The Republic of Kosovo

DeçanThe tender Start date Completion date Action
Ndërtimi i rrugës Bjeshka e Madhe(Laku i kryqës)-Faza e parë
631-23-9732-5-1-1
18-09-2023 10-10-2023 Details