Republika Kosovo

Vitina

Registricija osoba sa posebnim potrebama za glasanje preko moblinih ekipa

2019/09/26 - 3:28

Oblik aplikacije: Registricija osoba sa posebnim potrebama za glasanje preko moblinih ekipa