Republika e Kosoves

Vushtrri

Procesverbali i mbledhjes të kuvendit 27 tetor 2022

2022/11/25 - 8:17

Forma e aplikacionit: Procesverbali i mbledhjes të kuvendit 27 tetor 2022