Republika Kosovo

Gjakovë

Usluge

Upustva za Građane

Spisak dokumenata potrebnih za opremljenje sa formularima Civilnog Stanja kao i Upis u Civilne Registre IZVODE

Izvod Rođenih
1. Da bude upisan u Matičnim Knjigama Rođenih
2. Stari izvod rođenih (ako nije u matičnim knjigama ili je naknadno upisan)
3. Naknada usluge je 1 €

Izvod Venčanih
1. Par supružnika moraju biti overeni unapred u sistemu (registrovani posle datuma 19.02.2013)
2. Beleške iz Matičnih Knjiga za upis brakova na isti period
3. Naknada usluge je 1 €

Izvod Bračnog Statusa (stanja)
1. Izvod bračnog statusa (stanja) se izdaje samo u mestu gde je registrovano rođenje
2. Ovaj dokument se izdaje svakih šest meseci.
3. Ako je dokument izgubljen-izvod se izdaje samo dokazom izveštaja od strane policije;
4. Naknada usluge je 3 €

Izvod Državljanstva
1. Ekstrakt rođenja za stranku koja traži potvrdu
2. Važeću ličnu kartu ili pasoš Kosova
3. Naknada usluge je 1 €

Izvod porodične zajednice
1. Lična karta (fotokopija)
2. Ekstrakt i rođenja i venčanih (fotokopija)
3. Ekstrakti rođenja za sve članove uže porodice sa kojima živi u porodičnoj zajednici (fotokopije)
4. Naknada usluge je 3 €

Izvod o Prebivalištu
1. Lična karta (fotokopija)
2. Ekstrakt i rođenja
3. Izvod o prebivalištu, prema ekstraktu rođenih
4. Naknada usluge je 3 €

POTVRDE

Potvrda mesto-boravišta
1. Važeći pasoš stranke koja traži potvrdu- fotokopija
2. Lična karta vlasnika-kuće ili stana- fotokopija
3. Dokaz domaćina o svojini-eksploataciji kuče-stana-fotokopija
4. Naknada usluge je 1 €

Dokaz o Smrti
1.Izvod o smrti
2. Posedovni list iz katastra
3. Izvodi rođenja za sve članove porodice koji učestvuju u nasleđu
4. Dokaz može uzeti član porodice ili ovlaščeno lice od strane porodice (ovlašćenje mora biti potvrđeno)
5. Naknada usluge je besplatno

Ispravka ili promena Imena ili Prezimena
1. Izvod rođenja i ekstrakt iz centralnog registra (original)
2. Dokaz od strane suda da nije pod istragom
3. Potvrda od strane policije za verifikaciju kaznene evidencije
4. Pisani razlog zasto želite da promenite ime ili prezime (ako stranka nije punoletna potrebna je izjava roditelja)
5. Potvrda od strane poreske uprave da nema dug prema državi
6. Potvrda o porezu na imovinu.
7. Lična karta ili pasoš (fotokopije)
8. Naknada usluge je 10 €

UPIS ROĐENJA

Redovne evidencije dece rođenih u bolnici
1. Otpusna lista iz bolnice
2. Izvod venčanih za roditelje novorođenčadi (fotokopija). Roditelji bez venčanja moraju biti prisutni u slučaju prijave zahteva
3. Lične karte ili pasoši roditelja (fotokopija)
4. Ekstrakti rođenja za roditelje (fotokopija)
5. Jedan roditelj treba da je prisutan (ukoliko je venčanje pre rođenja deteta)
6. Naknada usluge je 1 €

Za naknadni upis rođenih u Zdravstvenim ustanovama
1. Otpusna lista i statistički list
2. Potvrda od strane zdravstvene ustanove za izvršenu vakcinaciju
3. Izvod venčanja roditelja
4. Izvod rođenja za oba roditelja i jedan identifikacioni dokument  ako roditelji nemaju brak
5. Zapisnik o prijemu očinstva / materinstva, ako roditelji nemaju brak
6. Naknada usluge je 10 €

Za naknadni upis rođenih van Kosova, kada je jedan ili oba od roditelja državljanin Kosova
1. Međunarodni Izvod rođenja  ili ekvivalentni dokument izdat od strane države u kojoj je rođen
2. Izvod venčanja za roditelje deteta
3. Izjava o prihvatanju očinstva / materinstva, ukoliko je dete vanbračno;
4. Fotokopije dokumenata identifikacije roditelja deteta
5. Dodatni dokument prema potrebi sa Odlukom
5. Naknada usluge je 10 €

Za naknadni upis osoba koja ne mogu da obezbede bilo kakav dokaz
1. Otisci prstiju, za osobe starije od 16 godina
2. Fotografija
3. Potpis
4. Izjava osobe koja se upisuje ako je starija od 10 godina
5. Izjave dva svedoka, roditelja, rođaka ili suseda osobe koja se upisuje;
6. Naknada usluge je 10 €
Napomena: Naknadni upis u matične knjige, za osobe koje ne mogu da pruže nikakve dokaze, vrši se odlukom Kancelarije Civilne Službe

