Republika Kosovo

Gjakovë

DIREKTORIJAT ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I RURALNI RAZVOJ

Gani Hajdari

Rođen je 7. avgusta u Đakovici.

Osnovnu  školu završio je u selu Bec, a srednju školu u Đakovici u gimnaziji “Kadri Kusari” odsek Prava.

Godine 2009. završio je studije na Visokoj školi „Ilirija“ u Prištini, smer međunarodno poslovanje.

Radno iskustvo:

Od 2014. radio je kao službenik za sertifikaciju i istraživanje u Savetu za finansijsko izveštavanje Kosova (KCFR), zatim je radio na poziciji službenika za razvoj preduzetništva u ministru za inovacije i preduzetništvo,

Šef Odseka za Promociju i Zastupanje MSP do dana stupanja na dužnost Direktora Direktorijata za Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni Razvoj u Opštini Đakovica.

Član Predsedništva ogranka Demokratske partije Kosova u Đakovici.  Oženjen je, ima dve ćerke. Živi u Đakovici.