Republika e Kosoves

Vushtrri

 

Lejet e ndërtimit 2022

Lejet e ndërtimit 2018

Lejet ndërtimore 2016

Lejet ndërtimore 2011