Republika e Kosoves

Vushtrri

 

FATMIRE CECELIA

Drejtoreshë e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport, në Komunën e Vushtrrisë

 

Fatmire Cecelia u lind më 07.06.1986, në Vushtrri.

Anëtare në Lëvizjen Vetëvendosje që nga viti 2006.

 

ShkollImi:

Shkollën Fillore e kreu në vendëlindje, në shkollën “Zija Prishtina”, në Vushtrri.

Shkollën e Mesme të Mjekësisë “Dr.Xheladin Deda”, Mitrovicë, Drejtimi-Teknik Laborant.

Fakulteti i Edukimit, Drejtimi Parashkollor në Universitetin e Prishtinës.

Fakulteti i Filologjisë, Drejtimi Orientalistikë  në Universitetin e Prishtinës.

Përvoja e punës:

Edukatore në Shkollën Fillore “Dardania”, Prishtinë 2010.

Menaxhere-Edukatore, klasa para fillore në Kopshtin “Foleja”, Prishtinë, 2013-2016.

Edukatore në Kopshtin “Lorena”, Vushtrri, 2016-2017.

Edukatore në Institucionin Parashkollor “Yllkat”, Prishtinë, 2017.

Me datën 22.01.2018 emërohet Drejtor i Drejtorisë për Kulturë, Rini  dhe Sport, në Komunën e Vushtrrisë, ku edhe vazhdon të punojë.

 Angazhimet dhe aktivitete tjera:

E licencuar – Teknik Laborant.

E certifikuar për Ciklin Parashkollor.

Pjesëmarrëse në trajnime të ndryshme në fushën e edukimit dhe trajtimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.

Pjesëmarrëse në trajnime të ndyshme në fushën e Vetëqeverisjes Lokale dhe Prokurimit Publik.

 

fatmire.cecelia@rks-gov.net

044 367  391

 

 

Detyrat dhe pëgjegjësitë e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport, bazuar në Statutin e Komunës së Vushtrrisë:

  1. Aktivitetet kulturore,
  2. Përkujdes ndaj monumenteve të trashëgimisë kulturore,
  3. Menaxhimin e punës së Arkivit të Komunës,
  4. Menaxhimi i punës së Bibliotekës së qytetit,
  5. Organizimin e aktiviteteve rinore,
  6. Menaxhon me objektet sportive si dhe organizon aktivitete sportive.