Republika Kosovo

Vitina

Održana deveta redovna sednica Skupstine opstine Vitina

2019/10/30 - 2:27

Danas u Vitini održana je deveta redovna sednica Skupštine opštine Vitina. Tokom ovog sastanka, pored predstavljanja finansijskih izveštaja opštinskog budžeta za period januar-septembar 2019. godine, većinom su razmatrane i izglasane sledeće tačke:

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa osme sednice Skupštine opštine Vitina.

Oredlog odluka o objavljivanju u javnoj raspravi predloga pravilnika o transparentnosti u opštini Vitina.

Predlog za razmatranje iusvajanje predlog odluke o izmeni Odluke br. 01-410-03-71 od 08.02.2018. Opštinskog Saveta za bezbednost zajednice.

Na početku ovog sastanka, predsednik Skupštine opštine Vitina, Naim Pira, objavio je da još uvek nisu dobili potvrdu od Pravnog odeljenja MLGA o legalnosti akata donetih sa poslednjeg sastanka Skupštine opštine Vitina i izjavio da su legalni i objavljeni na zvaničnoj web stranici nakon zakonskog roka. Inače, tokom ovog sastanka poseban naglasak stavljen je na finansijske izveštaje. U međuvremenu ceo video ove sesije uskoro će biti objavljen u medijima.