Republika e Kosoves

Viti

Të nderuar qytetarë vitias

 

Nëse dëshironi të shtypni faturën tuaj elektronike mund t a bëni atë duke klikuar në vegëzen e më poshtme.

 

https://fatura.tatimineprone-rks.org/

 

Udhëzuesin për shtypjen e faturës elektronike të Tatimit në Pronë mund ta gjeni në:

https://www.youtube.com/watch?v=nA4MxbrMJqU

 

Investimet

Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve:

 

2016

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Vitisë 

 

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 387,799.92 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 377,042.38 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Beguncë – faza e dytë 68,283.14 €
Asfaltimi i rrugëve rurale 105,346.70 €
Ndërtimi i ujësjellësit në pesë fshatrat e Komunës së Vitisë 80,203.00 €
Renovimi i shkollave 503.24 €
Rregullimi dhe shtruarja e rrugëve me zhavor 17,536.00 €
Transfer kapital për investim të përbashkët në projekt 45,000.00 €
Renovimi i shkollës fillore në fshatin Sllatinë e Epërme 4,076.80 €
Renovimi i shkollës fillore në fshatin Smirë 43,888.85 €
Asfaltimi i rrugës Terpezë – Balancë 10,908.15 €
Mbikqyrja e projekteve 1,296.50 €
TOTALI 377,042.38 €

 

 

2015

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Vitisë

 

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 411,715.92 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 308,831.71 €

Projektet e realizuara

Renovimi i objektit te QKMF-së në Viti 10,631.03 €
Ndërtimi i kanalizimit fshatin Ramnishtë 25,799.69 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Budrikë 8,670.00 €
Ndërtimi i parkut në fshatin Pozheran 7,110.00 €
Renovimi nëpër shkolla 39,558.30 €
Rregullimi i shetitores te Komuna e re 6,754.00 €
Rregullimi i parkut në rrugën Lidhja e Prizerenit 4,993.00 €
Rregullimi i parkut te QKMF në Viti 4,970.00 €
Ndertimi i shkolles fillore Sedovinë e Qerkezve 11,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Kabash 8,550.89 €
Rregullimi i rrugëve me zhavor 3,932.50 €
Ndërtimi i trotuareve dhe ndriqimit publik 21,135.54 €
Ndërtimi i trotuarit dhe ndriqimit publik në Viti 59,884.06 €
Asfaltimi i rruges Viti – Mogillë 75,888.77 €
Ndertimi i fushes sportive – Gjimnazi 9,990.80 €
Rregullimi i parkingut te Varrezat e Dëshmorëve 9,963.13 €
TOTALI 308,831.71 €

 

 

2014

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Vitisë 

 

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 341,727.58€
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 351,727.88€

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugës dhe rrethojës në shkolla fillore Don Mikel Tarabollusi – Letnicë 7,286.89 €
Renovimi i objektit të shkollës së vjetër në fshatin Stubell e Epërme 4,985.83 €
Ndertimi i Shkolles fillore Sllatinë faza e IV 45,000.00 €
Renovimi i QKMF-së – Emergjenca Viti 21,006.93 €
Rregullimi i parkut te Xhamia 9,466.09 €
Ndertimi i fushës Sportive në fshatin Sedovinë e Jerlive 13,564.52 €
Ndertimi i fushës Sportive në shkollën fillore Bafti Haxhiu 12,973.60 €
Ndertimi i rrugës në fshatin Remnik 2,020.50 €
Asfaltimi i rrugëve të shkollave në Viti dhe Kabash 4,558.72 €
Asfaltimi i stacionit te autobusave 9,840.00 €
Ndërtimi i rrjetit të ndriçimit në fshatin Kabash 2,886.50 €
Asfaltimi i rrugës Kabash – Varrezat e Dëshmorëve 12,000.00 €
Shtruarja me zhavor e rrugëve bujqësore 3,622.00 €
Asfaltimi i rrugës Varrezat e Dëshmorëve – Smirë 8,980.27 €
Ndërtimi i trotuarit në fshatin Skifteraj 1,803.45 €
Ndërtimi i trotuarit në fshati Pozheran – rruga e Muhagjerve 25,000.00 €
Ndertimi i kanalizimit në fshatin Verban 53,202.10 €
Ndertimi i kanalizimit në fshatin Devajë 1,179.20 €
Ndertimi i kanalizimit në fshatin Goshicë 5,622.00 €
Ndertimi i kanalizimit në fshatin Germovë 10,504.70 €
Ndertimi i ujësjellsit në fshatin Pozheran 29,400.00 €
Mbikqyrja e projekteve 32,873.11 €
Ndërtimi i ujësjellsit në fshatrat Goshicë dhe Germovë 19,951.47 €
Blerja e Veturave 14,000.00 €
TOTALI 351,727.88 €

 

 

2013

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon komunës se Vitisë 

 

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 307,902.96 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 303,921.98 €

