Republika Kosovo

Djakovica

Usluge koje vrši Direktorijat za Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni Razvoj su:

Zahtev za konverziju poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno

Stranka podnosi zahtev u Kancelariji za Prijem, koji se prosleđuje Direktorijatu za Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni Razvoj kao i Direktorijatu za Urbanizam i Zaštitu životne Sredine. Direktorijat za Urbanizam vrsi inspekciju na terenu i prosleduje dokument evaluacije kod Direktorijata za Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni Razvoj. Ovaj zadnji donosi odluku (saglasnost) i šalje stranci napismeno. Da bi se omogućilo građaninu da izgradi objekat na zemljištu kojoj se menja destinacija iz poljoprivrednog u nepoljoprivredno.

Potrebni dokumenti za dobijanje saglasnosti su:

Primedba:

Konverzija poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno postiže se tako što se vrsi plaćanje taksi po ovim kategorijama (klasama):

Br. Kategorija zemljišta- Klasa Cena za 1 m2 za kategoriju zemljišta
1. I 1 €
2. II 1 €
3. III 1 €
4. IV 1 €
5. V 0.75 €
6. VI 0.75 €
7. VII 0.50 €
8. VIII 0.50 €

 

Za I – IV- klasu saglasnost za konverziju poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno uzima se u Ministarstvu Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja (MPŠRR) i može da traje do godinu dana, dok za V – VIII- klasu saglasnost za konverziju poljoprivrednog zemljišta u ne-poljoprivredno uzima se u Opštini – u Direktorijatu za Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni Razvoj (DPSRR).

Ovaj dokument se izdaje od strane Direktora Direktorijata za Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni Razvoj.

Zahtev za subvencije za poljoprivredne useve (pšenica, kukuruz, vinogradi, voće i povrće) i subvencije za stočarstvo, su aplikacije za direktna plaćanja koje objavljuje MPŠRR.

Dokumenti potrebni za apliciranje su:

Ovu uslugu vrši osoblje Direktorijata za Poljoprivredu (Agron Zora, Dafina Thaqi i Jetmira Glodjani) i besplatna je.

Zahtev za izgradnju Brana i kanala za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta,

U skladu sa zahtevima poljoprivrednih udruženja, poljoprivrednih preduzeća “, grupi farmera kao i individualnih zahteva poljoprivrednika, Direktorijat za Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni Razvoj vrši izgradnju brana i kanala za navodnjavanje poljoprivrednih proizvoda. Stranka pravi zahtev Kancelariji za Prijem koja onda prosleđuje Direktorijatu za Poljoprivredu. Ako je zahtev realan i dokumentacija potpuna, Direktor Direktorijata za Poljoprivredu podnesi zahtev Upravnom Odboru.

Dokumenta potrebna za zahtev su:

  1. Detaljni projekat;
  2. Procenu uticaja na sredinu (PUS), i
  3. Uslovi voda od strane Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja (MSPP).

Zahtev za kanale za navodnjavanje postupak je isti kao za izgradnju Brana.

 Dokumenta potrebna za aplikaciju su:

  1. Broj korisnika za navodnjavanje od zgradnjeovog kanala,
  2. Stanje Postojeće linije (kanala) i
  3. Navodnjavane površine po katastru (posedovni list)
  4. Zahtev se mora arhivisati od strane Predsednika Mesne Zajednice (ili delegirani od njega) uključujući i identifikacioni dokumenat podnosioca

Procena štete uzrokovane prirodnim faktorima,

Poljoprivrednik podnosi zahtev Kancelariji za prijem, koji se prosleđuje Direktorijatu za Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni Razvoj izveštava za štetu nastalu na farmi i u proizvodnji. Službenik Direktorijata vrši inspekciju na terenu i izveštava o nastaloj šteti. Ako Direktorijat donosi odluku o naknadi štete, stranci se traže dodatna dokumenta. Vrši se procena štete izazvane u poljoprivrednoj proizvodnji, stočnoj, šumarstvu i hidroekonomiji od elementarnih nepogoda (poplava, snega, vetrova, itd).

