Centrali i komunës 028 571 524
  028 571 408
Kryetari I Komunës 028 571 601
Nënkryetari I Komunës 028 572 020
Udhëheqësi I Personelit 028 572 416
Sekretaria e Kuvendit Komunal 028 570 232
Zyra Ligjor dhe Avokati Komunal 028 571 363
Njësia e Brendshme e Auditimit 028 572 161
Zyra e informacionit-Zëdhënësi i komunës 028 572 171
Sektori i Gjendjes Civile 028 573 635
Drejtori I Drejtorisë për Inspeksion 028 570 283
Drejtori I Drejtorisë për Ekonomi, Bujqësi dhe Zhvillim 028 572 090
Drejtori i Drejtorisë për Shërbime Publike 028 570 701
Drejtori i Drejtorisë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit 028 571 341
Drejtori i Drejtorisë për Buxhet, Financa dhe Thesar 028 571 018
Sektori I Buxhetit 028 572 080
Sektori I thesarit dhe kontabilitetit 028 573 257
Sektori I Financave 028 571 405
Zyra për regjistrimin e pasurisë 028 573 230
Drejtori I Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 028 572 115
Drejtori I Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim 028 572 816
Zyra për alarmim 028 572 415
Drejtori I Drejtorisë për Prokurim 028 571 218
Drejtori I Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport 028 570 179
Shtëpia e Kulturës "Hasan Prishtina" 028  570 525
Muzeu historik-etnografik 028 573 650