Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Vushtrri

Njoftohen kandidatët që kanë përfunduar kursin e gjuhëve në Speeex Edukation të paraqesin kërkesën për pagesë të 50% të shumës së paguar

2021/10/26 - 8:22

Komuna e Vushtrrisë njofton të gjithë kandidatët që kanë përfunduar me sukses kursin  gjuhës Gjermane apo Frënge në Speeex Edukation në Vushtrri nga data 28.04.2021 të paraqesin kërkesë në Komunë për pagesë të 50% të shumës së paguar për kryerje të trajnimit tre mujorë.

Qëllimi këtij subvencionimi është punësimi i të rinjve dhe të rejave të Komunës së Vushtrrisë, prandaj edhe Kryetari i Komunës , Xhafer Tahiri e ka marrë këtë vendim për subvencionimin e trajnimeve të 200 të rinjve vushtrrias për zhvillim të shkathtësive të buta e aftësim për punësim.

Të gjithë të rinjtë që kanë përfunduar  modulin përkatës, kërkesës duhet bashkangjitur:

Pagesa e trajnimit është e kufizuar deri në 200 persona.

Kërkesat të dorëzohen në Zyrën Pritëse të komunës – çdo ditë pune nga ora 08:00 – 16:00.