Republika e Kosoves

Vushtrri

Lejet e ndërtimit 2023

Lejet e ndërtimit 2022

Lejet e ndërtimit 2018

Lejet ndërtimore 2016

Lejet ndërtimore 2011