Dokumenta potrebna za aplikaciju su:

  1. Zahtev poljoprivrednika,
  2. Posedovni list zemljista i
  3. Prateči dokumenti

Ovaj dokument izdaje Direktor Direktorijata za Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni Razvoj i besplatan je

Elektronska prijava poljoprivrednika (IBP)

Elektronska prijava poljoprivrednika predstavlja jedan jednistven elektronski sistem koji se koristi za registrovanje identiteta svakog poljoprivrednika koji podnosi zahtev za poljoprivrednu pomoc. Posle pomoći svaki poljoprivrednik dobija jedinstveni identifikacioni broj (IBP).

Dokumenta potrebna za aplikaciju su:

Ovu uslugu obavlja osoblje DPŠRR (Agron Zora, Dafina Thaqi i Jetmira Glođani) i besplatan je

Podnošenje zahteva za zajednički lov od strane Udruženja Lovaca,

Nakon objavljivanja javne ponude za upotrebu mesta zajedničkog lova od strane Direktorijata za  Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni Razvoj i odobrenje Ministarstva, udruženje lovaca iz svih opština na Kosovu podnese zahtev. Nakon razmatranja dokumenata službenik prosleđuje tenderske ponude komisiji gde se uzima odluka za koriščenje mesta za zajednički lov za 10 godina. Gde se dozvoljava lovačkim udruženjima da apliciraju njihove rekreativno-sportske aktivnosti.

Dokumenat koji je  potreban za aplikaciju je:

Naknade za ovu proceduru su:

Zahtevi od strane vlasnika sa seču svojih šuma,

Stranka piše zahtev Kancelariji Prijema, predmet se prosleđuje Direktorijatu za Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni Razvoj. Zvaničnik razmatra zahtev i isti prosleđuje Kosovskoj Agenciji za Šumarstvo – Regionalnoj Kancelariji (KAS-RK). Regionalna kancelarija čini inspekciju šumskih terena i određuje meru drveča za sečenje. Nakon određivanja mere drveča izdaje se dozvola za seču drva, na regionalnom nivou. Građaninu se dozvoljava ili ne dozvoljava sečenje drva svog vlasništva. Takođe se određuju mere za stabla koje se mogu iseći.

Dokumenta potrebna za aplikaciju su:

Saglasnost izdaje Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja – Kosovske Agencije za Šume dok dozvolu izdaje odgovoran za sektor Šumarstva Ðavit Hasani  i besplatan je

Zahtjev za pošumljavanje,

Stranka podnosi zahtev Kancelariji za Prijem koja prosleđuje Direktorijatu za Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni Razvoj. Zahtevu se privržuje potrebna dokumentacija i šalje se Kosovskoj Agenciji za Šume za pregled. Pismeni odgovor od Ministarstva se vraća Sektoru Šuma u Opštinskom nivou koja obaveštava stranku. Građaninu se dozvoljava  ili ne dozvoljava pošumljavanje jedne određene površine zemljista (minimum 10 ari).

Dokumenta potrebna za aplikaciju su:

Ovu uslugu vrši Kosovska Agencije Šumarstva i besplatan je.

Zahtev za korišćenje šumskog zemljišta

Stranka podnosi zahtev Kancelariji za Prijem koji se dostavlja Direktorijatu za Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni Razvoj. Zahtev sa kompletnom dokumentacijom se šalje u Ministarstvu za Poljoprivredu, Agenciji za Šume Kosova. Razmatranje i odobravanje zahteva je u nadležnosti Ministarstva. Direktorijat za Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni Razvoj vrši praćenje eksploatacije šuma tek nakon odluke Ministarstva. Pruža se mogućnost korišćenja šumskog zemljišta koje je u vlasništvu države.

Dokumenta potrebna za aplikaciju su:

Ovu službu vrsi Kosovska Agencija za Sume, koja i određuje svoju cenu.

Zahtev za prevoz drveća

Stranka podnosi zahev kod terenskog radnika (šumara) sa dozvolom za sečenje i uplatnicom Stranci se izdaje traženi dokument (dostavni list) tokom dana. Gde se omogućava građaninu da vrši prevoz rezanog drveča na datoj lokaciji, u zavisnosti od svog odredišta (za grejanje, industriju, itd)

Ovu uslugu vrsi Šumar i besplatna je.