
"Vitech " Sh.p.k. Lot 24 39264 EUR
Medical Lot 24 19632 EUR
MADEKOS SH.P.K. Lot 24 19632 EUR
" Triomed.co " SH.P.K. Lot 24 17668.8 EUR
" Interlab" SH.P.K. Lot 24 18200 EUR
N.T.P. " BELFORT " Furnizim me Llaminat 6435 EUR
UNION L.L.C Furnizim me Llaminat 6796.8 EUR
" 4ING " SH.P.K. Furnizim me Llaminat 6000.3 EUR
" Liria " SH.P.K. Furnizim me Llaminat 5760 EUR
TRAFFIKS VA SH.P.K. Furnizim me shenja të trafikut mobil për paralajmërim dhe për ndalje të automjeteve motorike - ritender 21900 EUR
Signal Tech L.L.C. Furnizim me shenja të trafikut mobil për paralajmërim dhe për ndalje të automjeteve motorike - ritender 19600 EUR
REDONI HM SH.P.K. Lot 24 19632 EUR
MEDICAL SOLUTION GROUP Lot 24 19622.97 EUR
N.N.T."A.B.C." Rregullimi i rrugës me trotuare dhe ndriqim publik deri tek shtëpia e të moshuarëve dhe personave me aftësi të kufizuara dhe vazhdimi rregullimit të rrugës deri tek varrezat e reja. 55031.47 EUR
" Europa Partners " SH.P.K. Rregullimi i rrugës me trotuare dhe ndriqim publik deri tek shtëpia e të moshuarëve dhe personave me aftësi të kufizuara dhe vazhdimi rregullimit të rrugës deri tek varrezat e reja. 63783.18 EUR
SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 44170 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.SH. ARDI ; AAB CONSTRUCTION SH.P.K.; Xhevdet Buzhala B.I. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 27106.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik SINANI ING SH.P.K.; EL-BAU SH.P.K. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 37009.75 EUR
Agim Morina B.I. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 37699 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik CAMI KOM SH.P.K.; NPT,,Beli; Pro & Co Group SH.P.K. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 20878 EUR
SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 33770.5 EUR
"NBT -ING" SH.P.K. Ndërtimi dhe renovimi i lapidarëve Agim Shala 89964 EUR
BAJRAM HA.GASHI B.I. Ndërtimi dhe renovimi i lapidarëve Agim Shala 84140.65 EUR
"ALBI COMPANY" SH.P.K Ndërtimi dhe renovimi i lapidarëve Agim Shala 83762.55 EUR
Ndërtimi dhe renovimi i lapidarëve Agim Shala 84982.5 EUR
,, Eurogoma " Sh.p.k. FURNIZIMI ME GOMA DIMËRORE PËR AUTOMJETE 448008.75 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik Goma Pro SH.P.K.; Bi Term SH.P.K. FURNIZIMI ME GOMA DIMËRORE PËR AUTOMJETE 363377.8 EUR
Rexha Rregullimi i rrugës me trotuare dhe ndriqim publik deri tek shtëpia e të moshuarëve dhe personave me aftësi të kufizuara dhe vazhdimi rregullimit të rrugës deri tek varrezat e reja. 54838.79 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " EKO GROUP " SH.P.K.; "EL-BAU" SH.P.K. Rregullimi i rrugës me trotuare dhe ndriqim publik deri tek shtëpia e të moshuarëve dhe personave me aftësi të kufizuara dhe vazhdimi rregullimit të rrugës deri tek varrezat e reja. 50958.2 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " Urb - Pro " SH.P.K.; P.T.P. " RAD " Rregullimi i rrugës me trotuare dhe ndriqim publik deri tek shtëpia e të moshuarëve dhe personave me aftësi të kufizuara dhe vazhdimi rregullimit të rrugës deri tek varrezat e reja. 60038.65 EUR
Auto Shtëpia Siqani SH.P.K. Furnizim me 3 Vetura Zyrtare 39900 EUR