Za naknadni upis rođenih van zdravstvenih ustanova
1. Izvod venčanja za roditelje deteta
2. Izjava oba roditelja za prijem očinstva / materinstva, ukoliko je dete vanbračno
3. Deklaracija najmanje dva svedoka koji su pomagali tokom porođaja ili imaju neposredna saznanja o rođenju deteta van zdravstvene ustanove
4. Potvrda zdravstvene ustanove za završenu vakcinaciju ili školska knjižica
5. Fotokopije dokumenata identifikacije roditelja deteta i dokumentacija dva svedoka
6. U slučaju da se nezna otac deteta, registracija se vrši na osnovu podataka majke
7. Drugi dokazi kroz koje se testiraju ili dokazuju činjenice nastanka rođenja, datum, mesto, roditelji, ili bilo koja druga okolnost od značaja za dozvoljavanje naknadnog upisa;
8. Naknada usluge je 10 €

SKLAPANJE BRAKOVA-VENČANJE

Venčanje
1. Ekstrakti rođenja za dve zainteresovane stranke za venčanje (original)
2. Izvodi o bračnom stanju za obe stranke (original)
3. Važeće lične karte ili pasoši stranaka koje sklapaju brak i svedoka i popunjavanje zapisnika o sklapanju braka (fotokopija)
4. Prisustvo obe strane koje sklapaju brak i svedoka u momentu venčanja
5. Ako su stranke bile razvedene: presuda o prestanku braka ili Delotvorna odluka o prihvatanju / priznavanju presude
6. Ako je muž / žena bilo koje stranke umro:
izvod umrlih bivšeg bračnog druga
7. Ako jedna od stranaka je-nepunoletna:
Delotvorna odluka Suda o dozvoli sklapanja braka
8. Za najavu Venčanja par mora biti prisutan
9. Naknada usluge je 10 € za venčanja u prostorijama Opštine, van prostorija Opštine je 30 €

Venčanje sa stranim državljanima
1. Izvod rodenja za dve stranke (original)
Za strane državljane potreban je izvod rođenja
Za državljane Kosova potreban je ekstrakt rođenih
2. Potvrda o bračnom stanju za obe stranke (original)
3. Pasoši ili lične karte za obe stranke (fotokopije)
4. Potvrda prebivališta stranke od strane države u kojoj živi
5. Izvod kapaciteta
6. Lične karte ili važeći pasoši stranaka koje sklapaju brak i svedoka i popunjavanje zapisnika u vezi vezivanja braka (fotokopija)
7. Ako jedna od stranaka je-nepunoletna:
Delotvorna odluka Suda o dozvoli sklapanja braka
8. Ako su stranke bile razvedene:
presuda o prestanku braka ili Delotvorna odluka o prihvatanju / priznavanju presude
9. Ako je supružnik bilo koje stranke umro:
Izvod umrlih bivšeg bračnog druga
10. Naknada usluge je 10 €

Evidencija brakova sprovedenih u inostranstvu
1. Izvod venčanja iz druge države gde se stranka venčala preveden na službenom jeziku Republike Kosova (Original)
2. Važeću ličnu kartu ili pasoš (fotokopiju)
3. Ako je izvod nepotpun sa podacima roditeljia, stranka mora da obezbedi i ekstrakt rođenih za oba bračna druga
4. Naknada usluge je 1 €

REGISTRACIJA SMRTI

Redovne evidencije smrti u bolnici
1. Obrazac za prijavu od strane Bolnice
2. Fotokopija lične karte pokojnika
3. Ekstrakt rođenja preminulog (umrlog)
4. Fotokopija lične karte podnosioca
5. Ekstrakt podnosioca
6. Naknada usluge je 1 €
Napomena: Rok za redovnu registraciju smrti je 30 dana.

Kriterijumi za naknadni upis smrti u registar umrlih
1. Potvrda o smrti od državne ustanove, ako je smrt nastupila u javnom ili privatnoj zdravstvenoj ustanovi
2. Izvod rođenih
3. izvod venčanih za one koji su bili u braku
4. Kopija identifikacionog dokumenta ili putna isprava osobe za koju se traži Izvod
5. Svedočenje dva svedoka koji su videli umrlog ili su identifikovali leš bez ikakve sumnje da je smrt nastupila van zdravstvene ustanove
6. Međunarodni izvod o smrti, ili ekvivalentni dokument izdat od strane zemalja gde je smrt nastupila
7. Naknada usluge je 10 €
Napomena: naknadni upis umrlih u registru umrlih, vrši se na osnovu odluke Kancelarije  Civilnog Stanja.

 

Kriterijumi za naknadni upis smrti u slučajevima kada nije registrovano rođenje i smrt
1. Fotokopija identifikacionog dokumenta ili bilo koji drugi dokument koji dokazuje njegov identitet
2. Svedočenje dva svedoka koji su videli umrlog ili su identifikovali leš bez ikakve sumnje da je smrt nastupila van državne ustanove
3. Naknada usluge je 10 €
Napomena: naknadni upis umrlih u slučajevima kada nije upisano rođenje i smrt, vrši se na osnovu odluke Kancelarije  Civilnog Stanja.