Republika e Kosoves

Podujevë

Ekstrakt i procesverbalit nga mbledhje e mbajtur më 23 mars 2016
Ekstrakt i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 05 shkurt 2016

Ekstrakt nga procesverbalit i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të Komunës me banorët dhe përfaqësuesit e fshatrave të rajonit të Kërpimehut , mbajtur më 12.06.2018.

Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të  Komunës me banorët dhe përfaqësuesit e fshatrave të rajonit të Lluzhanit , mbajtur më 13.06.2018.

Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të  Komunës me qytetarë të  e Podujeves dhe fshatrave përrreth  , mbajtur më 14.06.2018

Ekstrakt i procesverbalit nga takimi publik me qytetarë i mbajtur më 27 qershor 2018