Republika e Kosoves

Vushtrri

Medina Bunjaku

Drejtore e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport

 

medina.bunjaku@rks-gov.net

 

 

Detyrat dhe pëgjegjësitë e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport, bazuar në Statutin e Komunës së Vushtrrisë:

  1. Aktivitetet kulturore,
  2. Përkujdes ndaj monumenteve të trashëgimisë kulturore,
  3. Menaxhimin e punës së Arkivit të Komunës,
  4. Menaxhimi i punës së Bibliotekës së qytetit,
  5. Organizimin e aktiviteteve rinore,
  6. Menaxhon me objektet sportive si dhe organizon aktivitete sportive.