Republika e Kosoves

Vushtrri

Për grante për zhvillimin e sektorit privat

2019/02/05 - 11:13

Komuna e Vushtrrisë gjegjësisht Drejtoria për Ekonomi, Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural, ka hapur fazen e aplikimit për Grante për vitin 2019

Ftohen të gjithë të interesuarit e posaqërisht të rinjët dhe të rejat që duan të merren me zhvillimin e veprimtarisë biznesore që të aplikojnë për Grante sipas Lotove.

Aplikuesi duhet të zhvilloi biznesin në Komunen e Vushtrrisë

 

LOT 1-Për biznese fillestare nga  800-1500 € 

 

LOT  2-Ndërmarrjet ekzistuese(ndërmarrje deri dy vite afarizëm) nga 1500-2000

 

LOT  3-Ndërmarrje të vogëla( mbi dy vite afarizëm) nga 2000-2500

 

Aplikuesit duhet t’і plotësojnë kushtet si në vijim;

 

          Aplikohet në zyrën pritëse të komunës;

         Afati і fundit për aplikim:28/02/2019  ora 15:00

 

Vërejtje: Gjatë procedurës së kontrollit, në rast të gjetjes së shkeljeve dhe tentimit për mashtrim do të aplikohen masa ndëshkimore duke mos i dhënë mundësi përfitimi për tre vitet e ardhshme.

Të gjithë ata që kanë përfituar së paku në tre vitet e fundit nga Komuna, OJQ-të  apo donatorë nuk do të jenë përfitues të këtij Granti.

Dorëzimi i dokumentacionit pas përfundimit të afatit të publikuar nuk do të pranohen për shqyrtim.