Republika Kosovo

Vučitrn

Svaki građanin koji je upoznat ili je uslovljen podmićivanjem bilo kojeg opštinskog službenika da li u opštinskoj administraciji, školi ili centru porodične medicine mora takav slučaj da pismeno prijavi opštini popunjavanjem formulara koji možete preuzeti na linku ispod:

Formular

Poverljivost najavljivača i pošteno postupanje sa svakom žalbom garantuje uspostavljena komisija koju čine vrlo iskusni i integrisani opštinski funkcioneri. Svaka žalba na korupciju koja se pokaže da je tačna u pravosudnom sistemu na kraju će biti nagrađena sa 5.000 €.