Furnizimi dhe montimi i sistemit GPS pë vetura Zyrtare. 7970.9 EUR
" Pylla " SH.P.K. Furnizim me lëndë djegëse Dru sipas njësive kërkuese në Komunën e Gjilanit 291936 EUR
MALI SH 1 SH.P.K. Furnizim me lëndë djegëse Dru sipas njësive kërkuese në Komunën e Gjilanit 280988.4 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: " ILIR - KOSOVA " SH.P.K.; Comtrade Computers O.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 75888.2 EUR
" Cacttus " Sh.a. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 77771.5 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik FAM - ing SH.P.K.; Bujar Shabani B.I. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 28082 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik BETON GRUP SH.P.K.; Arhiko .ING O.P. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 32892 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Begaj - Trans ; Roza Komani B.I. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 36984.75 EUR
MIRUSHA COMPANY SH.P.K. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 44458.8 EUR
Fidaie Bytyçi B.I. SHTRUARJA E RRUGËVE ME ZHAVOR 37399 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizim me kositese rotative dhe pjese rezerv 5805.6 EUR
N.T.SH. " Elen " Furnizim me bateria dhe rafta per bateria 31416.08 EUR
"ENELDAT" SH.P.K. Furnizim me bateria dhe rafta per bateria 31671.2 EUR
N.T.SH. " Start - GE " Furnizim me bateria dhe rafta per bateria 31506 EUR
Ndërmarrja Tregtare Grafike Blendi O.P. Furnizim me bateria dhe rafta per bateria 33866 EUR
"TELEFONIKU"SH.P.K. Furnizim me bateria dhe rafta per bateria 29806.8 EUR
N.T.SH. " MONT ELEKTRO " Furnizim me bateria dhe rafta per bateria 31477.68 EUR
ARITECH Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 72269.8 EUR
InterAdria L.L.C. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 74925.9 EUR
Botek shpk Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 69488.8 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik INFINITT SH.P.K.; N.T.P. VLORA ; First Solution L.L.C.; Ndërmarja Tregatre Grafike Blendi ; FutureBITS SH.P.K. Furnizim me pajisje të Teknologjisë Informative 68137.98 EUR
Auto Shtëpia Siqani SH.P.K. Furnizim me vetura për institucionet e Republikës së Kosovës - Modeli 4 177700 EUR
N. P.T. " Haxhijaha" Sh.p.k. Furnizim me bateria dhe rafta per bateria 41699.61 EUR
Grup i Operatorëve Ekonomik: N.T.P. "EUROKOS" SH.P.K.; " VIA " SH.P.K. Pjesa 1 ‘’Ndërtimi I poligonit për qitje individuale ne kazermën e FSK-se ne Istog’’ projekt tre vjeçare ( 2019, 2020, dhe 2021 255518.3 EUR
N.N."PRISHTINA" Pjesa 1 ‘’Ndërtimi I poligonit për qitje individuale ne kazermën e FSK-se ne Istog’’ projekt tre vjeçare ( 2019, 2020, dhe 2021 206714.11 EUR
" Auto Mita " SH.P.K. Furnizim me vetura për institucionet e Republikës së Kosovës - Modeli 4 218400 EUR
Flamur Isufi B.I. Furnizim me pajisje laboratorike per funksionalizimin te analizave yndyrore me integrim te LCMC dhe GC 119000 EUR
MADEKOS SH.P.K. FURNIZIM ME PAISJE PER GJINEKOLOGJI, OBSTETRIK, INTERNO DHE REPARTE TE TJERA LLOTI -IV- 80000 € 89946.81 EUR
Botek shpk Furnizim me pajisje elektronike për trafikun rrugor - ri vlersim. 207444 EUR
" PBC " SH.P.K. Furnizim me pajisje elektronike për trafikun rrugor - ri vler