Republika e Kosoves

Vushtrri

Aktet e miratuara nga Kryetari i Komunës maj 2019

2019/06/13 - 11:40

Forma e aplikacionit: Aktet e miratuara nga Kryetari i Komunës maj 2019