The Republic of Kosovo

DeçanThe tender Start date Completion date Action
Shërbime rreth informimit për përcjelljen e aktiviteteve të asamblesë komunale
631-23-4676-2-3-6
15-05-2023 19-05-2023 Details
Ndërtimi i shkallëve në qendrën për Punë Sociale-Renovimi
631-23-3481-5-2-1
13-04-2023 03-05-2023 Details
Ndërtimi i qendres turistike bashkëfinancim me IPA,GIZ,dhe EU-Faza II
631-23-2492-5-1-1
24-03-2023 03-05-2023 Details
Ndërtimi i pishinës së mbyllur gjysmë Olimpike-Rishpallje
631-23-4052-5-1-1
27-04-2023 17-05-2023 Details
Mirmbajtja e kamerave të qytetit dhe institucioneve tjera
631-23-4120-2-2-1
28-04-2023 18-05-2023 Details
Fasadimi dhe punë tjera në Qendrën Rinore Deçan
631-23-4256-5-2-1
03-05-2023 23-05-2023 Details