Republika Kosovo

Vučitrn

Centar za socijalni rad (CSR) – je javna stručna ustanova na opštinskom nivou, nadležna za zaštitu građana u stanju socijalne potrebe. Svaki CSR radi i pruža usluge u okviru odgovarajuće opštine.

Statut Centra za Socijalni Rad