Republika Kosovo

Djakovica

DIREKTORIJAT ZA EKONOMSKI RAZVOJ

Ferdinand Koljaj

Rođen je u Đakovici 21. juna 1981.

Diplomirao je na Ekonomskom Fakultetu, odsek za menadment i informatiku Univerziteta u Prištini „Hasan Priština“.

18.12.2017 – 18.08.2021 Direktor za Ekonomski Razvoj.

01.10.2019 – 31.9.2020 VD. Direktora za Zdravstvo i Socijalnu Zaštitu.

Mart 2020 – Septembar 2020 Načelnik štaba za vanredne situacije (Pandemija Covid-19) u Opštini Đakovica.

Od 22.12.2021 – nastavlja drugi mandat kao direktor za ekonomski razvoj u Opštini Đakovica.

Dva mandata predsedavajući Omladinskog foruma PSHDK u Đakovici.  Trenutno Predsednik PSHDK BD – Đakovica  Oženjen i živi u Đakovici.