Welcome to Gjakova

Sign in Register


Faqja e Gjakoves do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.!

 
 

Sign in


e-Certifikata

Informata kontaktuese

 

Statuti i Komunës

 

Vendimet e Bordit

 

Vendimet e Asamblesë

 

Qasja në dokumentet zyrtare

Pasqyrat dhe Planet Komunale

Riatdhesimi