Republika Kosovo

Vitina

Pravilnik o porezu nepokretne imovine za 2020 godinu

2019/10/28 - 10:38

Oblik aplikacije: Pravilnik o porezu nepokretne imovine za 2020 godinu