Republika e Kosoves

Viti

Vendim miratimin i procesverbalit te mbledhjes se nente te KK-se 2022

2022/10/31 - 9:01

Forma e aplikacionit: Vendim miratimin i procesverbalit te mbledhjes se nente te KK-se 2022