Republika e Kosoves

Viti

Vendim per zgjedhjen e kryesuesit te kuvendit te Komunes se Vitise

2021/12/30 - 12:37

Forma e aplikacionit: Vendim per zgjedhjen e kryesuesit te kuvendit te Komunes se Vitise