Republika e Kosoves

Gjakovë

Misioni & Vizioni

“Një Komunë shembull për Komunat tjera me mundësi zhvillimi me të drejta të barabarta për të gjithë qytetarët e saj dhe trajtimi i prioriteteve në të gjitha fushat e zhvillimit si Komunë”

 “Përshpejtimi i ritmit të zhvillimit ekonomik, shtimin e mundësive për shkollim, përkujdesje të vazhdueshme për shëndetin, kulturën rininë dhe sportin, lëmin e bujqësisë si dhe zhvillimin e qëndrueshëm të mjedisit dhe infrastrukturës komunale, partneriteti publiko-privat si çështje më kryesore që mund të ndikojnë për përmirësimin e shpejtë të gjendjes ekonomike e shoqërore të banorëve të komunës”

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Qasja ne dokumente Zyrtare

Platforma Digjitale për pjesëmarrje publike

Gjakovaportal

Platforma e komunikimit online

E-administrata

Vendet të lira të punës nga Bizneset

e-Shpenzimi

Konsultimet Publike

e-Fatura e tatimit ne prone

Portali shteteror

Leje dhe Legalizime

Broshura

Asamblea Virtuale

Emblema