Republika Kosovo

Djakovica

Agon Batuša

Pokret Za Samoopredeljenje-PZS

Albina Sadrija

Aleansa za Budučnost Kosova- ABK

Arjeta Ðoklaj

Albanska demokristianska Partija Kosova – ADPK

Basri Komoni

Alternativa

Bekim Ermeni

Demokratski Saves Kosova - DSK

BEKIM JUPA

Demokratska Partija Kosova-DPK

DAFINA SYLA DINA

Demokratska Partija Kosova-DPK

DIANA ČARKAÐIA

Alternativa

Drita Buza

Alternativa

EDI PUKA

Alternativa

EDMOND DUŠI

Aleansa za Novo Kosovo-ANK

FATON GUTAJ

Aleansa za Budučnost Kosova- ABK

FAZLI HOÐA

Inicijativa-Početak

FLJORENTINA ÐERÐAJ

Aleansa za Budučnost Kosova- ABK

HAÐI SEJDIU

Aleansa za Budučnost Kosova- ABK

HANA ZEKA

Alternativa

JETON VORFI

Alternativa

JUSUF OSMANI

Aleansa za Budučnost Kosova- ABK

KREŠNIK ALJIJAJ

Pokret Za Samoopredeljenje-PZS

LJIRIKA KOMONI

Pokret Za Samoopredeljenje-PZS

MIMOZA ŠALJA

Pokret Za Samoopredeljenje-PZS

MUHAREM MUSA

Aleansa za Budučnost Kosova- ABK

NIK HYSENI

Aleansa za Budučnost Kosova- ABK

PREDSEDAVAJUĆI

PREDSEDAVAJUĆI

ŠABAN LJUMA

Aleansa za Budučnost Kosova- ABK

SADIK HOTI

Demokratski Saves Kosova-DSK

SARANDA HODA

Demokratski Saves Kosova-DSK

ŠPEND KUMNOVA

Nezavisni Kandidat

TEUTA PALASKA MILA

Aleansa za Budučnost Kosova- ABK

VALENTINA ALIJAJ

Inicijativa-Početak

ZEF KOMANI

Albanska demokristianska Partija Kosova – ADPK