The Republic of Kosovo

PodujevëThe tender Start date Completion date Action
Zgjerimi dhe rregullimi i shtratit të lumit Llap dhe Dumnica me mure mbrojtëse (gabione) L860m`
615-23-9428-5-2-1
06-09-2023 26-09-2023 Details
Zgjerimi, sanimi dhe riasfaltimi i rrugës kryesore në Shamalluk
615-23-8272-5-2-1
16-08-2023 05-09-2023 Details
Sanimi, rehabilitimi i brigjeve të lumit Llap të dëmtuara
615-23-9049-5-2-1
04-09-2023 25-09-2023 Details
Asfaltimi i rrugëve në qytet
615-23-8869-5-2-1
25-08-2023 14-09-2023 Details
Sigurimi i Automjeteve Zyertare(Komuna, QKMF dhe Zjarrfikësve)
615-23-9041-2-2-1
29-08-2023 18-09-2023 Details
Restaurimi i objekteve të trashëgimisë kulturore
615-23-9170-5-2-1
31-08-2023 20-09-2023 Details