Republika Kosovo

Vitina

Let’s Do It Kosovo zasadilo je stotine sadnica u 10 škola u opštini Vitina

2019/10/23 - 2:35

U okviru projekta, koji je sufinansiran od strane Let’s Do It Kosovo i Opštine Vitina, započeta je druga faza projekta „Jačanje kapaciteta učenika u oblasti zaštite životne sredine i revitalizacije školskih dvorišta“. Stotine sadnica zasađeno je u 10 škola u opštini. Predsednik Sokol Haliti naglasio je da ovom aktivnošću, kao i mnoge druge koje su razvijene u opštini Vitina, stvaramo čistije okruženje i za učenike u školama, kao i za naše građane uopšte. „U oblasti životne sredine, Vitina je jedna od najaktivnijih opština. Želimo da završimo sa sadnjom drveća i zaštitom šuma i pošumljavanjem. Zajedno sa učenicima pojačavamo svoju ulogu o brizi i ozelenjivanju životne sredine, ukrasnim drvećem i sadnjom drveća u školskim dvorištima. “Vitina” je postigla napredak u oblasti zaštite životne sredine i čistoće, odluka opštine za okolinsku godinu je dobra i radićemo do kraja godine “, rekao je Haliti. On je dalje naglasio da je kroz ovu aktivnost cilj stvaranja kulture ekološka svest i konkretno ulaganje u podizanje svesti mlađih generacija. Projekat će se nastaviti narednih dana, obukom i sadnjom sadnica u svim školama ove opštine.