Republika Kosovo

Vučitrn

Javne Konsultacije – Obaveštenje o razvoju naše opštine u okviru KODE projekta

2020/08/05 - 2:43

Poštovani građani,

Projekat Digitalne Ekonomije Kosova (KODE) je petogodišnja investicija koju finansira Svetska Banka, a sprovodi Ministarstvo Ekonomije i Životne Sredine. Glavna komponenta Projekta ima za cilj poboljšanje pristupa visokokvalitetnim širokopojasnim uslugama u projektnim oblastima (sela koja nisu pokrivena brzim internetskim uslugama) i pružanje informativnih resursa, usluga i mrežnih tržišta rada građanima, javnosti i akademskim snagama, institucije.

Sastavni deo ovog projekta je Plan Zaštite Zivotne Sredine i Društvenog Upravljanja (PZSDU) koji obezbeđuje da se obezbedi zaštita okruženja u kome se odvijaju radovi (fiksna širokopojasna infrastruktura) i preduzmu odgovarajuće mere za otklanjanje štetnih socijalnih i uticaja na životnu sredinu. Na osnovu ovog okvira razvijen je Plan Zaštite Zivotne Sredine i Društvenog Upravljanja koji pokriva određena područja naše opštine.

Kontrolna lista PZSDU pripremljena je za aktivnosti koje će obavljati provajder Internet usluga koji će biti izabran za sprovođenje razmeštanja fiksne širokopojasne infrastrukture u okviru Projekta. PZSDU Kontrolna lista predstavlja opis projekta, tehničke detalje, obim, okruženje i lokaciju na kojoj se može proceniti ekološki i socijalni rizici. Primena mera ublažavanja koja se bave identifikovanim rizicima i problemima, kao i plan praćenja utvrđen u Kontrolnoj listi PZSDU -a je obavezna, kao što je poštovanje nacionalnih ekoloških i drugih propisa i operativnih smernica Svetske Banke (SB).

Ova lista je objavljena na zvaničnoj veb stranici KODE Projekat je i putem sledećeg linka na kojem građani mogu da dostave svoje komentare i predloge u roku od 14 dana;

Područja:Trllabuq-Skroma-Gumnista

Obrazac za komentare i predloge Vushtrri Lot5 Call05-20

ESMP Checklist 05-20 POD-PROJEKAT 05 ( LOT 05 ) Tërllabuq – Skromë – Gumnishtë