Republika Kosovo

Vučitrn

Predsedavajući skupštine

Nasuf Aliu