Republika Kosovo

Vučitrn

JAVNOM SKUPU SA GRAĐANIMA

2020/12/12 - 7:30

Javni skup održaċe se online zbog pandemije sa virusom COVID-19.

Datum odrzavanja, 25.12.2020 god. (u petak), sa početkom u 10;00 časova,

U ovom skupu ċe se diskutovati ove tačke dnevnog reda:

10;00 – 10;30 Informisanje gradana sa radom i aktivnostima Opštine za 2019 god. (Uvodni reč Predsednika Opštine).

10;30 – 11;55  Diskusija sa građanima

11;55 – 12;00  Zavšretak javnog skupa.

Pozivamo građane  Opštine Vučitrn da uċestvuju u javnom  skupu, i  iskoristiti moguċnosti da  bi diskutovali  za važna pitanja o njihovim  interesima i  interesa opštine.