Projektet e realizuara

Ndërrimi i dyerve dhe dritareve ne Shkollën Fillore Hysen Tërpeza 15,669.27 €
Rregullimi i fushës sportive ne Shkollën fillore Deshmorët e 5 prillit, Smirë 1,972.04 €
Furnizim me gypa të betonit në fshatin Debelldeh 648.00 €
Asfaltimi i rrugës Kabash-varrezat e Dëshmorëve 19,554.36 €
Asfaltimi i rrugës në lagjen Qerimi ne fshatin,Pozheran 15,545.00 €
Asfaltimi i rrugës Smirë -varrezat e Dëshmorëve 10,760.21 €
Furnizimi me zhavor për rrugë lokale në Fshatin e ri, varrezat e dëshmorëve Viti, Kabash dhe Beguncë 750.00 €
Ndërtimi i rrugës lokale në fshatin, Mjak 45,000.00 €
Asfaltimi i rrugës në lagjen e Carve dhe Pallve në fsh.Vërban 31,403.11 €
Asfaltimi i rrugës Flaka e Janarit,Viti 3,758.44 €
Ndërtimi i trotuarit Viti – Ramnishtë 33,257.46 €
Rregullimi i kanalizimit në fshatin Budrikë 5,784.80 €
Rregullimi i kanalizimit në lagjen e Vinex, Viti 6,389.80 €
Ndërtimi i ujësjellsit në Sllatinë Epërme, Sllatinë Ulët, Tërestenik, Sadovinë J. Sadovinë Q. 65,236.15 €
Shtimi i pruarjeve të ujit në Letnicë 18,895.49 €
Rregullimi i ujësjëllsit në fshatin Goshicë dhe Germovë 1,264.18 €
Hartimi i projekteve kryesore 19,998.00 €
Ndërtimi i kompleksit te varrezave të deshmorëve në Viti 4,077.00 €
Mbikëqyrja e projekteve 3,958.67 €
TOTALI 303,921.98 €

 

 

2012

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Vitisë 

 

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 239,363.52 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 264,762.17 €

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Viti-Pozheran 33,078.78 €
Ndërtimi i shkollës fillore në, Sllatinë të Epërme 22,547.61 €
Ndërtimi i kanalizimit në, Sllatinë e Epërme, Sllatinë e Poshtme, Tërstenik, Sadovinë e Jerlive dhe Sadovinë e Qerkezve 94,462.69 €
Ndërtimi i trotuarit, rrugëve dhe oborrit në Shkollën Fillore, Nijazi Rexhepi 7,304.85 €
Ndërtimi i shtatë shtëpive për skamnorë 26,780.00 €
Ndërrimi i dyerëve dhe dritareve të shkollës në fshatin, Kabash 9,586.23 €
Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Remnik 23,494.83 €
Blerja e pasurisë së paluajtshme 12,837.00 €
Asfaltimi i rrugës Dëshmorët e Kombit 9,710.03 €
Renovimi nëpër shkollat e Komunës së Vitisë 24,960.15 €
TOTALI 264,762.17 €

 

 

2011

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Vitisë 

 

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 214,008.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 260,518.07 €

Projektet e realizuara

Ndërtimi i shtatë shtëpive për skamnorë 20,000.00 €
Renovimi i Qendrës për Punë Sociale 9,990.00 €
Ndërtimi i objektit për Shoqatën e Gjahtarëve 5,958.51 €
Ndërtimi i Shkolla fillore në fshatin, Sllatinë e Epërme 9,386.90 €
Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Ramjan 5,689.29 €
Ndërtimi i katit të dytë, të Shkolles fillore, në Ramjan-faza e dytë 14,310.70 €
Rregullimi i Qendrës sportive në Stubëll të Epërme 26,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit dhe asfaltimi në rrugën Sherif Frangu dhe H.Ali Korça 14,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve Skifteraj – Debëlldeh- Tërpezë 30,000.00 €
Hartimi i projekteve kryesore të Komunës së Vitisë 15,000.00 €
Rregullimi i trotuareve në Rrugën e Tiranës dhe 2 Korriku 28,790.60 €
Rregullimi i trotuareve nga Rruga e Halabakut te Përmendorja, në Pozheran 20,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në fshatin,Kabash 18,430.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në fshatin,Sadovinë e Jerlive 19,498.00 €
Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Drobesh 23,464.07 €
TOTALI 260,518.07 €

 

 

2010

Vërejtje

Përgjegjësia mbi saktësinë e informatave i takon Komunës së Vitisë 

 

Të hyrat e planifikuara nga Tatimi në Pronë 210,000.00 €
Të hyrat e realizuara nga Tatimi në Pronë 249,696.48 €

Projektet e realizuara

Aneksi i shkollës fillore në fshatin, Smirë 5,676.50 €
Renovimi i qerdhës së fëmijëve 10,149.82 €
Renovim i objektit, Qendra Klinike e Mjekësisë Familjare 7,906.00 €
Asfalltimi i rrugës në lagjen Alidemaj,Sylaj dhe Terziu-Pozheran 26,891.00 €
Asfaltimi i rrugës Tërstenik -Komogllavë 10,000.00 €
Asfaltimi i rrugës, në Fshatin e Ri 28,469.50 €
Asfaltimi i rrugës Idriz Seferi-Viti 36,561.37 €
Asfaltimi dhe rregullimi i trotuarve rrugëve ILIRIA 22,532.79 €
Rregullimi trotuarit dhe asfaltimi rrugës 2 Korriku dhe Hoxhë Jonuzi -Viti 30,000.00 €
Ndërtimi i kanalit të hapur dhe asfaltit të rruges Kongresi i Manastirit 10,000.00 €
Projekte bujqësore-riparim i rrugëve bujqësore 14,699.50 €
Ndërtimi i sisitemit ujsëjellësit nëa fshatin Pozhoran 15,000.00 €
Furizim me autoambulancë 31,810.00 €
TOTALI 249,696.48 €