Republika e Kosoves

Partesh

DEBAT PUBLIK

2024/02/01 - 5:16

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 08/L-181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, Neni 16, pika 4, Kompania “Fluidi Group” Sh.p.k. – Pasjan, Partesh në bashkëpunim me Ministrin e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe komunën organizojnë: 

 

DEBAT PUBLIK

 

Për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për  Fabrikën për Prodhimin – Rafinimin e Vajit Ushqimor dhe Margarinës në Pasjan, Komuna Partesh.

Njoftohet publiku i interesuar se më datën 15.03.2024 në ora 10:00  në  ambientet e Qendrës Rinore në Partesh, Komuna Partesh, do të organizohet debat publik nga Kompania “Fluidi Group” Sh.p.k. – Pasjan, Partesh në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe Komunën.

Debati Publik do të organizohet edhe në mënyrë virtuale në platformën ZOOM

https://us05web.zoom.us/j/82429251700?pwd=PScCjPdlBhUnltHTTRJGZWDT4b8Egv.1

Meeting ID: 824 2925 1700
Passcode: 12345

 

Në linkun e mëposhtëm  mund të gjeni raportin e VNM-së për Kompaninë “Fluidi Group” Sh.p.k. – Pasjan, Partesh për Fabrikën për Prodhimin – Rafinimin e Vajit Ushqimor dhe Margarinës në Pasjan, Komuna Partesh.

https://mmphi.rks-gov.net/Document/Announcements?type=2

 Në emalin e mëposhtëm mund të dërgoni komentet lidhur me projektin  vnm.komente@rks-gov.net

Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit.