Republika e Kosoves

Viti

Vendim per miratimin e listes se vecant te pronave te paluajtshme te komunes qe planifikohen per dhenien ne shfrytezim gjate vitit 2021

2021/01/14 - 9:38

Forma e aplikacionit: Vendim per miratimin e listes se vecant te pronave te paluajtshme te komunes qe planifikohen per dhenien ne shfrytezim gjate vitit 2021