Republika e Kosoves

Vushtrri

Saranda Cakaj

Saranda (Qamil) Cakaj, e lindur më datë 13.09.1990 në fshatin Stanoc I Epërm, Komuna e Vushtrrisë. Shkollën fillore ka përfunduar në fshatin  Stanoc i Epërm në vitin 2006. Nga viti 2006-2010 vijoi mësimet në Shkollen e Mesme të Lartë të Mjekesise në Mitrovicë, dega Farmaci.

Nga viti 2010-2013 vijoi studimet në Fakultetin Ekonomik, departamenti Banka, Financa dhe Kontabilitet, në Universitetin e Prishtinës. Tani është duke ndjekur studimet për Master, në të njëjtin departament.

Nga viti 2014-2017, ka punuar, Menaxhere e Deges, në Viva Fresh Sh.P.K.

Nga 01.08.2013-31.10.2013, ka ndjekur praktikën në Bankën ProCredit.

Me datën 27.12.2017 me vendim të kryetarit të komunës së Vushtrrisë , emërohet Drejtoreshë për Prokurim Publik.