Republika e Kosoves

Vushtrri

Plani i punës i Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi për vitin 2019

2019/02/13 - 2:35

Forma e aplikacionit: Plani i punës i Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi për vitin 2019