Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Vushtrri

Pastrimi i shtratit të lumenjëve dhe kanaleve kulluese sipas LOT 1 dhe LOT 2

2021/11/24 - 10:49

Forma e aplikacionit: Pastrimi i shtratit të lumenjëve dhe kanaleve kulluese sipas LOT 1 dhe LOT 2