Republika Kosovo

Vitina

ANËTARËT E KOMITETEVE OBLIGATIVE TË KUVENDIT KOMUNAL TË VITISË

 1. a) Anëtarët e Komitetit për Politikë dhe Financa (KPF)
 2. Naim Pira – Kryesuesi i KPF- (LDK)
 3. Xhilsime Qamili- (LDK)
 4. Blerina Lubishtani- (LDK)
 5. Jakup Demiri- (LVV)
 6. Liridona Bislimi- (LVV)
 7. Bekim Azizi- (PDK)
 8. Ekrem Abazi- (AAK)
 9. b) Anëtarëve e Komitetit për Komunitete
 10. Radovan Ðjurić- Kryesuesi i Komitetit nga komuniteti Serb
 11. Nuredin Lutfiu-(LDK)
 12. Rasim Terziqi- (NISMA)
 13. Kata Pala –Komuniteti Kroat
 14. Hazire Xhela- Komunitetit Ashkali

 

ANËTARËT E KOMITETEVE KONSULTATIVE

 1. a) Anëtarët e Komitetit Konsultativ për Persona me aftësi të kufizuar:
 2. Emine Drainca
 3. Hazbije Frangu
 4. Metush Hyseni
 5. Ardit Ibishi
 6. Gazmend Hasani – U lirua nga ky komitet
 7. b) Anëtarët e Komitetit Konsultativ për Pjesëmarrjen e qytetarëve në Vendimmarrje
 8. Arjeta Avdyli
 9. Visar Demiri
 10. Florim Brahimi
 11. Veton Bajrami
 12. Arbenita Bajrami-Zejnullahu

 

 

 

ANËTARËT E KOMITETEVE TË TJERA

Komitetit për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport

 1. Basri Sylejmani, anëtar i Kuvendit (LDK)
 2. Mirlinda Sadiku, anëtare e Kuvendit (LVV)
 3. Samet Idrizi, anëtar i Kuvendit (PDK)
 4. Vehbi Rama, anëtar i Kuvendit (AAK)
 5. Valbona Ajeti, anëtare nga shoqëria civile

Komitetit për Planifikim, Rregullim të hapësirave dhe mbrojtje të mjedisit

 1. Rufadije Rexhepi, anëtare e Kuvendit (LDK)
 2. Jakup Demiri, anëtar i Kuvendit (LVV)
 3. Taulant Haxhiu, anëtar i Kuvendit (PDK)
 4. Besim Ymeri, anëtar i Kuvendit (AKR)
 5. Shefkide Shabani, anëtare nga shoqëria civile

 

Komitetit për shërbime Publike

 1. Zekirja Zuka, anëtar i Kuvendit (LDK)
 2. Sejdi Emini, anëtar i Kuvendit (LVV)
 3. Avdi Rexhepi, anëtar i Kuvendit (PDK)
 4. Valentina Hasani, anëtare e Kuvendit (AAK)
 5. Nurije Bajrami, anëtare nga shoqëria civile

 

Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

 

 1. Ali Bajrami, anëtare e Kuvendit (LDK)
 2. Liridona Bislimi, anëtare e Kuvendit (LVV)
 3. Idajete Pira, anëtare e Kuvendit (PDK)
 4. Ekrem Abazi, anëtar i Kuvendit (AAK)
 5. Taulant Ibrahimi, anëtar nga shoqëria civile

Komiteti për barazi gjinore

 1. Valbona Haziri –anëtare e kuvendit (LDK)
 2. Liridona Bislimi-anëtare e kuvendit (LVV)
 3. Taulant Haxhiu-anëtar i kuvendit (PDK)
 4. Ekrem Abazi-anëtar i kuvendit (AAK)
 5. Mihane Rexhepi-shoqëria civile