Republika Kosovo

Vučitrn

Pristup javnim dokumentima

Pravo pristupa javnim dokumentima je pravo garantovano Ustavom Republike Kosovo. Svaka osoba ima pravo pristupa javnim dokumentima, osim podataka koji su zakonom ograničeni. U Republici Kosovo, niz pravnih i podzakonskih akata regulišu postupke za ostvarivanje ustavnog prava na pristup javnim dokumentima.

Službenik za kontakt za pristup zvaničnim dokumentima.

038 200 42455

blerim.zhabari@rks-gov.net