The Republic of Kosovo

KlinëThe tender Start date Completion date Action
Ndërtimi i liqenit akumulues për furnizim të ujit te pijes në Klinë- faza 2.
634-24-6194-5-2-1
20-06-2024 01-07-2024 Details
Rregullimi i shtratit te lumit në Drenoc
634-24-6827-5-2-1
05-07-2024 23-07-2024 Details
Asfalltimi i rrugës Poterq-Dugajeve
634-24-6218-5-2-1
08-07-2024 29-07-2024 Details
Ndërtimi i infrastruktures nëntokësore në fshatrat Zajm-Deiq
634-24-6832-5-2-1
08-07-2024 26-07-2024 Details
Ndertimi i segmenteve te rruges Mal Bashota , Prekë Prendi, Dositej Obradoviq, Bekim Fehmiu dhe infrastruktura nenetoksore ne Kline - Dresnik- Dollce.
634-24-6866-5-2-1
10-07-2024 30-07-2024 Details