Republika Kosovo

Vučitrn

Predsedavajući skupštine

Melohate Basholli Latifi