" /> --> Obaveštenje-Datum plaćanja poreza na imovinu za drugu ratu za 2019. godinu – Komuna e Vushtrrisë
Republika Kosovo

Vučitrn

Obaveštenje-Datum plaćanja poreza na imovinu za drugu ratu za 2019. godinu

2019/09/06 - 11:00