Republika Kosovo

Vučitrn

Poziv za apliciranje, IOM nastavlja implementaciju Projekta za Stabilizaciju Zajednica IV koji je finansiran od strane EU, do 30. Aprila 2020

2020/04/17 - 9:33

Međunarodna Organizacija za Migraciju (IOM) nastavlja implementaciju Projekta za Stabilizaciju Zajednica IV koji je finansiran od strane Evropske Unije a kojim rukovodi Koncelarija EU na Kosovu. EU-CSP IV će pružiti finansijsku i tehničku pomoć za započinjanje novih ili proširenje postojećih malih i srednjih preduzeća, posebno preduzeća koja promovišu i jačaju održivu reintegraciju manjinskih povratnika. EU-CSP IV projekat će podržati i lokalne iniciajtive od koje će korist imati šira zajednica kroz rad sa članovima zajednica i individualnim poljoprivrednicima i proizvođačima istražavajući mogućnosti za zajedničko delovanje kroz stvaranje i podršku nevećinskih i međuetničkih poslovnih udruženja.

Projekat Evropske Unije za Stabilizaciju Zajednica IV (EU-CSP IV), PRODUZILI ROK ZA POZIV NA POSLOVNE PREDLOGE budućih i postojećih privrednika, grupa i asocijacija ZA INDIVIDUALNE I GRUPNE PREDUZETNIČKE PROJEKTE. EU-CSP IV će finansirati projekte koji jasno podržavaju dugoročnu ekonomsku održivost, stvaranje radnih mesta i mogućnost ostvarivanja prihoda.

Za uputstva i obrasce za prijavljivanje posetite IOM veb-stranicu (www.kosovo.iom.int) i kontaktirajte na (tel: 049 968 485), gde možete dobiti detaljnije informacije u vezi: procesa prijavljivanja i načina pisanja vaših poslovnih predloga, formulare za apliciranje i savete za popunjavanje formulara kao i dodatne informacije i uputstva vezane za proces apliciranja.

Krajni rok za predaju zahteva je 30. April 2020. ali se podnosiocima preporučuje da aplikacije predaju što je ranije moguće na email adresu iymeri@iom.int