Republika Kosovo

Priština

Nastavlja se čišćenje inertnih deponija na raznim lokacijama u Prištini

2020/05/21 - 10:50

Inertne deponije na različitim lokacijama u Prištini stalno se čiste, ali zbog neodgovornosti gradana, otpad se ponovo sakuplja.

Čak i ovog puta, u saradnji sa javnim regionalnim preduzećem „Pastrimi“, hiljade otpadaka je odstranjeno je od ilegalnih deponija otpada u naselju Dragodan, Mati1, Kupusiste, Tokbasta i Polje Pomirenja.

Mi moramo da vodimo racuna i čuvamo okolinu u kojoj živimo i postajemo primer našoj deci!