Republika e Kosoves

Viti

Vendim per miratimin e listave te vecanta te pronave te palujtshme per vitit 2024

2024/01/17 - 9:40

Forma e aplikacionit: Vendim per miratimin e listave te vecanta te pronave te palujtshme per vitit 2024