Republika e Kosoves

Vushtrri

Udhëzues, informacione lidhur me shërbimet e komunës

 

Udhëzimet për procedurat lidhur me shërbimet e gjendjes civile

 

Qasja në akte komunale dhe pjsëmarrja publike në hartimin e tyre

Qasja në akte komunale dhe pjsëmarrja publike në hartimin e tyre

Fletëudhëzues për mbrojtjen e të dhënave personale