Republika Kosovo

Vučitrn

Poziv za javni skup sa građanima

2019/03/12 - 8:05

POZIV : Opština Vučitrn  je u procesu izrade Zonske Mape opštine i izgradnje na osnovu Baze podataka o Prostornom Planiranju. Ovi su kompleksni procesi,  zahtevamo koordinaciju svih stranaka , a  posebno razgovoru sa građanima. Zbog  ovog razloga  Predsednik Opštine  g.din  Xhafer Tahiri poziva sve  zainteresovane građane,razne grupe  interesa, biznise i   organizacije civilnog društva , da učestvuju na  javnom skupu da bi se informisali   što bliže ovim procesima  i da bi  zajedno diskutovali  i  adresirali    izazove / dnevne probleme koji nas  preokupiraju.

SVRHA : Informacija i uklučivanje u ranim fazama  procesa izrade dokumentacije  planiranja  u loklanom nivou, konkretno  uzimanje doprinosa garađana  u raznim fazama   tokom procesa izrade ovih  dokumenata .

MESTO ODRŽAVANJA :Sastanak če se održati dana: 26 marta 2019od (u Utorak),sa početkom u  10:00 časova, u prostorijama  Tvrđave  Opštine Vučitrn.

Agenda  sastanka :

10:00 – 10:10 časova  Uvodna reč

(Predsednik – Xhafer  Tahiri )

10:10 – 10:20 časova  Uloga i doprinos građana inegrisanom planiranju

 (Gwendoline Mennetrier, Glavni  tehnički savetnik /UN-Habitat-a)

10:20 – 10:40 časova Zonska Mapa Opštine /Učešće javnosti

(Suzana Goranci, MSPP)

10:40 – 11:00 časova    Baza podataka  o Prostornom  Planiranju ( lokalni nivo)

(Berat Sadiku-UUZŽS /Besnike Koçani & Arta Bytyqi & Asistenti-UN-Habitat-a)

11:00 – 11:40 časova  Otvorena diskusija :

  Problemi /dnevni izazovi u naseljima  Opštine Vučitrn

   (javna infrastruktura/socijalna /tehnička /putna ;međuinstitucionalna  koordinacija  itd)

11:40 – 11:50 časova       Naredni aktivnosti

(Berat Sadiku/UUZŽS)

11:50 – 12:00 časova     Zatvaranje sastanka

(Predsednik -Xhafer Tahiri)

Dobro nam došli.

Predsednik Opštine  Xhafer Tahiri