Republika Kosovo

Vučitrn

Glavni centar porodične medicine

GCPM u Vučitrnu je javna primarna zdravstvena ustanova, čiji je glavni cilj promocija, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva. GCPM svoju aktivnost obavlja preko mreže organizacionih jedinica, koja uključuje Glavni centar porodične medicine (GCPM), Centre porodične medicine CPM) i Ambulante porodične medicine (APM). Zdravstvene usluge zasnivaju se na konceptu porodične medicine, čiji je cilj pružanje sveobuhvatnih i efikasnih zdravstvenih usluga svim stanovnicima, na osnovu naučnih podataka, imenovanjem porodičnog lekara, koji će biti ulaz za sve tražioce usluga u zdravstvenom sistemu a istovremeno i referentna tačka za specijaliste, konsultante.

MISIJA

Misija PZZ -a u Vučitrnu je da obezbedi pristupačne i kvalitetne zdravstvene usluge, jednake za sve građane opštine, bez obzira na veru, etničku pripadnost, rasu, pol i marginalizovane grupe. Održavanje zdravlja, zdravstveno obrazovanje i promovisanje zdravih stilova života.

VISION

Pružanje kvalitetnih i sigurnih zdravstvenih usluga za sve građane. Opšti cilj U skladu sa Strategijom zdravstvenog sektora Ministarstva zdravlja Kosova, opšti cilj strategije PZZ -a je očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva u opštini Vučitrn.