Republika Kosovo

Vučitrn

Opština Vučitrn održava javnu raspravu za opštinski budžet za 2019

2018/07/02 - 3:12

U okviru konsultacija sa javnošću pre izrade opštinskog budžeta za 2019 i budžetskog okvira 2019-2021, Opština Vučitrn je održala budžetsko saslušanje za grad Vučitrn, gde su građani dali predloge za budžetski prioritet.

Na ovom sastanku kojim je predsedavao predsednik Skupštine opštine, članovi Odbora za politiku i finansije Skupštine učestvovali su , Presednik XhaferTahiri i potpredsedniku Besim Muzaqiu, kao i lokalna vlada.

Presednik Xhafer Tahiri je u svom govoru pozvao građane da budu aktivni sa budžetskim prijedlozima, ali i generalno da kontrolišu rad Opštine, ali i da budu aktivni u procesu donošenja odluka. Rekao je da je Opština posvećena najsjajniju raspodjelu budžeta i da će grad biti prioritet opštinskih investicija, ne ostavljajući u vidu ruralna područja.

Ismajl Haziri, građanin davao je predloge za izgradnju puteva, ali i osvjetljavanje u svom susjedstvu.

Blerim Ibrahimi, aktivista civilnog društva, predložio je da opština dodijeli više sredstava za zelenilo i javni prostor dostupnim građanima, gdje provede svoje slobodno vrijeme. Takođe je zatražio od opštinskih institucija da uključe što veći broj građana u okviru ovog procesa u budžetskom prioritetu. On je rekao da će građansko društvo pratiti ovaj proces, ali i implementiranje projekte koje su građani predložili.

Ibrahim Jonuzi je takođe zatražio gradnju javnog osvetljenja i trotoara u susedstvu gdje živi na sjeveru grada. Osvetljenje ulica takođe je pitao građanin Leutrima Latifića. Iako je Hysen Ademi tražio da, pored sportskih klubova, opština takođe treba da izdvoji sredstva za podršku sportskim aktivnostima u školama u Vučitrnu koje pokazuju visoke rezultate na takmičenjima na Kosovu i na Balkanu.

U protekloj sedmici održano je 14 sastanaka u lokalnim zajednicama i selima širom teritorije opštine Vučitrn, gdje su građani dali predloge za dodjelu budžeta i finansiranje projekata u gradovima i selima.