Republika e Kosoves

Vushtrri

Plani i punës së Kryetarit për vitin 2019

2019/02/12 - 4:45

Forma e aplikacionit: Plani i punës së Kryetarit për vitin 2019