Republika e Kosoves

Viti

Projektet e realizuara gjatë vitit 2018

Ta pastrojmë Kosovën

Komuna e Vitisë-Kuvendi i Komunës, Seanca e 5 e rregullt

Komuna e Vitisë-Kuvendi i Komunës, Seanca e 4 e rregullt, pjesa 2

Komuna e Vitisë-Kuvendi i Komunës, Seanca e 4 e rregullt, pjesa 1

Komuna e Vitisë-Kuvendi i Komunës, Seanca e 3 e rregullt, pjesa 2

Komuna e Vitisë- Kuvendi i Komunës, Seanca e 3 e rregullt, pjesa 1

Seanca e 1 e Kuvendit Komunal të Vitisë 2018, pjesa 3

Seanca e 1 e Kuvendit Komunal të Vitisë 2018 pjesa 2