Republika e Kosoves

Viti

Vendim per ndryshim plotesimin e emerit te shkolles se Mesme Profesionale

2022/09/09 - 9:27

Forma e aplikacionit: Vendim per ndryshim plotesimin e emerit te shkolles se Mesme Profesionale