Republika Kosovo

Priština

Misija & Vizija

Uključi se

Registriraj se

 • USVAJA SE Odluka o raspisivanju jave aukcije za prodaju vozila, kao pokretna imovina Opštine Priština

  |

  Oblik aplikacije
 • USVAJA SE predlog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine Opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Faik Breznica i Osman Breznica

  |

  Oblik aplikacije
 • USVAJA SE predlog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine Opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Xhavit (Isa) Vllasaliu

  |

  Oblik aplikacije
 • USVAJA SE predlog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine Opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Arton Topanica, Ismit (Avdi) Shabani, Sabit (Avdi) Shabani, Adem (Shaban) Berisha i Sylejmon (Sadik) Topanica

  |

  Oblik aplikacije
 • USVAJA SE pedolog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Zuka (Isuf) Beka

  |

  Oblik aplikacije
 • USVAJA SE pedolog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu vlasnika Nađije (Rašit) Hertica, Bahrije Pakaštica dhe Mustafa Pakaštica

  |

  Oblik aplikacije
 • USVAJA SE pedolog Predsednika Opštine za izmenu nepokretne imovine opštine sa nepokretnom imovinom u vlasništvu Rrahim Gaši, Fatmir Gaši i Gafurr

  |

  Oblik aplikacije
 • USVAJA se Godišnji plan rada Skupštine Opštine Prištine za 2020-tu godinu

  |

  Oblik aplikacije
 • Thirrja për mbledhjen e dytë të Komitetit për Komunitete

  |

  Oblik aplikacije
 • OBUSTAVLJA SE delimično primena odluke Opštinskog Razvojnog plana za period 2013 – 2022, do izrade novih dokumenata planiranja, kao što su opštinski razvojni plan, zonska karta i detaljni regulacioni planovi.

  |

  Oblik aplikacije
 • kalendar

  Na direkatan način se uključi na sednicu Skupštine opštine

  usluge

  Pristup službenim dokumentima

  Državni portal

  Platforma on-line komunikacije

  Uplate poreza na imovinu

  Licensa

  Dozvola

  Himna

  Gradska karta

  E-rekrutisanje

  E-administracija

  Brošure

  Ovlašćenja